Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις από την ημερίδα "Ενημέρωση Υπευθύνων ΟΠΣ & Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021 - 2027", που διενεργήθηκε την Τετάρτη 02/11/2022, (Ημ. Δημοσίευσης 04/11/2022)

έχουν αναρτηθεί εδώ. ...
Περισσότερα >

Οδηγίες καταχώρισης ονόματος και περιγραφής των συνημμένων αρχείων. (Ημ. Δημοσίευσης 03/08/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Νέα αναφορά - Εντοπισμός λιμναζόντων ποσών. (Ημ. Δημοσίευσης 08/07/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές ενέργειες αναφορικά με την ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ για το 2ο Εξάμηνο της 8ης ΛΧ. Οι ΔΑ/ΕΦ είναι σε θέση να προχωρήσουν με τη διαδικασία της ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (Ημ. Δημοσίευσης 07/07/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (2 δίσκων) στο πλαίσιο του έργου Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) (Ημ. Δημοσίευσης 24/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων λιστών ελέγχου στο ΟΠΣ ΤΑ. (Ημ. Δημοσίευσης 15/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (16 δίσκων) στο πλαίσιο του έργου Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) (Ημ. Δημοσίευσης 10/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ετήσια Έκθεση: Επισύναψη στο ΟΠΣ αναφορών Επίτευξης Δεικτών - Πίνακες Κανονισμών (Ημ. Δημοσίευσης 03/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Διαδικασία έκδοσης πρόσκλησης ΕΣΠΑ 2014-2020 χωρίς Δείκτες ΕΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 03/06/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Νέα λειτουργικότητα στην Εκτύπωση Αποφάσεων Επιχειρηματικότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 30/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενσωμάτωση λίστας ελέγχου τροποποίησης μελετών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 25/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση υπολογισμού κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ. (Ημ. Δημοσίευσης 24/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Εγχειρίδιο χρηστών: Επιλογή/Έγκριση & Παρακολούθηση Πράξεων – Αποφάσεις Ένταξης/Απόρριψης, Ανάκλησης, Ολοκλήρωσης (νέα έκδοση). (Ημ. Δημοσίευσης 05/05/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ορθότητα συμπλήρωσης δεικτών σε Τεχνικό Δελτίο Πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 24/02/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Χρήση προηγούμενων και επικαιροποιημένων Λιστών Εξέτασης Ελέγχου Νομιμότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 21/02/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Υποβολή Δελτίων Επίτευξης Δεικτών Πράξης (Πλην ΚΕ) έτους 2021. (Ημ. Δημοσίευσης 14/02/2022)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Ενσωμάτωση στο δελτίο "Έλεγχοι Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων" των καινούργιων εκδόσεων λιστών ελέγχου διακήρυξης, ανάθεσης, τροποποίησης προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, καθώς και οδηγίες χρήσης στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 12/11/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Βελτίωση στο Δελτίο Αιτήματος Κατανομής (3.3). (Ημ. Δημοσίευσης 24/09/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Πρότυπα Απογραφικά Δελτία - νέα έκδοση (αφορά ΕΠ με Ταμείο ΕΚΤ). (Ημ. Δημοσίευσης 16/09/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Βήματα Διοικητικής Επαλήθευσης στο ΟΠΣ.  (Ημ. Δημοσίευσης 16/09/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Δημιουργία dashboard για τη Διαχειριστική Αρχή στο ΒΙ (συνέχεια). (Ημ. Δημοσίευσης 06/08/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 05/08/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Χειρισμός των καθ’ υπέρβαση δαπανών στο ΟΠΣ (για Πράξεις Σχεδίου Δράσης Κατάστασης 6). (Ημ. Δημοσίευσης 29/07/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση πράξεων και σχετικές Ανακοινώσεις - επικαιροποίηση. (Ημ. Δημοσίευσης 28/07/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Dashboard ΔΑ (Ημ. Δημοσίευσης 20/07/2021)

Σε συνέχεια των εκπαιδεύσεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημιουργήσαμε στο ΒΙ το Dashboard με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ», γ ...
Περισσότερα >

Επιχειρησιακές κατευθύνσεις για την ενημέρωση του ΟΠΣ από το ΠΣΚΕ μέσω Web Services. (Ημ. Δημοσίευσης 08/07/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Διαχείριση Τμηματοποιημένων Πράξεων (Phasing 2021 - 2027) στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. (Ημ. Δημοσίευσης 25/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Νέο έντυπο Απόφασης Ένταξης: Προσαρμογή Ελέγχου Επικαιροποίησης στο ΤΔΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 24/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Λειτουργικότητα Δαπανών Β2. Κατ’αποκοπή ποσό (LUMPSUM) στο ΤΔΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 11/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Εγχειρίδιο χρηστών: Επιλογή & Έγκριση - Τεχνικό Δελτίο Πράξης (νέα έκδοση). (Ημ. Δημοσίευσης 10/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) (Ημ. Δημοσίευσης 02/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Νέες λειτουργικότητες στο ΤΔΠ. (Ημ. Δημοσίευσης 01/06/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση υπολογισμού κοινών δεικτών  μακροπρόθεσμου αποτελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ. (Ημ. Δημοσίευσης 27/05/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Εντάξεις Πράξεων στο πλαίσιο Εκχώρησης (ΑΤΠ Εκχώρησης). (Ημ. Δημοσίευσης 10/05/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Δυνατότητα συμπλήρωσης του πεδίου Ποσό COVID-19 του ΔΔΔ, από χειριστή ΔΑ/ΕΦ. (Ημ. Δημοσίευσης 07/05/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημερωμένος κατάλογος των διαθέσιμων αναφορών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 29/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Διαχείριση έργων σχεδίου δράσης δαπανών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 09/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ.  ...
Περισσότερα >

Αποστολή ενημερωτικού email για την ανάρτηση νέου Δελτίου Ταυτότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Δυνατότητα μετάβασης από το Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο Δελτίο Ωρίμανσης. (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Διορθώσεις λαθών σε υποβληθέντα Απογραφικά Δελτία -  (Ημ. Δημοσίευσης 04/03/2021)

(επικαιροποίηση ανακοίνωσης 17/11/2017). Αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Εγχειρίδια Χρηστών (νέες εκδόσεις) : (Ημ. Δημοσίευσης 11/02/2021)

Επιλογή & Έγκριση - Τεχνικό Δελτίο Πράξης, δείτε εδώ Επιλογή & Έγκριση - Αξιολόγηση Πράξεων, δείτε εδώ Παρακολούθηση Πράξεων - Δελτίο Δήλωση ...
Περισσότερα >

Λήξη συνθηματικού πρόσβασης (password). (Ημ. Δημοσίευσης 12/01/2021)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Βελτιώσεις στον Προγραμματισμό και την Παρακολούθηση των Επιτόπιων Επαληθεύσεων. (Ημ. Δημοσίευσης 11/12/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Βελτιώσεις λειτουργικότητας στο Δελτίο 4.4 Κατ΄Αποκοπή Διορθώσεις. (Ημ. Δημοσίευσης 08/12/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημερωμένος κατάλογος των διαθέσιμων αναφορών στο ΟΠΣ για δικαιούχους. (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ  ...
Περισσότερα >

Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 - Υποστήριξη του ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 09/11/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Νέα έκδοση του εγχειριδίου χρήστη των Web Services. (Ημ. Δημοσίευσης 27/10/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Επισημάνσεις σχετικά με το ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 03/08/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ανάδειξη οριστικού αναδόχου σύμβασης (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2020) (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2020)

«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την περίοδο 1-7-2020 έως και 30-6-2 ...
Περισσότερα >

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή HELPDESK: (Ημ. Δημοσίευσης 24/03/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >