Φόρτωση, παρακαλώ περιμένετε
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Διευκρινίσεις στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για το Έργο της καθαριότητας (Ημ. Δημοσίευσης 28/05/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή HELPDESK: (Ημ. Δημοσίευσης 24/03/2020)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Σημαντική ανακοίνωση: Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Λειτουργία & υποστήριξη του ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 23/03/2020)

Ωστόσο, θέματα που αφορούν το ΟΠΣ εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται καθημερινά, από το σύνολο των στελεχών της Υπηρεσίας, με την μέθοδο της τηλεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό και για την διευκόλυνση της συνεργασίας μας υπενθυμίζουμε τους τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία μας:

 • με την χρήση της Υπηρεσίας Υποβολής Ερωτήσεων & Αιτημάτων με την επιλογή “Helpdesk" από την σελίδα https://logon.ops.gr
 • με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη θυρίδα sec.ops@mnec.gr (εφόσον δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία helpdesk).

Η πρόσβαση στα συστήματα του ΟΠΣ συνεχίζει να είναι διαθέσιμη από όλα τα στελέχη με τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν και από οποιονδήποτε υπολογιστή μέσω internet.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Εκκρεμότητες Δελτίων για χρήστες ΟΠΣ ΔΑ/ΕΦ. (Ημ. Δημοσίευσης 07/08/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ανακοίνωση για αναζήτηση προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων ΕΚΤ και ΠΑΝ (Ημ. Δημοσίευσης 17/07/2019)

Για την ανακοίνωση παρακαλούμε δείτε εδώ

Ολοκλήρωση υπολογισμού των κοινών δεικτών μακροπρόθεσμου αποατελέσματος ΕΚΤ/ΠΑΝ από διοικητικές πηγές.  (Ημ. Δημοσίευσης 27/06/2019)

(Υπολογιασμός εκ νέου έγινε στις 19/06/2019). Αναλυτικά δείτε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 27/06/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι τα συστήματα του ΟΠΣ είναι πλέον διαθέσιμα.

Εγχειρίδιο Χρηστών: Υποσύστημα Παραγωγής Εγγράφων και Αναφορών. (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ενημερωμένος κατάλογος διαθέσιμων αναφορών στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 21/05/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Βελτιώσεις Δελτίου Εκχωρήσεων. (Ημ. Δημοσίευσης 08/05/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκε λειτουργικότητα αυτόματης συμπλήρωσης των παραστατικών των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών μέσω της διασύνδεσης με την εφαρμογή του ePDE. (Ημ. Δημοσίευσης 08/05/2019)

Δείτε: α) Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας εδώ και β) Αναλυτικό οδηγό εδώ αντίστοιχα.

Ενέργειες επιβεβαίωσης και εξαγωγής στοιχείων από το ΟΠΣ, των Ετήσιων Εκθέσεων και του Πλαισίου Επίδοσης (Ημ. Δημοσίευσης 07/05/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ

ΕΥΣΣΑ: Ετήσιες Εκθέσεις (Ημ. Δημοσίευσης 06/05/2019)

α) Συμπληρωματικές οδηγίες για τις ετήσιες εκθέσεις (pdf)
β) Ερωτήσεις & Απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (pdf)
γ) Πίνακας καταγραφής και αξιολόγησης των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας (doc)

Νέο εγχειρίδιο χρηστών: (Ημ. Δημοσίευσης 19/04/2019)

Αποφάσεις Ένταξης /Απόρριψης, Ανάκλησης,Ολοκλήρωσης (Επικαιροποιημένος Οδηγός), αναλυτικά δείτε εδώ

Επικαιροποιημένοι Έλεγχοι Εγκυρότητας / Επικύρωσης: (Ημ. Δημοσίευσης 11/04/2019)

- Τεχνικό Δελτίο Πράξης

- Πρόσκληση

- Απογραφικό Δελτίο Πράξεων ΕΚΤ

- Δελτίο Επίτευξης Δεικτών

 

Bελτιώσεις στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών. (Ημ. Δημοσίευσης 08/04/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Νέο εγχειρίδιο χρηστών: (Ημ. Δημοσίευσης 05/04/2019)

Αξιολόγηση Πράξεων (Επικαιροποιημένος Οδηγός), αναλυτικά δείτε εδώ

Νέα εγχειρίδια χρηστών: (Ημ. Δημοσίευσης 04/04/2019)

Αιτήμα Κατανομής (Επικαιροποιημένος Οδηγός), αναλυτικά δείτε εδώ 

Δελτίο Καταχώρισης Διορθώσεων, αναλυτικά δείτε εδώ

Προσαρμογές στην λειτουργικότητα του ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 21/02/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Επικαιροποιημένος Συνοπτικός Οδηγός για το Αίτημα Κατανομής. (Ημ. Δημοσίευσης 20/02/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Σημαντικές διευκρινήσεις για τον χειρισμό των δεικτών στο ΟΠΣ σε συνέχεια της τροποποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Σημαντικές διευκρινήσεις για την Δειγματοληψία Ιανουαρίου 2019 (Ημ. Δημοσίευσης 29/01/2019)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Οδηγίες χειρισμού μετονομασιών-συγχωνεύσεων-καταργήσεων φορέων στο ΟΠΣ. (Ημ. Δημοσίευσης 29/11/2018)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Συνοπτικές οδηγίες για την δημιουργία Πίνακα Κατάταξης (Ημ. Δημοσίευσης 19/11/2018)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Πιλοτική λειτουργία νέας έκδοσης του επίσημου διαδικτυακού τόπου του www.anaptyxi.gov.gr (Ημ. Δημοσίευσης 30/10/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία νέα έκδοση του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, www.anaptyxi.gov.gr,  για τα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέσω του παραπάνω διαδικτυακού τόπου παρέχονται δυνατότητες αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια καθώς και αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020  η οποία βασίζεται σε στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ. Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τους δικαιούχους και τις ΔΑ στην συμπλήρωση των:  Τίτλος έργου, Τίτλος έργου στα Αγγλικά, Επικοινωνιακή περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου, Τίτλος υποέργου, ώστε αυτά να είναι ορθά και με επικοινωνιακό τρόπο συμπληρωμένα σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με τις οδηγίες που μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/odhgies_syggrafhs.pdf

Ενημέρωση για κατάργηση 3 κοινών δεικτών ΕΚΤ: (Ημ. Δημοσίευσης 22/10/2018)

CO12  Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων
CO13  Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα
CO14  Συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα

Aναλυτικά δείτε εδώ

Ολοκλήρωση ενεργοποίησης συστήματος "Διαχείριση Προγραμμάτων" ("Πράξεις/Προγράμματα") στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 02/10/2018)

Αναλυτικά για ΔΑ δείτε εδώ

Αναλυτικά για Δικαιούχους δείτε εδώ

Αλλαγές στην τεχνική υλοποίηση του Web Service υποβολής Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (Ημ. Δημοσίευσης 13/09/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγών στην τεχνική υλοποίηση του Web Service υποβολής Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, έχουν τροποποιηθεί το WSDL και το αντίστοιχο XSD του δελτίου. Τα τροποποιημένα αρχεία είναι διαθέσιμα εδώ

Επικαιροποίηση Οδηγίας Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου και Διαχείριση Λογαριασμού του στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Έκδοση 8) (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2018)

Οδηγία Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου και Διαχείριση Λογαριασμού του στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έκδοση 8, αναλυτικά δείτε εδώ

Νέες διαθέσιμες λειτουργίες (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2018)

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

α) έχει ενεργοποιηθεί η ενέργεια «Επικοινωνία» στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ

β) έχει δοθεί πρόσβαση σε Δικαιούχους και Διαχειριστικές Αρχής στο νέο μενού Βοηθητικές Εργασίες - «Καρτέλα Φορέων». Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Δελτίο Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε το Δελτίο Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης  και είναι διαθέσιμο στο Μενού: Παρακολούθηση/ 3.7 Δελτίο Ωρίμανσης. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ενημέρωση προόδου και διευκρινήσεις σημαντικών θεμάτων λειτουργίας του ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2018)

Ενημέρωση προόδου και διευκρινήσεις σημαντικών θεμάτων λειτουργίας του ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ

Διαλειτουργικότητα του ΝΕΟΥ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 26/06/2018)

Ενημέρωση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ΝΕΟΥ ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ

Ανακοινώσεις για το νέο ΟΠΣ - συνέχεια (Ημ. Δημοσίευσης 18/05/2018)

Πρόοδος ενεργειών ενεργοποίησης Νέου ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ

Τρέχουσα κατάσταση παραγωγικής λειτουργίας για:  

α) ΔΑ - ΕΦ, αναλυτικά δείτε εδώ 

β) Δικαιούχους, αναλυτικά δείτε εδώ 

Εγχειρίδιο χρηστών - Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του Νέου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, αναλυτικά δείτε εδώ 

Ανακοινώσεις για το νέο ΟΠΣ - συνέχεια (Ημ. Δημοσίευσης 09/05/2018)

Πρόοδος ενεργειών ενεργοποίησης Νέου ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ 

'Ελεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων - αλλαγές στο νέο ΟΠΣ, αναλυτικά για ΔΑ δείτε εδώ , για δικαιούχους δείτε εδώ

Ενεργοποίηση στο ΟΠΣ της διαλειτουργικότητας με την Διαύγεια, αναλυτικά δείτε εδώ

Ανακοινώσεις για το νέο ΟΠΣ - συνέχεια (Ημ. Δημοσίευσης 24/04/2018)

Πρόοδος ενεργειών ενεργοποίησης Νέου ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ 

Διαθέσιμες αναφορές του συστήματος, αναλυτικά δείτε εδώ  

Δελτίο Δήλωσης Δαπανών - αλλαγές στο νέο ΟΠΣ - συνοπτικός οδηγός, αναλυτικά δείτε εδώ  

Καταχώρηση Δράσης ανά ΕΠ (και επενδυτική προτεραιότητα), αναλυτικά δείτε εδώ

Ανακοινώσεις για το νέο ΟΠΣ - συνέχεια (Ημ. Δημοσίευσης 17/04/2018)

Σύντομη εισαγωγή στις αναφορές ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ

Εγχειρίδιο χρηστών - Σύστημα Διαδικτυακής Πύλης, αναλυτικά δείτε εδώ

Αλλαγές στο Δελτίο Επίτευξης Δεικτών, αναλυτικά δείτε εδώ

Αλλαγές στο Απογραφικό Δελτίο Συμμετέχοντα ΕΚΤ, αναλυτικά δείτε εδώ

Ανακοινώσεις Νέο ΟΠΣ - συνέχεια (Ημ. Δημοσίευσης 16/04/2018)

Συνοπτικός οδηγός για το Αίτημα Κατανομής, αναλυτικά εδώ

Χρονοδιάγραμμα Παραγωγικής Λειτουργίας (Δικαιούχοι) - Προγρ/σμός 16-04/2018, αναλυτικά εδώ
Χρονοδιάγραμμα Παραγωγικής Λειτουργίας (ΔΑ/ΕΦ) - Προγρ/σμός 16-04/2018, αναλυτικά εδώ
Γρήγορη εκκίνηση στο νέο ΟΠΣ (για χρήστες Δικαιούχοι), αναλυτικά εδώ
Γρήγορη εκκίνηση στο νέο ΟΠΣ (για χρήστες ΔΑ/ΕΦ), αναλυτικά εδώ

Ανακοινώσεις για το νέο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 16/04/2018)

1. Εγχειρίδιο χρηστών - Περιβάλλον Εργασίας Εφαρμογής νέου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, αναλυτικά εδώ

2. Εγχειρίδιο χρηστών - Επιλογή και Έγκριση Πράξεων / Πρόσκληση, αναλυτικά εδώ

3. Εγχειρίδιο χρηστών: Επιλογή και Έγκριση Πράξεων / ΤΔΠ - Αίτηση Χρηματοδότησης, αναλυτικά εδώ

4. Εγχειρίδιο χρηστών: Αξιολόγηση Πράξεων, αναλυτικά εδώ

5. Σύντομη εισαγωγή στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης - Αίτηση Χρηματοδότησης, αναλυτικά εδώ

6. Αλλαγές στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, αναλυτικά εδώ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ημ. Δημοσίευσης 03/04/2018)

Σας ενημερώνουμε ότι το μεταβατικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (logon.mnec.gr – φόρμες και διαχείριση δελτίων) είναι  διαθέσιμο ΜΟΝΟ για ανάγνωση στοιχείων και παραγωγή αναφορών. Καμία άλλη ενέργεια δεν είναι εφικτή (δημιουργία, υποβολή, έγκριση δελτίων, αποφάσεων, κατανομών, έγκριση νέων κωδικών κλπ).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 02/04/2018)

Αναλυτικά οι παρουσιάσεις από το ΕΚΔΔΑ στις 28-30/03/2018:

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διακοπή λειτουργίας μεταβατικού ΟΠΣ και έναρξη νέου ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 06/03/2018)

Διακοπή λειτουργίας μεταβατικού ΟΠΣ: Παρασκευή 30/03/2018 και ώρα 16:00 και έναρξη νέου ΟΠΣ: Δευτέρα 16/04/2018. Αναλυτικά δείτε εδώ

Αλλαγές - προσθήκες σε αναφορές του ΟΠΣ - Διαχείριση Δελτίων (Ημ. Δημοσίευσης 23/02/2018)

Αλλαγές-προσθήκες σε αναφορές:

α) του ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ 

β) στην Διαχείριση Δελτίων, αναλυτικά δείτε εδώ 

Προσαρμογή εκτύπωσης Απόφαση Ένταξης στο νέο έντυπο του ΣΔΕ (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2018)

Παραγόμενο έγγραφο Πρόσκλησης (Ημ. Δημοσίευσης 08/02/2018)

Παραγόμενο έγγραφο Πρόσκλησης σύμφωνα με τα νέα έντυπα ΣΔΕ, αναλυτικά δείτε εδώ

Υποβολή ΔΔΔ που προσδιορίζονται με την μέθοδο του Μοναδιαίου Κόστους στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/11/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στο ΟΠΣ η υποβολή δαπανών που προσδιορίζονται με τη Μέθοδο του Μοναδιαίου Κόστους στο ΔΔΔ. Αναλυτικές οδηγίες εδώ

Κατευθύνσεις προς δικαιούχους για καταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που δημοσιεύονται στο anaptyxi   (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2017)

Κατευθύνσεις προς δικαιούχους για καταχώρηση δεδομένων στο ΟΠΣ που δημοσιεύονται στο anaptyxi , αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση εδώ

Επιμερισμός Δείκτη: Πρόσκληση - ΤΔΠ - Δελτίο Επίτευξης Δείκτη, αναλυτικά δείτε εδώ  (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2017)

Ενημέρωση - υπενθύμιση που αφορά διορθώσεις Απογραφικών Δελτίων, δείτε αναλυτικά εδώ  (Ημ. Δημοσίευσης 17/11/2017)

Αποκατάσταση προβλήματος υπολογισμού του δείκτη 10502 (Ημ. Δημοσίευσης 06/11/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα υπολογισμού του δείκτη 10502 ανά πράξη σε αναφορά του ΟΠΣ, αναλυτικά δείτε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η τεχνική αναβάθμιση του Web Service Δελτίου Δήλωσης Δαπανών. Η υπηρεσία είναι πλέον σε λειτουργία. (Ημ. Δημοσίευσης 27/10/2017)

Νέες αναφορές και συμπλήρωση πεδίου σε υπάρχουσα αναφορά (Ημ. Δημοσίευσης 18/10/2017)

α) Είναι διαθέσιμες νέες αναφορές με τίτλο: "Αναφορά ανά έργο και Λογιστική Χρήση" και "Αναφορά ανά υποέργο και Λογιστική Χρήση", αναλυτικά δείτε εδώ  

β) Συμπλήρωση πεδίου στην αναφορά 'Οικονομικά Στοιχεία Έργων ανά MIS', αναλυτικά δείτε εδώ 

Εκτυπώσεις «Εισήγηση» και «Απόφαση Ανάκλησης» για  πράξεις πλην Επιχειρηματικότητας. (Ημ. Δημοσίευσης 18/10/2017)

Σας ενημέρωνουμε ότι είναι διαθέσιμες  οι εκτυπώσεις «Εισήγηση» και «Απόφαση Ανάκλησης» για  πράξεις πλην Επιχειρηματικότητας. Η απένταξη αποτυπώνεται ως νέα έκδοση (τροποποίηση) της Απόφασης ένταξης, με προσαρμογή των Π/Υ των εναρίθμων στο ποσό τυχόν πληρωμών τους. Μέχρι την ενεργοποίηση της οθόνης για την απευθείας καταχώρηση της απένταξης, επικοινωνήστε με την ΕΥΟΠΣ για διευκρινήσεις κατά την καταχώρηση.

Ενημέρωση: 1.στην οθόνη των Προσκλήσεων  και 2. στο Φύλλο Αξιολόγησης πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 13/10/2017)

1. στην οθόνη των Προσκλήσεων  έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα επιλογής Κωδικού Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ, ΤΑΠΤοκ).
Ο κωδικός αυτός εμφανίζεται σε όλα Τεχνικά Δελτία Πράξεων  της πρόσκλησης στο τμήμα Γ με τα υπόλοιπα στοιχεία της Πρόσκλησης. Προκειμένου να κωδικοποιηθούν οι εγκεκριμένες Στρατηγικές και να ενημερωθούν οι υφιστάμενες προσκλήσεις, παρακαλούμε όπως μας αποσταλούν τα σχετικά στοιχεία μέσω Helpdesk.
2. στο Φύλλο Αξιολόγησης πράξης (Στάδιο Β), προστέθηκε νέα κατηγορία συνημμένου   «ΒΑΑ - Στάδιο Β1 : Αξιολόγηση ποιότητας πράξης και συνάφειας  με ΣΒΑΑ/ΕΠ»  για την επισύναψη του  Σταδίου Β1’ Αξιολόγησης σύμφωνα με αρ.πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ/ 373 12.04.2016 Οδηγία Ο.V.1_1 (Κεφάλαιο 3, ενότητα 3.Α.ii)

 

Κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 33 Ν. 4314/2014 (Ημ. Δημοσίευσης 20/09/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι προστέθηκαν ως επιλογές στην Απόφαση ένταξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-20, οι νέες κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 84528/ΕΥΘΥ 606/01.08.2017 (ΦΕΚ Β΄2706) έγγραφο. Επίσης έγινε μετονομασία των κατηγοριών 1-6 του άρθρου 33.2 του ν. 4314/2014 στο ΟΠΣ. Οι εκτυπώσεις των Αποφάσεων ένταξης θα αναφέρουν πλέον την νέα ονομασία. Οι κατηγορίες όπως έχουν διαμορφωθεί στο ΟΠΣ βρίσκονται εδώ

Ενημέρωση σχετικά α) με τις Αναλυτικές Κινήσεις ΚΕΛ ανά Ενάριθμο και β) με την Αναφορά Καταχωρημένα Στοιχεία ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠ και ΑΤΠ) (Ημ. Δημοσίευσης 15/09/2017)

 Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση εδώ

Υπόδειγμα συμπλήρωσης παραστατικών πληρωμής από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) (Ημ. Δημοσίευσης 01/08/2017)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Ενημέρωση αλλαγών στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ 2007-2013 / Παρακολούθηση Ημιτελών Πράξεων (Ημ. Δημοσίευσης 28/06/2017)

Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση εδώ

Πλαίσιο επίδοσης - Αναφορά δεικτών ΒΣΥ χρηματο-οικονομικών (20/06/2017) (Ημ. Δημοσίευσης 20/06/2017)

Πλαίσιο επίδοσης και αναφορά δεικτών ΒΣΥ χρηματο-οικονομικών, αναλυτικά δείτε εδώ

Ενημέρωση αλλαγών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Καταχώρηση Επιτόπιων Επαληθεύσεων (Ημ. Δημοσίευσης 20/06/2017)

Αναλυτικά η ενημέρωση αλλαγών στην Καταχώρηση Επιτόπιων Επαληθεύσεων εδώ και ο επικαιροποιημένος οδηγός εδώ

Επικαιροποίηση Κωδικών Ευρημάτων Διοικητικής Επαλήθευσης (Ημ. Δημοσίευσης 16/06/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια Οδηγιών από την ΕΥΘΥ, αντικαταστάθηκε η Λίστα Κωδικών Ευρημάτων στη Διοικητική Επαλήθευση του Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, κατά αντιστοιχία με τους Κωδικούς Ευρημάτων Επιτόπιας Επαλήθευσης. Αναλυτικά η σχετική λίστα με το σύνολο των κωδικών ευρημάτων εδώ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΔΕΙΚΤΩΝ (Ημ. Δημοσίευσης 14/06/2017)

Αναλυτικά δείτε τον εκπαιδευτικό οδηγό του Φυσικού Αντικειμένου - Δεικτών εδώ, καθώς και Παράρτημα Ι  εδώ,  Παράρτημα ΙΙ εδώ

Επικαιροποίηση Οδηγίας Εγγραφής Χρήστη Δικαιούχου στο ΟΠΣ 2014-2020 (έκδοση 5) (Ημ. Δημοσίευσης 07/06/2017)

Αναλυτικά δείτε εδώ

Αναφορά Χρηματοδότησης Πράξεων ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (Ημ. Δημοσίευσης 02/06/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο περιβάλλον της εφαρμογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020» έχει αναρτηθεί νέα αναφορά για την Χρηματοδότηση των πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 με στοιχεία ΠΔΕ και ΕΣΠΑ. Αναλυτικά δείτε εδώ

Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 16/05/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι ενημερώθηκε ο Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό που αφορά στην παραγωγή αναφορών σε κάθε μενού του ΟΠΣ ΕΣΠΑ:
• ΕΣΠΑ 2014-2020 εδώ και

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 εδώ 

Νέα Λίστα Εξέτασης Διακηρύξεων και Αλλαγές στο ΤΔΥ για το Απλοποιημένο κόστος (Ημ. Δημοσίευσης 05/05/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ 2014-2020:

 • Στους Έλεγχους Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων (Προεγκρίσεις) είναι διαθέσιμη η νέα λίστα εξέτασης: «Λ.ΙΙ.2_8: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ)» καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής της «Ο_Λ.ΙΙ.2_8: Οδηγίες συμπλήρωσης Λίστας Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ».
 • Στο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου έχουν γίνει αλλαγές στην λειτουργικότητα σχετικά με το απλοποιημένο κόστος βάσει ποσοστού σχετικά με το επιλέξιμο ΦΠΑ. Επίσης είναι διαθέσιμη η εισαγωγή κατηγοριών δαπανών βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται στο συνημμένο εδώ
 • <

Εκπαιδευτικός οδηγός για τη λειτουργία του κεντρικού λογαριασμού ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2017)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση νέου οδηγού για τη λειτουργία του κεντρικού λογαριασμού ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020. Το αρχείο μπορείτε να το βρείτε εδώ

Εκτύπωση Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 03/04/2017)

Σας ενημερώνουμε για την διαθεσιμότητα στο  ΟΠΣ των παρακάτω :
1. Εκτύπωση του Δελτίου Επίτευξης Δεικτών Πράξης και του Δελτίου Επαλήθευσης Δεικτών Πράξης (περιβάλλον Διαχείρισης Δελτίων)
2. Εκτύπωση Δεικτών ΕΠ (ΟΠΣ Προγραμματισμός)
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από έγκριση μέσω  help desk δίνεται η δυνατότητα απενεργοποίησης συγκεκριμένου ελέγχου επικύρωσης σε Πρόσκληση ή σε Απογραφικά Δελτία

Πιο αναλυτικά εδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου, Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Δελτίο Δήλωσης Δαπανών" (Ημ. Δημοσίευσης 10/02/2017)

1.Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Δικαιούχου - Έκδοση 2, αναλυτικά εδώ
2. Έλεγχοι Επικύρωσης Δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της οθόνης "Δελτίο Δήλωσης Δαπανών", αναλυτικά εδώ

Νέες αναφορές για τις Εκχωρήσεις στην εφαρμογή ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 06/02/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στο περιβάλλον της εφαρμογής φορμών ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν αναρτηθεί νέες αναφορές σχετικά με τις Εκχωρήσεις, αναλυτικά εδώ:

Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης (Ημ. Δημοσίευσης 03/02/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι από 23/1/2017 το Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης είναι διαθέσιμο στο παραγωγικό περιβάλλον  ΟΠΣ 2014-2020.

Για τις ενταγμένες πράξεις, εφόσον έχουν έναρξη υλοποίησης στα έτη 2014, ή 2015, ή 2016, πρέπει να συμπληρωθούν ανά πράξη τα Δελτία Επίτευξης Δεικτών Πράξης για τα αντίστοιχα έτη αναφοράς.

Οδηγίες για την συμπλήρωση του Δελτίου μπορείτε να βρείτε εδώ:

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: αλλαγές στην Απόφαση Ένταξης (Ημ. Δημοσίευσης 19/01/2017)

Σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες προσθήκες στην οθόνη της Απόφασης ένταξης 2014-2020:

1) Νέα πεδία
• στα Κριτήρια Αναζήτησης
• στην Καρτέλα «Γενικά» 
• στην Καρτέλα «Στοιχεία ΠΔΕ» 

2) σύνδεση των ΤΔΠ  πράξεων πλην Επιχειρηματικότητας, με ένδειξη «κρατική ενίσχυση»

Οι παραπάνω αλλαγές περιγράφονται αναλυτικά εδώ

Προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν σε: Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, Προσκλήσεις -Δράσεις, Κοινούς Δείκτες ΕΚΤ_ΠΑΝ (Ημ. Δημοσίευσης 16/12/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν σε:

1. Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, αναλυτικά εδώ

2. Προσκλήσεις-Δράσεις, αναλυτικά εδώ

3. Κοινοί Δείκτες ΕΚΤ_ΠΑΝ, αναλυτικά εδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (Ημ. Δημοσίευσης 28/11/2016)

Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (28/11/2016) αναλυτικά εδώ

Aνακοίνωση σχετικά με την νέα αναφορά για τις Κατανομές ΚΕΛ στην εφαρμογή ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 23/11/2016)

Περισσότερα εδώ

Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 08/11/2016)

1) ενημέρωση αλλαγών Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 εδώ και

2) οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ -2007-2013 εδώ

Ενημέρωση αρχείου με σημαντικές ερωτήσεις για την ολοκλήρωση (Ημ. Δημοσίευσης 24/10/2016)

Σε συνέχεια της έκδοσης των συμπληρωματικών οδηγιών για την ολοκλήρωση των πράξεων (έγγραφο με αρ. πρωτ. 111062/ΕΥΘΥ 1024/20-10-2016), σας γνωρίζουμε ότι έχουν δημοσιευτεί σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση των Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013. Τις παραπάνω ερωτήσεις μπορείτε να τις βρείτε εδώ:

http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/eggrafa/SimErotiseisOloklirosiEspa0713.pdf

Νέα λειτουργία στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020: Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω on line επικοινωνίας με το ΠΣΥΠΠΟΔΕ (Ημ. Δημοσίευσης 13/09/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει δοθεί νέα λειτουργία Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω  on line επικοινωνίας με το ΠΣΥΠΠΟΔΕ. Αναλυτικές οδηγίες εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί  σε παραγωγική λειτουργία η πλήρης ενεργοποίηση του Δελτίου Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης και σύνδεσή του στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2016)

Το Δελτίο Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων Πράξης περιλαμβάνεται στην ‘Διαχείριση Δελτίων’, το συμπληρώνουν οι δικαιούχοι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου και το υποβάλουν. Οι ΔΑ/ΕΦ μέσω της Αναζήτησης στην σχετική οθόνη και μέσω των αυτόματων ειδοποιήσεων με email εξετάζουν τα υποβληθέντα δελτία και τα κάνουν αποδεκτά. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η υποβολή δελτίου ωρίμανσης με την αίτηση χρηματοδότησης έχει γίνει σχετική προσαρμογή στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Οδηγίες για την διασύνδεση εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία αλλαγή της οθόνης εισόδου στο ΟΠΣ logon.mnec.gr. (Ημ. Δημοσίευσης 10/08/2016)

Στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία αλλαγή της οθόνης εισόδου στο ΟΠΣ logon.mnec.gr με δυνατότητα  επιλογής γλώσσας εργασίας (Ελληνικά – Αγγλικά) ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση  των εμπλεκόμενων φορέων στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ).

Σχετικές λεπτομέρειες εδώ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε να υποστηρίζεται η έγκριση των αιτημάτων κατανομών των Διαχειριστικών Αρχών από την ΕΥΣΕ πριν αυτά καταστούν διαθέσιμα στην ΔΔΕ. (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016)

Οι σχετικές λειτουργικότητες έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στην παραγωγή του ΟΠΣ.

Σε συνεννόηση με την ΕΥΣΕ σας γνωρίζουμε ότι, για την ενημέρωση των χειριστών της ΕΥΣΕ θα πρέπει να αποστέλλεται σχετικό e-mail στην ΕΥΣΕ. Η αυτόματη ενημέρωση της ΕΥΣΕ (με αποστολή e-mail από την εφαρμογή) βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και θα δοθεί σύντομα στην παραγωγή του ΟΠΣ.
Συνημμένα στο παρόν δείτε:
1.    Βελτιώσεις στην οθόνη του Αιτήματος Κατανομής του Κεντρικού Λογαριασμού στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020
2.    Τον επικαιροποιημένο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» (εκδ. 1.2)

Ολοκλήρωση Πράξεων ΠΠ 2007 - 2013 (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016) (Ημ. Δημοσίευσης 27/07/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ολοκλήρωση Πράξεων

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες στην λειτουργικότητα των Σταδίων Επιλογής πράξης. (Ημ. Δημοσίευσης 11/07/2016)

>

 • εκτύπωση της Επιστολής Συμπληρωματικών Στοιχείων  (Ε. Ι.2_1) όταν έχει επιλεγεί στο ΛΕΠ ή στο ΦΑΠ η «Απαίτηση συμπληρωματικών στοιχείων»  από την αρμόδια Διαχ/κή.
  1. νέο πεδίο στα Στάδια Επιλογής «Απαιτείται επανυποβολή ΤΔΠ» : για την περίπτωση Απαίτησης συμπληρωματικών στοιχείων, που πρέπει να συνοδεύονται από νέα υποβολή ΤΔΠ  από τον Δικαιούχο.
  1. νέο πεδίο στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης   «Σημειώσεις»  σχετικά με την διοικητική ικανότητα Δικαιούχου

   

  Αναλυτικά οι προσθήκες περιγράφονται εδώ.

  Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 07/07/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι ενημερώθηκε ο Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) (Ημ. Δημοσίευσης 05/07/2016)

  Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.

  Μπορείτε να δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ

  Οδηγίες δημιουργίας ΤΔΠ απο υπάρχον για Διαχειριστική Αρχή και Δικαιούχο (Ημ. Δημοσίευσης 01/07/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε επιπλέον λειτουργικότητα στην επιλογή «Δημιουργία ΤΔΠ».
  Ειδικά για τους χρήστες Δικαιούχου ενεργοποιήθηκαν οι ακόλουθες επιλογές:
  1. Τροποποίηση Ενταγμένης Πράξης  (νέα έκδοση)
  2. Αρχικό Αίτημα Χρηματοδότησης από αντιγραφή δελτίου στην ίδια πρόσκληση
  Οι  χρήστες των ΕΥΔ έχουν τις ακόλουθες επιλογές :
  1. Τροποποίηση Ενταγμένης Πράξης  (νέα έκδοση)
  2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης για ορθή επανάληψη 
  Συνοπτικές Οδηγίες για την νέα λειτουργικότητα είναι διαθέσιμες εδώ για τους Δικαιούχους και εδώ για τις ΕΥΔ.
  Η παραπάνω λειτουργικότητα δεν αφορά την Επικαιροποίηση ΤΔΠ (νέα Υποέκδοση) δηλ. χωρίς έκδοση Απόφασης Ένταξης,  για την οποία θα αποσταλεί νέα ανακοίνωση.

   

  Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και στην Απόφαση Ένταξης (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

  Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

  Προστέθηκαν τέσσερις νέες αναφορές στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ για την παρακολούθηση των απογραφικών δελτίων. (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

  Ολοκλήρωση Πράξεων ΠΠ 2007 - 2013 (Ημ. Δημοσίευσης 31/05/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ολοκλήρωση Πράξεων

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

  Ενημέρωση μη διαθεσιμότητας (Ημ. Δημοσίευσης 13/05/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-20 δεν θα είναι διαθέσιμη την Δευτέρα  16/5/2016 το πρωί προκειμένου να γίνουν  τεχνικές εργασίες.

   Θα σας ενημερώσουμε άμεσα με την ολοκλήρωσή τους.

  Οδηγός Αναφορών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 13/04/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Οδηγός Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ

  Εκπαιδευτικός Οδηγός σημπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 12/04/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε εκπαιδευτικός οδηγός που αφορά την συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό εδώ

  Ενημέρωση ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος (Ημ. Δημοσίευσης 11/04/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά την ενημέρωση των Αναφορών του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 με το Σχέδιο Κλεισίματος.

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

  Οδηγίες για τη διόρθωση Ποσού Υποέργου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 06/04/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οδηγίες που αφορούν τη διόρθωση Ποσού Υποέργου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013.

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

  Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ-ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημ. Δημοσίευσης 01/04/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε έγγραφο που αφορά την Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

  Ενημέρωση για Δήλωση Δαπανών ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 29/03/2016)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ανακοίνωση που αφορά τη Δήλωση Δαπανών μετά την 31/12/2015 - Αυτοματισμός ΟΠΣ 2007-2013.

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ

  ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 08/03/2016)

  Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων για Πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναπτύσσει  υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Services) οι οποίες παρέχονται σταδιακά σε Παραγωγική Λειτουργία.

  Σχετικά με τα στοιχεία «Συμμετεχόντων σε Πράξεις ΕΚΤ», οι Δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες Διαδικτύου που παρέχονται από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 για την υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Εισόδου και Εξόδου).

  Μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή εδώ

  Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

  Λίστες Ελέγχου Ολοκλήρωσης Υποέργων και Πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημ. Δημοσίευσης 02/10/2015)

  Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 οι νέες λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων και πράξης.

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

  Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων στο ΟΠΣ (Ημ. Δημοσίευσης 20/03/2015)

  Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος «Οδηγός Ολοκλήρωσης Πράξεων (Πλην Κ.Ε.) στο ΟΠΣ» στον οποίο συγκεντρώθηκαν και όλες οι παλαιότερες οδηγίες της ΕΥ ΟΠΣ σχετικά με την ολοκλήρωση πράξεων στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

  Στον Οδηγό θα βρείτε πέραν των άλλων θεμάτων και αναλυτικές οδηγίες για τις ανωτέρω αλλαγές, όπως για τη σωστή συμπλήρωση στο ΤΔΠ του Χρηματοδοτικού σχεδίου, τόκων (έντοκης προκαταβολής ή έντοκου τραπεζικού λογαριασμού), επιστροφής Αδιάθετων ποσών, την τεκμηρίωση διαφορών με τις πληρωμές ΠΔΕ,  κλπ.

  Μπορείτε να δείτε το σχετικό οδηγό εδώ