Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 05/05/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι το ΟΠΣ ΕΣΠΑ, καθώς και η Ηλεκτρονική Υποβολή (2007-2013 και 2014-2020) δεν θα είναι διαθέσιμα αύριο, Παρασκευή 06/05/2016, από 16 ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου "Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)" (Ημ. Δημοσίευσης 18/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου "Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής ...
Περισσότερα >

Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 13/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ ...
Περισσότερα >

Εκπαιδευτικός Οδηγός σημπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 12/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε εκπαιδευτικός οδηγός που αφορά την συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος (Ημ. Δημοσίευσης 11/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά την ενημέρωση των Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος. Μπορείτε να δείτε ...
Περισσότερα >

Οδηγίες για τη διόρθωση Ποσού Υποέργου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οδηγίες που αφορούν τη διόρθωση Ποσού Υποέργου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ-ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 01/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε έγγραφο που αφορά την Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δεί ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση για Δήλωση Δαπανών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 29/03/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά τη Δήλωση Δαπανών μετά την 31/12/2015 - Αυτοματισμός ΟΠΣ 2007-2013. Μπορείτε να δείτε τη σχετι ...
Περισσότερα >

Δημοσίευση Παρουσιάσεων - Γραφεία ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 21/03/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμα τα αρχεία των παρουσιάσεων από την Τεχνική Συνάντηση των Γραφείων ΟΠΣ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18/03/20 ...
Περισσότερα >

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 08/03/2016)

Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων για Πράξε ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 01/03/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι υλοποιήθηκαν βελτιώσεις στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Δείτε τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛ ...
Περισσότερα >

Κεντρικός Λογαριασμός ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 01/03/2016)

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: Λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σας γνωρίζουμε ότι ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής αι ...
Περισσότερα >

Απόφαση Ένταξης - ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 24/02/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-20  η δυνατότητα ελέγχου των Αποφάσεων ένταξης από τους αρμόδιους χρήστες των Διαχ/κών αρχών ...
Περισσότερα >

Xαρτογραφικές απεικονίσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2016)

Ενημερώθηκαν οι βασικές χαρτογραφικές απεικονίσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 με δεδομένα έως 31/12/2015. ...
Περισσότερα >

Βελτιώσεις ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 13/11/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι για το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν γίνει οι παρακάτω βελτιώσεις:  Ενεργοποίηση στην παραγωγή από 9/11/2015 της επικύρωσης της Πρό ...
Περισσότερα >

Λίστες Ελέγχου Ολοκλήρωσης Υποέργων και Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 02/10/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 οι νέες λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων και πράξης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτ ...
Περισσότερα >

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: Οδηγός για καταχώρηση Πρόσκλησης - Ενημέρωση για καταχώρηση των Προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί (Ημ. Δημοσίευσης 22/09/2015)

α)Οδηγός για καταχώρηση Πρόσκλησης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ β)Στο πλαίσιο της καταχώρησης Προσκλήσεων στο ...
Περισσότερα >

Έναρξη Λειτουργίας Εφαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 21/09/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε επιστολή που αφορά την Έναρξη Λειτουργίας Εφαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ...
Περισσότερα >

Οδηγία Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 18/09/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε οδηγός σχετικά με την Εγγραφή Χρήστη Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 09/07/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση σχετικά με τα Εμπροσθοβαρή Έργα Υποψήφια για 5η ΠΠ. Μέσω της διαδρομής  Παρακολούθηση --> Αναφορές -- ...
Περισσότερα >

Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος «Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων (Πλην Κ.Ε.) στο ΟΠΣ» στον οποίο συγκεντρώθηκαν και όλες οι παλαιότερες ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΤΔΠ πλην ΚΕ και στην Απόφαση Ολοκλήρωσης (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν στο ΟΠΣ αλλαγές που αφορούν: Α.   την «Δημόσια Δαπάνη που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ» στην καρτέλα Χρηματοδοτικό σχέδιο του Τ ...
Περισσότερα >

 

 

 

ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Υ. Ο.Π.Σ.