Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Διευκρινίσεις στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για το Έργο της καθαριότητας (Ημ. Δημοσίευσης 28/05/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το Έργο: (Ημ. Δημοσίευσης 18/05/2020)

«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την περίοδο 1-7-2020 έως και 30-6-2 ...
Περισσότερα >

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή HELPDESK: (Ημ. Δημοσίευσης 24/03/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Σημαντική ανακοίνωση: Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Λειτουργία & υποστήριξη του ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 23/03/2020)

Ωστόσο, θέματα που αφορούν το ΟΠΣ εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται καθημερινά, από το σύνολο των στελεχών της Υπηρεσίας, με την μέθοδο της τηλεργασίας ...
Περισσότερα >

Εκκρεμότητες Δελτίων για χρήστες ΟΠΣ ΔΑ/ΕΦ. (Ημ. Δημοσίευσης 07/08/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ανακοίνωση για αναζήτηση προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων ΕΚΤ και ΠΑΝ (Ημ. Δημοσίευσης 17/07/2019)

Για την ανακοίνωση παρακαλούμε δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση υπολογισμού των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποατελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ από διοικητικές πηγές.  (Ημ. Δημοσίευσης 27/06/2019)

(Υπολογιασμός εκ νέου έγινε στις 19/06/2019). Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 27/06/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι τα συστήματα του ΟΠΣ είναι πλέον διαθέσιμα. ...
Περισσότερα >

Εγχειρίδιο Χρηστών: Υποσύστημα Παραγωγής Εγγράφων και Αναφορών. (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημερωμένος κατάλογος διαθέσιμων αναφορών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 21/05/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Βελτιώσεις Δελτίου Εκχωρήσεων. (Ημ. Δημοσίευσης 08/05/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε λειτουργικότητα αυτόματης συμπλήρωσης των παραστατικών των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών μέσω της διασύνδεσης με την εφαρμογή του ePDE. (Ημ. Δημοσίευσης 08/05/2019)

Δείτε: α) Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας εδώ και β) Αναλυτικό οδηγό εδώ αντίστοιχα. ...
Περισσότερα >

Ενέργειες επιβεβαίωσης και εξαγωγής στοιχείων από το ΟΠΣ, των Ετήσιων Εκθέσεων και του Πλαισίου Επίδοσης (Ημ. Δημοσίευσης 07/05/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

ΕΥΣΣΑ: Ετήσιες Εκθέσεις (Ημ. Δημοσίευσης 06/05/2019)

α) Συμπληρωματικές οδηγίες για τις ετήσιες εκθέσεις (pdf) β) Ερωτήσεις & Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (pdf) γ) Πίνακας καταγραφής και αξιο ...
Περισσότερα >

Νέο εγχειρίδιο χρηστών: (Ημ. Δημοσίευσης 19/04/2019)

Αποφάσεις Ένταξης /Απόρριψης, Ανάκλησης,Ολοκλήρωσης (Επικαιροποιημένος Οδηγός), αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Επικαιροποιημένοι Έλεγχοι Εγκυρότητας / Επικύρωσης: (Ημ. Δημοσίευσης 11/04/2019)

- Τεχνικό Δελτίο Πράξης - Πρόσκληση - Απογραφικό Δελτίο Πράξεων ΕΚΤ - Δελτίο Επίτευξης Δεικτών   ...
Περισσότερα >

Bελτιώσεις στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών. (Ημ. Δημοσίευσης 08/04/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Νέο εγχειρίδιο χρηστών: (Ημ. Δημοσίευσης 05/04/2019)

Αξιολόγηση Πράξεων (Επικαιροποιημένος Οδηγός), αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Νέα εγχειρίδια χρηστών: (Ημ. Δημοσίευσης 04/04/2019)

• Αιτήμα Κατανομής (Επικαιροποιημένος Οδηγός), αναλυτικά δείτε εδώ  • Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων, αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Προσαρμογές στην λειτουργικότητα του ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 21/02/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Επικαιροποιημένος Συνοπτικός Οδηγός για το Αίτημα Κατανομής. (Ημ. Δημοσίευσης 20/02/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Σημαντικές διευκρινήσεις για τον χειρισμό των δεικτών στο ΟΠΣ σε συνέχεια της τροποποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Σημαντικές διευκρινήσεις για την Δειγματοληψία Ιανουαρίου 2019 (Ημ. Δημοσίευσης 29/01/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Οδηγίες χειρισμού μετονομασιών-συγχωνεύσεων-καταργήσεων φορέων στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 29/11/2018)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Συνοπτικές οδηγίες για την δημιουργία Πίνακα Κατάταξης (Ημ. Δημοσίευσης 19/11/2018)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Πιλοτική λειτουργία νέας έκδοσης του επίσημου διαδικτυακού τόπου του www.anaptyxi.gov.gr (Ημ. Δημοσίευσης 30/10/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία νέα έκδοση του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, www.anaptyxi ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση για κατάργηση 3 κοινών δεικτών ΕΚΤ: (Ημ. Δημοσίευσης 22/10/2018)

CO12  Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργωνCO13  Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκναCO14  Συμμετέχοντες που ζουν ...
Περισσότερα >

Νέα Εγχειρίδια Χρηστών: (Ημ. Δημοσίευσης 09/10/2018)

1. Παρακολούθηση Πράξεων - Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης 2. Παρακολούθηση Πράξεων - Απογραφικό Δελτίο Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση ενεργοποίησης συστήματος "Διαχείριση Προγραμμάτων" ("Πράξεις/Προγράμματα") στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 02/10/2018)

Αναλυτικά για ΔΑ δείτε εδώ Αναλυτικά για Δικαιούχους δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Νέα Εγχειρίδια Χρηστών: (Ημ. Δημοσίευσης 02/10/2018)

1. Παρακολούθηση Πράξεων - Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 2. Παρακολούθηση Πράξεων - Δελτίο Προόδου Πράξης Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) ...
Περισσότερα >

Αλλαγές στην τεχνική υλοποίηση του Web Service υποβολής Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (Ημ. Δημοσίευσης 13/09/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγών στην τεχνική υλοποίηση του Web Service υποβολής Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, έχουν τροποποιηθεί το WSDL και το αντίστοιχ ...
Περισσότερα >

Νέα Εγχειρίδια Χρηστών: (Ημ. Δημοσίευσης 06/09/2018)

1. Επιλογή και Έγκριση Πράξεων - Απόφαση Ένταξης 2. Επιλογή και Έγκριση Πράξεων - ΤΔΠ - Αίτηση Χρηματοδότησης Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) ...
Περισσότερα >

Επικαιροποίηση Οδηγίας Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου και Διαχείριση Λογαριασμού του στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Έκδοση 8) (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2018)

Οδηγία Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου και Διαχείριση Λογαριασμού του στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έκδοση 8, αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Νέες διαθέσιμες λειτουργίες (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2018)

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: α) έχει ενεργοποιηθεί η ενέργεια «Επικοινωνία» στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών. Αναλυτικές ...
Περισσότερα >

Δελτίο Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε το Δελτίο Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης  και είναι διαθέσιμο στο Μενού: Παρακολούθηση/ 3.7 Δελτίο Ωρίμανσης. Αν ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση προόδου και διευκρινήσεις σημαντικών θεμάτων λειτουργίας του ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2018)

Ενημέρωση προόδου και διευκρινήσεις σημαντικών θεμάτων λειτουργίας του ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Διαλειτουργικότητα του ΝΕΟΥ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2018)

Ενημέρωση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ΝΕΟΥ ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ανακοινώσεις για το νέο ΟΠΣ - συνέχεια (Ημ. Δημοσίευσης 18/05/2018)

Πρόοδος ενεργειών ενεργοποίησης Νέου ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ Τρέχουσα κατάσταση παραγωγικής λειτουργίας για:   α) ΔΑ - ΕΦ, αναλυτικά δείτε εδώ  β) ...
Περισσότερα >

Ανακοινώσεις για το νέο ΟΠΣ - συνέχεια (Ημ. Δημοσίευσης 09/05/2018)

Πρόοδος ενεργειών ενεργοποίησης Νέου ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ  'Ελεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων - αλλαγές στο νέο ΟΠΣ, αναλυτικά για ΔΑ δείτε ...
Περισσότερα >

Ανακοινώσεις για το νέο ΟΠΣ - συνέχεια (Ημ. Δημοσίευσης 24/04/2018)

Πρόοδος ενεργειών ενεργοποίησης Νέου ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ  Διαθέσιμες αναφορές του συστήματος, αναλυτικά δείτε εδώ   Δελτίο Δήλωσης Δαπανών - αλ ...
Περισσότερα >

Ανακοινώσεις για το νέο ΟΠΣ - συνέχεια (Ημ. Δημοσίευσης 17/04/2018)

Σύντομη εισαγωγή στις αναφορές ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ Εγχειρίδιο χρηστών - Σύστημα Διαδικτυακής Πύλης, αναλυτικά δείτε εδώ Αλλαγές στο Δελτίο Επίτ ...
Περισσότερα >

Ανακοινώσεις Νέο ΟΠΣ - συνέχεια (Ημ. Δημοσίευσης 16/04/2018)

Συνοπτικός οδηγός για το Αίτημα Κατανομής, αναλυτικά εδώ Χρονοδιάγραμμα Παραγωγικής Λειτουργίας (Δικαιούχοι) - Προγρ/σμός 16-04/2018, αναλυτικά εδώΧρ ...
Περισσότερα >

Ανακοινώσεις για το νέο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 16/04/2018)

1. Εγχειρίδιο χρηστών - Περιβάλλον Εργασίας Εφαρμογής νέου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, αναλυτικά εδώ 2. Εγχειρίδιο χρηστών - Επιλογή και Έγκριση Πράξεων / Πρ ...
Περισσότερα >

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ημ. Δημοσίευσης 03/04/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι το μεταβατικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (logon.mnec.gr – φόρμες και διαχείριση δελτίων) είναι  διαθέσιμο ΜΟΝΟ για ανάγνωση στοιχείων και ...
Περισσότερα >

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 02/04/2018)

Αναλυτικά οι παρουσιάσεις από το ΕΚΔΔΑ στις 28-30/03/2018: Γενικές Λειτουργίες στη Διαχείριση Δελτίων Μενού και οθόνες Επιλογής / Έγκρισης Μενού ...
Περισσότερα >

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διακοπή λειτουργίας μεταβατικού ΟΠΣ και έναρξη νέου ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 06/03/2018)

Διακοπή λειτουργίας μεταβατικού ΟΠΣ: Παρασκευή 30/03/2018 και ώρα 16:00 και έναρξη νέου ΟΠΣ: Δευτέρα 16/04/2018. Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Αλλαγές - προσθήκες σε αναφορές του ΟΠΣ - Διαχείριση Δελτίων (Ημ. Δημοσίευσης 23/02/2018)

Αλλαγές-προσθήκες σε αναφορές: α) του ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ  β) στην Διαχείριση Δελτίων, αναλυτικά δείτε εδώ  ...
Περισσότερα >

Προσαρμογή εκτύπωσης Απόφαση Ένταξης στο νέο έντυπο του ΣΔΕ (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2018)

...
Περισσότερα >

Παραγόμενο έγγραφο Πρόσκλησης (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2018)

Παραγόμενο έγγραφο Πρόσκλησης σύμφωνα με τα νέα έντυπα ΣΔΕ, αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Υποβολή ΔΔΔ που προσδιορίζονται με την μέθοδο του Μοναδιαίου Κόστους στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/11/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στο ΟΠΣ η υποβολή δαπανών που προσδιορίζονται με τη Μέθοδο του Μοναδιαίου Κόστους στο ΔΔΔ. Αναλυτικές οδηγίες εδώ ...
Περισσότερα >

Κατευθύνσεις προς δικαιούχους για καταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που δημοσιεύονται στο anaptyxi   (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2017)

Κατευθύνσεις προς δικαιούχους για καταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που δημοσιεύονται στο anaptyxi , αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Επιμερισμός Δείκτη: Πρόσκληση - ΤΔΠ - Δελτίο Επίτευξης Δείκτη, αναλυτικά δείτε εδώ  (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2017)

...
Περισσότερα >

Ενημέρωση - υπενθύμιση που αφορά διορθώσεις Απογραφικών Δελτίων, δείτε αναλυτικά εδώ  (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2017)

...
Περισσότερα >

Αποκατάσταση προβλήματος υπολογισμού του δείκτη 10502 (Ημ. Δημοσίευσης 06/11/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα υπολογισμού του δείκτη 10502 ανά πράξη σε αναφορά του ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ. ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η τεχνική αναβάθμιση του Web Service Δελτίου Δήλωσης Δαπανών. Η υπηρεσία είναι πλέον σε λειτουργία. (Ημ. Δημοσίευσης 27/10/2017)

...
Περισσότερα >

Νέες αναφορές και συμπλήρωση πεδίου σε υπάρχουσα αναφορά (Ημ. Δημοσίευσης 18/10/2017)

α) Είναι διαθέσιμες νέες αναφορές με τίτλο: "Αναφορά ανά έργο και Λογιστική Χρήση" και "Αναφορά ανά υποέργο και Λογιστική Χρήση", αναλυτικά δείτε εδώ  ...
Περισσότερα >

Εκτυπώσεις «Εισήγηση» και «Απόφαση Ανάκλησης» για  πράξεις πλην Επιχειρηματικότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 18/10/2017)

Σας ενημέρωνουμε ότι είναι διαθέσιμες  οι εκτυπώσεις «Εισήγηση» και «Απόφαση Ανάκλησης» για  πράξεις πλην Επιχειρηματικότητας. Η απένταξη αποτυπώνεται ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση: 1.στην οθόνη των Προσκλήσεων  και 2. στο Φύλλο Αξιολόγησης πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 13/10/2017)

1. στην οθόνη των Προσκλήσεων  έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα επιλογής Κωδικού Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ, ΤΑΠΤοκ). Ο κωδικός αυτό ...
Περισσότερα >

Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 33 Ν. 4314/2014 (Ημ. Δημοσίευσης 20/09/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκαν ως επιλογές στην Απόφαση ένταξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-20, οι νέες κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με την απόφασ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση σχετικά α) με τις Αναλυτικές Κινήσεις ΚΕΛ ανά Ενάριθμο και β) με την Αναφορά Καταχωρημένα Στοιχεία ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ και ΑΤΠ) (Ημ. Δημοσίευσης 15/09/2017)

 Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση εδώ ...
Περισσότερα >

Υπόδειγμα συμπλήρωσης παραστατικών πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) (Ημ. Δημοσίευσης 01/08/2017)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ 2007-2013 / Παρακολούθηση Ημιτελών Πράξεων (Ημ. Δημοσίευσης 28/06/2017)

Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση εδώ ...
Περισσότερα >

Πλαίσιο επίδοσης - Αναφορά δεικτών ΒΣΥ χρηματο-οικονομικών (20/06/2017) (Ημ. Δημοσίευσης 20/06/2017)

Πλαίσιο επίδοσης και αναφορά δεικτών ΒΣΥ χρηματο-οικονομικών, αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Καταχώρηση Επιτόπιων Επαληθεύσεων (Ημ. Δημοσίευσης 20/06/2017)

Αναλυτικά η ενημέρωση αλλαγών στην Καταχώρηση Επιτόπιων Επαληθεύσεων εδώ και ο επικαιροποιημένος οδηγός εδώ ...
Περισσότερα >

Επικαιροποίηση Κωδικών Ευρημάτων Διοικητικής Επαλήθευσης (Ημ. Δημοσίευσης 16/06/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια Οδηγιών από την ΕΥΘΥ, αντικαταστάθηκε η Λίστα Κωδικών Ευρημάτων στη Διοικητική Επαλήθευση του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών ...
Περισσότερα >

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΔΕΙΚΤΩΝ (Ημ. Δημοσίευσης 14/06/2017)

Αναλυτικά δείτε τον εκπαιδευτικό οδηγό του Φυσικού Αντικειμένου - Δεικτών εδώ, καθώς και Παράρτημα Ι  εδώ,  Παράρτημα ΙΙ εδώ.  ...
Περισσότερα >

Επικαιροποίηση Οδηγίας Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου στο ΟΠΣ 2014-2020 (έκδοση 5) (Ημ. Δημοσίευσης 07/06/2017)

Αναλυτικά δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Αναφορά Χρηματοδότησης Πράξεων ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 02/06/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο περιβάλλον της εφαρμογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020» έχει αναρτηθεί νέα αναφορά για την Χρηματοδότηση των πράξεων ΕΣΠ ...
Περισσότερα >

Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 16/05/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι ενημερώθηκε ο Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό που αφορά στην παραγωγή αναφορών σε κά ...
Περισσότερα >

Νέα Λίστα Εξέτασης Διακηρύξεων και Αλλαγές στο ΤΔΥ για το Απλοποιημένο κόστος (Ημ. Δημοσίευσης 05/05/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ 2014-2020: Στους Έλεγχους Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων (Προεγκρίσεις) είναι διαθέσιμη η νέα λίστα εξέτασης: «Λ.ΙΙ.2_ ...
Περισσότερα >

Εκπαιδευτικός οδηγός για τη λειτουργία του κεντρικού λογαριασμού ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2017)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση νέου οδηγού για τη λειτουργία του κεντρικού λογαριασμού ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020. Το αρχείο μπορείτε να το βρείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Εκτύπωση Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 03/04/2017)

Σας ενημερώνουμε για την διαθεσιμότητα στο  ΟΠΣ των παρακάτω :1. Εκτύπωση του Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης και του Δελτίου Επαλήθευσης Δεικτών Πρά ...
Περισσότερα >

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου, Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Δελτίο Δήλωσης Δαπανών" (Ημ. Δημοσίευσης 10/02/2017)

1.Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου - Έκδοση 2, αναλυτικά εδώ2. Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Δελτί ...
Περισσότερα >

Νέες αναφορές για τις Εκχωρήσεις στην εφαρμογή ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 06/02/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο περιβάλλον της εφαρμογής φορμών ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν αναρτηθεί νέες αναφορές σχετικά με τις Εκχωρήσεις, αναλυτικά εδώ: ...
Περισσότερα >

Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 03/02/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι από 23/1/2017 το Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης είναι διαθέσιμο στο παραγωγικό περιβάλλον  ΟΠΣ 2014-2020. Για τις ενταγμένες πρά ...
Περισσότερα >

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: αλλαγές στην Απόφαση Ένταξης (Ημ. Δημοσίευσης 19/01/2017)

Σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες προσθήκες στην οθόνη της Απόφασης ένταξης 2014-2020: 1) Νέα πεδία • στα Κριτήρια Αναζήτησης • στην Καρτέλα «Γενικά ...
Περισσότερα >

Προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν σε: Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, Προσκλήσεις -Δράσεις, Κοινούς Δείκτες ΕΚΤ_ΠΑΝ (Ημ. Δημοσίευσης 16/12/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν σε: 1. Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, αναλυτικά εδώ 2. Προσκλήσεις-Δράσει ...
Περισσότερα >

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (Ημ. Δημοσίευσης 28/11/2016)

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (28/11/2016) αναλυτικά εδώ ...
Περισσότερα >

Aνακοίνωση σχετικά με την νέα αναφορά για τις Κατανομές ΚΕΛ στην εφαρμογή ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 23/11/2016)

Περισσότερα εδώ ...
Περισσότερα >

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 08/11/2016)

1) ενημέρωση αλλαγών Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 εδώ και 2) οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αρχείου με σημαντικές ερωτήσεις για την ολοκλήρωση (Ημ. Δημοσίευσης 24/10/2016)

Σε συνέχεια της έκδοσης των συμπληρωματικών οδηγιών για την ολοκλήρωση των πράξεων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 111062/ΕΥΘΥ 1024/20-10-2016), σας γνωρίζουμε ...
Περισσότερα >

Νέα λειτουργία στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω on line επικοινωνίας με το ΠΣΥΠΠΟΔΕ (Ημ. Δημοσίευσης 13/09/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει δοθεί νέα λειτουργία Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω  on line επι ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί  σε παραγωγική λειτουργία η πλήρης ενεργοποίηση του Δελτίου Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης και σύνδεσή του στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2016)

Το Δελτίο Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης περιλαμβάνεται στην ‘Διαχείριση Δελτίων’, το συμπληρώνουν οι δικαιούχοι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σ ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία αλλαγή της οθόνης εισόδου στο ΟΠΣ logon.mnec.gr. (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2016)

Στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία αλλαγή της οθόνης εισόδου στο ΟΠΣ logon.mnec.gr με δυνατότητα  επιλογής γλώσσας εργασίας (Ε ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε να υποστηρίζεται η έγκριση των αιτημάτων κατανομών των Διαχειριστικών Αρχών από την ΕΥΣΕ πριν αυτά καταστούν διαθέσιμα στην ΔΔΕ. (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016)

Οι σχετικές λειτουργικότητες έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στην παραγωγή του ΟΠΣ. Σε συνεννόηση με την ΕΥΣΕ σας γνωρίζουμε ότι, για την ενημέρωση των ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση Πράξεων ΠΠ 2007 - 2013 (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016) (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ολοκλήρωση Πράξεων Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στην λειτουργικότητα των Σταδίων Επιλογής πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 11/07/2016)

εκτύπωση της Επιστολής Συμπληρωματικών Στοιχείων  (Ε. Ι.2_1) όταν έχει επιλεγεί στο ΛΕΠ ή στο ΦΑΠ η «Απαίτηση συμπληρωματικών στοιχείων»  από την αρ ...
Περισσότερα >

Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 07/07/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι ενημερώθηκε ο Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) (Ημ. Δημοσίευσης 05/07/2016)

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπ ...
Περισσότερα >

Οδηγίες δημιουργίας ΤΔΠ απο υπάρχον για Διαχειριστική Αρχή και Δικαιούχο (Ημ. Δημοσίευσης 01/07/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε επιπλέον λειτουργικότητα στην επιλογή «Δημιουργία ΤΔΠ». Ειδικά για τους χρήστες Δικαιούχου ενεργοποιήθηκαν οι ακόλ ...
Περισσότερα >

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και στην Απόφαση Ένταξης (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Προστέθηκαν τέσσερις νέες αναφορές στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ για την παρακολούθηση των απογραφικών δελτίων. (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση Πράξεων ΠΠ 2007 - 2013 (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ολοκλήρωση Πράξεων Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση μη διαθεσιμότητας (Ημ. Δημοσίευσης 13/05/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-20 δεν θα είναι διαθέσιμη την Δευτέρα  16/5/2016 το πρωί προκειμένου να γίνου ...
Περισσότερα >

Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 13/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ ...
Περισσότερα >

Εκπαιδευτικός Οδηγός σημπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 12/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε εκπαιδευτικός οδηγός που αφορά την συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος (Ημ. Δημοσίευσης 11/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά την ενημέρωση των Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος. Μπορείτε να δείτε ...
Περισσότερα >

Οδηγίες για τη διόρθωση Ποσού Υποέργου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οδηγίες που αφορούν τη διόρθωση Ποσού Υποέργου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ-ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 01/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε έγγραφο που αφορά την Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δεί ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση για Δήλωση Δαπανών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 29/03/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά τη Δήλωση Δαπανών μετά την 31/12/2015 - Αυτοματισμός ΟΠΣ 2007-2013. Μπορείτε να δείτε τη σχετι ...
Περισσότερα >

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 08/03/2016)

Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων για Πράξε ...
Περισσότερα >

Λίστες Ελέγχου Ολοκλήρωσης Υποέργων και Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 02/10/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 οι νέες λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων και πράξης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτ ...
Περισσότερα >

Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος «Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων (Πλην Κ.Ε.) στο ΟΠΣ» στον οποίο συγκεντρώθηκαν και όλες οι παλαιότερες ...
Περισσότερα >

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα επιχειρησιακά προγράμματα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για τις Προγραμματικές Περιόδους 1994 – 1999 και 2000-2006, τις δράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς (ΔΔΜ) και των προγραμμάτων του Χρηματοδοτικού Μέσου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και λοιπών ταμείων.

Σκοπός του ΟΠΣ είναι:

• Η διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (πράξη/υποέργο και  παραστατικά πληρωμών)
• Η διενέργεια ηλεκτρονικά των διαδικασιών διαχείρισης. Η δημιουργία των απαραίτητων εκτυπωτικών για κάθε στάδιο υλοποίησης και διαχείρισης μίας πράξης και των νομικών δεσμεύσεων που την απαρτίζουν
• Η κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαμβάνουν οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο
• Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων
• Η επικοινωνία της απαιτούμενης πληροφορίας με την βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) SFC.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ .