ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

WEB SERVICES ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Στο πλαίσιο της διεπαφής των συστημάτων διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων Κρατικών Ενισχύσεων των Φορέων Διαχείρισης με το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ με χρήση τεχνολογίας Web services καταφορτώστε την τελευταία γραμμογράφηση από εδώ.

Το παραπάνω αρχείο περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις  Διαδυκτιακές Υπηρεσίες ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (web services),δηλαδή:

Το ενοποιημένο WSDL αρχείο που περιγράφει τις διαδυκτιακές αυτές υπηρεσίες, καθώς και τη γραμμογράφηση για το αποτέλεσμα/απάντηση στο μήνυμα που απεστάλη KratikesEnisxyseisService.wsdl (Service Description)

Περιλαμβάνεται η γραμμογράφηση του περιεχομένου των SOAP μηνυμάτων για τα εξής Web Services:

 Προσκλήσεις: prosklish.xsd (Dictionary)
 Τεχνικά Δελτία Πράξης για Κρατικές Ενισχύσεις: td.xsd  (Dictionary)
 Δελτία Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου:
  deltio_proodou.xsd (Dictionary)
 Πίνακας Συμμετεχόντων για χρήση στη σχετική αυτόνομη Διαδικτυακή
  Υπηρεσία: symmetexontes.xsd (Dictionary)
 Απόφαση Ένταξης: apofasi.xsd  (Dictionary)
 Απόφαση ανάκλησης:anaklhsh.xsd  (Dictionary)
 Δελτίο Καταχώρησης Διορθώσεων (ΔΚΔ): dkd.xsd

Τέλος περιέχει τη γραμμογράφηση για τους κοινούς τύπους δεδομένων, όπως χρησιμοποιούνται σε σχετικά πεδία δηλαδή το αρχείο: datatypes.xsd