Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Ενεργοποίηση των κωδικών εγγραφής στο ΟΠΣ ΕΠ ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής (Ημ. Δημοσίευσης 16/10/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Αρχής Πληρωμής, έγινε ενεργοποίηση των κωδικών εγγραφής στο ΟΠΣ των ΕΠ ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνο ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της ΕΥΘΥ και της Υ.Ο.Π.Σ (Ημ. Δημοσίευσης 15/09/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε πρόσκληση για την εγγραφή στον Κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση κωδικοποιημένων αρχείων ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 08/09/2014)

Από 13/10/2014 στην ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμα τα επικαιροποιημένα αρχεία των Κωδικοποιημένων Στοιχείων ΕΣΠΑ. Τα αρχεία των Φορέων, Δεικτών, Κατη ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης για την ανανέωση και συντήρηση των διαδικτυακών τόπων της Υ ΟΠΣ» (Ημ. Δημοσίευσης 05/09/2014)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης για την ανανέωση και συντήρηση τ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 15/07/2014)

Ενημέρωση σχετικά με την οικονομική ολοκλήρωση έργων και υποέργων στο ΟΠΣ. Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ. ...
Περισσότερα >

Υλικό σεμιναρίου στη Βάση Πληροφοριών SFC2014 για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 18/06/2014)

Το υλικό του σεμιναρίου στη Βάση Πληροφοριών SFC2014 που πραγματοποιήθηκε 16 & 17/6/2014 βρίσκεται εδώ. ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 23/05/2014)

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ: στο μενού Έλεγχοι / Επαληθεύσεις, για την ανακοίνωση πατήστε εδώ. στα Τεχνικά Δελτία και στις Αποφάσεις έντα ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 18/02/2014)

Υλοποιήθηκαν οι παρακάτω βελτιώσεις στη συμπλήρωση δελτίων και σε λειτουργικότητες της εφαρμογής : Δημιουργία Δελτίου1. ΤΔΠ με πολλαπλούς Δικαιούχους ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε οδηγός για την αποτύπωση της μεταφοράς πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ  (Ημ. Δημοσίευσης 29/11/2013)

για τον οδηγό πατήστε εδώ ...
Περισσότερα >

Αλλαγή διαδικασίας πρόσβασης στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2007 (Ημ. Δημοσίευσης 26/11/2013)

Σας ενημερώνουμε ότι από την  20η Νοεμβρίου 2013 η διαδικασία για τη χορήγηση πρόσβασης στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SFC2007 άλλαξε. Για πληρο ...
Περισσότερα >

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα (ενέργειες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 και 2000-2006, στις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι:

  • Η διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (πράξη/υποέργο και παραστατικά πληρωμών).
  • Η διενέργεια ηλεκτρονικά των διαδικασιών διαχείρισης.
  • Η κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαμβάνουν οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο.
  • Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων.
  • Η επικοινωνία της απαιτούμενης πληροφορίας με την βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) SFC2007.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ .