ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Οδηγίες/Οδηγοί ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 - 2020

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιλογή και Έγκριση Πράξεων / Πρόσκληση (21/08/2020)
Επιχειρησιακά Προγράμματα- Εκχωρήσεις (26/05/2020)
Παρακολούθηση Πράξεων - 'Ελεγχοι Νομιμότητας Δημόσιων Συμβάσεων (Προεγκρίσεις) (15/04/2020)
Παρακολούθηση Πράξεων - Διοικητική Επαλήθευση Δαπανών (ΔΔΔ) 02/12/2019
Νέα έκδοση της εφαρμογής υποβολής ερωτημάτων - helpdesk (12/11/2019)
Επιλογή και Έγκριση Πράξεων - Τεχνικό Δελτίο Πράξης (νέα έκδοση) (30/09/2019)
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
 
ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΓΚΡΙΣΗ
• Οδηγός για καταχώρηση Πρόσκλησης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (26/02/2016)
• Οδηγίες για την Εισαγωγή αρχικής Απόφασης ένταξης για πράξη πλην επιχειρηματικότητας (18/02/2016)
Εκπαιδευτικός Οδηγός συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης Δικαιούχου στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έκδοση 1 (30/11/2015)
 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
• Εκπαιδευτικός οδηγός ΤΔΥ για το ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (08/05/2017) 
• Λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (06/04/2017) 
Οδηγίες συμπλήρωσης Δελτίου Δήλωσης Δαπανών Υποέργου (28/11/2016)
• Προσυμπλήρωση Ηλεκτρονικών Πληρωμών Τράπεζας Ελλάδος on line επικοινωνία με ΠΣΥΠΠΟΔΕ (13/09/2016)
Οδηγίες Επιστολής Προέγκρισης (23/05/2016)
Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίο Ωρίμανσης (23/05/2016)
Οδηγίες Συμπλήρωσης Προέγκρισης (20/05/2016)
• Οδηγός συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Πράξεων ΕΚΤ (10/08/2016)
 
 


ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Οδηγός αναφορών: 
ΕΣΠΑ 2014-2020 (31/05/2019)

Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 (20/10/2017) 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 
Εκπαιδευτικός οδηγός Φυσικού Αντικειμένου - Δεικτών (14/06/2017)