Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Ενημέρωση μη διαθεσιμότητας (Ημ. Δημοσίευσης 13/05/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-20 δεν θα είναι διαθέσιμη την Δευτέρα  16/5/2016 το πρωί προκειμένου να γίνου ...
Περισσότερα >

Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 13/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ ...
Περισσότερα >

Εκπαιδευτικός Οδηγός σημπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 12/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε εκπαιδευτικός οδηγός που αφορά την συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος (Ημ. Δημοσίευσης 11/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά την ενημέρωση των Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος. Μπορείτε να δείτε ...
Περισσότερα >

Οδηγίες για τη διόρθωση Ποσού Υποέργου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οδηγίες που αφορούν τη διόρθωση Ποσού Υποέργου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ-ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 01/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε έγγραφο που αφορά την Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δεί ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση για Δήλωση Δαπανών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 29/03/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά τη Δήλωση Δαπανών μετά την 31/12/2015 - Αυτοματισμός ΟΠΣ 2007-2013. Μπορείτε να δείτε τη σχετι ...
Περισσότερα >

Δημοσίευση Παρουσιάσεων - Γραφεία ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 21/03/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμα τα αρχεία των παρουσιάσεων από την Τεχνική Συνάντηση των Γραφείων ΟΠΣ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18/03/20 ...
Περισσότερα >

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 08/03/2016)

Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων για Πράξε ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 01/03/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι υλοποιήθηκαν βελτιώσεις στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Δείτε τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛ ...
Περισσότερα >

Κεντρικός Λογαριασμός ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 01/03/2016)

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: Λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σας γνωρίζουμε ότι ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής αι ...
Περισσότερα >

Απόφαση Ένταξης - ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 24/02/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-20  η δυνατότητα ελέγχου των Αποφάσεων ένταξης από τους αρμόδιους χρήστες των Διαχ/κών αρχών ...
Περισσότερα >

Xαρτογραφικές απεικονίσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2016)

Ενημερώθηκαν οι βασικές χαρτογραφικές απεικονίσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 με δεδομένα έως 31/12/2015. ...
Περισσότερα >

Βελτιώσεις ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 13/11/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι για το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν γίνει οι παρακάτω βελτιώσεις:  Ενεργοποίηση στην παραγωγή από 9/11/2015 της επικύρωσης της Πρό ...
Περισσότερα >

Λίστες Ελέγχου Ολοκλήρωσης Υποέργων και Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 02/10/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 οι νέες λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων και πράξης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτ ...
Περισσότερα >

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: Οδηγός για καταχώρηση Πρόσκλησης - Ενημέρωση για καταχώρηση των Προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί (Ημ. Δημοσίευσης 22/09/2015)

α)Οδηγός για καταχώρηση Πρόσκλησης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ β)Στο πλαίσιο της καταχώρησης Προσκλήσεων στο ...
Περισσότερα >

Έναρξη Λειτουργίας Εφαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 21/09/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε επιστολή που αφορά την Έναρξη Λειτουργίας Εφαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ...
Περισσότερα >

Οδηγία Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 18/09/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε οδηγός σχετικά με την Εγγραφή Χρήστη Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 09/07/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση σχετικά με τα Εμπροσθοβαρή Έργα Υποψήφια για 5η ΠΠ. Μέσω της διαδρομής  Παρακολούθηση --> Αναφορές -- ...
Περισσότερα >

Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος «Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων (Πλην Κ.Ε.) στο ΟΠΣ» στον οποίο συγκεντρώθηκαν και όλες οι παλαιότερες ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΤΔΠ πλην ΚΕ και στην Απόφαση Ολοκλήρωσης (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν στο ΟΠΣ αλλαγές που αφορούν: Α.   την «Δημόσια Δαπάνη που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ» στην καρτέλα Χρηματοδοτικό σχέδιο του Τ ...
Περισσότερα >

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα (ενέργειες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 και 2000-2006, στις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι:

  • Η διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (πράξη/υποέργο και παραστατικά πληρωμών).
  • Η διενέργεια ηλεκτρονικά των διαδικασιών διαχείρισης.
  • Η κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαμβάνουν οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο.
  • Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων.
  • Η επικοινωνία της απαιτούμενης πληροφορίας με την βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) SFC2007.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ .