ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ > Κωδικοί Πρόσβασης

Παροχή κωδικού πρόσβασης στο Ο.Π.Σ

Α. Πρόσβαση στο ΟΠΣ 2014 – 2020

 Για να αποκτήσετε λογαριασμό πρόσβασης στο Ο.Π.Σ. 2014-2020:

  • αν είστε δικαιούχος έργων πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ:

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/EggrafiXristiDikaiouxouOPS1420.pdf

  •  αν είστε Διαχειριστική Αρχή / Ενδιάμεσος Φορέας τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ:

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/ekpaideusi/EggrafiXristiDA-EF_OPS1420.pdf

  •  Για άλλες περιπτώσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ.
Αγίας Φιλοθέης 2, 10556, Αθήνα.

E- mail: sec.ops@mnec.gr.

Β. Πρόσβαση στο ΟΠΣ 2007 - 2013

Για να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στο Ο.Π.Σ. 2007 – 2013, χρειάζεται να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης κωδικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που το συνοδεύουν και να το αποστείλετε στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ.
Αγίας Φιλοθέης 2, 10556, Αθήνα.

E- mail: sec.ops@mnec.gr.