ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ > Εκπαιδευτικό υλικό

ΟΔΗΓΟΙ ΟΠΣ

Εδώ θα βρείτε τους οδηγούς που έχει ετοιμάσει και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα η Υπηρεσία Ο.Π.Σ. για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ και για τις εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Υποβολής, του HelpDesk, του BI και του Discoverer.

 ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (E-Learning) ΟΠΣ