ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΣ 395,628
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ "ΛΑΚΚΟΙ" & "ΛΙΝΑΙΝΑ" 167,924
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 245,671
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΒΑΡΛΑΤΙΚΑ-ΚΑΡΤΑΜΑΙΝΑ-ΠΟΛΙΤΗΣ-ΜΕΛΑΝΔΡΟΥ 584,448
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΟΣ-ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 146,479
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΟΔΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ 822,000
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗ 120,428
ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΣ 77,900
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΕΙΒΑΔΙ - ΑΥΛΩΓΚΙΑ" 99,519
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 250,000
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΕΝΑΔΩΝ - ΑΗ ΛΙΑ 258,745
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ - 2006 60,000
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ-2006 100,000
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΒΟΥΡΟΛΙΜΝΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ 101,961
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 65,620
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 141,679
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΖΥΓΟΥ 2006 68,750
ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΤΡΑΤΕΣ - ΑΝΝΙΝΑΤΑ 138,600
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΚΑΜΠΟΣ 132,450
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. Δ. ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ 252,998
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ Κ-48 ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΓΓΟΥΛΑ ΜΕΧΡΙ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 43,660
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΚΙ - ΖΥΓΟΣ - ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ 227,540
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠ.18 ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΕΩΣ ΣΠΑΡΤΥΛΑ 297,933
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠ 19 ΛΟΥΤΣΕΣ - ΑΝΩ ΠΕΡΙΘΕΙΑ 56,027
ΔΡΟΜΟΣ ΣΩΚΡΑΚΙ - ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ 454,135
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΑΞΩΝ 570,194
ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΝΗΣΟΥ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 387,099
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΗΣΟΥ ΟΘΩΝΩΝ 400,588
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΑΜΑΣΚΑΤΙΚΑ - ΦΥΚΙ ΟΘΩΝΩΝ 61,308
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ 964,228
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 510,439
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΟΔΟΥΛΟΥ - ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΤΘΑΙΟ 101,496
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ 159,192
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 109,274
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 352,170
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ 267,096
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 231,000
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 319,360
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 191,133
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΑΚΩΝ 135,124
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 178,588
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 338,809
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 81,336
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΩΝ 209,948
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 202,360
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 274,181
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΚΩΝ 276,168
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 116,360
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 240,404
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 52,777
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 270,003
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 118,118
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑΤΑ 328,816
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ 306,329
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ 218,184
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΚΑΜΠΙΤΣΑΤΑ - ΑΝΔΡΕΟΛΑΤΑ - ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 238,490
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 139,061
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΟΥ 35,188
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 242,458
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ - ΚΟΥΤΕΛΑΔΕΣ 96,332
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΤΙΩΝ 384,573
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 316,645
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ 274,444
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΦΡΙΚΕΣ - ΜΑΡΜΑΓΚΑ 181,051
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ. Δ. ΛΑΚΚΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ 142,404
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ 37,243
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΜΑΛΩΝ - ΔΡΟΜΟΙ ΡΟΜΠΟΛΑΣ 206,500
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 2003 196,999
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ. ΠΑΛΙΚΗΣ 209,517
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 2005 128,000
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΑΚΩΝ 2005 119,000
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ - 2005 125,000
ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 86,995
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΜΑΝΤΡΑΚΙΑ" Δ.Δ. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 335,823
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ - 2005 403,709
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2005 ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ 63,693
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 187,615
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2005 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 149,915
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ 212,501
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ "ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΟΙ-ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ 121,230
Αγροτική οδοποιία Δ.Δ. Σβορωνάτων Δήμου Λειβαθούς 51,644
Βελτίωση ?ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή «Σπαθαριές» του Δ. Δ. Τσουκαλάδων 120,760
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΥ 233,532
AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ-2005 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ-2005 274,641
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Β.Δ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 180,769
ΔΡΟΜΟΣ ΣΟΥΛΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 181,300
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ «ΜΑΓΓΑΝΟΣ-ΑΛΑΤΙΕΣ/ΓΕΡΜΕΝΑΤΑ-ΓΥΦΤΑΤΑ/ΑΝΤΙΠΑΤΑ-ΔΑΦΝΟΥΔΙ», ΤΜΗΜΑ «ΑΝΤΙΠΑΤΑ-ΔΑΦΝΟΥΔΙ» 110,925
Αγροτική Οδοποιία Μαθρακίου 107,881
Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγίου Γεωργίου μέχρι διασταύρωση του δρόμου Κάβαλος-Απόλπαινα 96,678
Αγροτικός Δρόμος από περιοχή παλαιών σφαγείων προς περιοχή Αγ. Νικολάου 220,000
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ - 2000 64,577
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - 2002 137,931
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΩΓΗΣ 448,440
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ - ΣΙΔΑΡΙ 2,133,618
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΒΛΥΧΟ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΒΡΟ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΧΘ 24250 ΕΩΣ ΧΘ 26300) 969,242
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΑΦΟΙ - ΡΟΔΑ 676,000
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ 1,607,914
ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ - ΑΠΟΛΠΑΙΝΑ 921,751
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΒΛΥΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΒΡΟΥ 1,241,055
Εθνική Οδός προσπέλασης Αεροδρομίου Ζακύνθου 1,817,621
ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ - ΚΑΘΙΣΜΑ 915,527
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 991,909
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 1,855,375
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΝΤΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1,614,985
ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ - ΚΑΒΟΣ 2,688,081
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 741,060
ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΑΡΗΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΑΡΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΙI ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΟΥ: ΔΙΒΑΡΑΤΑ - ΦΑΛΑΡΗ 1,410,408
ΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΑΡΗΣ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΑΡΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ I ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΦΑΛΑΡΗ 2,920,000
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14-8-2003 ΤΜΗΜΑ Γ ( Χ.Θ. 1+700 ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ) 2,344,392
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14-08-2003 252,447
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ - ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ - ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14-8-2003 ΤΜΗΜΑ Β (Χ.Θ. 0+800 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+700) 2,427,814
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1,662,549
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΤΗ ΔΗΜΟΣΑΡΙΟΥ 248,029
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 1,063,704
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΤΩΝ 523,464
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ 2,263,091
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 1,130,000
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1,792,988
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 758,352
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 196,027
ΑΜΕΣΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΟΥ 193,346
Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης πόλης Λευκάδας περιοχή ‘Περιβόλια’ 898,904
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕΛΕΚΑ 69,314
Σημειακές επεμβάσεις για λόγους ασφαλείας του δημοτικού οδικού δικτύου 287,637
Δημοτική Οδοποιία Δήμου Ζακυνθίων 963,055
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ 305,910
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 336,275
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΥΛΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 195,000
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνα και Ι.Μητρόπολης Κεφαλληνίας, πόλεως Αργοστολίου 171,812
Πλακόστρωση 1ης παρόδου Αλεξάνδρου Δεσύλλα 90,274
Πλακόστρωση τμήματος οδού Σπ. Σαμάρα 129,066
Κατασκευή Πεζοδρομίων περιοχής Κοντόκαλι - Γουβιά 293,325
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 164,660
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΘΕΙΑ-ΛΟΥΤΣΕΣ 377,432
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 680,356
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 495,502
Βελτίωση χάραξης οδού Καλιπάδο - Μαρινέικα - Πλάνος 2,043,156
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ - ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ Δ. ΕΡΙΣΟΥ 560,427
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΛΑΡΟΥ - 2005 121,303
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΩΝ 526,624
Βελτίωση περιφερειακού δρόμου Βολίμες - Λιμάνι Αγίου Νικολάου Βολιμών 629,469
ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ "ΣΤΑΥΡΟΥ-ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ" 82,401
Οδοποιία Ρομιρίου 209,680
Οδός Αγίας Μαρίνας - Γύρι - Λούχα 274,587
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΜΥΡΑ Δ.Δ. ΕΞΩ ΧΩΡΑΣ 119,491
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΙΤΗ Δ.Δ. ΜΑΡΙΩΝ 93,742
Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγ. Δέκα - Μπενιτσών 76,505
ΔΡΟΜΟΣ ΧΟΡΤΑΤΑ - ΝΙΚΟΛΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Α΄ΦΑΣΗ) 169,979
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΕΜΥΔΙ Δ.Δ. ΒΟΛΙΜΩΝ 55,059
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ "ΔΕΦΑΡΑΝΑΤΑ-ΒΑΡΥ, ΠΛΑΓΙΑ-ΚΑΚΟΓΓΥΛΟΣ", ΔΡΟΜΟΣ ?ΔΕΦΑΡΑΝΑΤΑ-ΒΑΡΥ?» 115,576
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ 164,839
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΩΝ - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 398,652
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 219,522
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ Δ.ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 285,496
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 66,607
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΧΤΑΔΩΝ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 363,053
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓΡΟΣ - ΔΑΦΝΗ 1,454,453

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

70,995,534
.

 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 113,225
Αναβάθμιση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νομού Ζακύνθου 1,390,830

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,504,055
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 1,125,756
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 16,568
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ου ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22,093
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 1,022,814
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΩΝΑ Δ.Δ. ΝΥΜΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 1,165,660
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΣΤΡΑΣ 21,493
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΤΕΕ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 44,608
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20,944
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 22,298
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 449,324
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1ου ΣΕΚ (ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 954,758
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ 758,149
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ -ΠΡΟΝΝΩΝ 348,417
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΚΛΗΣ (ΒΙΛΑΤΩΡΙΑ) 573,437
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 304,264
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΑΡΟΥ 99,732
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 249,555
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 298,864
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 410,610
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 4,313,055
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ 1,847,610
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ 928,696
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,313,150
Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής του 2ου ΤΕΕ Ζακύνθου 22,134
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ 180,432
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (πρώην Γυμνασίου Λευκάδας) - ΚΤΙΡΙΟ Ε.Κ.Φ.Ε. 685,066
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 1,182,674
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 1,099,467
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 744,128
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 277,619
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 266,300
ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ & ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 327,386
Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου 16,673
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ 35,671
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ TΟ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 63,558
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 32,330
Επέκταση εξοπλισμού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών για το 1ο Ενιαίο Λύκειο Ζακύνθου 22,217
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 35,671
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤO 1o ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 28,455
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ TO 1ο & 2ο ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 71,343
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 2ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 76,115
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ 35,671
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ 3o ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 35,671
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY MOYΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 53,009
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤO ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 30,092
Επέκταση εξοπλισμού εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου 59,595
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 22,114
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ 58,258
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ 25,825
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΣΤΡΑΣ 56,965
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ENIAIO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ 26,275
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 77,799
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15,887
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ TIΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΞΩΝ 35,671
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20,214
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤO 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 35,671
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΥΛΑ 20,407
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20,331
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20,060
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΑΚΩΝ 1,538,920
Επέκταση εξοπλισμού εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών για το 3ο Ενιαίο Λύκειο Κατασταρίου 22,217
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΑΝΑ 1,876,627
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ KEΡΑΜΕΙΩΝ 27,943
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΗΣ 28,492
Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρίζας 16,673
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 16,846
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 13,772
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 10,812
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 13,322
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 19,962
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ου ΤΕΕ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 21,383
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ) 20,857
Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής Εσπερινού Γυμνασίου Ζακύνθου 15,045
Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου πληροφορικής Γυμνασίου Κατασταρίου Ζακύνθου 20,196
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΠΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12,803
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ 1,871,574
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 13,000
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 36,842
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤO ΤΕΕ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 35,671
Επέκταση εξοπλισμού των τριών εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών για το 2ο Ενιαίο Λύκειο Ζακύνθου 66,651
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤIΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 35,671
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13,806
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 67,383
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤO ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 35,671
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤO ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 35,671
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 215,393

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

28,231,815
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19,445,016
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΘΩΝΩΝ 139,475
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ.Υ. & Π.Ι. ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 450,785
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Υ. ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ 94,094
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Υ. ΚΑΙ Π.Ι. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 250,777
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ Π.Ι. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 271,183
ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3,237,686
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 50,040
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Υ. ΣΑΜΗΣ 25,877
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ι. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ 50,817
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ι. ΔΟΥΚΑΔΩΝ 85,000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ι. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ 18,015
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ Π.Ι. ΣΤΗΝ ΑΧΑΡΑΒΗ 144,516
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Υ. ΠΑΞΩΝ 22,432
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Υ. ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ 216,400
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ι. ΜΑΚΡΙΩΤΙΚΩΝ 81,461
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ.Υ. ΚΑΙ Π.Ι. ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 256,368
Δημιουργία Περιφερειακού Ιατρείου στον Άγιο Λέοντα 51,268
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ι. ΔΟΥΚΑΔΩΝ 8,510
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ. ΛΙΑΠΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 77,725
Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου 264,676
Μελέτη - κατασκευή οικοδομικών - Η/Μ εργασιών και προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου 8,604,881
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 70,902
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ι. ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 134,753

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

34,052,654
.

 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΛΛΙΚΗΣ 358,241
ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΓΩΝ ΑΦΙΩΝΑ 237,363
ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΑΚΩΝ 1,071,087
ΥΔΡΕΥΣΗ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 143,259
ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 257,346
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 565,036
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ 187,176
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 427,080
ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΣΤΡΑΣ 220,927
ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΥΡΓΙΟΥ 296,318
Υδροδότηση ορεινών διαμερισμάτων Δήμου Ελατίων 946,948
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ) Δ.Δ. ΜΑΚΡΙΩΤΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 419,734
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ 655,926
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΟΣ 500 Μ3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 660,450

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,446,892
.

 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΑΡΙΤΣΑΣ 433,285
AΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟ-ΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΛΙΑΠΑΔΩΝ 708,369
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΑΚΩΝ 415,573
AΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΛΟΜΑΤΙΑΝΩΝ - Α΄ ΦΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΣΟΓΓΗΣ 908,543
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Α΄ ΦΑΣΗ 3,090,621
Επέκταση και Αναβάθμιση Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αργοστολίου 2,567,855
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ - Α΄ ΦΑΣΗ Δ.Δ. ΣΙΔΑΡΙΟΥ 3,667,943
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΛΙΚΗΣ (Δ.Δ. ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ) 1,911,600
Αποχέτευση Δ.Δ. Γαϊτανίου - Νέου Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου 338,653
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 2,655,012
Αποχετευτικό δίκτυο Δήμου Λαγανά (Αποχέτευση οικισμού Καλαμακίου) 3,582,485
Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Πόρου- Σκάλας 2,534,424
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 1,755,426
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 272,224
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑ - ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ 1,357,184
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΧΡΥΣΙΔΑΣ 146,895
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2,682,478

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

29,028,571
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2,764,015
Διευθέτηση χειμάρρων - ρεμάτων Δήμου Αλυκών 1,667,962
Έργα προστασίας καλλιεργούμενων εδαφών από τη διάβρωση 168,145
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΗΜΟΣΑΡΙ ΝΥΔΡΙΟΥ) 254,983

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,855,106
.

 ΜΟΥΣΕΙΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 1,264,581
ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 876,596
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 651,235
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ Δ.Δ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 58,022
To έργο αφορά στη μόνιμη έκθεση ιστορικού φωτογραφικού υλικού σε αίθουσα του ισογείου του Μουσείου Παλαιόπολης- Mon Repos. Πρόκειται γιά δωρεά ιστορικών φωτογραφιών του 1850 που αφορούν στην Κέρκυρα της Αγγλοκρατίας, εποχή κατασκευής της έπαυλης. Η μελέτη της έκθεσης έχει υλοποιηθεί και εγκρίθηκε με την υπ. αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-Η./66711/28-02-08/ΥΠ. ΑΠΟΦ. 77,537
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 245,342
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 350,000
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΙΕΟΥ 477,352

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,000,664
.

 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ KΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΑΡΙΝΑ) ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ολοκλήρωση) 5,050,276
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ 2,160,031
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΠΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΣΤΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 1,529,526
Λιμάνι Ζακύνθου (Εγκάρσιος βραχίονας μώλου Αγίου Νικολάου - θέση Ε/Γ - Ο/Γ μώλου Αγίου Διονυσίου) 2,958,956
ΝΕΟΣ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 969,945
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4,256,221
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 444,087
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 282,762
Επέκταση Υπήνεμου Μώλου Λιμένος Ληξουρίου 977,699
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΓΙΑΣ 1,166,641
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΝΥΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 1,438,098
Αλιευτικό Καταφύγιο Τραγακίου 248,346
ΛΙΜΑΝΙ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ) 588,845
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΣΤΟΥ - ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ 386,307
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 1,118,507
ΛΙΜΑΝΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ) 190,756
ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΕΡΙΝΟΥ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ) 999,445
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΘΕΟΣ 2,419,421

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

27,185,869
.

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 132,951

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

132,951
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΣΣΙ ΟΠΗΣ 548,203
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 292,926
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ "ΠΟΡΤΑ ΡΕΜΟΥΝΤΑ" ΠΑΛΗΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,013,036
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΕΒΡΑΪΚΗΣ" ΠΑΛΗΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,759,538
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - Β΄ ΦΑΣΗ 1,956,315
ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΝΗΣ, ΣΑΜΗΣ ΚΑΙ ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 1,354,955
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΤΟ ΑΡΓΑΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 450,000
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 819,276
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΤΡΟΥ 527,198
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ(οικ. Κασφίκη) 369,822
Προστασία- Ανάδειξη αρχαιλογικού χώρου Ναού Αρτέμιδας στην Κέρκυρα 249,766
Προστασία-Ανάδειξη απαλλοτριωμένων αρχαιολογικών χώρων στη Βόρεια Κέρκυρα (Δωρικος ναός στην Ρόδα & Ρωμαικά Λουτρά στην Αχαράβη) 296,072
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι. ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΟΥΓΙΑΤΟΥ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ 349,973

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,987,079
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ 937,343
Ανάπλαση τουριστικού κέντρου Δασιάς Πεζοδρόμια στην ΕΠ17 125,519
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ, ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 785,000
Ανάδειξη - περίπατος: Λόφος Στράνη - Άγιος Γεώργιος Φιλικών 132,778
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ" 1,805,014
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΠΑΛΗΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 647,000
Αποκατάσταση κτιριακών μετώπων περιοχής "Εβραικής-Σπηλιάς" Παλιάς πόλης Κέρκυρας 462,041
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 343,358
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 372,512
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 1,035,561
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 290,108
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 308,144
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 402,983
ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ 561,397
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ 294,879
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 121,779
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ 90,713
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΑΚΩΝ 294,203
Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Αγίου Σώστη Λιθακιάς 184,750
Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Τσιλιβή - Τραγακίου - Κυψέλης 404,928
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 989,685
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 255,498
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 555,074
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ 312,867
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ 2 (ΝΥΔΡΙΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΚΑΡΥΩΤΩΝ) 256,970
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ 273,101
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Δ΄ ΦΑΣΗ) 652,326
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 324,624
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΙΑΣ ΑΠΟ "ΧΑΝΔΡΗ" ΕΩΣ "ΧΑΜΟΥΡΓΑ" 145,980
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΙΑΣ ΑΠΟ "ΚΑΠΟΚΙΟΥ" ΕΩΣ "ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ" 93,820
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΚΑΛΑΣ 265,528
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) 960,000
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΔΟΥΚΙΟΥ (ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ) 750,814
Ανάπλαση - Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων (παιδικός κήπος - Σισσιώτισσα) 499,771
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 74,308
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ 92,493
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ 439,050
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΛΙΝΑΣ 631,384
Διαμόρφωση - Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Λεωφόρου Ληξουρίου 1,091,426
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 652,322

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

18,917,050
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23,877
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 239,570
ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 86,500
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 238,904
Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας νερού Ζακύνθου 135,744

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

724,596
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝ 104,720
ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 144,814
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 2000 - 2006 25,000
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΝ 49,980
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 107,100
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 100,000
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 90,000
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΙΝ 59,500
Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη της υλοποίησης των Δράσεωντου Ε.Π. Ιονίων Νήσων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ για τη χρονική περίοδο 2001 -2006 163,157
Μελέτη " Εναλλακτικοί τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης μη συνδεδεμένης με τον τουρισμό" 116,620
Δημιουργία και εφαρμογή Βάσης Δεδομένων στο Διαδίκτυο για Δομές ΕΚΤ 64,998
"Μελέτη εκτίμησης αποτελεσμάτων από την υλοποίηση δράσεων του ΕΚΤ και προτάσεις για την προγραμματική περίοδο 2007-2013" 104,720
"Μελέτη - έρευνα αξιολόγησης των δομών / σχημάτων συνεργασίας της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών για την υλοποίηση δράσεων του ΕΚΤ στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανάπτυξης και προώθησης στην απασχόληση" 99,960
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Γ.Τ.Π.Ε. 67,150
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΠΙΝ 49,980
Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη της υλοποίησης των Δράσεων του Ε.Π. Ιονίων Νήσων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ για τη χρονική περίοδο 2001-2006 250,025
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 10,502
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Κ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΟΤΣΕΛΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 156,000
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 169,000
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥ - ΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 73,956
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟY ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2000-2006 111,265

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,118,447
.

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΑΑΧ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 191,880
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9,012
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 330,844
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 18,062
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων για την Επτανησιακή Τέχνη στην Κέρκυρα 144,180
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" 19,674

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

713,652
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 29,794
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 7,976
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 39,984
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΚΤ 68,991
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ "ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" 21,184
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 165,399
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2003 61,047
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2004-2006 645,694
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9,026
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ" 18,850
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" 11,889
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ" 23,107
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΤΟ.Π.Α.Λ.) 44,883
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 40,818
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2002 298,489
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2003 344,575
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003 ΚΑΙ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 442,740
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΙΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 - Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 384,894
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 332,511
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 114,331
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΙΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 393,378
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20,000
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 6,226
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΙΝ 139,576
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 158,500
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 159,321
Ιστορική Έρευνα και Πληροφορική: Ψηφιακό Ιστορικό Βιογραφικό Λεξικό των Στελεχών του πρώτου Ελληνικού κράτους - Ιόνιος Πολιτεία - 1797 - 1818 147,158
Ενέργειες ανάδειξης σύγχρονου πολιτισμού και ιστορικής κληρονομιάς από το Δήμο Αργοστολίου 403,628
Ανάδειξη και προβολή της Ιστορίας των Ιόνιων Νησιών 147,266
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2001 394,235
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 29,098
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 36,666

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,141,235
.

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΛΟΥΣΩΝ ΚΤΗΝΟ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ι.Ν. 2,050,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,050,000
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 179,410
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 56,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

235,410
.

 ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 174,233
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 326,541
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 50,209
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ "ΚΑΣΤΡΟΥ" Δ.Δ. ΜΠΟΧΑΛΗΣ 84,288
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 237,276
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 114,712
Βελτίωση πέντε δασικών δρόμων στο Δήμο Ελατίων Νομού Ζακύνθου 150,617
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ Π.Ι.Ν. 398,933
ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 214,711
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 250,362
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 361,430

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,363,312
.

 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εξοπλισμός εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 100,275
Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας 5,032,727
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΑΙΑΣ 127,723

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,260,725
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ : ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ερευνητικό - πληροφοριακό κέντρο τεχνολογικής υποστήριξης αγροτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών 142,537

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

142,537
.

  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.3 ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 929,952
Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων του τομέα Μεταποίησης με βάση τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου (2601/98 και τροποποιήσεις του), Δ' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2,794,436
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (2601/98 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 4,238,304
Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον Τομέα της Μεταποίησης , μέσω του καν. 70/2001, α προκήρυξη 2,669,390
Ενίσχυση Υπό ίδρυση (νέων) ΜΜΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον Τομέα της Μεταποίησης , μέσω του καν. 70/2001, α προκήρυξη 248,159
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ(ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2002) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (2601/98 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) 440,000
Ενίσχυση ΝΕΩΝ ΜΜΕ της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στον τομέα της Μεταποίησης, μέσω του καν. 70/2001, Β΄ προκήρυξη 280,679
Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στον τομέα της Μεταποίησης, μέσω του καν. 70/2001, Β΄ προκήρυξη 724,419
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (2601/98 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ)-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β 5,160,621
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 181,585
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 392,128
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 863,843
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 306,586
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 538,300
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 85,300
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 735,377
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 582,707
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 226,260
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 1,562,461
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 475,409
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 571,360
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο MARFIN EGNATIA BANK 56,042
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 712,054

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

24,775,372
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 3,233,703
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04, ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 - ΥΠΟΙΟ 17,260,000
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10,339,988
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ CAMPING Γ. ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2610/98 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 11,984,500
Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον Τομέα του Τουρισμού , μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη 5,734,240
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ CAMPING Γ. ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (2601/98 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ)-ΥΠΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 2,458,060
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 257,672
Ενίσχυση ΜΜΕ της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στον τομέα του Τουρισμού, μέσω του καν. 70/2001, Β΄ προκήρυξη 11,950,521
Ενίσχυση ΜΜΕ της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για ενέργειες ΚτΠ στον τομέα του Τουρισμού, μέσω του καν. 70/2001, Β΄ προκήρυξη 195,000
Ενίσχυση ΜΜΕ της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στον τομέα του Τουρισμού (για τα Μικρά Νησιά), μέσω του καν. 70/2001, β΄ προκήρυξη 247,259
Ενίσχυση ΜΜΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για ενέργειες ΚτΠ στον Τομέα του Τουρισμού , μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη 11,048
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (2601/98 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ), ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΕΤΩΝ 2000 & 2001 - ΥΠΟΙΟ 11,977,594
Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων του τομέα Τουρισμού με βάση τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου (2601/98 και τροποποιήσεις του), Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14,267,162
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ CAMPING Γ΄ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ. 6,892,497
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005- ΥΠΟΙΟ 2,750,000
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2,100,074
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 13,976,322
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο PROBANK Α.Ε. 345,527
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2,391,359
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 745,358
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο MARFIN EGNATIA BANK 245,928
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 10,258,148
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 3,448,159
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1,148,927
Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων του τομέα Τουρισμού με βάση τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου (2601/98 και τροποποιήσεις του), Δ’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17,808,042
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 2,890,317

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

154,917,404
.

 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Κ.Π.Σ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2000-2006 18,374

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

18,374
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμβουλος για την εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση του Προγράμματος Ιονίων Νήσων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 104,720
Σύμβουλος Υποστήριξης Διαχειριστικής Αρχής του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2000-2006 98,770
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΟΘΩΝΟΙ - ΜΑΘΡΑΚΙ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΝ 149,940
Πιστοποιημένος Φορέας Ελέγχου Ποιότητας για την αντιμετώπιση έργων του ΠΕΠ ιονίων Νήσων που κατατάχθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ στην κατηγορία 2ιι 14,280
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 (ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 93,276
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 116,820
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΕΠ Ι.Ν. 2000-2006 (ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ & ΕΓΤΠΕ) 59,500
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΟΣΠ) ΠΙΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑ) 2007-2013 52,800
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΕΚ 2,802

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

692,908
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΑΑΧ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 349,698
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΑΑΧ ΤΟΥ ΕΠΑΑΥ ΝΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 940,480
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 6,501,363
"ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ" ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2007 ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 6,800,660
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ/ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" 217,529
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ" 122,920
ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ/ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ/ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ" 197,875
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ" 128,992
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ/ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" - Δ. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 154,680
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΤΟ.Π.Α.Λ.)" - Δ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 63,249
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ/ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ/ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΤΟ.Π.ΑΛ.)" - Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 138,789
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ/ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΤΟ.Π.Α.Λ.)- Δ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 88,000
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ/ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" - Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 92,216

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

15,796,451
.

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.4 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 27,000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1,700,000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 1,170,786
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 65,744
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 336,611
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 24,000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 320,715

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,644,856
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΤΟ.Π.Α.Λ.) 173,369
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ" 82,758
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΜΚΕ" ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" 27,646
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΚΟ ΤΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 37,043
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ" 57,400
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗ.ΜΟ.Π. "ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ" 46,249
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" 13,590
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠ "ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ" 15,064
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" 98,701

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

551,819
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ" ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΑΣ 238,082
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ, ΑΛΑΤΡΟ, ΒΛΥΧΟ, ΓΕΝΙ, ΚΑΤΩΧΩΡΙ. ΠΟΡΟΣ, ΦΤΕΡΝΟ) 251,133
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 173,752
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΗΦΗ ( ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ) 244,173
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 224,594
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΤΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 225,679
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ 106,474
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ 291,883
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 131,207
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 258,369
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 140,807
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 239,378
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΑ Δ.Δ. ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ & ΒΑΘΕΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 151,773
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ: ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ, ΑΘΑΝΙ, ΔΡΑΓΑΝΟ, ΚΟΜΗΛΙΟ, ΧΟΡΤΑΤΑ & ΝΙΚΟΛΗ 257,977
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 159,065
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΑ Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ & ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 274,698
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 129,192
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ) 144,791
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 103,269
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 64,797
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ" 147,854
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ (ΤΑΠΕΔΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 139,458
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 203,749
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 79,740
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 83,912
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤ.ΑΝΑ.Λ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "Κ.Η.Φ.Η." ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΑΣ 122,163
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤ.ΑΝΑ.Λ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ: ΣΥΒΡΟΥ, ΒΟΥΡΝΙΚΑ, ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, ΕΥΓΗΡΟΥ, ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 179,156
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤ.ΑΝΑ.Λ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ: ΝΥΔΡΙΟΥ, ΒΑΥΚΕΡΗΣ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ, ΠΑΛΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ, ΣΤΕΝΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΡΑΧΗΣ 172,200
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 133,652
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΚΑΔΙΩΝ 90,544
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΤΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 126,736
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:''ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ'' 106,889
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"" 105,673
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 91,630
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΙΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ " ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟ, ΑΓΙΟ ΛΕΟΝΤΑ, ΓΥΡΙ, ΛΟΥΧΑ 96,735
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ" (ΑΝΕΔΕ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ ΓΙΑ ΤΤ ΕΡΓΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 131,395
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΕΔΗΠ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ"" 83,850
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( ΕΑΠΠΠΕ) ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ" ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 73,481
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ" (ΑΝΕΔΕ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΣΟΥ ΓΙΑ ΤΤ ΕΡΓΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 220,805
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΑ Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ & ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" 184,123
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" 391,233
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ" 465,479
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " Επιχορήγηση Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δήμου Αγίου Γεωργίου για τη δημιουργία Μονάδας "Βοήθεια στο Σπίτι" στο Δήμο Αγίου Γεωργίου" 92,312
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ" 81,600
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 58,254
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ" 274,017
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΩΝ" 58,000
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " Επιχορήγηση Δ. Α. Ε. Δήμου Μεγανησίου για το έργο "Βοήθεια στο Σπίτι" στα Δ.Δ Σπαρτοχωρίου, Κατωμερίου και Βαθέος στο Δήμο Μεγανησίου." 74,250
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ. Ε. Τ.-Α. ΚΑΙ Π. ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" " 143,293
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ. Ε. ΠΟ. Κ. Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ" 160,792
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ. Ε. ΠΟ. Κ. Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 86,301
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " Επιχορήγηση Αναπτυξιακής Επιχείρησης Δήμου Εσπερίων για τη δημιουργία Μονάδας "Βοήθεια στο Σπίτι". 70,502
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΗΦΗ ( ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ) 65,421
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΤΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 105,934
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤ.ΑΝΑ.Λ. Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 78,737
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤ.ΑΝΑ.Λ. Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ" 39,200
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤ.ΑΝΑ.Λ. Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΘΑΝΙ, ΔΡΑΓΑΝΟ, ΚΟΜΗΛΙΟ, ΧΟΡΤΑΤΑ & ΝΙΚΟΛΗ 112,530
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΑΣ 111,551
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (Δ.Δ. ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ, ΑΛΑΤΡΟ, ΒΛΥΧΟ, ΓΕΝΙ, ΚΑΤΩΧΩΡΙ, ΠΟΡΟΣ, ΦΤΕΡΝΟ) 114,450
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΠΥΞΙΑΚΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ" 284,100
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΑ Δ.Δ.ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ,ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟ,ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ,ΑΛΙΚΑΝΑΣ,ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Α.ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ,Κ.ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ,Μ.ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ 20,425
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΔΑΠ -ΜΕΑ" 317,662
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 34,429
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" 129,956
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ" 86,851
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( ΕΑΠΠΠΕ) ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ" ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΦΑΚΕΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" 57,178
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ" 123,161
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ, ΝΗΣΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΙΩΝ 198,000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Α.Π.Π.ΠΕ.) ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Α.Α.Χ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΩΝ Δ.Δ. ΠΕΤΑΛΕΙΑΣ, ΛΑΥΚΙΟΥ, ΛΟΥΤΣΩΝ, ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΝΥΜΦΩΝ" 157,727
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ''ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ'' ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ''ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΡΟΠΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 30,525
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 153,756
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 141,598
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΕΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΕΛΙΩΝ 177,771
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΩΝ 128,328
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΙΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ " ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟ, ΑΓΙΟ ΛΕΟΝΤΑ, ΓΥΡΙ, ΛΟΥΧΑ 129,133
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΑΤΑ Δ.Δ.ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ,ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΣΚΟΥΛΙΚΑΔΟ,ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ,ΑΛΙΚΑΝΑΣ,ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Α.ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ,Κ.ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ,Μ.ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ 127,557
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 300,091
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 260,413
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 158,162
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΔΑΠ -ΜΕΑ 349,981
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 99,696
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 368,474
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΕΔΗΠ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ" 163,408
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 432,503
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 191,036

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

13,590,615
.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3,211,592
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1,676,760

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,888,352
.

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 28,301
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 151,635

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

179,936
.

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 145,000
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΙΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ & ΦΑΙΑΚΩΝ 110,139
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 59,237
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ & ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 116,200
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΓΟΥΛΑ 122,577
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ 56,000
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ 600,000
ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ) 3,358,926

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,568,080
.

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑ ΠΑΡ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΟΥΣ 2002 4,798,963
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 539,211
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 2006 5,245,000
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3,905,486
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 7,202,395

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

21,691,056
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος Πολιτιστικού Κέντρου Σαρακηνάδου Δήμου Αρκαδίων 644,717
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 242,681
ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΒΑΡΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΡΕΩΝ 1,166,445
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 336,960
Ανάδειξη πολιτσιτικής κληρονομιάς - δημιουργία οπτικοακουστικών μέσων στο Νέο Φρούριο 299,880

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,690,683
.

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.3 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 127,613
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.3 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 971,030
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.3 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 96,955
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.3 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 989,227
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.3 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 890,801
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.3 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο MARFIN EGNATIA BANK 43,202
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΚτΠ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 302,726
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.3 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 69,554
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΚτΠ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 49,830
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΚτΠ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 267,431
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΚτΠ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 11,001
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΚτΠ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 130,940
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 1.2 στον τομέα ΚτΠ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο NOVA BANK 66,605
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μέτρο 3.3 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 526,114

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,543,029
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 466,788
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΦΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 491,735

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

958,523
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Μ.Μ.Ε.) ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑΔημιουργία βάσεων δεδομένων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα 699,348

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

699,348
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 36,001
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Παρελιών 35,687
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Λευκιμμαίων 43,393
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Θιναλίων Κέρκυρας 33,676
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Αγίου Γεωργίου και Δήμου Παλαιοκαστριτών 60,001
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Σφακιωτών Λευκάδας 23,968
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Φαιάκων 36,001
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Πυλαρέων 35,934
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Μελιτειέων (με χρήση G.I.S.) 36,306
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Παξών 32,000
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Αχιλλείων 46,615
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Κορισσίων 35,379
Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμου Ελειού - Πρόνων 36,387

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

491,347
.

  Σύνολο προγράμματος

508,786,305
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"