ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

9/3/2011

Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΥΟΠΣ), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόκειται να επιλέξει ανάδοχο για το έργο: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και συστήματος GIS».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 90.000  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

To έργο περιλαμβάνει:
1.  Ανάπτυξη εφαρμογής στο διαδίκτυο. Η εφαρμογή απευθύνεται στους πολίτες για ενημέρωσή τους για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να αναζητήσει και να βρει στοιχεία προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ, στοιχεία παρακολούθησης της πορείας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση και στοιχεία παρακολούθησης της υλοποίησης των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων από τη στιγμή της υποβολής της πρότασης μέχρι τη στιγμή της ολοκλήρωσης του έργου.
2.    Παροχή και εγκατάσταση λογισμικού Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ) με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά όσον αφορά, μεταξύ άλλων:
•    Την παροχή υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, όπως δημιουργία χαρτών και ανάλυση δεδομένων.
•    Την επεξεργασία των χαρακτηριστικών, την ενσωμάτωση νέων γεωχωρικών δεδομένων και γενικότερα τη διαχείριση του ψηφιακού χαρτογραφικού υποβάθρου.
•    Ενσωματωμένα σύνολα (βάσεις) γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένα.
•    Τη δυνατότητα επικοινωνίας/συνεργασίας με άλλα λογισμικά (διαλειτουργικότητα), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Google Earth, τη δυνατότητα επεκτάσεων και την εναρμόνιση συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων - προσφορών είναι η Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 και ώρα 13:00 στα γραφεία της υπηρεσίας Ο.Π.Σ. (Αγίας Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα - 5ος όροφος).

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να το κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ.

Παρακαλούμε όσοι αποθηκεύετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα, να στείλετε συμπληρωμένη την φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας στο email ops@mnec.gr

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε ερωτήσεις και διευκρινίσεις επί του τεύχος προδιαγραφών παρακαλούμε να στείλετε στο email ops@mnec.gr συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα

22/3/2011: Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις (για το αρχείο πατήστε εδώ)

6/4/2011: Διαβίβαση πρακτικών και άνοιγμα Τεχνικών Προσφορών (για το αρχείο πατήστε εδώ)


2/5/2011: Διαβίβαση πρακτικού και άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών (για το αρχείο πατήστε εδώ)

3/5/2011: Διαβίβαση πρακτικού (για το αρχείο πατήστε εδώ)

16/5/2011: Απόφαση ανάθεσης του «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και συστήματος GIS» (για το αρχείο πατήστε εδώ)

Για το πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών καθώς και για την Τελική Αξιολόγηση πατήστε εδώ