Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Xαρτογραφικές απεικονίσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2016)

Ενημερώθηκαν οι βασικές χαρτογραφικές απεικονίσεις ΕΣΠΑ 2007-2013 με δεδομένα έως 31/12/2015. ...
Περισσότερα >

Παράταση προθεσμιών Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» (Ημ. Δημοσίευσης 03/02/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στη προθεσμία υποβολής προσφορών για τη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανά ...
Περισσότερα >

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» (Ημ. Δημοσίευσης 17/12/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υλοποίηση του Ολοκληρωμέ ...
Περισσότερα >

Βελτιώσεις ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 13/11/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι για το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν γίνει οι παρακάτω βελτιώσεις:  Ενεργοποίηση στην παραγωγή από 9/11/2015 της επικύρωσης της Πρό ...
Περισσότερα >

Λίστες Ελέγχου Ολοκλήρωσης Υποέργων και Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 02/10/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 οι νέες λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων και πράξης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτ ...
Περισσότερα >

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: Οδηγός για καταχώρηση Πρόσκλησης - Ενημέρωση για καταχώρηση των Προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί (Ημ. Δημοσίευσης 22/09/2015)

α)Οδηγός για καταχώρηση Πρόσκλησης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ β)Στο πλαίσιο της καταχώρησης Προσκλήσεων στο ...
Περισσότερα >

Έναρξη Λειτουργίας Εφαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 21/09/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε επιστολή που αφορά την Έναρξη Λειτουργίας Εφαρμογής του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ...
Περισσότερα >

Οδηγία Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 18/09/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε οδηγός σχετικά με την Εγγραφή Χρήστη Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 09/07/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση σχετικά με τα Εμπροσθοβαρή Έργα Υποψήφια για 5η ΠΠ. Μέσω της διαδρομής  Παρακολούθηση --> Αναφορές -- ...
Περισσότερα >

Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος «Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων (Πλην Κ.Ε.) στο ΟΠΣ» στον οποίο συγκεντρώθηκαν και όλες οι παλαιότερες ...
Περισσότερα >

Ενημέρωση αλλαγών στο ΤΔΠ πλην ΚΕ και στην Απόφαση Ολοκλήρωσης (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν στο ΟΠΣ αλλαγές που αφορούν: Α.   την «Δημόσια Δαπάνη που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ» στην καρτέλα Χρηματοδοτικό σχέδιο του Τ ...
Περισσότερα >

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα (ενέργειες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 και 2000-2006, στις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι:

  • Η διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (πράξη/υποέργο και παραστατικά πληρωμών).
  • Η διενέργεια ηλεκτρονικά των διαδικασιών διαχείρισης.
  • Η κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαμβάνουν οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο.
  • Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων.
  • Η επικοινωνία της απαιτούμενης πληροφορίας με την βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) SFC2007.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ .