ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Περιφέρεια: Στερεάς Ελλάδας

  Νομός: Ευρυτανίας

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 280,766 280.766
Διαπλατύνσεις , τεχνικά και ασφαλτόστρωση δρόμου Βαλαώρα-Σιβίστα 1,563,293 1.563.293
Κρέντη- Βαρβαριάδα- Αγραφα 512,392 512.392
Παράκαμψη στροφών Βούλπης 927,586 927.586
Παράκαμψη Φουρνάς 1,441,181 1.441.181
Κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Γρανιτσιώτη 472,046 472.046
Διαπλατύνσεις , τεχνικά και ασφαλτόστρωση δρόμου Λεπιανά - γέφυρα Τέμπλας 1,185,125 1.185.125
ΟΔΟΣ ΚΡΕΝΤΗ - ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ - ΑΓΡΑΦΑ, ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΡΕΝΤΗΣ - ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ 5,671,773 5.671.773
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΖΕΣΤΙΑΝΑ, ΚΛΙΜΑ Δ.Δ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 140,807 140.807
ΔΡΟΜΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ - Ν. ΑΡΓΥΡΙ 340,250 340.250
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑ - ΣΚΟΠΙΑ - ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ - ΡΟΣΚΑ 147,911 147.911
ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΒΕΛΩΤΑ - ΕΣΩΧΩΡΙΑ 321,790 321.790
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 210,073 210.073
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΙΔΟΝΑ - ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ 240,791 240.791
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 147,150 147.150
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΙΑΔΑ - ΣΥΓΓΡΕΛΟ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 2,965,000 2.965.000
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΕΛΩΤΑ - ΣΑΡΚΙΝΗ- ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 2,860,000 2.860.000
ΛΑΜΙΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 6,945,740 6.945.740

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

26,373,675 26,373,675
.

 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Α)ΚΟΡΟΜΗΛΙΕΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΣΤΑΒΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ Β)ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑΒΛΙΩΤΗ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ. 63,750 63.750
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 69,295 69.295
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ 33,236 33.236
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 490,158 490.158

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

656,438 656,438
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12,052,502 45.553
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 182,470 182.470
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 3,692,739 35.782
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 25,133,208 99.677
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 199,295 1.594
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ- ΕΤΠΑ 518,030 116.725
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 34 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 489,410 12.957
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΕΔΕΣΣΑΣ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ 270,669 41.766
Σχολικό Συγκρότημα Καρπενησίου 6,081,558 6.081.558
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Λ.Τ.ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 33,510 33.510
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 1ου ΤΕΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 41,124 41.124
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 185,570 185.570
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 62,432 62.432

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

48,942,517 6,940,718
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 16,130 16.130
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 175,642 175.642
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1,579,444 467.026
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΣΕΤ) ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 447,456 100.000
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Κέντρων Υγείας Ορεινών / Αγροτικών περιοχών του Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 137,684 13.586
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 215,267 215.267
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ / ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 61,821 12.000
Ενίσχυση εξοπλισμού Κέντρων Υγείας ορεινών /αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 169,837 27.000
Αντικατάσταση κουφωμάτων και επικάλυψη στέγης Αγροτικού ιατρείου Γρανίτσας 32,139 32.139
Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας 57,983 57.983

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,893,402 1,116,773
.

 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 123,350 123.350
ΥΔΡΕΥΣΗ Δ. Δ. ΛΗΜΕΡΙΟΥ , ΒΟΥΛΠΗΣ , ΣΙΒΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ 892,934 892.934
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. 109,253 109.253
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 570,780 570.780
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ 177,999 177.999
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ 568,948 568.948
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ 298,829 298.829
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 130,641 130.641
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 49,600 49.600

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,922,333 2,922,333
.

 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 287,254 287.254
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ 286,014 286.014

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

573,269 573,269
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δήμου Αγράφων. 134,458 134.458

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

134,458 134,458
.

 ΜΟΥΣΕΙΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ 557,204 557.204

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

557,204 557,204
.

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Φ. - TAXIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 3,802,113 10.305
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΟ ΕΥΡΩ 78,955 78.955

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,881,068 89,260
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 753,191 753.191
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 143,800 143.800
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΑΝΑΣ ΔΔ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 102,402 102.402
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΟΜΙΑΝΟΥΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 108,450 108.450

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,107,843 1,107,843
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 750,177 71.044
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ - Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ 444,360 444.360
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ 129,092 129.092
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 291,985 291.985
ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΕΖΟΤΟΠΟΙ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. 335,513 335.513
Ανάπλαση περιοχής Κεφαλοβρύσου 251,310 251.310
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 540,311 540.311
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 86,990 86.990
ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΡΟΥΤΙ 334,602 334.602
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΑΣ 370,070 370.070
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 123,256 123.256
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΣΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ - ΜΑΝΤΑΝΙΩΝ Δ. Δ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 183,161 183.161
ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ Δ. Δ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 151,211 151.211
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ. Δ. ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ 334,976 334.976
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 395,000 395.000
Διαμόρφωση χώρου στο Δ.Δ. Ραπτόπουλου Δ. Ασπροποτάμου Ν. Ευρυτανίας 240,046 240.046
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 231,048 231.048
ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δ.Δ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 136,145 136.145
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 175,438 175.438
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 453,767 453.767

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,958,462 5,279,328
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 24,032,013 194.799

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

24,032,013 194,799
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ ? ΕΡΕΥΝΑ ? ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ? ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)» 1,005,781 11.800
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 149,062 308
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,083,515 1.833
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 180,000 180.000
ΜΕΛΕΤΗ ΓΠΣ / ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 130,000 130.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,548,359 323,941
.

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ - ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 208,183 20.818
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 76,576 7.658
2.1. Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: διατοπική ? διαπεριφερειακή συνεργασία. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 150,859 57.327
2.2. Συνεργασίες μεταξύ περιοχών δυο ή περισσοτέρων κρατών: διακρατική συνεργασία.ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 70,358 26.732
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΕΠΠΑΔΗΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ'' 10,015 10.015
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 16,871 16.871
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ''ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ'' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 7,650 7.650
ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΚΕ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ - ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΠΑ ''ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ'' 16,000 16.000
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΔΚ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ -ΤΠΑ ΄΄ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ΄΄ 40,000 40.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΠΑ ¨ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 29,371 29.371
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ''ΟΠΑΑΧ - ΕΚΤ ΒΟΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ'' 19,000 19.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

644,884 251,442
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) Εκπόνηση μελετών διαχείρισης και προστασίας δασικών οικοσυστημάτων της δημόσιας δασοπονίας (διαχειριστικές μελέτες) και ολοκληρωμένα σχέδια αποκατάστασης τοπίου μετά από φυσικές καταστροφές 3,639,397 180.612
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΄΄ΜΠΟΥΖΟΝΙΚΟΥ΄΄ Δ.Δ. ΒΕΛΑΩΡΑΣ 324,466 324.466

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,963,862 505,078
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 158,432 15.843
1.3.3. Ενέργειες προώθησης προβολής ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 183,219 69.623
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΕΠΠΑΔΗΚ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 10,888 10.888
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ''ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ'' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 28,877 28.877
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ''ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ'' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 7,200 7.200
ΕΠΙΧ/ΣΗ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΠΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 6,000 6.000
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΠΑ ¨ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ¨ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» 30,000 30.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΠΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ - ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 25,367 25.367
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΤΑ ΠΕΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ''ΟΠΑΑΧ ΒΟΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 61,079 61.079
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 247,302 63.732

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

758,363 318,609
.

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3,640,584 5.062

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,640,584 5,062
.

 ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εργα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών στις περιοχές Κρίκελλο, Αμπλιανη, Φουρνά και Χρύσω 338,883 338.883
Εργα διευθέτησης χειμάρρων-αποκατάσταση ολίσθησης και διάβρωσης εδαφών περιοχών Κλειστού, Μαυρομάτας, Παλαιοκατούνας, Γρανίτσας και Ραπτοπούλου 235,268 235.268
Διάνοιξη δασικών δρόμων στις περιοχές Ανιάδας και Μυρίκης Ευρυτανίας 83,855 83.855
Βελτίωση δασικού δρόμου Φουσιανά-Βασιλέσι 119,945 119.945
Διευθέτηση χειμάρρου "Πέρα Ρέμα" Δομιανων 171,337 171.337
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ «ΤΣΕΡΛΟΡΕΜΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 89,828 89.828
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 416,044 416.044
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΡΩΣΚΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 242,718 242.718

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,697,878 1,697,878
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑς - Μέτρο 6.5 - ΔΙΚΤΥΑ 392,918 73.271
ΑΝΔΙΑ - Δράση 6.5.1 - Β Προκήρυξη (Μεταφορά από 2.1.3) 15,530,308 2.384.135
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 148,625,208 2.599.896
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (2601/98 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) - ΥΠΟΙΟ 45,176,612 630.736

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

209,725,045 5,688,038
.

  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 16,748,774 58.644
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 375,700 13.378
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14,188,442 150.000
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 11,065,905 145.311
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ- Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ 27,872,687 138.070
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Γ΄ΚΥΚΛΟΣ 20,287,296 82.232
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 άτομα) Δ΄ Κύκλος προκήρυξης - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 20,389,987 146.393
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Δ ΚΥΚΛΟΣ 100,988,072 247.379
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Δ ΚΥΚΛΟΣ 66,794,125 35.985
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου 157,641,928 488.409
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 7,513,978 245.367
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 2,874,741 16.105
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ (Α ΚΥΚΛΟΣ) 19,450,768 186.473
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 934,834 14.694
Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Τομέα της Μεταποίησης , μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη (Μέτρο 4.3) 9,459,618 54.755
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝ.70/2001, Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΜΕΤΡΟ 4.3) 6,623,784 175.409
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 4.6 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 3,320,101 344.519

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

486,530,742 2,543,122
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98,Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος 601,104 22.223
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 57,320 6.567
Πράξη 2.2.2.6/Β.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -Β΄ Κύκλος 1,274,753 74.117
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δ΄ Κύκλος 844,557 185.285
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Δ΄ Κύκλος 60,183 34.036
Πράξη 2.2.2.6 /Ε.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Ε΄ Κύκλος 544,407 16.056
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1,065,016 71.418
Πράξη 2.2.2.6/Η΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος - Η΄ Κύκλος 249,873 18.675
Πράξη 2.2.3.6./Η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η΄ Κύκλος 24,065 24.065
Πράξη 2.2.2.6/Θ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98 ή στο Ν. 3299/04, Περιφέρειας Στερεάς Θ΄ Κύκλος 752,023 120.503
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 7,513,529 412.240
Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Τομέα του Τουρισμού , μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη (Μέτρο 4.4) 2,125,236 404.985
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝ. 70/2001, Β΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΜΕΤΡΟ 4.4) 10,979,994 383.783
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 2601 1,569,247 542.794
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 4.4 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 3,911,170 875.577
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 4.4 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ 584,674 465.440
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 4.4 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 3,452,502 434.467
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 4.4 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,713,555 167.139
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 4.4 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 8,479,884 483.099

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

46,803,094 4,742,472
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Β΄ ΦΑΣΗ) 60,721,142 185.305
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000Α,2000Β ΚΑΙ 2001Α 2,080,646 3.398
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Γ΄ ΦΑΣΗ) 41,556,358 89.353
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2001Β 667,109 1.893
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ 2001 Β) 2,075,737 48.302
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Α 581,873 2.345
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 15/2/2003 ΕΩΣ 31/12/2004) 3,462,552 13.701
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ(ΕΝΑΡΞΗ 2002 Β) 5,135,712 48.251
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Β 810,318 1.952
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2003Α, 2003Β, 2004Α, 2004Β 3,047,223 7.013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1/2/2005 ΕΩΣ 1/7/2006) 2,083,059 12.321
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2005Α, 2005Β 1,290,661 3.342
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 3/7/06 ΕΩΣ 31/12/07) 3,242,354 5.416
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2006Α, 2006Β, 2007A, 2007B 3,256,278 6.291
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Δ' ΦΑΣΗ) 32,602,658 59.194
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 85,273,536 198.281
Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του Περιβάλλοντος 29,367,517 508.098
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 6,783,819 35.332
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ ( 2004-2006) 99,387,100 167.239
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (2005-2006) 13,969,043 44.199
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 23,137,154 152.870
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ 41,260,614 291.119
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2006-2008) 116,271,583 181.346
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ / Διοικ.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 807,094 23.187
Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5 4,601,390 6.210
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων σε ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στον Νόμο 2601/98 / Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 195,077 32.935
ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 191,725 48.144
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 358,944 27.019
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 24,651 880
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) 17,854,636 50.496
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔ. 226,095 6.047
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΠε ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 158,494 7.722
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργικές Περιοχές Μεταφορών και Επικοινωνιών» 166,517 3.047
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργικές Περιοχές Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» 29,224 541
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 15000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15,897,136 14.131
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη on-line Υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με Αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 56,453 1.045
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) (9) 3,573,904 295.818
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 5.1 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ" 2,168,674 163.949
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 233,892 233.892
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΠΑ ''ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ'' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 167,285 167.285
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 177,750 177.750
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.14 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000 2006 ΕΠΑΑΑΥ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 577,733 69.615

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

625,530,718 3,396,273
.

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 22,848,543 74.835
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000 58,694,135 84.349
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ / ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΞΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Β΄ ΚΠΣ 31,548,043 409.263
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 32,646,692 66.600
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 53,608,262 108.800
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2003 41,648,050 23.564
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1 ΚΑΙ 1.3. ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 20,436,281 25.779
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2004 59,184,144 98.100
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (Νέες Θέσεις Εργασίας) 2004 72,589,021 71.333
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 30,112,129 18.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17,639,540 53.815
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2005 54,649,792 72.075
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 9,036,904 24.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 85,087,060 64.185
ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2006 32,876,556 24.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 470,332 50.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 454,318 7.916
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΈΤΡΟΥ 5.3 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1,938,063 218.750
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.3 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 590,291 164.437

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

626,058,157 1,659,802
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙ 743,798 4.606
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙΙ 3,477,235 19.279
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14,661,036 20.951
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2004-2006 22,155,368 9.725
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 76,514 76.514
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΕΠΠΑΔΗΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ'' 94,378 94.378
ΕΠΙΧ/ΣΗ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΠΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 98,780 98.780
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΠΑ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ» 147,771 147.771

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

41,454,880 472,003
.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξάπλωση εφαρμογής των Πιλοτικών Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 968,819 65.480
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 727,117 27.469
Χαιρώνεια I:Ολοκλήρωση ανάπτυξης πρώτων σχολικών Βιβλιοθηκών των νομών βοιωτοίας,Φθιώτιδας,Φωκίδας,Ευρυτανίας και Λάρισας 1,609,528 139.966
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ-ΠΤΠΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 218,511 6.393
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / Β΄ ΦΑΣΗ 438,442 4.416
Χαιρώνεια ΙΙ Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρώτων σχολικων βιβλιοθηκών στους νομούς Βοιωτοίας,Φθιώτιδας,Φωκίδας ,Ευρυτανίας, και Λάρισας. 703,390 61.165
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-Δ.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 94,751 94.751
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2001-2002 και 2002-2003 2,430,369 11.785
''Προγράμματα ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέματα Αγωγής Υγείας'' 8,805,318 6.871
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 82,856 82.856
''Πιλοτικά Προγράμματα σχολείων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ)'' 1,404,568 13.486
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - Β' ΦΑΣΗ 288,960 42.930
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) 2002-2005 - Π.Τ.Δ.Ε. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,788,391 104.366
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 498,563 2.090
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1,780,724 17.602
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2004-2005 2,170,223 5.000
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΙΙ 9,119,247 186.876
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ 362,086 600
<<ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΤΑ Α.Π.Σ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ >> 670,000 4.500
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 1,940,761 510
ΤΑΧΥΡΥΘΜO ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 'ΕΝΩΣΗ 414,834 736
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών - Φοιτητριών του ΤΕΙ Λαμίας - Γ Φάση 675,798 88.800
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες - ΗΡΩΝ 12,545,065 39.432
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΔΚΒ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 157,130 157.130
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικών ετών 2005-2006 & 2006-2007 5,216,758 12.320
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3,872,501 11.954
Πιλοτικό Πρόγραμμα Εισαγωγής Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3,247,919 9.360
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΙΙ 2,571,421 10.809
ΕΥΡΙΔΙΚΗ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5,956,725 10.328
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 926,030 2.019
Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα 8,540,333 2.331
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 2,195,655 4.032
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008 2,425,339 4.000
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 58,767 58.767
«ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ» 9,543,109 27.383
«ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» 110,844,169 158.800

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

206,294,180 1,477,313
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 382,265 382.265
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Καρπενησίου για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Δήμο Καρπενησίου στην περιοχή Καρπενησίου (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 239,181 239.181
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣΑ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 32,970 32.970
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 152,145 152.145
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΙΚΕΛΛΟ 115,928 115.928
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 114,101 114.101
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 121,281 121.281
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 115,954 115.954
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ TRICHONIDA A.E. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΥΣΣΟΥ 120,885 120.885
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΕΠΠΑΔΗΚ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 176,321 176.321
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΜΕ Δ.Τ. «TRICHONIDA A.E» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ 105,908 105.908
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΜΕ Δ.Τ. «TRICHONIDA A.E» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 125,957 125.957
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΜΕ Δ.Τ. ΤRICHONIDA A.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 118,173 118.173
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΜΕ Δ.Τ. TRICHONIDA A.E ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 145,918 145.918
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΜΕ Δ.Τ. TRICHONIDA A.E ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 118,724 118.724
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΜΕ Δ.Τ. TRICHONIDA A.E ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΟΥΡΝΑ 115,768 115.768
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΙΚΕΛΛΟ 88,270 88.270
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ » 59,823 59.823
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 62,143 62.143
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 57,469 57.469
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΜΕ Δ. Τ. TRICHONIDA A.E. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΟΥΣΟΥ 57,636 57.636

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,626,820 2,626,820
.

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2001 8,275,950 12.487
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2000 102,660,667 117.284
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 8,370,783 71.094
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού. 14,884,875 11.730
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 5,394,701 7.511
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΈΤΡΟΥ 3.7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1,288,682 209.432
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΈΤΡΟΥ 5.3 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2,402,489 384.274

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

143,278,147 813,812
.

 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΟΡΙΟ 1,277,784 163.669
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1,040,432 17.288

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,318,216 180,957
.

 ΔΡΑΣΕΙΣ Μ.Κ.Ο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) 18,528,924 30.000
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ - Β ΚΥΚΛΟΣ) 15,634,727 50.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

34,163,651 80,000
.

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 264,928 264.928
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΔΑΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 121,706 121.706
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - 1η Περίοδος Ένταξης 2,499,652 18.197
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - 2η Περίοδος Ένταξης 5,150,044 79.850
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - 3η Περίοδος Ένταξης 4,678,903 130.842
Eπενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής-Α' κύκλος προκύρηξης έτους 2002 6,493,362 56.467
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής-1η Προκήρυξη 2003 17,157,760 47.834

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

36,366,356 719,824
.

 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 66,031 66.031
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - 1η Περίοδος Ένταξης 2001 3,245,855 62.412
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - 2η Περίοδος Ένταξης 2002 2,919,000 174.000
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - 3η Περίοδος Ένταξης 2003 2,103,000 110.000
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - 4η Περίοδος Ένταξης 2005 2,084,400 166.600
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - 5η Περίοδος Ένταξης 2006 1,010,100 137.900

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

11,428,386 716,943
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ - 1η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 6,328,643 45.241
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ - 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5,188,303 29.229
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.900 ΕΥΡΩ - 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6,139,643 70.619
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ - 4Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7,142,430 9.732
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.900 ΕΥΡΩ - 5Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14,671,928 44.800

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

39,470,946 199,621
.

 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Εκπόνηση Μελέτης και εκτέλεση των προβλεπόμενων από αυτή έργων για την καταπολέμηση της ασθένειας του έλκους της καστανιάς 1,881,504 46.473

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,881,504 46,473
.

 ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Διαμόρφωση χώρου τοπικών εκδηλώσεων στη θέση Ξύλα Κόκκαλη Δήμου Αγράφων 139,516 139.516
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ.Δ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 173,145 173.145
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ Δ.Δ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 150,400 150.400
Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 1,009,641 25.866

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,472,702 488,927
.

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 3,694,125 1.167.877
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 1,086,388 326.923
1.2.1. Παρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 4,040,128 2.570.827
1.2.2 Μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 1,940,009 327.275
1.2.3 Επενδύσεις που ενισχύουν τη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και νέων τεχνικών. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 159,687 130.687
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 612,234 53.900
Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 4,040,845 468.597
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων 15,920,296 358.349
Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 79,171,023 849.617
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 2,462,866 434.360

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

113,127,602 6,688,412
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης 489,292,585 250.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

489,292,585 250,000
.

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 3.6 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3,949,028 397.896
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 3.6 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 1,451,229 627.353
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 3.6 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ 1,944,564 843.590
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 3.6 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 2,508,036 59.923
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, μέτρο 3.6 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 3,462,149 397.145

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

13,315,006 2,325,907
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 135,246 27.293
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - EDUNET ΠΘ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 399,073 15.781
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ου ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 15,574 15.574
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 21,386 21.386
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 19,268 19.268
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ΤΕΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 19,268 19.268
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8,826 8.826
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο: Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου 11,449 11.449
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 11,449 11.449
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 90,000 14.967
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 28,044 28.044
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΑΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ 1,234,782 71.244
«Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας» 391,676 24.480
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9,570 9.570
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 11,000 11.000
«Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (EDUnet-3): Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας» 186,120 6.363
Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αττικής (Α’ Αθήνας & Ανατολικής Αττικής) και Βοιωτίας 416,223 832

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,008,953 316,794
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 60,822 60.822

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

60,822 60,822
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου 4,126,255 18.274
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Ν.Α.): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2,335,558 43.251
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου 2,009,779 37.218
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (E-GOVERNMENT), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ON LINE ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 253,971 253.971
Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Δημοτών 306,757 306.757
Δημιουργία τηλεματικού κέντρου ΑΔΕΔΥ 101,729 3.570
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 4,856 4.856
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 5,918 5.918
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 8,046 8.046
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 6,005 6.005
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 9,239 9.239
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ 9,138 9.138
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 8,703 8.703
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑΣ 7,500 7.500
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 7,500 7.500
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 9,250 9.250
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 6,997 6.997
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΣΟΥ 8,623 8.623
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 9,700 9.700
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗς ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 8,707 8.707
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 8,660 8.660
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 50,677 50.677
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 16,923 16.923
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ 8,800 8.800
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 9,100 9.100
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 17,100 17.100
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 8,934 8.934
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 24,969 24.969

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,389,393 918,386
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (πρώην Δ.Υ.Πε. Στερεάς Ελλάδας) 2,812,549 120.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,812,549 120,000
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 111,995 111.995

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

111,995 111,995
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προώθηση της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Νομό Ευρυτανίας 18,396 18.396
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 458,603 10.089
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στον Δήμο Καρπενησίου 96,308 96.308

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

573,307 124,793
.

 ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 5,805,191 127.173

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,805,191 127,173
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 121,692 121.692

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

121,692 121,692
.

  Σύνολο Νομού

3,285,309,250 86,066,484
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"