ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

19/5/2010 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ» (Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/6/2010).


Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΥΟΠΣ), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πρόκειται να επιλέξει Σύμβουλο υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 120.000  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων - προσφορών είναι η Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010 και ώρα 12:00 στα γραφεία της υπηρεσίας Ο.Π.Σ. (Αγίας Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα - 5ος όροφος).

Το τεύχος προδιαγραφών μπορείτε να το κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ.

Παρακαλούμε να στείλετε στο email ops@mnec.gr τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας σας (Επωνυμία, Τηλέφωνο, Fax και email) για να σας στείλουμε τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες.

Διευκρινίσεις για την προκήρυξη «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ» (για το αρχείο πατήστε εδώ).

Νεότερες διευκρινίσεις για την προκήρυξη (για το αρχείο πατήστε εδώ).

Νεότερες διευκρινίσεις για την προκήρυξη (για το αρχείο πατήστε εδώ).

24-06-2010: Η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε.
24-06-2010: Το άνοιγμα των προσφορών που υποβλήθηκαν σήμερα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28-06-2010 και ώρα 11.00 στην αίθουσα συσκέψεων της Υπηρεσίας ΟΠΣ (Αγίας Φιλοθέης 2, 4ος όροφος). Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ο έλεγχος των δικαιολογητικών από τις εταιρείες. Παρακαλούμε για την παρουσία ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ανά εταιρεία στην παραπάνω διαδικασία.

15-07-2010: Διαβίβαση πρακτικών – Άνοιγμα Τεχνικών προσφορών (για το αρχείο πατήστε εδώ)

20-7-2010: Διαβίβαση πρακτικού της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής (για το αρχείο πατήστε εδώ)

20-9-2010: Διαβίβαση πρακτικών – Άνοιγμα Οικονομικών προσφορών (για το αρχείο πατήστε εδώ)

2-11-2010: Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφτηκε η απόφαση ανάθεσης του έργου με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ». Για το έγγραφο πατήστε εδώ και για τα συνημμένα πρακτικά πατήστε εδώ