ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFCΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ > Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

 

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε πραγματικό μέγεθος

 

Μονάδες - Προσωπικό

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα, τα τηλέφωνα και τα e-mail όλων των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος


Στοιχεία επικοινωνίας Στελεχών Υποδιεύθυνσης