ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σημαντικά και χρήσιμα κείμενα για το ΕΣΠΑ και το ΚΠΣ μπορείτε να βρείτε:

  • στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) εδώ

  • στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ (Μοναδα Οργάνωσης της Διαχείρησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) εδώ

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία που χρειάζεστε (Τεχνικά Δελτία, Οδηγίες κλπ):

  • για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων εδώ

  • για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων εδώ

Ακόμα μπορείτε να δείτε σημαντικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο helpdesk της Υπηρεσίας ΟΠΣ εδώ