ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ > Δυνατότητες εκπαίδευσης

Δυνατότητες εκπαίδευσης-ενημέρωσης

Η Υπηρεσία ΟΠΣ φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών του ΟΠΣ, της Ηλεκτρονικής Υποβολής και του ΒΙ θέτωντας στη διάθεσή τους τα παρακάτω εκπαιδευτικά βοηθήματα:

1) Εκπαιδευτικό λογισμικό και συγκεκριμένα

 • για το περιβάλλον της εφαρμογής ΟΠΣ ΕΣΠΑ - (User Interface)
 • για την Επιλογή/Έγκριση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων
 • για την Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων
 • για τις κρατικές ενισχύσεις
 • για τις οθόνες του Κεντρικού Λογαριασμού
 • για την εφαρμογή Business Intelligence
 • για την Ηλεκτρονική Υποβολή Φορέα Διαχείρισης και
 • για την Ηλεκτρονική Υποβολή Δικαιούχου.

Το παραπάνω λογισμικό είναι διαθέσιμο για χρήση online από τα στελέχη των ΔΑ/ΕΔΑ/ΕΦΔ και των δικαιούχων, αλλά και για «κατέβασμα» των σχετικών αρχείων τοπικά σε κάθε υπολογιστή.

Για το εκπαιδευτικό λογισμικό πατήστε εδώ

2) Εκπαιδευτικούς οδηγούς σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf) και συγκεκριμένα

 • για το περιβάλλον της εφαρμογής (User Interface) ΟΠΣ ΕΣΠΑ
 • για επιμέρους μενού του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (Προγραμματισμός / Βοηθητικές Εργασίες / Επιλογή/Έγκριση/ Παρακολούθηση/ Έλεγχοι/Επαληθεύσεις/ Αναφορές)
 • για τις Κρατικές Ενισχύσεις
 • για τα Έργα Προτεραιότητας
 • για τις δράσεις του Στόχου 3
 • για τις οριζόντιες παρεμβάσεις
 • για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ (δικαιούχων & ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ)
 • για το Σύστημα Business Intelligence

Το περιεχόμενο των οδηγών αυτών επικαιροποιείται όποτε εγκαθίστανται αλλαγές/βελτιώσεις στις εφαρμογές, ενσωματώνοντας τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι σημαντικές αλλαγές δημοσιεύονται στον δεσμό: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ -> Έγγραφα/Οδηγίες -> Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για τους εκπαιδευτικούς οδηγούς ΟΠΣ ΕΣΠΑ πατήστε εδώ

3) Εκπαιδευτική βάση

Οι χρήστες ΟΠΣ στις ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαιδευτική βάση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των χρηστών στο ΟΠΣ αλλά και για την περαιτέρω εξάσκησή τους. Για το URL της παραπάνω εφαρμογής καθώς και για κωδικούς πρόσβασης σε αυτήν παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία ΟΠΣ μέσω της εφαρμογής του helpdesk.

Υποστήριξη από την υπηρεσία ΟΠΣ

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά βοηθήματα χρησιμοποιούνται για τη διαρκή ενημέρωση και εξοικείωση των χρηστών με τις εφαρμογές για το ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ, Ηλεκτρονική Υποβολή, και ΒΙ).

Εφόσον μετά την αξιοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων ενημέρωσης εντοπιστούν κενά ή προβλήματα, συνολικά ή σε επί μέρους θέματα ΟΠΣ, η Υπηρεσία ΟΠΣ μπορεί, μετά από αίτημα της ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ, να συνδράμει στην επίλυση αυτών με επί τόπου σχετική ενημέρωση/επίλυση των αποριών ή και στην υλοποίηση ενημέρωσης μέσω τηλεκπαίδευσης.