ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Γενικές πληροφορίες για το BI

Το Business Intelligence (BI) είναι ένα σύστημα που λειτουργεί σε διαδικτυακό περιβάλλον και επιτρέπει στον χρήστη τη δημιουργία αναφορών, γραφημάτων, πινάκων κλπ, με δεδομένα που αντλούνται από τη βάση δεδομένων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα με το BI μπορούμε:

  • Να αντλούμε στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των πράξεων, με διάφορους επιθυμητούς συνδυασμούς,
  • Να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία,
  • Να αξιοποιούμε τα στοιχεία για εντοπισμό προβλημάτων, ενημέρωση και δημοσιότητα.

Στα πλεονεκτήματα του συστήματος ΒΙ περιλαμβάνονται:

  • Η καθημερινή επικαιροποίηση των δεδομένων
  • Η διαθεσιμότητα σύνθετων πεδίων
  • Η ευελιξία σύνθετων αναφορών
  • Ο προγραμματισμός περιοδικής κλήσης αναφορών
  • Η παρακολούθηση κρίσιμων μεγεθών σε μία οθόνη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο εκπαιδευτικό υλικό:

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι για την αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΠΣ για το Γ’ ΚΠΣ χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Discoverer. Για σχετικές πληροφορίες πατήστε εδώ.