Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Εκπαιδευτικός οδηγός για τη λειτουργία του κεντρικού λογαριασμού ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2017)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση νέου οδηγού για τη λειτουργία του κεντρικού λογαριασμού ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020. Το αρχείο μπορείτε να το βρείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Εκτύπωση Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 03/04/2017)

Σας ενημερώνουμε για την διαθεσιμότητα στο  ΟΠΣ των παρακάτω :1. Εκτύπωση του Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης και του Δελτίου Επαλήθευσης Δεικτών Πρά ...
Περισσότερα >

Ενεργοποίηση δικτύου Προδιαγραφών και Λειτουργικότητας του νέου ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 22/03/2017)

Η ΕΥ ΟΠΣ θα προχωρήσει στην οργάνωση και λειτουργία θεματικού δικτύου Προδιαγραφών και Λειτουργικότητας του νέου ΟΠΣ, αναλυτικά εδώ  ...
Περισσότερα >

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου, Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Δελτίο Δήλωσης Δαπανών" (Ημ. Δημοσίευσης 10/02/2017)

1.Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου - Έκδοση 2, αναλυτικά εδώ2. Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Δελτί ...
Περισσότερα >

Νέες αναφορές για τις Εκχωρήσεις στην εφαρμογή ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 06/02/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο περιβάλλον της εφαρμογής φορμών ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν αναρτηθεί νέες αναφορές σχετικά με τις Εκχωρήσεις, αναλυτικά εδώ: ...
Περισσότερα >

Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 03/02/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι από 23/1/2017 το Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης είναι διαθέσιμο στο παραγωγικό περιβάλλον  ΟΠΣ 2014-2020. Για τις ενταγμένες πρά ...
Περισσότερα >

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: αλλαγές στην Απόφαση Ένταξης (Ημ. Δημοσίευσης 19/01/2017)

Σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες προσθήκες στην οθόνη της Απόφασης ένταξης 2014-2020: 1) Νέα πεδία • στα Κριτήρια Αναζήτησης • στην Καρτέλα «Γενικά ...
Περισσότερα >

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ / ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ (Ημ. Δημοσίευσης 09/01/2017)

Αναλυτικά ο εκπαιδευτικός οδηγός συμπλήρωσης Ελέγχων / Επαληθεύσεων - Έκδοση 1 (Ιανουάριος 2017) εδώ ...
Περισσότερα >

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014‐2020  (Ημ. Δημοσίευσης 22/12/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει βελτιώσεις στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του ΟΠΣ 2014-2020, αναλυτικά δείτε εδώ: ...
Περισσότερα >

Προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν σε: Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, Προσκλήσεις -Δράσεις, Κοινούς Δείκτες ΕΚΤ_ΠΑΝ (Ημ. Δημοσίευσης 16/12/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν σε: 1. Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, αναλυτικά εδώ 2. Προσκλήσεις-Δράσει ...
Περισσότερα >

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (Ημ. Δημοσίευσης 28/11/2016)

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (28/11/2016) αναλυτικά εδώ ...
Περισσότερα >

Aνακοίνωση σχετικά με την νέα αναφορά για τις Κατανομές ΚΕΛ στην εφαρμογή ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 23/11/2016)

Περισσότερα εδώ ...
Περισσότερα >

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 08/11/2016)

1) ενημέρωση αλλαγών Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 εδώ και 2) οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αρχείου με σημαντικές ερωτήσεις για την ολοκλήρωση (Ημ. Δημοσίευσης 24/10/2016)

Σε συνέχεια της έκδοσης των συμπληρωματικών οδηγιών για την ολοκλήρωση των πράξεων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 111062/ΕΥΘΥ 1024/20-10-2016), σας γνωρίζουμε ...
Περισσότερα >

Καλές πρακτικές χρήσης του ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 10/10/2016)

Αναλυτικά οδηγίες εδώ: ...
Περισσότερα >

Νέα λειτουργία στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω on line επικοινωνίας με το ΠΣΥΠΠΟΔΕ (Ημ. Δημοσίευσης 13/09/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει δοθεί νέα λειτουργία Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω  on line επι ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί  σε παραγωγική λειτουργία η πλήρης ενεργοποίηση του Δελτίου Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης και σύνδεσή του στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2016)

Το Δελτίο Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης περιλαμβάνεται στην ‘Διαχείριση Δελτίων’, το συμπληρώνουν οι δικαιούχοι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σ ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία αλλαγή της οθόνης εισόδου στο ΟΠΣ logon.mnec.gr. (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2016)

Στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία αλλαγή της οθόνης εισόδου στο ΟΠΣ logon.mnec.gr με δυνατότητα  επιλογής γλώσσας εργασίας (Ε ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε να υποστηρίζεται η έγκριση των αιτημάτων κατανομών των Διαχειριστικών Αρχών από την ΕΥΣΕ πριν αυτά καταστούν διαθέσιμα στην ΔΔΕ. (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016)

Οι σχετικές λειτουργικότητες έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στην παραγωγή του ΟΠΣ. Σε συνεννόηση με την ΕΥΣΕ σας γνωρίζουμε ότι, για την ενημέρωση των ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση Πράξεων ΠΠ 2007 - 2013 (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016) (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ολοκλήρωση Πράξεων Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στην λειτουργικότητα των Σταδίων Επιλογής πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 11/07/2016)

εκτύπωση της Επιστολής Συμπληρωματικών Στοιχείων  (Ε. Ι.2_1) όταν έχει επιλεγεί στο ΛΕΠ ή στο ΦΑΠ η «Απαίτηση συμπληρωματικών στοιχείων»  από την αρ ...
Περισσότερα >

Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 07/07/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι ενημερώθηκε ο Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ ...
Περισσότερα >

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) (Ημ. Δημοσίευσης 05/07/2016)

Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπ ...
Περισσότερα >

Οδηγίες δημιουργίας ΤΔΠ απο υπάρχον για Διαχειριστική Αρχή και Δικαιούχο (Ημ. Δημοσίευσης 01/07/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε επιπλέον λειτουργικότητα στην επιλογή «Δημιουργία ΤΔΠ». Ειδικά για τους χρήστες Δικαιούχου ενεργοποιήθηκαν οι ακόλ ...
Περισσότερα >

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και στην Απόφαση Ένταξης (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ ...
Περισσότερα >

Προστέθηκαν τέσσερις νέες αναφορές στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ για την παρακολούθηση των απογραφικών δελτίων. (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Ολοκλήρωση Πράξεων ΠΠ 2007 - 2013 (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ολοκλήρωση Πράξεων Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση μη διαθεσιμότητας (Ημ. Δημοσίευσης 13/05/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-20 δεν θα είναι διαθέσιμη την Δευτέρα  16/5/2016 το πρωί προκειμένου να γίνου ...
Περισσότερα >

Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 13/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ ...
Περισσότερα >

Εκπαιδευτικός Οδηγός σημπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 12/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε εκπαιδευτικός οδηγός που αφορά την συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος (Ημ. Δημοσίευσης 11/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά την ενημέρωση των Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος. Μπορείτε να δείτε ...
Περισσότερα >

Οδηγίες για τη διόρθωση Ποσού Υποέργου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οδηγίες που αφορούν τη διόρθωση Ποσού Υποέργου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ-ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 01/04/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε έγγραφο που αφορά την Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δεί ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση για Δήλωση Δαπανών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 29/03/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά τη Δήλωση Δαπανών μετά την 31/12/2015 - Αυτοματισμός ΟΠΣ 2007-2013. Μπορείτε να δείτε τη σχετι ...
Περισσότερα >

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 08/03/2016)

Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων για Πράξε ...
Περισσότερα >

Xαρτογραφικές απεικονίσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2016)

Ενημερώθηκαν οι βασικές χαρτογραφικές απεικονίσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 με δεδομένα έως 31/12/2015. ...
Περισσότερα >

Λίστες Ελέγχου Ολοκλήρωσης Υποέργων και Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 02/10/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 οι νέες λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων και πράξης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτ ...
Περισσότερα >

Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος «Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων (Πλην Κ.Ε.) στο ΟΠΣ» στον οποίο συγκεντρώθηκαν και όλες οι παλαιότερες ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΤΔΠ πλην ΚΕ και στην Απόφαση Ολοκλήρωσης (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν στο ΟΠΣ αλλαγές που αφορούν: Α.   την «Δημόσια Δαπάνη που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ» στην καρτέλα Χρηματοδοτικό σχέδιο του Τ ...
Περισσότερα >

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα (ενέργειες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 και 2000-2006, στις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι:

  • Η διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (πράξη/υποέργο και παραστατικά πληρωμών).
  • Η διενέργεια ηλεκτρονικά των διαδικασιών διαχείρισης.
  • Η κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαμβάνουν οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο.
  • Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων.
  • Η επικοινωνία της απαιτούμενης πληροφορίας με την βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) SFC2007.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ .