ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Αποφάσεις - Έγγραφα - Σημαντικές Ανακοινώσεις ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Έγγραφα

Παρακολούθηση μέσω του ΟΠΣ των ανενεργών πράξεων και συμβάσεων 
• Υποχρεωτική υποβολή & έκδοση των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ μέσω ηλεκτρονικής υποβολής
• Καταχώρηση Επικοινωνιακών Δεδομένων Έργων
• Εφαρμογή του Διαδικτυακού Εργαλείου Παρουσίασης Στοιχείων Πράξεων του ΕΣΠΑ
Νέα βάση Help Desk


Παλαιότερες Αποφάσεις - Έγγραφα ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

 


Σημαντικές Ανακοινώσεις

• Λίστες Ελέγχου Ολοκλήρωσης Υποέργων και Πράξης (25/09/2015)
• Αναφορά για τα Εμπροσθοβαρή Έργα Υποψήφια για 5η ΠΠ (09/07/2015)
• Ενημέρωση αλλαγών στο ΤΔΠ πλην ΚΕ και στην Απόφαση Ολοκλήρωσης (19/03/2015)
• Ενημέρωση αλλαγών/βελτιώσεων στις οθόνες του Κεντρικού Λογαριασμού (18/03/2015)
• Ηλεκτρονική διακίνηση για κοινοποίηση των εγγράφων μέσω ΟΠΣ (06/02/2015)
• Ενημέρωση αλλαγών στην Απόφαση ένταξης Νέων πράξεων με χαρακτηρισμό «ΕΡΓΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ  ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020» (17/11/2014)
• Οδηγίες για την απεικόνιση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών (10/11/2014)
• Οδηγίες με τις αλλαγές στην  Απόφαση ένταξης για έργα «εν δυνάμει μεταφερόμενα στο ΕΣΠΑ 2014-2020» χωρίς δαπάνες
• Επικαιροποιημένες οδηγίες των έργων Phasing ως προς την απεικόνιση των ΤΔΥ  κατά τη μεταβατική περίοδο,  που το έργο παρακολουθείται στο σύνολό του (Α’ και Β’ φάση) στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013
• Οδηγίες για την αποτύπωση στο ΟΠΣ των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων (ΤΔΠ) και των Φύλλων Αξιολόγησης (ΦΑΠ) για τα έργα που θα αξιολογηθούν ως «ΕΡΓΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020».
ΔΚΔ - νέες κατηγορίες διορθώσεων (16/04/2014)