ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σημαντικά και χρήσιμα κείμενα για το ΕΣΠΑ μπορείτε να βρείτε:

  • στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) εδώ

  • στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ (Μοναδα Οργάνωσης της Διαχείρησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) εδώ

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία που χρειάζεστε (Τεχνικά Δελτία, Οδηγίες κλπ) εδώ

Ακόμα μπορείτε να δείτε σημαντικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο helpdesk της Υπηρεσίας ΟΠΣ εδώ