ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣ > Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥ ΟΠΣ 

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να την δείτε σε πραγματικό μέγεθος

 

Μονάδες - Προσωπικό

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα, τα τηλέφωνα και τα e-mail όλων των στελεχών της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος


Στοιχεία επικοινωνίας Στελεχών Υπηρεσίας