Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις από την ημερίδα "Ενημέρωση Υπευθύνων ΟΠΣ & Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021 - 2027", που διενεργήθηκε την Τετάρτη 02/11/2022, (Ημ. Δημοσίευσης 04/11/2022)

έχουν αναρτηθεί εδώ. ...
Περισσότερα >

Οδηγίες καταχώρισης ονόματος και περιγραφής των συνημμένων αρχείων. (Ημ. Δημοσίευσης 03/08/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Νέα αναφορά - Εντοπισμός λιμναζόντων ποσών. (Ημ. Δημοσίευσης 08/07/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές ενέργειες αναφορικά με την ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ για το 2ο Εξάμηνο της 8ης ΛΧ. Οι ΔΑ/ΕΦ είναι σε θέση να προχωρήσουν με τη διαδικασία της ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (Ημ. Δημοσίευσης 07/07/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (2 δίσκων) στο πλαίσιο του έργου Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) (Ημ. Δημοσίευσης 24/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων λιστών ελέγχου στο ΟΠΣ ΤΑ. (Ημ. Δημοσίευσης 15/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (16 δίσκων) στο πλαίσιο του έργου Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) (Ημ. Δημοσίευσης 10/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ετήσια Έκθεση: Επισύναψη στο ΟΠΣ αναφορών Επίτευξης Δεικτών - Πίνακες Κανονισμών (Ημ. Δημοσίευσης 03/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Διαδικασία έκδοσης πρόσκλησης ΕΣΠΑ 2014-2020 χωρίς Δείκτες ΕΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 03/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Νέα λειτουργικότητα στην Εκτύπωση Αποφάσεων Επιχειρηματικότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 30/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενσωμάτωση λίστας ελέγχου τροποποίησης μελετών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 25/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση υπολογισμού κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ. (Ημ. Δημοσίευσης 24/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Εγχειρίδιο χρηστών: Επιλογή/Έγκριση & Παρακολούθηση Πράξεων – Αποφάσεις Ένταξης/Απόρριψης, Ανάκλησης, Ολοκλήρωσης (νέα έκδοση). (Ημ. Δημοσίευσης 05/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ορθότητα συμπλήρωσης δεικτών σε Τεχνικό Δελτίο Πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 24/02/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Χρήση προηγούμενων και επικαιροποιημένων Λιστών Εξέτασης Ελέγχου Νομιμότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 21/02/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Υποβολή Δελτίων Επίτευξης Δεικτών Πράξης (Πλην ΚΕ) έτους 2021. (Ημ. Δημοσίευσης 14/02/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Ενσωμάτωση στο δελτίο "Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων" των καινούργιων εκδόσεων λιστών ελέγχου διακήρυξης, ανάθεσης, τροποποίησης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, καθώς και οδηγίες χρήσης στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 12/11/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Βελτίωση στο Δελτίο Αιτήματος Κατανομής (3.3). (Ημ. Δημοσίευσης 24/09/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Πρότυπα Απογραφικά Δελτία - νέα έκδοση (αφορά ΕΠ με Ταμείο ΕΚΤ). (Ημ. Δημοσίευσης 16/09/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Βήματα Διοικητικής Επαλήθευσης στο ΟΠΣ.  (Ημ. Δημοσίευσης 16/09/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Δημιουργία dashboard για τη Διαχειριστική Αρχή στο ΒΙ (συνέχεια). (Ημ. Δημοσίευσης 06/08/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 05/08/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Χειρισμός των καθ’ υπέρβαση δαπανών στο ΟΠΣ (για Πράξεις Σχεδίου Δράσης Κατάστασης 6). (Ημ. Δημοσίευσης 29/07/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση πράξεων και σχετικές Ανακοινώσεις - επικαιροποίηση. (Ημ. Δημοσίευσης 28/07/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Dashboard ΔΑ (Ημ. Δημοσίευσης 20/07/2021)

Σε συνέχεια των εκπαιδεύσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημιουργήσαμε στο ΒΙ το Dashboard με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ», γ ...
Περισσότερα >

Επιχειρησιακές κατευθύνσεις για την ενημέρωση του ΟΠΣ από το ΠΣΚΕ μέσω Web Services. (Ημ. Δημοσίευσης 08/07/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Διαχείριση Τμηματοποιημένων Πράξεων (Phasing 2021 - 2027) στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. (Ημ. Δημοσίευσης 25/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Νέο έντυπο Απόφασης Ένταξης: Προσαρμογή Ελέγχου Επικαιροποίησης στο ΤΔΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 24/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Λειτουργικότητα Δαπανών Β2. Κατ’αποκοπή ποσό (LUMPSUM) στο ΤΔΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 11/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Εγχειρίδιο χρηστών: Επιλογή & Έγκριση - Τεχνικό Δελτίο Πράξης (νέα έκδοση). (Ημ. Δημοσίευσης 10/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) (Ημ. Δημοσίευσης 02/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Νέες λειτουργικότητες στο ΤΔΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 01/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση υπολογισμού κοινών δεικτών  μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ. (Ημ. Δημοσίευσης 27/05/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Εντάξεις Πράξεων στο πλαίσιο Εκχώρησης (ΑΤΠ Εκχώρησης). (Ημ. Δημοσίευσης 10/05/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Δυνατότητα συμπλήρωσης του πεδίου Ποσό COVID-19 του ΔΔΔ, από χειριστή ΔΑ/ΕΦ. (Ημ. Δημοσίευσης 07/05/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημερωμένος κατάλογος των διαθέσιμων αναφορών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 29/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Διαχείριση έργων σχεδίου δράσης δαπανών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 09/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.  ...
Περισσότερα >

Αποστολή ενημερωτικού email για την ανάρτηση νέου Δελτίου Ταυτότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Δυνατότητα μετάβασης από το Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο Δελτίο Ωρίμανσης. (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Διορθώσεις λαθών σε υποβληθέντα Απογραφικά Δελτία -  (Ημ. Δημοσίευσης 04/03/2021)

(επικαιροποίηση ανακοίνωσης 17/11/2017). Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Εγχειρίδια Χρηστών (νέες εκδόσεις) : (Ημ. Δημοσίευσης 11/02/2021)

Επιλογή & Έγκριση - Τεχνικό Δελτίο Πράξης, δείτε εδώ Επιλογή & Έγκριση - Αξιολόγηση Πράξεων, δείτε εδώ Παρακολούθηση Πράξεων - Δελτίο Δήλωση ...
Περισσότερα >

Λήξη συνθηματικού πρόσβασης (password). (Ημ. Δημοσίευσης 12/01/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Βελτιώσεις στον Προγραμματισμό και την Παρακολούθηση των Επιτόπιων Επαληθεύσεων. (Ημ. Δημοσίευσης 11/12/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Βελτιώσεις λειτουργικότητας στο Δελτίο 4.4 Κατ΄Αποκοπή Διορθώσεις. (Ημ. Δημοσίευσης 08/12/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημερωμένος κατάλογος των διαθέσιμων αναφορών στο ΟΠΣ για δικαιούχους. (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ  ...
Περισσότερα >

Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 - Υποστήριξη του ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 09/11/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Νέα έκδοση του εγχειριδίου χρήστη των Web Services. (Ημ. Δημοσίευσης 27/10/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Επισημάνσεις σχετικά με το ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 03/08/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ανάδειξη οριστικού αναδόχου σύμβασης (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2020) (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2020)

«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την περίοδο 1-7-2020 έως και 30-6-2 ...
Περισσότερα >

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή HELPDESK: (Ημ. Δημοσίευσης 24/03/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα επιχειρησιακά προγράμματα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για τις Προγραμματικές Περιόδους 1994 – 1999 και 2000-2006, τις δράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς (ΔΔΜ) και των προγραμμάτων του Χρηματοδοτικού Μέσου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και λοιπών ταμείων.

Σκοπός του ΟΠΣ είναι:

• Η διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (πράξη/υποέργο και  παραστατικά πληρωμών)
• Η διενέργεια ηλεκτρονικά των διαδικασιών διαχείρισης. Η δημιουργία των απαραίτητων εκτυπωτικών για κάθε στάδιο υλοποίησης και διαχείρισης μίας πράξης και των νομικών δεσμεύσεων που την απαρτίζουν
• Η κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαμβάνουν οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο
• Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων
• Η επικοινωνία της απαιτούμενης πληροφορίας με την βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) SFC.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ .