Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Ενημέρωση κωδικοποιημένων αρχείων ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 26/05/2015)

Από 25/05/2015 στην ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμα τα επικαιροποιημένα αρχεία των Κωδικοποιημένων Στοιχείων ΕΣΠΑ. Τα αρχεία των Φορέων, Δεικτών, Κατη ...
Περισσότερα >

Χαρτογραφικές απεικονίσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 22/05/2015)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανάρτηση των χαρτογραφικών απεικονίσεων, που ετοίμασε η  Ε.Υ. ΟΠΣ στο πλαίσιο της αξιοποίησης δεδομένων του ΕΣΠΑ ...
Περισσότερα >

Κατάλογος κωδικών ΟΠΣ για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 23/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί ο κατάλογος με τους κωδικούς ΟΠΣ για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τον σχε ...
Περισσότερα >

Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος «Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων (Πλην Κ.Ε.) στο ΟΠΣ» στον οποίο συγκεντρώθηκαν και όλες οι παλαιότερες ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΤΔΠ πλην ΚΕ και στην Απόφαση Ολοκλήρωσης (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν στο ΟΠΣ αλλαγές που αφορούν: Α.   την «Δημόσια Δαπάνη που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ» στην καρτέλα Χρηματοδοτικό σχέδιο του Τ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 18/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση σχετικά με αλλαγές / βελτιώσεις στις οθόνες του Κεντρικού Λογαριασμού. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 06/02/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση σχετικά με την Ηλεκτρονική διακίνηση για κοινοποίηση των εγγράφων μέσω ΟΠΣ. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήματος για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014" (Ημ. Δημοσίευσης 13/01/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση Πληροφοριακού Συσ ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της ΕΥΘΥ και της Υ.Ο.Π.Σ (Ημ. Δημοσίευσης 25/11/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε πρόσκληση για την εγγραφή στον Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση σχετικά με αλλαγές στην Απόφαση ένταξης Νέων πράξεων με χαρακτηρισμό «ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2 ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση σχετικά με αλλαγές / βελτιώσεις στις οθόνες του Κεντρικού Λογαριασμού. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 14/11/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά αλλαγές στις οθόνες του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου και των Προεγκρίσεων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Μπορείτε ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 11/11/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση σχετικά με την απεικόνιση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωσ ...
Περισσότερα >

Αλλαγές στην Απόφαση Ένταξης εν δυνάμει μεταφερόμενων έργων και στα ΤΔΥ έργων Phasing στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 07/11/2014)

Σε συνέχεια της από 24/10/2014 ανακοίνωσης αλλαγών στο ΟΠΣ για τις προσαρμογές που ενεργοποιήθηκαν, στο πλαίσιο των υπ' αριθμό πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ 1153/1 ...
Περισσότερα >

Αλλαγές στο ΟΠΣ για έργα Phasing και έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 24/10/2014)

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ 1153/15-10-2014 και 51760/20-10-2014 εγκυκλίων της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, επισυνάπτονται οδηγίες που αφορούν στην αποτ ...
Περισσότερα >

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα (ενέργειες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 και 2000-2006, στις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι:

  • Η διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (πράξη/υποέργο και παραστατικά πληρωμών).
  • Η διενέργεια ηλεκτρονικά των διαδικασιών διαχείρισης.
  • Η κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαμβάνουν οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο.
  • Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων.
  • Η επικοινωνία της απαιτούμενης πληροφορίας με την βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) SFC2007.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ .