ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ (ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) 17,720,751

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

17,720,751
.

 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

«Κατασκευή Συλλεκτήρα Ακαθάρτων Υδάτων ΤΕΦΑΑ - Εθνικού Κέντρου Έρευνας - Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Τεχνικού Μουσείου και οικισμού ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ περιοχής Δήμων ΠΥΛΑΙΑΣ - ΘΕΡΜΗΣ Θεσσαλονίκης» 382,374

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

382,374
.

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΒΙ 129,414
ΡΑΕ-Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο και Δομημένη Καλωδίωση. 53,581
Ίδρυση και Εγκατάσταση του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) 1,379,481
ΡΑΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 278,277
ΡΑΕ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ 880,772
Τεχνική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΑΝ για τον Άξονα 8 του ΕΠΑΝ 28,320
ΡΑΕ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ. 475,000
ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ 14,500,000
ΡΑΕ - Ενίσχυση Υλικού Μηχανοργάνωσης 826,000
Τεχνική Υποστήριξη της ΕΥΔ-ΕΠΑΝ 202,482
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 388,208

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

19,141,535
.

 ΜΟΥΣΕΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4,099,682

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,099,682
.

 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ KΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,317,289
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1,882,318
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΣΤΗΝ Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1,947,203
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2,670,625
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3,348,856
Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στoν Πόρο Ν.Πειραιά - Νήσων 998,908

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

14,165,199
.

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 749,700
ΡΑΕ- Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών. 121,686
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΔ ΕΠΑΝ 279,214
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MIS)ΓΙΑ ΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 580,031
ΔΕΣΜΗΕ Πληροφοριακά συστήματα για τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτ.ενέργειας. 2,507,846

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,238,478
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΚΑΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 7,098,277
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 132,451
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - 17,908,235

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

25,138,963
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

EΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (Τ.Π.Π.Λ.) 7,723,118

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

7,723,118
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΒΙ.ΠΕ) ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 19,354,920
Δημιουργία ψηφιακής βάσης χωρικών δεδομένων των μεταλλευτικών και λατομικών χώρων της Ελλάδας 1,129,172
Τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 1,213,037

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

21,697,129
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

Μελέτη Αξιολόγησης Ερευνητικών Φορέων - 2005 484,668
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ 2.1.4.2 ΚΑΙ 2.1.4.3 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 236,200
Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες ΕΣΥΔ 88,972
Εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο "Επιλογή & Ανάλυση των Εργων "Πυλώνων" της Ζώνης Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης" 45,000
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΕΠΑΝ 802,071
«Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη του Μέτρου 8.1 του ΕΠΑΝ με Τελικό Δικαιούχο τη Γ.Γ.Τ.» 91,920
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΜΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.3 ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗ ΓΓΕΤ 20,230
Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη του Μέτρου 8.2 του ΕΠΑΝ με Τελικό Δικαιούχο τη Γ.Γ.Β. 88,000
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 8 ΤΟΥ ΕΠΑΝ 226,460
Μελέτη - Εμπειρογνωμοσύνη για την εξειδίκευση των Δράσεων 8.1.5.2 και 8.1.5.4 του ΕΠΑΝ με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 49,980
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 53,550
«Μελέτη Ωρίμανσης και Eξειδίκευσης Δράσεων Γεν. Γραμμ. Βιομηχανίας με έμφαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013» 58,800
Αποπεράτωση Μελέτης Παράλληλου Οδικού Δικτύου της Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών από Κόμβο Κ12 έως Κόμβο Θέρμης 515,912
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 199,119
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΤΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 (ΕΣΠΑ) 596,342
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 526,415
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,083,515
Μελέτη προσανατολισμού των παρεμβάσεων του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» στον τομέα των νέων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών εθνικής εμβέλειας 29,347
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΤ 157,226
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 56,640
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΕ, ΣΗΘ ΚΑΙ ΕΕΜελέτες - Δράσεις υποδομής και εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου στους τομείς ΑΠΕ, ΣΗΘ και ΕΕ 308,202
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 628,582
Εκπόνηση μελετών για την υποστήριξη των τεχνολογιών συμπαραγωγής, ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας 279,849
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 401,795
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 187,974
Υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στον Έλεγχο των μελετών ασφαλείας, τον καθορισμό των απαιτούμενων μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται και την μεθοδολογία ελέγχου αυτών, για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που ενέχουν κίνδυνο Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης και ενέργειες αναλυτικής αναλυτικής παρουσίασης στους αρμόδιους φορείς της μεθοδολογίας ελέγχου. Εκπόνηση μελέτης καθορισμού των βασικών αρχών επιθεωρήσεων και ελέγχων των εγκαταστάσεων που ενέχουν κίνδυνο ΒΑΜΕ. 153,870
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 84,252
Μέτρηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων έτους 1999 103,139
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 1,315,934
Μέτρηση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών φορέων - έτους 2001 106,568
Μέτρηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων έτους 2001 78,755
Μελέτη της Ερευνητικής Δραστηριότητας των Νοσοκομείων έτους 2004 93,768
Αναθεώρηση Συντελεστών Έρευνας Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Έκπαίδευσης (ΑΕΙ) 65,789
Μέτρηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) των επιχειρήσεων - έτους 2003 80,602
Υποστήριξη της Ε&Τ πολιτικής με στατιστικά στοιχεία και δείκτες 868,627
Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις αναγκαίων χωροταξικών ρυθμίσεων, δικτύων υποδομών και σχέδιο δράσης ανάπτυξης της Ζώνης Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης319 456,514
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» 247,238
ΡΑΕ - Οδηγός αξιολόγησης / Αξιολόγηση προάσεων 297,139
ΡΑΕ-Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για αδειοδοτήσεις της ΔΕΗ και κώδικα προμήθειας μη επιλεγόντων πελατών. 141,170
ΡΑΕ-Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος Ενέργειας 233,749
ΡΑΕ-Προετοιμασία για την Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα. 921,500
ΡΑΕ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 352,151
ΡΑΕ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ 1,483,522
ΡΑΕ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 5,680,939
ΡΑΕ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1,500,544
ΡΑΕ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 139,730
ΡΑΕ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 221,840
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 890,550
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1,105,375
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1,070,705
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 816,178
Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών Ελλάδας 831,567
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ 1,501,310
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 1,796,148
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 9,581,061
Υποστήριξη της λειτουργίας του Δικτύου Παρακολούθησης Υπογείων Νερών Ελλάδας 215,418
Κατάρτιση Μητρώου Χρηστών Ύδατος στους τομείς αρμοδιότητας των υπουργείων Ανάπτυξης (Ενέργεια, Βιομηχανία , Εμπόριο) και Τουρισμού. Ανάπτυξη εργαλείων επικαιροποίησης και επεξεργασίας των δεδομένων. Εγκατάσταση δικτύου επικοινωνίας των επί μέρους τομέων. 511,700
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΩΤΟΠΩΝ - ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 543,989
Συγκέντρωση ,κωδικοποίηση και τεκμηρίωση γεωθεματικών πληροφοριών αστικών και περιαστικών περιοχών Ελλάδος-Πιλοτικές εφαρμογές 1,265,674
Ανάπτυξη και εγκατάσταση ενιαίου συστήματος διασφάλισης ποιότητας στα εργαστήρια και στις υπαίθριες εργασίες έρευνας και αναζήτησης του Ι.Γ.Μ.Ε. 396,945
Σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των υδατικών διαμερισμάτων 5,280,642
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΞΩΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 889,016
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΩΣ ΧΩΡΑΣ 3,198,559
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ. ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1,666,817
ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 180,510
Σχέδιο δράσης για την αναδιάρθρωση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας 180,710
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» ΜΕΤΡΟ 8.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 148,596
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Ε-Τ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 1,740,867
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΜΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 1-7 ΤΟΥ ΕΠΑΝ 2,623,511
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 137,565
Μελέτες Τουριστικής Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της Χώρας 772,399
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΓΓΒ 1,317,713
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΜΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 3 ; 4 ΤΟΥ ΕΠΑΝ. 647,010
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΜΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 902,468
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΓΓΕ 274,016
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 BAR) ΑΠΟ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 BAR, 4 BAR) ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» 148,332
Μελέτες εφαρμογής μέτρων προώθησης του Βιομηχανικού Σχεδιασμού και της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας για την στήριξη των ΜΜΕ από τον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. 70,000
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΜΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 291,846
Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες προετοιμασίας νέας προγραμματικής περιόδου- ΓΓΒ 469,128
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 119,714

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

64,430,150
.

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Δίκτυο Γυναικών Ερευνητριών «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ» 439,771
ΜΟΝΙΜΟ FORUM ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 687,224

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,126,995
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 225,399
Κατασκευή Περιπτέρων Ενημέρωσης κλπ για το φαράγγι του Δημοσάρη 66,741
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ 60,112
Υποδομές προσέλκυσης, Διαχείρισης και εξειδικευμένης πληροφόρησης επισκεπτών Αρχαίας Ολυμπίας 260,616
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΗΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160,721
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 336,914
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 101,748
Οικοτουριστικές Διαδρομές περιοχής Νήσου Σαντορίνης 454,917
«ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» 404,600
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 316,277

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,388,045
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση για τις ωφέλειες από την ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας - ΕΛΟΤ. 386,165
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 475,265
Ενίσχυση / Επιβράβευση μεταποιητικών επιχειρήσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Μοντέλου Ποιότητας ή Επιχειρηματικής Αρίστευσης 538,543
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 340,709
ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ ΙΙΙ - Πρόγραμμα για τη γνωριμία και την ενασχόληση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις νέες τεχνολογίες και τον Τεχνολογικό Πολιτισμό 383,416
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 733,600
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΥΡΕΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΟΥΣ 2003 732,623
ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ IV - Πρόγραμμα για τη γνωριμία και την ενασχόληση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις νέες τεχνολογίες και τον Τεχνολογικό Πολιτισμό. 592,303
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 672,423
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΜΗΣ - ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΥΡΕΣ 2ος ΚΥΚΛΟΣ 2005 842,858
«Εβδομάδα Επιστήμης Τεχνολογίας - 2ος κύκλος» 1,771,508
ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ V - Πρόγραμμα για τη γνωριμία και την ενασχόληση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις νέες τεχνολογίες και τον Τεχνολογικό Πολιτισμό 696,292
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ MARKΕTING PLAN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3,317,647
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 200,500
"ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ" ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΓΕΤ, 2001 - 2003 381,511
Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για το ΕΠΑΝ 2,010,000
Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Μ 2.8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα "Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού (νέοι-νέες, γυναίκες, ΑΜΕΑ". 97,600
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 1-7 ΤΟΥ ΕΠΑΝ 12,692,829
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝ 762,175
Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) για το ΕΠΑΝ 199,178
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝ. 530,752
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝ 18,795
Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) για το ΕΠΑΝ 1,530,819
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» 44,726
Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και προβολή του Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής του ΚΑΠΕ 147,171
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος "Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού" 2004-2006 385,482
Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 176,549
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ’» 351,420
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 8 ΤΟΥ ΕΠΑΝ 1,077,139
Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) για το ΕΠΑΝ 43,320
Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας απο τo Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης (ΕΛΚΕΑ) Α.Ε. για τη Δράση 8.2.4.2 του Μέτρου 8.2 του ΕΠΑΝ 30,000
Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας απο την ΕΛΚΕΔΕ-ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε για τη Δράση 8.2.4.2 του Μέτρου 8.2 του ΕΠΑΝ 90,000
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 8.3 ΤΟΥ ΕΠΑΝ 119,799
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 8.2.4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.2 ΤΟΥ ΕΠΑΝ 149,797
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕΚ(ΣΤΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝ 228,358
Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τον ΕΦΕΤ για τη δράση 8.2.3 του μέτρου 8.2 του ΕΠΑΝ 116,176
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1,627,005

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

34,494,453
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαμόρφωση Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής, ΠΕΝΑ» 2,146,199
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ν.Ν.Α.) 976,144
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 9,748,064

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

12,870,407
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ- ΔΙΚΤΥΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚOY ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 7,429,255
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 BAR, 4 BAR) ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 6,115,536
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΜΠΕΛΙΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 14,712,792
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ «ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ» 57,348,341
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1,828,054
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ (SUPERVISORY CONTROL - DATA ACQUISITION - SCADA) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΣΜΦΑ) 1,737,715
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΣΜΦΑ) 856,597
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓOY ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6.2.4 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» 1,463,796
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ 43,404,513
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙΟΥ 1,849,368
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15,5 MW ΣΤΗΝ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ 11,250,320
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ» ΚΑΙ «ΠΑΡΟΣ-ΙΟΣ» 7,881,844
Υποβρύχια Διασύνδεση Ζακύνθου-Κυλλήνης 27,113,334
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ» 2,172,161
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ Υ/Β ΚΑΛΩΔΙΟ 150 KV /AC 24,261,342
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3,109,888
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3,244,929
ΤΗΛΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2,807,030
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5,867,280
Κάλυψη κτιριακών αναγκών του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΣΜΗΕ) 15,706,454
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Μ.Τ. 6,390,132
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 BAR, 4 BAR) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,755,867
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 BAR, 4 BAR) ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ 15,059,538
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΦΑΣΗ Α) 660,196
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΦΑΣΗ Α - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) 1,201,425
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΦΑΣΗ Β) 666,361
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 BAR, 4 BAR) ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1,733,102
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΦΑΣΗ Γ) 1,711,574
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓOY ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 7.1.2 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ» 8,655,182
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (CNG) ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 4,668,781
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) 4 BAR ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ – ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ (ΦΑΣΗ Α) 950,597
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΣΗ Β) 821,714
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 BAR, 4 BAR) ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 3,142,014
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 19 BAR ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΡΙΤΣΩΝΑΣ (ΦΑΣΗ Β) 716,422
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 BAR, 4 BAR) ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 5,542,520
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ/ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (M/R) 60/19 BAR ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 8,154,175
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 BAR, 4 BAR) ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 1,564,826
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 23,827,152
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (19 BAR) ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΦΑΣΗ Β) 1,535,717
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ/ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (M/R) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3,710,561
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8,954,562
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓOY ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6.1.2 «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ» 6,671,291

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

351,254,258
.

 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών 770,000
Ολοκληρωμένο Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας 1,768,144
Υποδομές υποστήριξης της έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος Διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 1,251,349
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 12,548,873
ΥΓΕΙΑ - ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 10,357,047
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 19,199,570
INA-GENOME Ανάπτυξη της γονιδιωματικής τεχνολογίας στο ΙΝΑ: Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από την γονιδιωματική φυτών-μοντέλων στη μελέτη και βελτίωση σημαντικών καλλιεργιών και την παραγωγή και τυποποίηση τροφίμων 1,192,051
Ανάπτυξη των Υποδομών της ΕΤΑΤ Α.Ε. και Δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις Τεχνολογικές Εξελίξεις, την Καινοτομία και τις Τάσεις της Αγοράς στον Τομέα των Τροφίμων. 971,381
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 4,664,026
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 15,737,278
ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΓΜΕ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 15,272,532
Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων 7.3.1 - 7.3.2 9,066,645
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΗΡΩΝ) 3,360,303
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΝΤΕΡ) 3,577,408
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΕΝΕΔ 2001 18,325,002
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΕΝΕΔ 2003 54,593,924
Πρόγραμμα Ένταξης στο Ελληνικό και Τεχνολογικό Σύστημα Ερευνητών από το Εξωτερικό 4,628,883
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Ε.Τ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 2000 460,399
Αναδυόμενες Περιοχές Αριστείας στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες 500,000
ΝΕΣΤΩΡ - ΑΡΙΣΤΕΙΑ 400,000
ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 500,000
Βελτίωση προγνωστικών δυνατοτήτων των ατμοσφαιρικών και κλιματικών παραμέτρων σε περιοχική και τοπική κλίμακα στη περιοχή της ανατολικής μεσογείου 495,603
Ενίσχυση της Αριστείας του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 500,000
Ενίσχυση της Αριστείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 396,117
ΙΗΔΛ - Αριστεία προς το 2006 500,000
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Ε.Τ - Ινστιτούτο Αστρονομίας - Αστροφυσικής, Ε.Α.Α. -Αστροφυσική ακτίνων-Χ με τον δορυφόρο ΧΜΜ της ESA 341,696
Ολοκληρωμένη Βιολογία στη μετα-Γονιδιωματική Εποχή 500,000
Αριστεία του ΕΙΧΗΜΥΘ 500,000
Υπολογιστικά Μαθηματικά - Ερευνητική και Τεχνολογική Ανάπτυξη 300,000
Κέντρο Αριστείας σε θέματα ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς του οδηγού στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕT) 384,240
Ενίσχυση της Αριστείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Εποπτευόμενων από την ΓΓΕΤ "Φυσική με το πείραμα CMS στον επιταχυντή LHC του CERN" 443,435
Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά 440,903
Ενίσχυση της Αριστείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Εποπτευόμενων από την ΓΓΕΤ "Λειτουργική γονιδιωματική ανάλυση σε πειραματικά πρότυπα χρόνιας φλεγμονής, αυτοανοσίας και καρκίνου" 400,000
Νανοδομημένα Ανόργανα και Οργανικά - Ανόργανα Υβριδικά Υλικά: Σύνθεση, Θεμελιώδης Κατανόηση και Προηγμένη Λειτουργικότητα. 200,000
Ενίσχυση της Αριστείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Εποπτευόμενων από την ΓΓΕΤ "Γονίδια και Κυτταρική Σηματοδότηση" 300,000
Αριστεία στα ερευνητικά πεδία Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες 398,537
Κέντρα Αριστείας σε Νανοδομικά Υλικά 300,000
Ενίσχυση της Αριστείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Εποπτευόμενων από την ΓΓΕΤ 300,000
Ενίσχυση της Αριστείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Εποπτευόμενων από την ΓΓΕΤ "Αριστεία στην Γλωσσική Μηχανική" 191,591
Ενίσχυση της Αριστείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Εποπτευόμενων από την ΓΓΕΤ "Αριστεία στην Πυρηνική Τεχνολογία και Ακτινοπροστασία" 400,000
Ενίσχυση της Αριστείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων Εποπτευόμενων από την ΓΓΕΤ "Δραστικά και Τροποποιημένα Βιομόρια στη Βιοδιάγνωση και την Ραδιοφαρμακευτική" 199,988
Αριστεία: Ένα Εργαλείο Ανάπτυξης 246,941
Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα ΓΓΕΤ (2ος Κύκλος) 18,719,981
Νέες προσεγγίσεις κατά των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων 200,000
Υποστήριξη ερευνητικών μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. (spinoff) - ΦΑΣΗ Α΄) 7,848,339
«Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spinoff). ΠΡΑΞΕ Φάση Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» (1ος Κύκλος Προκήρυξης) 18,440,945
Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin Off) Φάση Β - 2oς ΚΥΚΛΟΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 12,979,987
Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin Off) Φάση Β? - 3oς ΚΥΚΛΟΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 2,113,830
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) από επιχειρήσεις με ήδη αναπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα 22,072,989
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 4,591,461
Συμμετοχή ελληνικών φορέων στις δραστηριότητες/προγράμματα των Διεθνών Οργανισμών 1,422,018
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ-2003 15,146,087
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας σε Νέες Επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 2004) 7,832,834
Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ-2005) 22,187,384
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΠΕΡ) 16,945,224
Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στον τομέα των Υλικών 49,580
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ (ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ) ΕΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2,382,983
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ Ε-Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 8,916,633
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΑΙΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2,848,729
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας σε Νέες Επιχειρήσεις 10,174,471
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ (ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ) ΕΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - 2005 2,768,141
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ-2005 20,054,641
Συνεργασίες με ΕΚΑΙΤ οργανισμούς χωρών εκτός Ευρώπης - 2005 4,567,344
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΒΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ 835,596
Συντονισμένο Πρόγραμμα Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης στα πεδία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 12,695,154
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 7,590,041
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2,337,814
Μακροχρόνιες υποδομές τεχνολογιών αιχμής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών στρατηγικών 1,336,912
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 31,836,285
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» 9,768,734
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) 5,000,464
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΛΟΗΓΗΣΗ 10,906,893
Αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων με συνδυαστική χρήση βιοιατρικών και νανοτεχνολογικών μεθόδων 1,300,000
Σχεδιασμός Σύνθεση Βιοδραστικών Μορίων 1,124,961
Επέκταση εργαστηρίων βιομάζας και ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογιών ΑΠΕ και υδρογόνου του ΚΑΠΕ 863,718
Παρακολούθηση κυματισμού και θαλάσσιου πυθμένα: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης, οπτικής παρατήρησης και ακουστικής διασκόπησης (ΩΚΕΑΝΟΣ) 1,532,527
Συμπλήρωση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Υποδομών του Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π. για την Τεκμηρίωση, Προβολή και Διάδοση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον 21ο Αιώνα. 1,111,283
Υποδομές υποστήριξης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, της ΕΚΕΠΥ Α.Ε. σε περιβαλλοντικές εφαρμογές 918,604
Κινητή μονάδα συντήρησης έργων πολιτισμικής κληρονομιάς με τεχνολογία LASER (MOBILART) 539,982
Αναβάθμιση ερευνητικής υποδομής Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών ΕΛΚΕΘΕ 1,484,712
Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής της ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. για προϊόντα εντάσεως τεχνολογίας με βάση το βαμβάκι της νέας ΚΟΑ 980,552

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

481,311,699
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ : ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του εργαστηρίου φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΕΘΙΑΓΕ για την παροχή υπηρεσιών-δοκιμών σε τρόφιμα και νερά 143,139
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 724,917
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Αναλύσεων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 305,571
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΑΣΗ Α 569,226
Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης - Φάση Β 1,835,000
Τυποποίηση - Εκδοση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και τυποποιητικών κειμένων στην ελληνική - Φάση Α 1,729,004
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ) - ΦΑΣΗ Α 3,991,302
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Βιοϊσοδυναμίας του ΙΦΕΤ Α.Ε. (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών Βιοδιαθεσιμότητας / Βιοϊσοδυναμίας. 312,461
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΑ Ή ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -ΦΑΣΗ Β 938,633
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής (ΕΤΘ), Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 164,477
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας και Χημικών Αναλύσεων του ακαδημαϊκού Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμ. Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την παροχή υπηρεσιών χημικών δοκιμών και για τη διαπίστευσή του 210,143
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 166,535
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών διάβρωσης 160,329
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο την διαπίστευσή του ως πρός 11 δοκιμές για εξαρτησιογόνες ουσίες. 246,866
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου του Ινστιτούτου Παστέρ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 127,303
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Δοκιμών της Εταιρείας Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ενδυσης και Ινών -ΕΤΑΚΕΙ - για την παροχή υπηρεσιών φυσικών και χημικών δοκιμών σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 265,041
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την παροχή υπηρεσιών χημικών αναλύσεων και μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων με έμφαση στις επικίνδυνες για την δημόσια υγεία χημικές ενώσεις 295,779
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου του ΕΚΕΒΥΛ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών. 297,326
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Ελέγχου Καταλοίπων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον προσδιορισμό σουλφοναμιδών σε κρέας, γάλα 113,422
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Οχημάτων του Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών - Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 144,678
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΕΛΚΕΔΕ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. 263,364
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. 162,040
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 306,000
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 176,466
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ του ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 124,785
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ-ΡΑΔΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ 232,370
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. 166,811
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Χημείας Φυσικών Προϊόντων και Αναλυτικής Χημείας του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 253,877
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων του ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών (δοκιμών) αναλύσεων θαλασσινού - υπεράλμυρου νερού. 167,219
Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) - Φάση Γ: Λοιπές ενέργειες 706,486
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Συσκευασίας (Ε.Ι.Σ.) του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (Ο.Π.Ε.) για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών. 144,181
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα περιβαλλοντικών μετρήσεων πεδίου απο σταθερές πηγές. 182,493
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου Αναλύσεων Εδαφών του Ινστιτούτου Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας (ΙΧΤΕΛ) του Εθνικού Ιδρύματος αγροτικής έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) για την παροχή υπηρεσιών φυσικοχημικών δοκιμών σε εδάφη. 135,846
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Ηλεκτρικών Καλωδίων του ΕΛΟΤ για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών. 214,238
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ) - ΦΑΣΗ Β: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2,991,433
Ενίσχυση της υφιστάμενης Υποδομής των Εργαστηρίων Δοκιμών της ΕΚΕΠΥ για την παροχή υπηρεσιών Ποιοτικού Ελέγχου. 169,704
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου της EMC ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 242,359
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ-ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ-ΡΑΔΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΡΡΠ) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΚΕΦΕ) 153,666
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Γεωργικών Φαρμάκων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παροχή υπηρεσιών αναλύσεων ( δοκιμών ) υπολειμάτων γεωργικών φαρμάκων στα καπνά. 261,345
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Εδαφολογικών Αναλύσεων (Ε.Ε.Α.), του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών (Ι.Ε.Α.) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ) για την παροχή υπηρεσιών -δοκιμών σε εδαφικά δείγματα 193,440
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Μετεωρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την παροχή υπηρεσιλων δοκιμών σε θέματα Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος 141,128
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την παροχή Υπηρεσιών περιβαλλοντικών δοκιμών και για την διαπίστευσή του. 190,251
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 170,500
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Βαλλιστικών Δοκιμών - Βλητικού Σταθμού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 258,613
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του μετροτεχνικού εργαστηρίου του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών. 354,464
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εργαστηρίου Εδαφολογίας του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μέσω ενίσχυσης της κτιριακής και εργαστηριακής υποδομής του και της διαπίστευσης δοκιμών κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025 168,145
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής της Εργαστηριακής Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών (ΕΜΠΥ) Υψηλών Τάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών. 402,275
Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης - Φάση Α 394,751
Επέκταση των υπηρεσιών του ΕΙΜ στο πεδίο Ιονιζουσών Ακτινοβολιών 228,350
Επέκταση των υπηρεσιών του ΕΙΜ στο πεδίο Χημικής Μετρολογίας 1,435,809
Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 244,082
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυση Διοξινών (ΕΦΑΜΑΔ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών 200,545
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας του Ε.Μ.Π. για την παροχή υπηρεσιών (δοκιμών) περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού μεταλλευτικών ? μεταλλουργικών αποβλήτων, ιλύων και ρυπασμένων εδαφών 198,391
Συμπλήρωση των Μετρολογικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας 4,553,662
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ 7,465,148
Ενίσχυση Θερμοκοιτίδων και Ε.ΚΑΙΤ. Πάρκων 37,263,308
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΚΜΩΝ» 21,498,828
Γραφεία Διαμεσολάβησης στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα 6,062,422
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ 2,235,186
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 202,495

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

103,657,629
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)

ΑΕΔΕΠ -Δεύτερη προκήρυξη- Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (για ΑΠΕ) 5,873,329
ΕΛΑΝΕΤ - Μέτρο 6.5 - ΔΙΚΤΥΑ 2,231,914
ΚΑΠΕ - Α Προκήρυξη - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ΑΠΕ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ (μεταφορα από 2.1.3 σε 6.5.1) 22,756,223
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΡΟ 6.5 - ΔΙΚΤΥΑ 1,539,696
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ-ΜΕΤΡΟ 6.5-ΔΙΚΤΥΑ 1,157,340
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑς - Μέτρο 6.5 - ΔΙΚΤΥΑ 392,918
Εταιρία Στήριξης και Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Κρήτης - Μέτρο 6.5 - ΔΙΚΤΥΑ 1,060,599
«ΚΑΠΕ - Μέτρο 6.5 - ΔΙΚΤΥΑ» 19,214,674
ΚΑΠΕ - Μέτρο 6.5. 51,406,892
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν.2601/98 ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ν.3299/04, ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 117,584,779
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - Μέτρο 6.5 1,253,489
ΑΕΔΕΠ - Μέτρο 6.5. 8,501,780
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΡΟ 6.5/Β 2,867,987
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΜΕΤΡΟ 6.5 1,007,277
ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ - ΜΕΤΡΟ 6.5 216,000
ΕΛΑΝΕΤ - Μέτρο 6.5.Β 5,819,130
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ - Μέτρο 6.5. 33,186,832
ΚΑΠΕ - Β 70,380,408
ΔΕΣΜ_ΟΣ ΑΜΘ - Β΄ Προκήρυξη - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (για ΑΠΕ : εκτός επενδύσεων ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας και από αιολικά πάρκα ισχύος μεγαλύτερης των 5ΜW στις περιοχές του μη διασυνδεδεμένου συστήματος) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Β Προκήρυξη 18,639,675
Αναπτυξιακή Κρήτης B΄ Προκήρυξη - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων (6.5.1) 7,019,099
ΑΕΔΕΠ -Δεύτερη προκήρυξη- Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (για ΑΠΕ) 8,662,834
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Εξοικονόμησης/συμπαραγωγής/υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιφερειες Δυτ.Ελλάδος,Πελοποννήσου,Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 22,825,709
ΑΝΔΙΑ - Δράση 6.5.1 - Β Προκήρυξη (Μεταφορά από 2.1.3) 15,530,308
ΑΝΔΙΑ - Δράση 6.5.1 - Β Προκήρυξη (Μεταφορά από 2.1.3) 60,195,617
ΕΛΑΝΕΤ - Μέτρο 6.5.B ΜΕ ΥΠΟΕΡΓΑ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 1,471,375
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΡΟ 6.5/Β 201,320
Επέκταση της κατασκευής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης στην Θεσσαλονίκη 38,733,378
Επέκταση της Κατασκευής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης στη Θεσσαλία 18,211,500
Επέκταση της κατασκευής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης στην Αττική 99,362,099
Ενίσχυση για την μελέτη και κατασκευή αγωγού μεταφοράς αεροπορικού καυσίμου νέου αερολιμένα Αθηνών 22,227,183
ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ - Α 10,825,850
Αναπτυξιακή Κρήτης - Α Προκήρυξη - Δράση 2.1.3 15,091,060
A Προκήρυξη - ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και ΑΠΕ στις Περιφέρειες Κεντριής και Δυτικής Μακεδονίας 70,554,236
ΚΑΠΕ - Α? Προκήρυξη - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για ανεξάρτητη ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά πάρκα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με διασυνδεδεμένο σύστημα και στις περιφέρειες της χώρας με μη διασυνδεδεμένο σύστημα για εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 5 MW? 16,285,070
ΕΛΑΝΕΤ-Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΡΑΣΗ 2.1.3 14,603,621
ΕΛΑΝΕΤ-Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΡΑΣΗ 2.1.3 40,534,891
ΚΑΠΕ - Α? Προκήρυξη - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για ανεξάρτητη ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά πάρκα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με διασυνδεδεμένο σύστημα και στις περιφέρειες της χώρας με μη διασυνδεδεμένο σύστημα για εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 5 MW? 103,964,604
ΑΕΔΕΠ - Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΡΑΣΗ 2.1.3 9,407,022
ΕΛΑΝΕΤ - Α Προκήρυξη - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και ΑΠΕ (για ΑΠΕ: εκτός επενδύσεων ανεξαρτητης ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα στις περιοχές διασυνδεδεμ 25,444,691
ΑΝΔΙΑ - Α 2,990,432
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ - Β 97,610,126
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Οικονομικά κίνητρα γιά την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής και υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(για ΑΠΕ εκτός επενδύσεων ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα στίς περιοχές του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας και από αιολικά πάρκα ισχύος μεγαλύτερης των 5 MW στις περιοχές του μη διασυνδεδεμένου συστήματος) στίς Περιφέρειες Δυτ.Ελλάδος,Πελοποννήσου,Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 30,580,441
ΑΝΔΙΑ - Α κυκλος Δράση 2.1.3 26,250,000
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ - Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Οικονομικά κίνητρα γιά την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής και υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας(για ΑΠΕ εκτός επενδύσεων ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα στίς περιοχές του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας και από αιολικά πάρκα ισχύος μεγαλύτερης των 5 MW στις περιοχές του μη διασυνδεδεμένου συστήματος) στίς Περιφέρειες Δυτ.Ελλάδος,Πελοποννήσου,Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 12,912,102
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν2601/98 ΕΤΟΥΣ 2000- ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 145,766,945
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν2601/98 ΕΤΟΥΣ 2001- ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 34,502,322
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν2601/98 ΚΑΙ Ν3299/04 - ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 70,409,585
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.2601/98 ΕΤΟΥΣ 2002--ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 81,763,515
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν2601/98 ΕΤΟΥΣ 2003 - ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 20,014,976
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν2601/98 ΕΤΟΥΣ 2004 - ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 31,010,972
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν2601/98 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.3299/04 - ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19,971,106
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν2601/98 ΚΑΙ Ν3299/04 - ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 26,162,899
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Ν.3299/04, στον Τομέα Μεταποίησης 16,013,131
Ε' (ΠΕΜΠΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 (ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α, ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ xvii, xviii, xix, xx, xxi) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 300,391,255
Ε (ΠΕΜΠΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 (ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ στ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7,132,812
Α ΄ (ΠΡΩΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 Α (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1892/90) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 13,364,683
Δ (ΤΕΤΑΡΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3,ΠΑΡ 1,ΠΕΡ Α, ΕΔΑΦΙΟ XV, ΠΕΡ Ε ΕΔΑΦΙΟ V ΚΑΙ ΠΕΡ Ζ ΕΔΑΦΙΟ XII ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 24,758,683
B΄ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23Α (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν. 1892/92) ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 45,025,074
Γ (ΤΡΙΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23Α (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1892/90) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 33,755,427
1oς - 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.1: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 91,959,418
«1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.4.: Υπαγωγές 2005 - 2006 Επιχειρηματικών Σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04. 31,019,233
3oς ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.1: Yπαγωγές 2005 - 2006 Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 19,949,630
1oς - 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 3,323,912
1oς - 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2.-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 265,255
1ος - 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2.- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1,784,115
1oς - 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 188,500
1oς - 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 862,073
1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2. 148,521
1oς - 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 33,691
3oς ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 109,150
3oς ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 149,000
3oς ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 622,992
3ος Κύκλος Ένταξης στη Δράση 2.9.2 - Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων : Περιφέρειες Αττικής, Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου 921,043
3oς ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 350,524
ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1,200,457
Έργα αναβάθμισης και παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος σε επιλεγμένες υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) εθνικής εμβέλειας της Ε.Τ.Β.Α 4,171,018
Έργα επέκτασης, συμπλήρωσης και αναβάθμισης υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.), από ιδιωτικούς ή μικτούς φορείς διαχείρισης 2,784,428
Ενίσχυση της Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων σε Υφιστάμενες ή Νέες Βιομηχανικές Υποδομές, Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Θράκη 190,715
Ενίσχυση της Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων σε Υφιστάμενες ή Νέες Βιομηχανικές Υποδομές, Περιφέρειας Θεσσαλίας. 815,994
Ενίσχυση της Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων σε Υφιστάμενες ή Νέες Βιομηχανικές Υποδομές, Περιφέρεια Κρήτης 200,000
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) Ενίσχυση της Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων σε Υφιστάμενες ή Νέες Βιομηχανικές Υποδομές, Περιφέρεια(-ες) Αττικής, Β.Αιγαίου, Ν.Αιγαίου 12,990,282
Ενίσχυση της Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων σε Υφιστάμενες ή Νέες Βιομηχανικές Υποδομές, Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 1,239,526
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Η ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4,110,811
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ -Επιδεικτικά έργα καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών 428,792
Δράση 3.1.1: ΕΛΑΝΕΤ - Επιδεικτικά έργα καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών 824,482
Δράση 3.1.1.8: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - Επιδεικτικά έργα καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών 257,301
ΑΕΔΕΠ - Επιδεικτικά έργα καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών 369,600
3.1.2.7 ΔΙΑΧ.ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ - Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων 77,450
3.1.2.8 - ΑΝΔΙΑ- Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων 13,440
3.1.2.3 ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ - Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων 28,000
3.1.2.6 ΑΕΔΕΠ- Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων 17,786
3.1.2.2 ΕΛΑΝΕΤ - Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων 148,383
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1,557,350
ΕΛΑΝΕΤ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6,192,173

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,195,933,943
.

  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙA KΡΗTHΣ (ΤΔ Επ.Εν.) 603,469
6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ISO 22000/ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝ 1,209,438
6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. 3,712,774
6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2,632,069
6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ 577,157
6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 343,578
6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 635,687
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3,658,218
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 470,728
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1,926,312
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 539,783
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 152,975
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 819,905
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 483,323
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 ? ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ - 837,012
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4,121,431
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2,710,100
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 945,618
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 375,700
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ` 1,371,255
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ,ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP),ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 639,302
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 62,068
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 436,258
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 66,779
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 168,100
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 90,640
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 43,950
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60,000
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ ΚΑΙ Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2,673,758
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 ? ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (9) 965,443
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2,004,375
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 550,951
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 321,998
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2.-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,065,957
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 496,490
1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.3 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 198,501,443
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 761,743
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 82,220
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 166,800
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 75,730
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25,600
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 ? ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 70,300
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 56,647
Επιχειρηματικά Σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (1- 50 ατόμων) Β΄ κύκλος προκήρυξης - Διοικητικής Περιφέρειας Κρήτης 3,733,531
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΑ) Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,843,564
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΑ) Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 4,468,288
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΑ) Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5,354,427
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 άτομα) Β΄κύκλος προκήρυξης - Διοικητικές Περιφέρειες Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων 6,445,566
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19,248,871
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3,636,314
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) B ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β.ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 31,647,665
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 άτομα) Γ΄ κύκλος προκήρυξης - Διοικητικές Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 35,431,866
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β.ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 42,310,344
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ Γ΄ κύκλος προκήρυξης - Διοικητικές Περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων 8,929,833
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 ΑΤΟΜΩΝ) Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5,253,252
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (έως 50 άτομα) Γ΄ κύκλος προκήρυξης - Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 3,479,247
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (CLUSTERING) - Α΄ ΚΥΚΛΟΣ 2,735,380
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 άτομα) Γ΄ Κύκλος προκήρυξης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 7,007,011
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ Γ΄κύκλος προκήρυξης - Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης 7,709,018
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ ( 1 - 50 ατόμων) Β΄ κύκλος προκήρυξης -Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 2,140,505
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 άτομα) Δ΄κύκλος προκήρυξης - Διοικητική Περιφέρεια Κρήτης 24,135,688
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 άτομα) Δ΄ κύκλος προκήρυξης - Διοικητικές Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 109,051,199
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 άτομα) Δ΄ Κύκλος προκήρυξης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 20,389,987
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (έως 50 άτομα) Δ΄ κύκλος προκήρυξης - Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 16,730,586
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 ΑΤΟΜΩΝ) Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14,830,840
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Δ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β.ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 169,213,822
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 6,894,444
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5,784,398
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΑ) Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26,967,025
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΑ) Β΄ Κύκλος Προκήρυξης ? Διοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2,578,167
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 άτομα) Δ΄ κύκλος προκήρυξης - Διοικητικές Περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων 36,757,678
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 27,849,316
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β.ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 35,659,574
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΕΥΔ 31,663,768
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 2,874,741
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 934,834
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 16,748,774
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7,761,479
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14,188,442
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 11,065,905
ΕΝΙΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 24,066,112
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ- Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ 27,872,687
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Γ΄ΚΥΚΛΟΣ 20,287,296
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Δ ΚΥΚΛΟΣ 100,988,072
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Δ ΚΥΚΛΟΣ 66,794,125
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2,295,957
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ (Α ΚΥΚΛΟΣ) 19,450,768
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2003 327,391
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 13,863,411
Β? ΚΥΚΛΟΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 31,717,056
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου 157,641,928
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας 9,607,918
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 27,228,452
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων 31,255,005
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 12,331,007
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης 11,869,813
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφερειών Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 37,369,840
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 7,513,978
ΕΛΑΝΕΤ - ΔΡΑΣΗ 7.3.4 - Ανάπτυξη και Προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 490,394
ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ - ΔΡΑΣΗ 7.3.4 - Ανάπτυξη και Προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 969,353
ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ - ΔΡΑΣΗ 7.3.4 - Ανάπτυξη και Προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών 93,654
ΑΝΔΙΑ - ΔΡΑΣΗ 7.3.4 - Ανάπτυξη και Προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών 1,223,859
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡ. - ΔΡΑΣH 7.3.4 - Ανάπτυξη και Προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών 904,211
ΑΕΔΕΠ - ΔΡΑΣΗ 7.3.4 - Ανάπτυξη και Προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών 940,579

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,621,071,303
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΠΡΑΞΗ 2.2.3.3 /Θ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Θ΄ ΚΥΚΛΟΣ 145,190
Πράξη 2.2.2.2/Θ.Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Θ Κύκλος. 4,661,371
Πράξη 2.2.3.4/Θ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θ΄ Κύκλος 243,086
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.5/Θ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θ΄ΚΥΚΛΟΣ 70,202
Πράξη 2.2.3.6/Θ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θ΄ Κύκλος 48,146
Πράξη 2.2.2.3/Θ.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98 ή στο Ν.3299/04, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελ/σου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Θ΄ Κύκλος 5,542,466
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.7/Θ: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας -Θ΄ Κύκλος 69,138
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.8/Θ: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Κρήτης - Θ΄ Κύκλος 361,542
Πράξη 2.2.2.4/Θ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98 ή στο Ν. 3299/04, Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θ΄ Κύκλος 5,090,190
Β ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2,280,823
Β ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1,494,596
Β ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3,758,135
Β ΚΥΚΛΟΣ-ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ 1,242,084
Β ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3,124,130
Β ΚΥΚΛΟΣ-ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦ.ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 745,446
Β ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 1,737,556
ENIΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν.2601/98 ΕΤΟΥΣ 2000-ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 16,944,316
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ν.2601/98 έτους 2001 - Τομέας εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. 38,604,070
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων Ν. 2601/98. Τομέας εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, έτους 2002 28,267,617
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν2601/98 ΕΤΟΥΣ 2003 - ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 12,380,212
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ν2601/98 ΕΤΟΥΣ 2004 - ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 9,599,519
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2,808,403
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2,882,871
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1,375,851
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 307,701
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1,065,016
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,532,769
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2,187,474
ΠΡΑΞΗ 5.3.2/2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,644,288
ΠΡΑΞΗ 5.3.2/8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 381,430
ΠΡΑΞΗ 5.3.2/3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιφέρειας ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 268,623
ΠΡΑΞΗ 5.3.2/4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 299,786
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Δ’ Κύκλος. 2,231,308
Πράξη 2.2.3.1.8/Α: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ (CLUSTERING), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ A΄ Κύκλος 488,738
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ &΄ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPING) Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2601/98, ΕΤΟΥΣ 2001 43,795,024
Πράξη 2.2.3.1.2/Α Προώθηση της Δικτύωσης των τουριστικών ΜΜΕ (CLUSTERING), Περιφερειών Αττικής, Βορείου - Νοτίου Αιγαίου - Α΄ κύκλος 5,912,442
Πράξη 2.2.2.8/Ζ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Κρήτης Ζ΄ Κύκλος 2,466,781
Πράξη 2.2.2.6/Z΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος - Z΄ Κύκλος 185,222
Πράξη 2.2.2.7/Ζ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας Ζ΄ Κύκλος 560,270
Πράξη 2.2.2.5/Ζ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ζ΄ Κύκλος 303,448
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 2601/98, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Z΄ ΚΥΚΛΟΣ 2,934,685
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPING) Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2601/98 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6,467,401
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.2 / Z ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Z΄ ΚΥΚΛΟΣ 1,042,240
Πράξη 2.2.3.6./Z: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Z΄ Κύκλος 77,531
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ζ ΚΥΚΛΟΣ 1,023,691
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.5/Ζ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ 94,727
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.7/Z: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας -Ζ΄ Κύκλος 106,629
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.8/Z: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Κρήτης - Z΄ Κύκλος 1,396,997
ΊΔΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.2601/98 ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ν.3299/04 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 7,154,758
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.8/H: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Κρήτης - H΄ Κύκλος 936,412
Πράξη 2.2.2.2 Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου. 10,572,745
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας 2,053,167
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων 10,081,083
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Κεντρικής - Δυτικής Μακεδονίας 6,684,238
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Κρήτης 13,034,390
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.7/Η: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας -Η΄ Κύκλος 14,808
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.2 / Η ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η΄ ΚΥΚΛΟΣ 1,230,495
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2,632,584
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.3 / Η ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Η΄ ΚΥΚΛΟΣ 381,392
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98,Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 601,104
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.4/Η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΚΥΚΛΟΣ 327,439
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.5/H: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ H΄ ΚΥΚΛΟΣ 97,243
Πράξη 2.2.3.6./Η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η΄ Κύκλος 24,065
Πράξη 2.2.2.2/Η.Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Η Κύκλος. 1,272,391
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων ( campings) Γ΄τάξης και άνω, βάσει του Ν. 3299/04 30,398,289
Πράξη 2.2.2.7/Γ.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας Γ΄ Κύκλος 495,381
Πράξη 2.2.2.6/Β.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -Β΄ Κύκλος 1,274,753
ΠΡΑΞΗ 2.2.2.7/Β: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΚΑΜΠΙΝΓΚΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 2601/98, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β 1,316,069
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Κεντρικής - Δυτικής Μακεδονίας Γ΄ Κύκλος 2,110,286
Πράξη 2.2.2.8/Β.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Κρήτης Β΄ Κύκλος 4,993,704
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γ΄ Κύκλος 99,443
Πράξη 2.2.2.6/Γ.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος - Γ΄ Κύκλος 330,221
Πράξη 2.2.2.4/Β.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Β΄ Κύκλος 2,646,600
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, 98 Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης - Β΄ Κύκλος 1,431,021
Πράξη 2.2.2.8 /Ε.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ Ε΄ Κύκλος 4,140,456
Πράξη 2.2.2.7 /Ε.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε΄ Κύκλος 442,659
Πράξη 2.2.2.5 /Ε.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ε΄ Κύκλος 545,911
Πράξη 2.2.2.3 /Ε.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Ε΄ Κύκλος 5,098,385
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Δ Κύκλος. 3,836,947
Πράξη 2.2.2.4 /Ε.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Ε΄ Κύκλος 3,127,108
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, 98 Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης - Δ΄ Κύκλος 331,494
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας - Δ΄ Κύκλος 1,063,163
Πράξη 2.2.2.6 /Ε.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ε΄ Κύκλος 544,407
Πράξη 2.2.2.8/ΣΤ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Κρήτης ΣΤ΄ Κύκλος 2,149,349
Πράξη 2.2.2.5/ΣΤ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΣΤ΄ Κύκλος 469,137
Πράξη 2.2.2.3/ΣΤ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελ/σου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων ΣΤ΄ Κύκλος 3,423,387
Πράξη 2.2.2.2/ΣΤ- Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής Β. & Ν. Αιγαίου ΣΤ΄κύκλος 1,286,279
Πράξη 2.2.2.4 ΣΤ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ΣΤ΄ Κύκλος 2,004,966
Πράξη 2.2.2.6/ΣΤ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος - ΣΤ΄ Κύκλος 208,314
Πράξη 2.2.2.7/ΣΤ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΤ΄ Κύκλος 366,380
Πράξη 2.2.2.3/Z΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελ/σου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Z΄ Κύκλος 3,436,402
Πράξη 2.2.2.5/Θ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98 ή στο Ν.3299/04, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Θ΄ Κύκλος 668,049
Πράξη 2.2.2.6/Θ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98 ή στο Ν. 3299/04, Περιφέρειας Στερεάς Θ΄ Κύκλος 752,023
Πράξη 2.2.2.Θ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας - Θ΄ Κύκλος 500,109
Πράξη 2.2.2.8/Θ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Κρήτης Θ΄ Κύκλος 3,661,599
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.2 / Θ ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Θ΄ ΚΥΚΛΟΣ 530,409
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ &΄ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPING) Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2601/98, ΕΤΟΥΣ 2000 33,548,286
Πράξη 2.2.3.2./Α:ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-Α 474,928
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ -΄ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 282,100
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 428,137
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 76,102
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 57,320
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 29,347
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 780,531
Ενίσχυση Ιδιωτικών επενδύσεων Ν.2601/98, Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων & κάμπινγκ Γ΄ τάξης και άνω, έτους 2002. 26,425,139
Πράξη 2.2.2.3/H΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελ/σου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων H΄ Κύκλος 3,336,761
Πράξη 2.2.2.8/Η΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Κρήτης Η΄ Κύκλος 1,822,127
Πράξη 2.2.2.7/Η΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας - Η΄ Κύκλος 298,912
Πράξη 2.2.2.6/Η΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος - Η΄ Κύκλος 249,873
Πράξη 2.2.2.5/H΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςH΄ Κύκλος 217,719
Πράξη 2.2.2.4/Η΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Η΄ Κύκλος 2,025,998
Πράξη 2.2.2.2/Γ Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου - Γ΄ Κύκλος 2,771,914
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Β 4,895,959
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Β- Κύκλος. 803,323
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ Κύκλος 2,695,726
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.2/Γ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Γ΄ Κύκλος 652,707
ΠΡΑΞΗ 223.3/Γ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Γ΄ Κύκλος 135,774
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ΄ Κύκλος 478,565
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γ΄ Κύκλος 22,987
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Γ΄ Κύκλος 2,715,239
Πράξη 2.2.3.6/Γ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Γ΄ Κύκλος 57,613
Πράξη 2.2.3.2/Β: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφερειών Αττικής, Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου - Β΄ Κύκλος 1,418,637
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γ΄ Κύκλος 143,855
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.4/Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ Β ΚΥΚΛΟΣ 458,757
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ΄ Κύκλος 471,990
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης - Β΄ Κύκλος 205,417
Πράξη 2.2.2.2/Β Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Β΄ Κύκλος 5,080,725
Πράξη 2.2.3.6./Β: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β΄ Κύκλος 73,323
Πράξη 2.2.3.7/Β: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β΄ Κύκλος 109,630
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Κρήτης - Β΄ Κύκλος 943,807
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ &΄ ΚΑΜΠΙΓΝΚ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2601/98, ΕΤΟΥΣ 2003 41,222,030
Πράξη 2.2.3.7/Ε: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε΄ Κύκλος 53,496
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφέρειας Κρήτης - Δ΄ Κύκλος 3,605,739
Πράξη 2.2.2.2/Δ Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Δ΄ Κύκλος 2,978,766
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ΄ Κύκλος 1,101,288
Πράξη 2.2.3.3/Δ: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Δ΄Κύκλος. 887,067
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Δ’ Κύκλος 477,143
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης - Δ΄ Κύκλος 28,405
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δ΄ Κύκλος 60,183
Πράξη 2.2.2.2/Ε Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Ε΄ Κύκλος 2,165,249
Πράξη 2.2.3.5/Ε: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ε΄ Κύκλος 201,482
Πράξη 2.2.3.8/Ε: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ε΄ Κύκλος 472,234
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας - Δ΄ Κύκλος 47,550
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Κρήτης - Δ΄ Κύκλος 830,688
Πράξη 2.2.3.6/Ε: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε΄ Κύκλος 90,818
Πράξη 2.2.3.4/Ε: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε΄ Κύκλος 524,318
Πράξη 2.2.2.2/Ζ.Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Ζ Κύκλος. 1,218,051
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Ε΄ Κύκλος 690,615
Πράξη 2.2.3.3/Ε: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ε΄ Κύκλος 502,812
Πράξη 2.2.3.6./ΣΤ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤ΄ Κύκλος 63,718
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.7/ΣΤ: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας -ΣΤ΄ Κύκλος 70,553
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.3 / ΣΤ ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΣ 482,103
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.4/ΣΤ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΣ 351,804
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤ΄ Κύκλος 990,820
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.8/ΣΤ: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Κρήτης - ΣΤ΄ Κύκλος 833,737
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.5/ΣΤ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΣ 65,376
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ -΄ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (CAMPING) Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2601/98, ΕΤΟΥΣ 2004 23,354,807
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.3 / Z ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Z΄ ΚΥΚΛΟΣ 115,237
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.2601/98 ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ν.3299/04 ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΥΠ.ΟΙ.Ο 58,413,085
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δ΄ Κύκλος 844,557

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

597,965,151
.

 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Ε. 27,920,979
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΜΠΜΕ) 203,846,936
Πράξη 2.10.2 Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 47,303,431

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

279,071,346
.

 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Κ.Π.Σ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 297,000
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της ΕΥΔ ΕΠΑΝ 1,016,865
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΝ (ΕΚΤ) 229,749

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,543,614
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τεχνική Υποστήριξη Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης Α.Ε. (ΕΛΟΤ) 122,865
ΔΕΣΜΗΕ- Υπηρεσίες συμβούλου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πληροφοριακού συστήματος ΔΕΣΜΗΕ 2,564,730
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τα μέτρα 5.2, 5.3, 2.2.2 και 2.2.3 με Τελικό Δικαιούχο την Γ.Γ. Τουρισμού και τους Εποπτευόμενους απο αυτήν Φορείς 475,271
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) - ΕΚΤ 1,337,867
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.3 ΤΟΥ ΕΠΑΝ 176,000
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση και εφαρμογή Δράσεων του Αξονα 8 του ΕΠΑΝ με Τελικό Δικαιούχο την ΓΓΒ 160,236
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 8 ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΝ ΟΤΕΚ 229,700
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 8 ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΓΓT 148,544
ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) - ΕΤΠΑ 55,342,860
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ΤΟΥ ΕΠΑΝ 1,967,609
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τις δράσεις 1.3.1, 2.1, 3.1, 6.3.2, 7.2, 7.3.4, 7.3.5 και 7.3.6 με Τελικό Δικαιούχο το Υπ.Αν. / Τομέας Ενέργειας 1,327,356
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τα μέτρα 1.1, 1.3, 1.4, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 και 3.2 με Τελικό Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 2,243,304
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΑΔΙΠ/ΕΜΠ 20,000
Τεχνική Υποστήριξη Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 151,958
Τεχνική Υποστήριξη Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) 65,399
Αξιολόγηση του ΕΠΑΝ 1,033,033

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

67,366,732
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ. 14,507,116
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων σε ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στον Νόμο 2601/98 / Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 163,494
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων σε ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στον Νόμο 2601/98 / Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 448,309
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 706,547
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων σε ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στον Νόμο 2601/98 / Περιφέρεια Αττικής, Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου 1,011,910
Προγράμματα Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και εποχιακά ανέργων εμπειτεχνών,με προοπτική τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.Β 1,084,474
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στο Νόμο 2601/98 / Περιφέρεια Θεσσαλίας 166,599
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων σε ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στον Νόμο 2601/98 / Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 569,953
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 201,574
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 466,780
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων σε ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στον Νόμο 2601/98 / Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 195,077
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 268,005
Καινοτόμα προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης για αποφοίτους τουριστικής εκπαίδευσης / Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 130,606
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων σε ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στον Νόμο 2601/98 / Περιφέρεια Κρήτης 337,204
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 597,456
ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 283,851
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 358,944
ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 191,725
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 725,347
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 487,143
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 402,215
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 580,847
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 959,717
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 258,732
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3,188,574
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ATTIKHΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,977,975
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1,285,679
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 698,613
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 404,192
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ 59,823
Επιμόρφωση ιδιοκτητών - εργαζομένων σε ταξί 615,101
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα / Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 712,582
Πρόγραμμα Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών, με προοπτική τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 2007-2008 ΣΤ 1,027,236
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 433,120
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ & ΠΜΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 214,000
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ MARKETING ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 32,650
Κατάρτιση στελεχών που θα υποστηρίξουν τις δομές του ΕΣΥΔ στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2 , Δράση 1.2.3 72,210
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΜΕ ΠΜΕ 13,278,662
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ/ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1,278,709
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ / Διοικ.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 807,094
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ / Διοικ. Περιφερειών Δυτ.Ελλάδας,Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων 1,345,909
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ / Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου 2,425,780
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 416,931
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ / Διοικ. Περιφέρεια Κρήτης 1,058,357
Κατάρτιση-Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας / Περιφέρειες Αττικής, Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου 503,869
Κατάρτιση-Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας/Περιφέρειες Δ. Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 211,069
Κατάρτιση - Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας /Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 247,192
Κατάρτιση - Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας /Περιφέρεια Θεσσαλίας 74,253
Κατάρτιση - Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας /Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 100,463
Κατάρτιση - Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας /Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 95,550
Κατάρτιση των υπαλλήλων ΕΛΟΤ και του προσωπικού που θα στελεχώσει τους μηχανισμούς και τις δομές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2 180,461
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ 278,905
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ / Διοικ. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 409,122
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΤΑ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.4., ΔΡΑΣΗ 1.4.1 102,886
Κατάρτιση στελεχών Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας και του προσωπικού στήριξης των δομών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2 420,590
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ TOY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (ΚΥΕ) 131,006
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) 2,488,857
Κατάρτιση επιχειρηματιών και εργαζομένων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Εμπορικού Τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους 9,526,890
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ 349,807
Κατάρτιση - Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας /Περιφέρεια Κρήτης 132,070
Κατάρτιση των στελεχών του ΕΣΥΔ 786,330
Καινοτομικό πρόγραμμα κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο κεραμικής 143,758
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΜΜΕ ΚΑΙ ΠΜΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 779,782
Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5 4,601,390
Κατάρτιση των στελεχών του ΕΦΕΤ και του προσωπικού στήριξης των δομών, που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2 1,172,091
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΑΙΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2,258,777
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΑΙΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ- Β 1,964,940
Προγράμματα Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών, με προοπτική τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 2006-2007 Ε Φάση. 1,006,917
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα / Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 80,163
Ενδο-επιχειρησιακή Κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα / Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 242,988
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα//Περιφέρεια Κρήτης 163,708
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα / Περιφερειών Δυτ. Ελλάδος , Πελοποννήσου , Ηπείρου και Ιονίων 380,094
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση εργαζομένων σε Επιχειρήσεις του Τουριστικού Τομέα Διοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 111,752
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα ? Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου 2,929,119
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 1,997,208
Πρόγραμμα Κατάρτισης - μετεκπαίδευσης εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών, με προοπτική τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 2005-2006-Δ΄ Φάση. 1,075,783
Προγράμματα Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών, με προοπτική τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 2004-2005-Γ΄ Φάση. 871,105
προγράμματα Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης εργαζόμενων αυτοαπασχολούμενων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών με προοπτική τον εκσυχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 510,038

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

92,765,754
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διασύνδεση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη αγορά εργασίας - Γραφεία Διασύνδεσης 243,266

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

243,266
.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προώθηση πιλοτικών εφαρμογών των νέων προγραμμάτων τμημάτων IEK Ιαματικού Τουρισμού του ΟΤΕΚ 475,628
Προώθηση πιλοτικών εφαρμογών των νέων προγραμμάτων τμημάτων ΙΕΚ Ορεινού τουρισμού - Συνοδός βουνού του ΟΤΕΚ 645,918
Χορήγηση Υποτροφιών για Σπουδές στο Εξωτερικό Αποφοίτων Τουριστικής Εκπαίδευσης 460,384
Προώθηση πιλοτικών εφαρμογών των νέων προγραμμάτων τμημάτων ΙΕΚ του ΟΤΕΚ 509,539
Προώθηση πιλοτικών εφαρμογών των νέων προγραμμάτων-τμημάτων Ξεναγών του Ο.Τ.Ε.Κ 998,595

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,090,063
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εκπαιδευτική Στήριξη του Προγράμματος Δικτυωθείτε 16,274,706

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

16,274,706
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑΣ 397,402
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 281,377
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 142,919
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ 292,602
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 107,444
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 229,682
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 259,341
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 70,964
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 120,325
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ 341,904
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 227,949
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 313,278
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 374,274
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 250,120
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 265,892
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 146,885
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 138,825
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 292,473
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 288,655
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 243,933
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 304,335
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 260,601
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ. 283,479
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΔ ΕΒΡΟΥ 233,698
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 209,498
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 255,481
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 118,585
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 324,760
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 115,374
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ HMAΘΙΑΣ 277,526
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΔΘΗΣ 111,273
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 374,612
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 50,833
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 215,338
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 151,250
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 95,506
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 368,340
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ 147,640
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 102,435
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 249,868
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 121,692
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 58,237
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 279,621
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 163,506
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 143,422
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 158,842
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 276,232
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 103,866
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Γ.Γ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 44,893
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 155,515
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 400,599
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ 34,840,124
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2,832,901
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ 2,580,958
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2,620,592
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 2,425,622
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 3,876,423
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 401,493

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

60,521,211
.

  Σύνολο προγράμματος

6,101,687,955
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"