ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΠΣ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό που αναπτύχθηκε και λειτουργεί ως αυτόνομο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (e-learning) εκμάθησης των υποσυστημάτων του ΟΠΣ, δηλ.:

 • ΟΠΣ-Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης & ΚΠ (ΚΠΣ-ΚΠ)
 • ΟΠΣ-Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
 • ΟΠΣ-Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
 • ΟΠΣ-Ιδιωτικές Επενδύσεις (ΙΕ)

Καθώς και των βοηθητικών/παράλληλων του ΟΠΣ εφαρμογών:

 • Ηλεκτρονική υποβολή
 • Discoverer (Εργαλείο άντλησης στοιχείων )

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

 • Λειτουργεί ως αυτόνομο εκπαιδευτικό υλικό (stand alone version), που διατίθεται στους χρήστες είτε σε cd, είτε μέσω ιστοσελίδας (web)
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υλικό σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση)
 • Λειτουργεί σε κάθε PC (σε περιβάλλον MS-windows 98 και οποιαδήποτε ανώτερη έκδοση)
 • Παρέχει δυνατότητες εκτύπωσης & αναζήτησης
 • Είναι τροποποιήσιμο και επεκτάσιμο ως προς το περιεχόμενο
 • Παραπέμπει σε χρήσιμες και βοηθητικές συνδέσεις (links)
 • Παρέχει δυνατότητα Αξιολόγησης του εκπαιδευομένου (1.μέσα από τις Δραστηριότητες Εργασίας μέσω Προσομοιώσεων , 2. μέσα από τα τεστ αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν)

ΣΤΟΧΕΥΕΙ

 • Να καταστεί ένα ευέλικτο εργαλείο εκπαίδευσης, με τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και να επιτρέπει τη συνεχιζόμενη και αποτελεσματική εκπαίδευση των χρηστών του ΟΠΣ.
 • Στην υποστήριξη της αυτοεκπαίδευσης και της δι’ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπληρωματικά με την υφιστάμενη εκπαίδευση σε αίθουσα
 • Να είναι φιλικό στο χρήστη
 • Στη συνεχή εξοικείωση των χρηστών με το ΟΠΣ

Πατήστε εδώ για πρόσβαση στο ΟΠΣ E-Learning.