ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  INTERREG III B ARCHIMED

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου 156,499
WATER-MAP. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση ευτρωτων χαρτών για τον έλεγχο και την διαχείριση υπογείων νερών στις περιοχές του Αrchimed. - Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 204,387
NETWET 23. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 55,675
MANWATER. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και προστασία Υγροβιότοπων σε τουριστικές αναπτυσσόμενες περιοχές - Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 346,357
ECONET-COHAST. Οικολογικό Δίκτυο για την προώθηση της συντήρησης συγκλινων στρατηγικών παραλιακών κατοικιών-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 65,344
PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κέντρο εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού 303,642
ECONET-COHAST. Οικολογικό Δίκτυο για την προώθηση της συντήρησης συγκλινων στρατηγικών παραλιακών κατοικιών-Foundation for International Studies, University of Malta 101,723
NETWET 4. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF CAMPANIA REGION 83,513
NETWET 13. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 88,930
ECONET-COHAST. Οικολογικό Δίκτυο για την προώθηση της συντήρησης συγκλινων στρατηγικών παραλιακών κατοικιών-Mediterranean Agronomic Institute of Bari 106,569
NETWET 18. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 55,675
PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων 45,853
ECONET-COHAST. Οικολογικό Δίκτυο για την προώθηση της συντήρησης συγκλινων στρατηγικών παραλιακών κατοικιών-Department of Botany ? University of Catania 97,007
PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης 94,175
ECONET-COHAST. Οικολογικό Δίκτυο για την προώθηση της συντήρησης συγκλινων στρατηγικών παραλιακών κατοικιών-ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 83,007
NETWET 5. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -MOUNTAIN COMMUNITY ITALIAN-ARBERESHE OF POLLINO 167,025
NETWET 14. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 55,675
MANWATER. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και προστασία Υγροβιότοπων σε τουριστικές αναπτυσσόμενες περιοχές - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 553,069
PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-Malta Resources Authority 98,346
WATER-MAP. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση ευτρωτων χαρτών για τον έλεγχο και την διαχείριση υπογείων νερών στις περιοχές του Αrchimed. - 152,212
NETWET 17. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 55,675
WATER-MAP. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση ευτρωτων χαρτών για τον έλεγχο και την διαχείριση υπογείων νερών στις περιοχές του Αrchimed. - "ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΑΜΙΓΗΣ ΝΟΝΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ 170,218
NETWET 3. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5,895
MANWATER. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και προστασία Υγροβιότοπων σε τουριστικές αναπτυσσόμενες περιοχές - ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 251,056
NETWET 12. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ & ΣΓΠ 55,650
PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-Deparment of civil and Environmental Engineering Catania University 176,547
WATER-MAP. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση ευτρωτων χαρτών για τον έλεγχο και την διαχείριση υπογείων νερών στις περιοχές του Αrchimed. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 152,638
NETWET 20. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 55,675
MANWATER. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και προστασία Υγροβιότοπων σε τουριστικές αναπτυσσόμενες περιοχές - ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 31,000
PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-Department of Soil Defence - University of Calabria 106,850
WATER-MAP. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση ευτρωτων χαρτών για τον έλεγχο και την διαχείριση υπογείων νερών στις περιοχές του Αrchimed. - Research institute for geohydrological protection 170,128
NETWET 6. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -MOUNTAIN COMMUNITY VAL SARMENTO 167,025
NETWET 15. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 66,810
MANWATER. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και προστασία Υγροβιότοπων σε τουριστικές αναπτυσσόμενες περιοχές - Park of the Murgia Materana 75,490
PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-UIR-FYDROGRAPHIC REGIONAL OFFICE Presidency of the Sicilian Region 141,750
WATER-MAP. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση ευτρωτων χαρτών για τον έλεγχο και την διαχείριση υπογείων νερών στις περιοχές του Αrchimed.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 68,950
WATER-MAP. Αξιοποίηση και εκμετάλλευση ευτρωτων χαρτών για τον έλεγχο και την διαχείριση υπογείων νερών στις περιοχές του Αrchimed. - Malta Resources Authority 75,102
NETWET 19. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 55,675
NETWET 8. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ&ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 100,215
NETWET 22. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 55,675
NETWET 7. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -MUNICIPALITY OF BAGHERIA 111,350
NETWET 9. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 27,838
ECONET-COHAST. Οικολογικό Δίκτυο για την προώθηση της συντήρησης συγκλινων στρατηγικών παραλιακών κατοικιών-Mεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών 279,510
NETWET 10. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΜΕΣΟΓΕIΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 167,399
PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-Regional Agency for Environment Protection of Basilicata 114,505
PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Αγρομετεωρολογίας 177,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,830,309
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

DI.MA.. Ανακαλύπτοντας τη Μεγάλη Ελλάδα / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου 242,022
ByHeriNet. Δίκτυο Βυζαντινής Κληρονομιάς: Ανάπλαση, ανάδειξη και διαχείριση στην Ανατολική Μεσογειακή Λεκάνη/ Ν.Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ 170,000
ByHeriNet. Δίκτυο Βυζαντινής Κληρονομιάς: Ανάπλαση, ανάδειξη και διαχείριση στην Ανατολική Μεσογειακή Λεκάνη/ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 170,000
ByHeriNet. Δίκτυο Βυζαντινής Κληρονομιάς: Ανάπλαση, ανάδειξη και διαχείριση στην Ανατολική Μεσογειακή Λεκάνη/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 85,000
EGERIA. Μεσογειακοί, μεσαιωνικοί τόποι προσκυνήματος. Δίκτυο για την τεκμηρίωση, συντήρηση και βελτίωση των μνημείων στον ευρω-μεσογειακό χώρο- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 150,250
DI.MA.. Ανακαλύπτοντας την Μεγάλη Ελλάς/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 255,000
ESCUTIS. Αναβάθμιση και προάσπιση του Πολιτισμού χρησιμοποιώντας Εργαλεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας:Σκονισμένα ίχνη του Μουσουλμανικού πολιτισμού/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 60,148
DI.MA.. Ανακαλύπτοντας την Μεγάλη Ελλάς/ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΣΕΝΤΖΑ 370,000
DI.MA.. Ανακαλύπτοντας την Μεγάλη Ελλάς/ PROVINCE REGIONAL OF AGRIGENTO 193,033
ESCUTIS. Αναβάθμιση και προάσπιση του Πολιτισμού χρησιμοποιώντας Εργαλεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας:Σκονισμένα ίχνη του Μουσουλμανικού πολιτισμού/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 206,770
DI.MA.. Ανακαλύπτοντας την Μεγάλη Ελλάς/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 192,022
ESCUTIS. Αναβάθμιση και προάσπιση του Πολιτισμού χρησιμοποιώντας Εργαλεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας:Σκονισμένα ίχνη του Μουσουλμανικού πολιτισμού/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 101,556
MED.ARCHEO.SITES. Μελέτη και αξιολόγηση των αρχειολογικών χώρων στον μεσογειακό χώρο/PROVINCE OF VIBO VALENTIA 217,719
MEDMISSION. Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο πόλεων - σταθμοί του αποστολικού μονοπατιού του Απόστολου Παύλου/ ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 92,957
MEDMISSION. Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο πόλεων - σταθμοί του αποστολικού μονοπατιού του Απόστολου Παύλου/ N.A ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ 362,532
EGERIA. Μεσογειακοί, μεσαιωνικοί τόποι προσκυνήματος. Δίκτυο για την τεκμηρίωση, συντήρηση και βελτίωση των μνημείων στον ευρω-μεσογειακό χώρο -ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.) 400,333
ESCUTIS. Αναβάθμιση και προάσπιση του Πολιτισμού χρησιμοποιώντας Εργαλεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας:Σκονισμένα ίχνη του Μουσουλμανικού πολιτισμού/ AGENCY FOR THE EURO MEDITERRANEAN CULTURAL HERITAGE 101,556
MED.ARCHEO.SITES. Μελέτη και αξιολόγηση των αρχαιολογικών τοπων της μεσογείου/DEPARTMENT OF CULTURAL HERITAGE - UNIVERSITY OF SALERNO 130,204
MEDMISSION. Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο πόλεων - σταθμοί του αποστολικού μονοπατιού του Απόστολου Παύλου/N.A ΛΕΣΒΟΥ 98,534
MEDMISSION. Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο πόλεων - σταθμοί του αποστολικού μονοπατιού του Απόστολου Παύλου/ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 78,084
MED.ARCHEO.SITES. Μελέτη και αξιολόγηση των αρχειολογικών χώρων στον μεσογειακό χώρο/ UNIVERSITY OF PALERMO, DEPARTMENT OF HISTORICAL-ARCHAELOGICAL, ETHNO-ANTHROPOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL HERITAGE 54,432
MEDMISSION. Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο πόλεων - σταθμοί του αποστολικού μονοπατιού του Απόστολου Παύλου/ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ 41,831
MEDMISSION. Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο πόλεων - σταθμοί του αποστολικού μονοπατιού του Απόστολου Παύλου/ TEMI ZAMMIT FOUNDATION 106,901
MED.ARCHEO.SITES. Μελέτη και αξιολόγηση των αρχειολογικών χώρων στον μεσογειακό χώρο/OFFICE OF MUSEUM AND LIBRARY MANAGEMENT - PROVINCE OF SALERNO 118,219
MEDMISSION. Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο πόλεων - σταθμοί του αποστολικού μονοπατιού του Απόστολου Παύλου/ MUNICIPALITY OF REGGIO CALABRIA 148,731
EGERIA. Μεσογειακοί, μεσαιωνικοί τόποι προσκυνήματος. Δίκτυο για την τεκμηρίωση, συντήρηση και βελτίωση των μνημείων στον ευρω-μεσογειακό χώρο -Sicilian Institute for Byzantine and Modern Greek Studies 150,250
NAODOMIA. Αρχιτεκτονική Κληρονομιά Ιερών τόπων λατρείαςτου νεώτερου Χριστιανισμού έως σήμερα/ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 290,833
EGERIA. Μεσογειακοί, μεσαιωνικοί τόποι προσκυνήματος. Δίκτυο για την τεκμηρίωση, συντήρηση και βελτίωση των μνημείων στον ευρω-μεσογειακό χώρο -Ίδρυμα Όρους Σινά 280,000
MED.ARCHEO.SITES. Μελέτη και αξιολόγηση των αρχαιολογικών χώρων στον μεσογειακό χώρο/HERITAGE MALTA 209,978
NAODOMIA. Αρχιτεκτονική Κληρονομιά Ιερών τόπων λατρείαςτου νεώτερου Χριστιανισμού έως σήμερα/ Επαρχια Ταράντο 70,000
MED.ARCHEO.SITES. Μελέτη και αξιολόγηση των αρχαιολογικών χώρων στον μεσογειακό χώρο/ 6η Εφορεια Προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων Πατρας 82,860
ByHeriNet. Δίκτυο Βυζαντινής Κληρονομιάς: Ανάπλαση, ανάδειξη και διαχείριση στην Ανατολική Μεσογειακή Λεκάνη/Basilicata Region - Department of productive activities- Tourist Office 204,000
ByHeriNet. Δίκτυο Βυζαντινής Κληρονομιάς: Ανάπλαση, ανάδειξη και διαχείριση στην Ανατολική Μεσογειακή Λεκάνη/NATIONAL RESEARCH COUNCIL - INSTITUTE OF ARCHAELOGICAL AND MONUMENTAL HERITAGE 127,500
ByHeriNet. Δίκτυο Βυζαντινής Κληρονομιάς: Ανάπλαση, ανάδειξη και διαχείριση στην Ανατολική Μεσογειακή Λεκάνη/LECCE PROVINCE 157,250
MED.ARCHEO.SITES. Μελέτη και αξιολόγηση των αρχαιολογικών χώρων στον μεσογειακό χώρο/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 180,300

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,900,805
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

MANWATER. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και προστασία Υγροβιότοπων σε τουριστικές αναπτυσσόμενες περιοχές - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 189,036
SE RISK. Προηγμένες τεχνικές για τη μείωση σεισμικού κινδύνου στις περιοχές της Μεσογείου - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45,500
SE RISK. Προηγμένες τεχνικές για τη μείωση σεισμικού κινδύνου στις περιοχές της Μεσογείου - ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (I.Τ.Ε. Ι.Μ.Σ.) 119,500
SE RISK. Προηγμένες τεχνικές για τη μείωση σεισμικού κινδύνου στις περιοχές της Μεσογείου - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας 445,000
SE RISK. Προηγμένες τεχνικές για τη μείωση σεισμικού κινδύνου στις περιοχές της Μεσογείου - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ 57,500
SE RISK. Προηγμένες τεχνικές για τη μείωση σεισμικού κινδύνου στις περιοχές της Μεσογείου - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 57,500
CORI. Πρόληψη και Διαχείριση θαλλάσιων κινδύνων στην παράκτια ζώνη - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 120,000
SE RISK. Προηγμένες τεχνικές για τη μείωση σεισμικού κινδύνου στις περιοχές της Μεσογείου - National Research Council of Italy ? Institute of Methodologies for Environmental Analysis (CNR-IMAA) 175,560
SE RISK. Προηγμένες τεχνικές για τη μείωση σεισμικού κινδύνου στις περιοχές της Μεσογείου - AMRA Environmental Risk Analysis and Monitoring Limited Liability Consortium Company in short form AMRA S.c.a.r.l. 154,800
CORI. Πρόληψη και Διαχείριση θαλλάσιων κινδύνων στην παράκτια ζώνη - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 40,000
RISKMED. Μείωση μετεορολογικών κινδύνων στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 72,000
CORI. Πρόληψη και Διαχείριση θαλλάσιων κινδύνων στην παράκτια ζώνη - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 66,500
RISKMED. Μείωση μετεορολογικών κινδύνων στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο - ITALIAN NATIONAL RESEARCH COUNCIL / INSTITUTE OF ATMOSPHERIC SCIENCE AND CLIMATE 301,760
CORI. Πρόληψη και Διαχείριση θαλλάσιων κινδύνων στην παράκτια ζώνη - National Inter-university Consortium for Marine Sciences LRU Napoli Parthenope 92,000
RISKMED. Μείωση μετεορολογικών κινδύνων στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο - UNIVERSITY OF MALTA, IOI-MALTA OPERATIONAL CENTRE 135,000
RISKMED. Μείωση μετεορολογικών κινδύνων στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο - CALABRIA REGION 72,000
RISKMED. Μείωση μετεορολογικών κινδύνων στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο - Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου 214,240
CORI. Πρόληψη και Διαχείριση θαλλάσιων κινδύνων στην παράκτια ζώνη - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 315,000
CORI. Πρόληψη και Διαχείριση θαλλάσιων κινδύνων στην παράκτια ζώνη - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 158,500
RISKMED. Μείωση μετεορολογικών κινδύνων στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 198,000
SE RISK. Προηγμένες τεχνικές για τη μείωση σεισμικού κινδύνου στις περιοχές της Μεσογείου - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 202,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,231,396
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

PEOPLES. Οι σχέσεις των νέων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο.-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 153,318
PEOPLES. Οι σχέσεις των νέων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 152,885
PEOPLES. Οι σχέσεις των νέων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο.-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 151,605
PEOPLES. Οι σχέσεις των νέων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο.-ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 53,133
SEMSON. Μελέτη για τη δημιουργία Μόνιμου Παρατηρητηρίου Ανάπτυξης Χωροταξικού Σχεδιασμού της Νοτιοανατολικής Μεσογείου - University of Basilicata 173,551
SEMSON. Μελέτη για τη δημιουργία Μόνιμου Παρατηρητηρίου Ανάπτυξης Χωροταξικού Σχεδιασμού της Νοτιοανατολικής Μεσογείου -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, TΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΙΚΗΣΕΩΣ 38,501
HuReDePIS. Σχεδίαση Ανθρωπίνων πόρων και Ανάπτυξης και στις δύο πλευρές του Ιονίου. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 302,248
PEOPLES. Οι σχέσεις των νέων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο.REGION BASILICATA 164,350
HuReDePIS. Σχεδίαση Ανθρωπίνων πόρων και Ανάπτυξης και στις δύο πλευρές του Ιονίου.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 284,250
HuReDePIS. Σχεδίαση Ανθρωπίνων πόρων και Ανάπτυξης και στις δύο πλευρές του Ιονίου.-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 223,015
HuReDePIS. Σχεδίαση Ανθρωπίνων πόρων και Ανάπτυξης και στις δύο πλευρές του Ιονίου.-UNIVERSITY OF LECCE 223,013
HuReDePIS. Σχεδίαση Ανθρωπίνων πόρων και Ανάπτυξης και στις δύο πλευρές του Ιονίου. - MUNICIPALITY of SANARICA 62,230
HuReDePIS. Σχεδίαση Ανθρωπίνων πόρων και Ανάπτυξης και στις δύο πλευρές του Ιονίου.- SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF SICILY 193,739
HuReDePIS. Σχεδίαση Ανθρωπίνων πόρων και Ανάπτυξης και στις δύο πλευρές του Ιονίου. - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 599,783
PEOPLES. Οι σχέσεις των νέων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο.-Campania Region 165,287
PEOPLES. Οι σχέσεις των νέων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο.-Regional Department for Employement, Training, Welfare and Migration Region Sicily 155,954
SEMSON. Μελέτη για τη δημιουργία Μόνιμου Παρατηρητηρίου Ανάπτυξης Χωροταξικού Σχεδιασμού της Νοτιοανατολικής Μεσογείου - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών 236,068
PEOPLES. Οι σχέσεις των νέων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο.-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 63,687
PEOPLES. Οι σχέσεις των νέων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο.-REGION PUGLIA 409,531
SEMSON. Μελέτη για τη δημιουργία Μόνιμου Παρατηρητηρίου Ανάπτυξης Χωροταξικού Σχεδιασμού της Νοτιοανατολικής Μεσογείου -REGIONE BASILICATA ? DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA’ 173,551
SEMSON. Μελέτη για τη δημιουργία Μόνιμου Παρατηρητηρίου Ανάπτυξης Χωροταξικού Σχεδιασμού της Νοτιοανατολικής Μεσογείου - ΙΑΠΑΔ 383,975
MOBILAB. Κινητό εργαστήριο για την μέτρηση της περιβαλλοντικής μόλλυνσης και για την αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου ρυπών/EKETA 348,165
MOBILAB. Κινητό εργαστήριο για την μέτρηση της περιβαλλοντικής μόλλυνσης και για την αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου ρυπών/National Research Council of Italy (Instituto Motori) 296,496
MOBILAB. Κινητό εργαστήριο για την μέτρηση της περιβαλλοντικής μόλλυνσης και για την αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου ρυπών/Πανεπιστήμιο Κύπρου 201,853
HADRIAMED. Αρμονική Ανάπτυξη των Γεωργικών και παράκτιων περιοχών /CAMPANIA REGION 63,000
EXPLORER. Δικτυακή Συγκριτική Αξιολόγηση για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 220,702
EXPLORER. Δικτυακή Συγκριτική Αξιολόγηση για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - ΡΥΜΘΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 346,469
MedCOAST.Net. Μεσογειακή συνεργασία για τη δυνατότητα πρόσβασης και υποστήριξης σε χερσαία εδάφη: Δίκτυο για τη διαχείριση των αστικών παράκτιων περιοχών - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 214,000
MedCOAST.Net. Μεσογειακή συνεργασία για τη δυνατότητα πρόσβασης και υποστήριξης σε χερσαία εδάφη: Δίκτυο για τη διαχείριση των αστικών παράκτιων περιοχών -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 45,000
MedCOAST.Net. Μεσογειακή συνεργασία για τη δυνατότητα πρόσβασης και υποστήριξης σε χερσαία εδάφη: Δίκτυο για τη διαχείριση των αστικών παράκτιων περιοχών -Municipality of Sorrento 70,000
MedCOAST.Net. Μεσογειακή συνεργασία για τη δυνατότητα πρόσβασης και υποστήριξης σε χερσαία εδάφη: Δίκτυο για τη διαχείριση των αστικών παράκτιων περιοχών -Temi Zammit Foundation 52,500
MedCOAST.Net. Μεσογειακή συνεργασία για τη δυνατότητα πρόσβασης και υποστήριξης σε χερσαία εδάφη: Δίκτυο για τη διαχείριση των αστικών παράκτιων περιοχών -BIRGU LOCAL COUNCIL 52,500
MedCOAST.Net. Μεσογειακή συνεργασία για τη δυνατότητα πρόσβασης και υποστήριξης σε χερσαία εδάφη: Δίκτυο για τη διαχείριση των αστικών παράκτιων περιοχών -Department of Architecture shaping and building technology UNIVERSITY of Naples Federico II 42,000
MedCOAST.Net. Μεσογειακή συνεργασία για τη δυνατότητα πρόσβασης και υποστήριξης σε χερσαία εδάφη: Δίκτυο για τη διαχείριση των αστικών παράκτιων περιοχών -ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 112,000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (CY) 25,880
MeBSA. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΟΠΕ Α.Ε(GR) 627,333
MeBSA. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-RETECAMERE National Agency of Italian Chambers of Commerce(IT) 320,120
MoS.Med.IA. ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕIOY - YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 464,115
MoS.Med.IA. ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕIOY - APULIA REGION 426,441
CY.RON.MED. Δίκτυο ποδηλατοδιαδρόμων της Μεσογείου - APULIA REGION TRANSPORT DEPARTMENT 463,100
MoS.Med.IA. ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕIOY - CAMPANIA REGION 589,598
MULTI-GATE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 100,000
NEW.TON. ΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 70,028
NEW.TON. ΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 318,165
NEW.TON. ΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 90,125
SIMCODE: IGT. Χωρικά αντίκτυπα συνδιασμένης ανάπτυξης σε πιλοτικές περιοχές :Ιταλία,Ελλάδα,Τουρκία - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών 436,665
NEW.TON. ΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 38,170
SIMCODE: IGT. Χωρικά αντίκτυπα συνδιασμένης ανάπτυξης σε πιλοτικές περιοχές :Ιταλία,Ελλάδα,Τουρκία - Basilicata Region 192,531
NEW.TON. ΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 63,762
SIMCODE: IGT. Χωρικά αντίκτυπα συνδιασμένης ανάπτυξης σε πιλοτικές περιοχές :Ιταλία,Ελλάδα,Τουρκία - APULIA REGION 192,531
MULTI-GATE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 160,000
SIMCODE: IGT. Χωρικά αντίκτυπα συνδιασμένης ανάπτυξης σε πιλοτικές περιοχές :Ιταλία,Ελλάδα,Τουρκία - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 117,511
Med.In.Tra.D.E.. Μεσογειακή Ολοκληρωμένη Συγκοινωνία για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - PROVINCE OF MATERA 402,740
SIMCODE: IGT. Χωρικά αντίκτυπα συνδιασμένης ανάπτυξης σε πιλοτικές περιοχές :Ιταλία,Ελλάδα,Τουρκία - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 97,256
Med.In.Tra.D.E.. Μεσογειακή Ολοκληρωμένη Συγκοινωνία για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - PROVINCE OF BRINDISI 28,080
SIMCODE: IGT. Χωρικά αντίκτυπα συνδιασμένης ανάπτυξης σε πιλοτικές περιοχές :Ιταλία,Ελλάδα,Τουρκία - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 65,692
Med.In.Tra.D.E.. Μεσογειακή Ολοκληρωμένη Συγκοινωνία για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - PORT AUTHORITY OF BRINDISI 278,200
SIMCODE: IGT. Χωρικά αντίκτυπα συνδιασμένης ανάπτυξης σε πιλοτικές περιοχές :Ιταλία,Ελλάδα,Τουρκία - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 51,772
Med.In.Tra.D.E.. Μεσογειακή Ολοκληρωμένη Συγκοινωνία για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - APULIA REGION 140,400
SIMCODE: IGT. Χωρικά αντίκτυπα συνδιασμένης ανάπτυξης σε πιλοτικές περιοχές :Ιταλία-Ελλάδα-Τουρκία - ΙΑΠΑΔ 193,531
Med.In.Tra.D.E.. Μεσογειακή Ολοκληρωμένη Συγκοινωνία για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 188,500
Med.In.Tra.D.E.. Μεσογειακή Ολοκληρωμένη Συγκοινωνία για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΤΝΙΤΣΑΣ 242,840
MULTI-GATE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ - ΟΑΣΑ 165,500
Med.In.Tra.D.E.. Μεσογειακή Ολοκληρωμένη Συγκοινωνία για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 97,500
MULTI-GATE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ - ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ 197,900
MULTI-GATE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΥΣ - REGIONAL AGENCY FOR SUSTAINABLE MOBILITY CAMPANIA 139,000
NEW.TON. ΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΑΡΑΝΤΟ 239,180
FREEMED. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - Campania Region 543,929
FREEMED. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - CALABRIA REGION 142,449
FREEMED. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) 179,890
FREEMED. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (Α.Δ.Ε.Π.) 129,229
CY.RON.MED. Δίκτυο ποδηλατοδιαδρόμων της Μεσογείου - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 110,240
CY.RON.MED. Δίκτυο ποδηλατοδιαδρόμων της Μεσογείου-MINISTRY FOR URBAN DEVELOPMENT AND ROADS 95,549
CY.RON.MED. Δίκτυο ποδηλατοδιαδρόμων της Μεσογείου - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 66,638
CY.RON.MED. Δίκτυο ποδηλατοδιαδρόμων της Μεσογείου - Basilicata Region 57,034
CY.RON.MED. Δίκτυο ποδηλατοδιαδρόμων της Μεσογείου - Campania Region 98,523
CY.RON.MED. Δίκτυο ποδηλατοδιαδρόμων της Μεσογείου - Calabria region 53,000
FREEMED. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩN ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 185,830
CY.RON.MED. Δίκτυο ποδηλατοδιαδρόμων της Μεσογείου - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 152,100
NET.MARI.MED.. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ-National Consortium of Universities for the Physics of the Atmospheres and the Hydrospheres(IT) 108,750
NET.MARI.MED.. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ-ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(GR) 50,000
NET.MARI.MED.. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ-UNIVERSITY OF MALTA, IOI-MALTA OPERATIONAL CENTRE(MT) 81,800
NET.MARI.MED.. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ-Centre for the Internationalisation and Promotion of Euromediterranean Economy – CIEM S.C.p.A.(IT) 150,000
ManagMED. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών «Natura 2000» με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-ΑΠΘ 102,742
HERODOT. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 40,300
edecCa. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (GR) 541,333
edecCa. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ- TEMI XZAMMIT FOUNDATION (MT) 112,000
edecCa. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ- MEDES OBSERVATORY (IT) 220,000
HERODOT. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε 40,300
HERODOT. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF SICILY 72,720
HERODOT. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε 37,900
HERODOT. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - SICILIAN REGION REGIONAL DEPARTMENT OF THE TOURISM, OF THE SPORTS AND SPECTACLES 49,320
HERODOT. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΤΖΟ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 65,900
HERODOT. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΑΝΗΣ Department Of Agricultural Engineering 59,050
HERODOT. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - UNIVERSITY OF BASILICATA 69,370
HERODOT. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΠΑΡΙDep/ment ofEng/ring&Man/ment of theAgr/ral,Livestock&ForestSystems 66,050
HERODOT. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΡΙΣ 191,320
MEDITERRANEAN HARBORS. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ: ΑΘΕΑΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- AGENCY FOR THE EURO MEDITERRANEAN CULTURAL HERITAGE (IT) 194,405
MEDITERRANEAN HARBORS. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ: ΑΘΕΑΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Πληροφορικής (CY) 28,107
MEDITERRANEAN HARBORS. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ: ΑΘΕΑΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (GR) 883,019
MEDITERRANEAN HARBORS. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ: ΑΘΕΑΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- Δημοτικό Μουσείο «ΘΑΛΑΣΣΑ» Αγίας Νάπας (CY) 252,960
PROOHF. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 190,000
PROOHF. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 70,000
PROOHF. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ 70,000
PROOHF. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ) 70,000
MILDMAP-MEDIA. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με τη χρήση Η/Ο (ηλεκτροοπτικών) τεχνικών ως εργαλείου διαχείρισης της υποβάθμισης του εδάφους στις περιοχές της Μεσογείου - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 242,682
MILDMAP-MEDIA. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με τη χρήση Η/Ο (ηλεκτροοπτικών) τεχνικών ως εργαλείου διαχείρισης της υποβάθμισης του εδάφους στις περιοχές της Μεσογείου - ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 133,600
SRM-DGC. Ανάπτυξη και πρόταση εφαρμογής αποδοτικής μεθοδολογίας και τοπικών εργαλείων για τη διαχείριση, πρόληψη και μείωση του σεισμικού κινδύνου στο Dudze-Τουρκία, Γρεβενά-Ελλάδα και Κατάνια-Ιταλία - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 307,551
MEDRISK. Διαχείριση κινδύνου στη Μεσόγειο - ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 181,233
MEDRISK. Διαχείριση κινδύνου στη Μεσόγειο - Campania Region 161,297
SYNARMA. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στη Μεσόγειο - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 656,945
SYNARMA. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στη Μεσόγειο - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 57,000
MILDMAP-MEDIA. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με τη χρήση Η/Ο (ηλεκτροοπτικών) τεχνικών ως εργαλείου διαχείρισης της υποβάθμισης του εδάφους στις περιοχές της Μεσογείου - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 96,582
MOONRISES. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης για την εκτίμηση κινδύνων ερημοποίησης - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 96,897
MOONRISES. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης για την εκτίμηση κινδύνων ερημοποίησης - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 89,845
MEDRISK. Διαχείριση κινδύνου στη Μεσόγειο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 138,254
MEDRISK. Διαχείριση κινδύνου στη Μεσόγειο - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 207,382
SYNARMA. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στη Μεσόγειο - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 128,727
SYNARMA. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στη Μεσόγειο - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 118,600
SYNARMA. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στη Μεσόγειο - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 124,785
ATMOSnet. Αεροβιολογικό χωρικό Μεσογειακό-Ανατολίτικο συστεμικό δίκτυο - ARPAC- Regional Agency for Environmental Protection of Campania 309,582
MOONRISES. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης για την εκτίμηση κινδύνων ερημοποίησης - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 484,786
MOONRISES. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης για την εκτίμηση κινδύνων ερημοποίησης - University of Basilicata 215,569
PROOHF. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - Department of Fruit Tree and Woody Plant Sciences ? University of Palermo 70,000
ATMOSnet. Αεροβιολογικό χωρικό Μεσογειακό-Ανατολίτικο συστεμικό δίκτυο - APAT Agency for the Environmental Protection and for Technical Services 106,356
PROOHF. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - DPC Department of Civil Protection- Risk Prevention and Evaluation Office ? Forest Fire Risk Service 70,000
SYNARMA. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στη Μεσόγειο - ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 161,852
MILDMAP-MEDIA. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με τη χρήση Η/Ο (ηλεκτροοπτικών) τεχνικών ως εργαλείου διαχείρισης της υποβάθμισης του εδάφους στις περιοχές της Μεσογείου - BASILICATA REGION ? Dept. of Environment and Sustainable Policy 215,400
MILDMAP-MEDIA. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με τη χρήση Η/Ο (ηλεκτροοπτικών) τεχνικών ως εργαλείου διαχείρισης της υποβάθμισης του εδάφους στις περιοχές της Μεσογείου - CALABRIA REGION 136,960
ATMOSnet. Αεροβιολογικό χωρικό Μεσογειακό-Ανατολίτικο συστεμικό δίκτυο - Sicilian Regional Government Department of Territory and Environment 159,348
SYNARMA. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στη Μεσόγειο - UNIVERSITY OF MESSINA DEPARTMENT OF EARTH SCIENCES, FACULTY OF SCIENCES 188,732
SYNARMA. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στη Μεσόγειο - INTER-UNIVERSITARY CONSORTIUM FOR PREVENTION AND PROTECTION FROM RISKS (CONPRICI) 62,928
ATMOSnet. Αεροβιολογικό χωρικό Μεσογειακό-Ανατολίτικο συστεμικό δίκτυο - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 296,638
MEDRISK. Διαχείριση κινδύνου στη Μεσόγειο - Περιφέρεια Κρήτης 252,692
MEDRISK. Διαχείριση κινδύνου στη Μεσόγειο - City of Science limited consortium company 142,526
SYNARMA. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στη Μεσόγειο - UNIVERSITY OF CALABRIA 205,539
SRM-DGC. Ανάπτυξη και πρόταση εφαρμογής αποδοτικής μεθοδολογίας και τοπικών εργαλείων για τη διαχείριση, πρόληψη και μείωση του σεισμικού κινδύνου στο Dudze-Τουρκία, Γρεβενά-Ελλάδα και Κατάνια-Ιταλία - Department of Civil and Environmental Engineering ? University of Catania, Italy 151,400
MILDMAP-MEDIA. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με τη χρήση Η/Ο (ηλεκτροοπτικών) τεχνικών ως εργαλείου διαχείρισης της υποβάθμισης του εδάφους στις περιοχές της Μεσογείου - CIMA - Interuniversity research center on environmental monitoring 155,278
ATMOSnet. Αεροβιολογικό χωρικό Μεσογειακό-Ανατολίτικο συστεμικό δίκτυο - Institute of Agriculture, University of Malta 288,695
MILDMAP-MEDIA. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με τη χρήση Η/Ο (ηλεκτροοπτικών) τεχνικών ως εργαλείου διαχείρισης της υποβάθμισης του εδάφους στις περιοχές της Μεσογείου - AMRA ? Environmental Risk Analysis and Monitoring Limited Liability Consortium Company in short form AMRA S.c.a.r.l. 109,057
SRM-DGC. Ανάπτυξη και πρόταση εφαρμογής αποδοτικής μεθοδολογίας και τοπικών εργαλείων για τη διαχείριση, πρόληψη και μείωση του σεισμικού κινδύνου στο Dudze-Τουρκία, Γρεβενά-Ελλάδα και Κατάνια-Ιταλία - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 348,492
MILDMAP-MEDIA. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με τη χρήση Η/Ο (ηλεκτροοπτικών) τεχνικών ως εργαλείου διαχείρισης της υποβάθμισης του εδάφους στις περιοχές της Μεσογείου - CNISM - National Interuniversity Consortium for the Physical Science of Matter 155,902
MOONRISES. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης για την εκτίμηση κινδύνων ερημοποίησης - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 358,613
MOONRISES. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης για την εκτίμηση κινδύνων ερημοποίησης - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 54,314
MILDMAP-MEDIA. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας με τη χρήση Η/Ο (ηλεκτροοπτικών) τεχνικών ως εργαλείου διαχείρισης της υποβάθμισης του εδάφους στις περιοχές της Μεσογείου - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ 84,000
PROOHF. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ -Sicilian Region, Regional Agency for the Wastes and the Waters, Sector Observatory of the Waters, Italy 70,000
ARCHICHARTER. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον αειφόρο τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές των περιοχών Archimed σε συνδυασμό με το EMAS, την Agenda 21 και το Ecolabel - ΔΗΜΟΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 85,146
Fish Tourism. Ιχθυοτουρισμός: υλοποίηση κοινών στρατηγικών για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και της τουριστικής ζήτησης - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 277,802
ARCHICHARTER. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον αειφόρο τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές των περιοχών Archimed σε συνδυασμό με το EMAS, την Agenda 21 και το Ecolabel - Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 69,200
ARCHICHARTER. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον αειφόρο τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές των περιοχών Archimed σε συνδυασμό με το EMAS, την Agenda 21 και το Ecolabel - Serre Regional Park 256,068
ARCHICHARTER. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον αειφόρο τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές των περιοχών Archimed σε συνδυασμό με το EMAS, την Agenda 21 και το Ecolabel - Nebrodi Regional Park 88,359
ARCHICHARTER. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον αειφόρο τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές των περιοχών Archimed σε συνδυασμό με το EMAS, την Agenda 21 και το Ecolabel - MATESE Regional Park 79,023
ARCHICHARTER. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για τον αειφόρο τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές των περιοχών Archimed σε συνδυασμό με το EMAS, την Agenda 21 και το Ecolabel - ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΛΤΑ-ΡΟΔΟΠΗ 101,155
Fish Tourism. Ιχθυοτουρισμός: υλοποίηση κοινών στρατηγικών για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και της τουριστικής ζήτησης - BRINDISI PROVINCE 131,974
ME.S.S.T.. Μεσογειακό πρότυπο για τον αειφόρο τουρισμό - ISLANDS AND SMALL STATES INSTITUTE 137,265
Fish Tourism. Ιχθυοτουρισμός: υλοποίηση κοινών στρατηγικών για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και της τουριστικής ζήτησης - ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 98,615
Fish Tourism. Ιχθυοτουρισμός: υλοποίηση κοινών στρατηγικών για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και της τουριστικής ζήτησης - Δήμος Ικαρίας 66,253
ME.S.S.T.. Μεσογειακό πρότυπο για τον αειφόρο τουρισμό - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 166,297
ME.S.S.T.. Μεσογειακό πρότυπο για τον αειφόρο τουρισμό - ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 184,723
ME.S.S.T.. Μεσογειακό πρότυπο για τον αειφόρο τουρισμό - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ? ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 185,827

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

28,808,029
.

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

T-Cheese.Med. Νέες Τεχνολογίες στην υποστήριξη της παραδοσιακής τυροκομίας στη ζώνη του ARCHIMED.-ANAΠTYΕIAKH AITΏΛOAKAPNANIAΣ A.E. 103,410
EMedIT. Συνοχή στην Ανατολική Μεσόγειο στον τομέα της πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΑΙΤΥ) 214,765
EMedIT. Συνοχή στην Ανατολική Μεσόγειο στον τομέα της πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 59,299
EMedIT. Συνοχή στην Ανατολική Μεσόγειο στον τομέα της πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.-Bormla Local Counci 194,850
T-Cheese.Med. Νέες Τεχνολογίες στην υποστήριξη της παραδοσιακής τυροκομίας στη ζώνη του ARCHIMED.- CONSORTIUM DAIRY RESEARCH CENTRE- SICILIAN REGION 596,436
T-Cheese.Med. Νέες Τεχνολογίες στην υποστήριξη της παραδοσιακής τυροκομίας στη ζώνη του ARCHIMED.C.R.A. - Animal Production Research Institute 154,548
T-Cheese.Med. Νέες Τεχνολογίες στην υποστήριξη της παραδοσιακής τυροκομίας στη ζώνη του ARCHIMED.-ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 249,119
T-Cheese.Med. Νέες Τεχνολογίες στην υποστήριξη της παραδοσιακής τυροκομίας στη ζώνη του ARCHIMED.-ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 82,463
WideMEDnet. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ(GR) 46,154
WideMEDnet. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ(GR) 79,121
Green Enterprise Project. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Πλαίσιο για τις τοπικές στρατηγικές που εξυπηρετούν τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη -Sviluppo Italia Basilicata spa 105,000
ConACT. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΗ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 216,913
Green Enterprise Project. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Πλαίσιο για τις τοπικές στρατηγικές που εξυπηρετούν τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη -ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 110,500
MEDI-CUBE. Μεσογειακή θερμοκοιτίδα έντασης τεχνολογίας-Calabria Region 188,181
MEDI-CUBE. Μεσογειακή θερμοκοιτίδα έντασης τεχνολογίας-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 470,618
ConACT. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΗ- MED. O.R.O.- Mediterranean research, employment, development Organisation. 233,544
ConACT. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΗ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 219,083
MEDI-CUBE. Μεσογειακή θερμοκοιτίδα έντασης τεχνολογίας-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 121,034
MEDI-CUBE. Μεσογειακή θερμοκοιτίδα έντασης τεχνολογίας-PROVINCE OF MATERA 176,285
MEDI-CUBE. Μεσογειακή θερμοκοιτίδα έντασης τεχνολογίας-BRINDISI PROVINCE 179,529
Green Enterprise Project. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Πλαίσιο για τις τοπικές στρατηγικές που εξυπηρετούν τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 170,000
Green Enterprise Project. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Πλαίσιο για τις τοπικές στρατηγικές που εξυπηρετούν τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη -Chamber of commerce of Potenza 63,000
Green Enterprise Project. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Πλαίσιο για τις τοπικές στρατηγικές που εξυπηρετούν τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη -ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ε.Μ.Π. 100,500
Green Enterprise Project. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Πλαίσιο για τις τοπικές στρατηγικές που εξυπηρετούν τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη -Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά 105,500
ARCHI-NET. ARCHI-NET. ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ- SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK OF SICILY (IT) 198,000
ARCHI-NET. ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ- Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (GR) 184,800
ARCHI-NET. ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (CY) 85,800
ARCHI-NET. ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ- TEMI ZAMMIT FOUNDATION (MT) 66,000
ARCHI-NET. ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ- The Scientific and Technological Park Crotone province (IT) 105,600
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - MUNICIPALITY OF PICERNO 104,000
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - MUNICIPALITY OF S. VITO LOCAPO 113,000
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών 70,687
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - ANCI Basilicata 328,288
E.Med.Cu.N.. Ανατολικό Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο/ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 202,245
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - Basilicata Region, Department of Agricolture, Rural Development, Mountain Economy 30,053
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - CRATI VALLEY LOCAL ACTION GROUP 53,641
E.Med.Cu.N.. Ανατολικό Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο/ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 308,800
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - Local Development Group (LDG VAL D’ANAPO) 31,357
E.Med.Cu.N.. Ανατολικό Μεσογειακό πολιτιστικό δίκτυο/ Δήμος Λευκάρων 74,200
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - MUNICIPALITY OF FAVARA 260,000
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 141,112
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - MUNICIPALITY OF FILIANO 141,855
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - PROVINCE REGIONALE OF AGRIGENTO 60,040
I-TRACE. Ενοποιημένος τουρισμός σε αγροτικές περιοχές αξιοποιώντας το πολιτισμό και το περιβάλλον/ ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ 306,384
I-TRACE. Ενοποιημένος τουρισμός σε αγροτικές περιοχές αξιοποιώντας το πολιτισμό και το περιβάλλον/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 217,250
I-TRACE. Ενοποιημένος τουρισμός σε αγροτικές περιοχές αξιοποιώντας το πολιτισμό και το περιβάλλον/National Park of Cilento and Vallo of Diano 90,000
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 141,288
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 80,908
HADRIAMED. Αρμονική Ανάπτυξη των Γεωργικών και παράκτιων περιοχών / TANAGRO MOUNTAIN AREA COMMUNITY 123,563
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ 44,547
M.I.D.A.. Μεσογειακές Πρωτοβουλίες, Ανάπτυξη της γεωργίας - MUNICIPALITY OF PANTELLERIA 169,227
HADRIAMED. Αρμονική Ανάπτυξη των Γεωργικών και παράκτιων περιοχών/ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 132,313
HADRIAMED. Αρμονική Ανάπτυξη των Γεωργικών και παράκτιων περιοχών/ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ 212,750
HADRIAMED. Αρμονική Ανάπτυξη των Γεωργικών και παράκτιων περιοχών/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΟΥ 95,938
HADRIAMED. Αρμονική Ανάπτυξη των Γεωργικών και παράκτιων περιοχών/ MELANDRO MOUNTAIN AREA COMMUNITY (IT) 103,900
HADRIAMED. Αρμονική Ανάπτυξη των Γεωργικών και παράκτιων περιοχών /ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 64,750
HADRIAMED. Αρμονική Ανάπτυξη των Γεωργικών και παράκτιων περιοχών / UNIVERSITY OF BASILICATA DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND LAND MANAGEMENT 119,238
I-TRACE. Ενοποιημένος τουρισμός σε αγροτικές περιοχές αξιοποιώντας το πολιτισμό και το περιβάλλον/ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 199,506
HADRIAMED. Αρμονική Ανάπτυξη των Γεωργικών και παράκτιων περιοχών/BENEVENTO PROVINCE 405,800
TECH NET. Δίκτυο Διευρωπαϊκής Μεσογειακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 109,350
TECH NET. Δίκτυο Διευρωπαϊκής Μεσογειακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς -Cultural Heritage Councillorship Sicilian Region 319,263
TECH NET. Δίκτυο Διευρωπαϊκής Μεσογειακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 395,150
TECH NET. Δίκτυο Διευρωπαϊκής Μεσογειακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς - ΔHMOΣ AXIΛΛEION 124,237
Med.My.Sea. Μεσόγειος: μύθοι και θάλασσα - Community of Mediterranean Universities 43,270
MedTourNet. Μεσογειακό Δίκτυο Τουρισμού - MED. O.R.O.- Mediterranean research, employment, development Organisation. 208,000
Med.My.Sea. Μεσόγειος: μύθοι και θάλασσα - Department of Legal, Political and Social Studies "Person, Market and Institutions" (Pe.Me.Is.) 65,359
MedTourNet. Μεσογειακό Δίκτυο Τουρισμού - ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 96,981
S.CO.RE.-NET. Δίκτυο για την αειφορία και ανταγωνιστικότητα των περιφερειών - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε 140,000
Med.My.Sea. Μεσόγειος: μύθοι και θάλασσα - Assonautica Sicilia 27,104
Med.My.Sea. Μεσόγειος: μύθοι και θάλασσα - Επιμελητήριο Μεσσηνίας 148,398
S.CO.RE.-NET. Δίκτυο για την αειφορία και ανταγωνιστικότητα των περιφερειών - Sviluppo Italia Sicilia S.p.a 103,000
Med.My.Sea. Μεσόγειος: μύθοι και θάλασσα - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κέρκυρας 73,082
S.CO.RE.-NET. Δίκτυο για την αειφορία και ανταγωνιστικότητα των περιφερειών - Chamber of Commerce of Ragusa 53,000
S.CO.RE.-NET. Δίκτυο για την αειφορία και ανταγωνιστικότητα των περιφερειών - Αναπτυξιακή Εταιρία Γρεβενών 246,075
Med.My.Sea. Μεσόγειος: μύθοι και θάλασσα - Αναπτυξιακή Μεσσηνίας 51,778
Med.My.Sea. Μεσόγειος: μύθοι και θάλασσα - Institute for Service Industry Research (IRAT) 309,508
MedTourNet. Μεσογειακό Δίκτυο Τουρισμού - CHAMBER OF COMMERCE OF FOGGIA 99,500
MedTourNet. Μεσογειακό Δίκτυο Τουρισμού - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 322,200
Med.My.Sea. Μεσόγειος: μύθοι και θάλασσα - Campania Region 125,939
S.CO.RE.-NET. Δίκτυο για την αειφορία και ανταγωνιστικότητα των περιφερειών - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 190,000
S.CO.RE.-NET. Δίκτυο για την αειφορία και ανταγωνιστικότητα των περιφερειών - Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά 144,000
Med.My.Sea. Μεσόγειος: μύθοι και θάλασσα - Anton Dohrn Zoological Station (SZN) 148,874
ARCHI-ISLE. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ- PREFECTURE OF DODECANESE (GR) 104,385
ARCHI-ISLE. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (GR) 96,730
ARCHI-ISLE. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ- Naples Chamber of Commerce (IT) 118,327
ProMEDNet. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ -ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (GR) 108,000
WideMEDnet. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ(GR) 39,560
ProMEDNet. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ- Επιμελητηριακή αναπτυξιακή Κεντρικής Μακεδονίας (GR) 108,000
WideMEDnet. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής(CY) 158,242
WideMEDnet. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(GR) 158,242
EUREKA. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ- TEMI ZAMMIT FOUNDATION (MT) 111,624
EUREKA. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (GR) 160,000
EUREKA. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ-UNIVERSITY OF BASILICATA (IT) 232,550
EUREKA. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ- ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (GR) 99,000
EUREKA. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ- BENEVENTO PROVINCE (IT) 139,530
MedTourNet. Μεσογειακό Δίκτυο Τουρισμού - Επιμελητηριακή αναπτυξιακή Κεντρικής Μακεδονίας (EKEM) 264,263
TECH NET. Δίκτυο Διευρωπαϊκής Μεσογειακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς -Forio City Council 125,000
TECH NET. Δίκτυο Διευρωπαϊκής Μεσογειακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Serrara Fontana City Council 125,000
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (CY) 25,880
RADIO SME's. Έρευνα και Ανάπτυξη - Επενδύοντας στις ΜΜΕ - RETECAMERE SOC. CONS. A R.L. 323,525
WBC. Γυναίκες στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα - Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων 360,290
WBC. Γυναίκες στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα - ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 119,900
WBC. Γυναίκες στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 72,000
WBC. Γυναίκες στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 195,630
WBC. Γυναίκες στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα - RETECAMERE SOCIETA CONSORTILE A R.L. 183,200
RADIO SME's. Έρευνα και Ανάπτυξη - Επενδύοντας στις ΜΜΕ - Chamber of Commerce of Siracusa 17,181
RADIO SME's. Έρευνα και Ανάπτυξη - Επενδύοντας στις ΜΜΕ - Chamber of commerce of Foggia 17,436
WBC. Γυναίκες στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΡΩΝ 137,000
RADIO SME's. Έρευνα και Ανάπτυξη - Επενδύοντας στις ΜΜΕ - Chamber of Commerce of Matera 15,114
RADIO SME's. Έρευνα και Ανάπτυξη - Επενδύοντας στις ΜΜΕ - Chamber of Commerce of Potenza 17,903
RADIO SME's. Έρευνα και Ανάπτυξη - Επενδύοντας στις ΜΜΕ - Chamber of Commerce of Crotone 12,993
RADIO SME's. Έρευνα και Ανάπτυξη - Επενδύοντας στις ΜΜΕ - Chamber of commerce of Caserta 17,890
RADIO SME's. Έρευνα και Ανάπτυξη - Επενδύοντας στις ΜΜΕ - Italy Promotion 127,685
WBC. Γυναίκες στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 57,000
RADIO SME's. Έρευνα και Ανάπτυξη - Επενδύοντας στις ΜΜΕ - Chamber of Commerce of Catanzaro 12,959
WBC. Γυναίκες στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα - Πανεπιστήμιο Πειραιά 109,400
RADIO SME's. Έρευνα και Ανάπτυξη - Επενδύοντας στις ΜΜΕ - Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων 288,825
KnowShycles. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΓΝΩΣΕΩΝ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΓΡΟ- ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ- ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (GR) 92,400
MEBNET. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΟΠΕ Α.Ε (GR) 390,390
KnowShycles. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΓΝΩΣΕΩΝ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΓΡΟ- ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ- Sviluppo Italia Basilicata (IT) 92,400
KnowShycles. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΓΝΩΣΕΩΝ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΓΡΟ- ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ- Chamber of Commerce of Potenza IT) 59,400
KnowShycles. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΓΝΩΣΕΩΝ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΓΡΟ- ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (GR) 82,500
MEBNET. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-Chamber of Commerce of Trapani (ΙΤ) 184,330
KnowShycles. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΓΝΩΣΕΩΝ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΓΡΟ- ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ- Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων Α.Ε. (GR) 128,700
T-Cheese.Med. Νέες Τεχνολογίες στην υποστήριξη της παραδοσιακής τυροκομίας στη ζώνη του ARCHIMED.Region of Basilicata - Department of Agriculture, Rural Development, Mountain Economy 126,934
EMedIT. Συνοχή στην Ανατολική Μεσόγειο στον τομέα της πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.-ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 160,126
T-Cheese.Med. Νέες Τεχνολογίες στην υποστήριξη της παραδοσιακής τυροκομίας στη ζώνη του ARCHIMED.-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 250,432

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

18,678,637
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

IMAGE. Αειφόρο χρήση πηγών νερού για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών επηρεασμένων από ξηρασία - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 230,636
ISOLA BELLA. Νησoκαλη - Campania Region 263,169
WETMUST. Πολύ επίπεδο Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχέιρισης υγροβιότοπων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 391,970
WETMUST. Πολύ επίπεδο Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχέιρισης υγροβιότοπων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 81,869
WETMUST. Πολύ επίπεδο Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχέιρισης υγροβιότοπων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 110,167
IMAGE. Αειφόρο χρήση πηγών νερού για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών επηρεασμένων από ξηρασία - Department of agricultural economics and land management - University of Basilicata 363,770
WETMUST. Πολύ επίπεδο Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχέιρισης υγροβιότοπων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 488,582
INNOVA. Ίδρυση κοινών μοντέλων για ολοκληρωμένη αειφόρο παρακολούθηση, σχεδιασμό και διαχείριση υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας για έλεγχο φυσικών πηγών διάβρωσης-Apulia Region 170,300
IMAGE. Αειφόρο χρήση πηγών νερού για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών επηρεασμένων από ξηρασία - ITALIAN NATIONAL AGENCY FOR NEW TECHNOLOGIES, ENERGY AND THE ENVIRONMENT 294,750
WETMUST. Πολύ επίπεδο Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχέιρισης υγροβιότοπων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-University of Basilicata ? Department of Crop Systems, Forestry and Environmental Sciences 212,077
INNOVA. Ίδρυση κοινών μοντέλων για ολοκληρωμένη αειφόρο παρακολούθηση, σχεδιασμό και διαχείριση υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας για έλεγχο φυσικών πηγών διάβρωσης- 638,625
East Med-Net. Δίκτυο της Ανατολικής Μεσογείου για την αειφόρο ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών-ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 49,448
WETMUST. Πολύ επίπεδο Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχέιρισης υγροβιότοπων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 62,000
INNOVA. Ίδρυση κοινών μοντέλων για ολοκληρωμένη αειφόρο παρακολούθηση, σχεδιασμό και διαχείριση υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας για έλεγχο φυσικών πηγών διάβρωσης-UNIVERSITY OF BARI 242,350
ManagMED. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών «Natura 2000» με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-ΤΕΙ Καβάλας 738,775
INNOVA. Ίδρυση κοινών μοντέλων για ολοκληρωμένη αειφόρο παρακολούθηση, σχεδιασμό και διαχείριση υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας για έλεγχο φυσικών πηγών διάβρωσης-University of Lecce 111,350
East Med-Net. Δίκτυο της Ανατολικής Μεσογείου για την αειφόρο ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 94,448
ManagMED. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών «Natura 2000» με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-Region of Sicily -Agriculture and Forests Office -Department of Public Forests Regional Agency 571,604
ManagMED. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών «Natura 2000» με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-Department of Forests - Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment 42,055
INNOVA. Ίδρυση κοινών μοντέλων για ολοκληρωμένη αειφόρο παρακολούθηση, σχεδιασμό και διαχείριση υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας για έλεγχο φυσικών πηγών διάβρωσης-Ministry for Rural Affairs and the Environment MRAE 62,225
East Med-Net. Δίκτυο της Ανατολικής Μεσογείου για την αειφόρο ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών-National Park of Cilento and Vallo di Diano 113,000
INNOVA. Ίδρυση κοινών μοντέλων για ολοκληρωμένη αειφόρο παρακολούθηση, σχεδιασμό και διαχείριση υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας για έλεγχο φυσικών πηγών διάβρωσης-Institute of Agriculture, University of Malta 62,225
IMAGE. Αειφόρο χρήση πηγών νερού για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών επηρεασμένων από ξηρασία -Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης 107,386
INNOVA. Ίδρυση κοινών μοντέλων για ολοκληρωμένη αειφόρο παρακολούθηση, σχεδιασμό και διαχείριση υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας για έλεγχο φυσικών πηγών διάβρωσης-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων 43,230
East Med-Net. Δίκτυο της Ανατολικής Μεσογείου για την αειφόρο ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών-ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΝΔΡΟΥ 42,448
INNOVA. Ίδρυση κοινών μοντέλων για ολοκληρωμένη αειφόρο παρακολούθηση, σχεδιασμό και διαχείριση υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας για έλεγχο φυσικών πηγών διάβρωσης-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών (ΜΑΙΧ) 81,220
IMAGE. Αειφόρο χρήση πηγών νερού για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών επηρεασμένων από ξηρασία - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών 207,799
East Med-Net. Δίκτυο της Ανατολικής Μεσογείου για την αειφόρο ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών-Πανεπιστήμιο Κύπρο 37,278
INNOVA. Ίδρυση κοινών μοντέλων για ολοκληρωμένη αειφόρο παρακολούθηση, σχεδιασμό και διαχείριση υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας για έλεγχο φυσικών πηγών διάβρωσης-Agricultural Research Institute (ARI) 62,225
East Med-Net. Δίκτυο της Ανατολικής Μεσογείου για την αειφόρο ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών-Δήμος Θεοδώρου Ζιάκα 80,596
East Med-Net. Δίκτυο της Ανατολικής Μεσογείου για την αειφόρο ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών-Πανεπιστήμιο Αιγαίου 41,448
ISOLA BELLA. νησoκαλή - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΕΜ Α.Ε.) 94,169
MeSFiDE. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -THE PROTECTED MARINE AREA OF "PLEMMIRIO" 87,241
MeSFiDE. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 106,600
ISOLA BELLA. νησoκαλή - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (Α.Δ.Ε.Π.) 191,669
MeSFiDE. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΛΤΑ-ΡΟΔΟΠΗ 106,600
MeSFiDE. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) 213,200
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 668,864
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - PROVINCE OF COSENZA 89,280
MeSFiDE. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 106,600
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - DEPARTMENT OF SOIL CONSERVATION "V.MARONE" OF UNIVERSITY OF CALABRIA 89,280
MeSFiDE. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 159,900
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - Malta Resources Authority 70,720
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - ΔΙΚΑΜΑΣ, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών (ΜΑΙΧ) 63,400
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 46,500
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ 41,700
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 72,700
ISOLA BELLA. νησοκαλή - ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 94,169
MeSFiDE. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -Region of Sicily, Cooperation Commerce Handicraft and Fishery Assessorship, Fishery Department 360,862
MeSFiDE. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ -PUBLIC TEMPORARY ASSOCIATION AMONG : 1) THE SICILIAN EXPERIMENTAL ZOO-PROPHYLACTIC INSTITUTE (LEGAL REPRESENTATIVE) AND 2) THE RESEARCH INSTITUTES OF CNR-IAMC (ASSOCIATED) 3) THE CENTRAL INSTITUTE FOR THE MARINE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH - I.C 345,000
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 41,700
ISOLA BELLA. Νησoκαλή - MUNICIPALITY OF LIPARI 87,669
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 184,300
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 184,300
ISOLA BELLA. νησoκαλή - UNIVERSITY OF MALTA 94,169
MED_ISOLAE. Το σχέδιο δράσης για την ισόρροπη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου "2006-2015" - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 60,300
IMAGE. Αειφόρο χρήση πηγών νερού για την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών επηρεασμένων από ξηρασία - BASILICATA REGION ? DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE POLICY 143,531

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,903,444
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

IMPACT. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ- Training Institute for Business and Workers (IT) 143,306
IMPACT. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ- PREFECTURAL AUTHORITY OF THESSALONIKI (GR) 123,365
IMPACT. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ (GR) 88,988
IMPACT. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ- Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου (CY) 38,164
PRO-HERBS. Προστασία, Διοίκηση και προώθηση της οικολογικής συνειδητοποίησης για την αειφόρο βιομηχανική εκμετάλλευση των βρώσιμων βοτάνων και μπαχαρικών - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 85,348
PRO-HERBS. Προστασία, Διοίκηση και προώθηση της οικολογικής συνειδητοποίησης για την αειφόρο βιομηχανική εκμετάλλευση των βρώσιμων βοτάνων και μπαχαρικών - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 12,750
ECOMEMAQ. Δίτκυο οικολογικών μουσείων της μεσογείου- Steering Committee for the Euromediterranean Partnership of Local and Regional Authorities 415,435
ECOMEMAQ. Δίτκυο οικολογικών μουσείων της μεσογείου-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 255,940
PRO-HERBS. Προστασία, Διοίκηση και προώθηση της οικολογικής συνειδητοποίησης για την αειφόρο βιομηχανική εκμετάλλευση των βρώσιμων βοτάνων και μπαχαρικών - ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 193,601
PRO-HERBS. Προστασία, Διοίκηση και προώθηση της οικολογικής συνειδητοποίησης για την αειφόρο βιομηχανική εκμετάλλευση των βρώσιμων βοτάνων και μπαχαρικών - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 14,775
ECOMEMAQ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 227,940
ECOMEMAQ. Δίτκυο οικολογικών μουσείων της μεσογείου-Mediterranean Agronomic Institute of Bari 112,435
PRO-HERBS. Προστασία, Διοίκηση και προώθηση της οικολογικής συνειδητοποίησης για την αειφόρο βιομηχανική εκμετάλλευση των βρώσιμων βοτάνων και μπαχαρικών - UNIVERSITY OF THE THREE AGES 50,000
PRO-HERBS. Προστασία, Διοίκηση και προώθηση της οικολογικής συνειδητοποίησης για την αειφόρο βιομηχανική εκμετάλλευση των βρώσιμων βοτάνων και μπαχαρικών - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 135,060
EMBD Panorama. Πανόραμα βιοποικιλότητας Ανατολικής Μεσογείου-Ιδρυμα τεχνολογίας και Έρευνας 758,205
EMBD Panorama. Πανόραμα βιοποικιλότητας Ανατολικής Μεσογείου-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -Πανεπιστήμιο Κρήτης 882,115
EMBD Panorama. Πανόραμα βιοποικιλότητας Ανατολικής Μεσογείου-Υπηρεσία Περιβάλλοντος Κύπρου ? Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 284,360
PRO-HERBS. Προστασία, Διοίκηση και προώθηση της οικολογικής συνειδητοποίησης για την αειφόρο βιομηχανική εκμετάλλευση των βρώσιμων βοτάνων και μπαχαρικών - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 108,585
ECOMEMAQ. Δίκτυο οικολογικών μουσείων της μεσογείου-University of Studies of Bari 210,700
PRO-HERBS. Προστασία, Διοίκηση και προώθηση της οικολογικής συνειδητοποίησης για την αειφόρο βιομηχανική εκμετάλλευση των βρώσιμων βοτάνων και μπαχαρικών - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΝΙΟΥ 24,600
MEDIA-TERRA. Σύσταση παρατηρητηρίου ΜΜΕ για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Μεσογειακή λεκάνη - ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 88,679
MEDIA-TERRA. Σύσταση παρατηρητηρίου ΜΜΕ για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Μεσογειακή λεκάνη. - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. 366,367
MEDIA-TERRA. Σύσταση παρατηρητηρίου ΜΜΕ για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Μεσογειακή λεκάνη. - ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 77,254
MEDIA-TERRA. Σύσταση παρατηρητηρίου ΜΜΕ για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Μεσογειακή λεκάνη. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 123,631
MEDIA-TERRA. Σύσταση παρατηρητηρίου ΜΜΕ για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Μεσογειακή λεκάνη - DEPARTMENT OF FRUIT TREE AND WOODY PLANT SCIENCES UNIVERSITY OF PALERMO 85,931
MEDIA-TERRA. Σύσταση παρατηρητηρίου ΜΜΕ για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Μεσογειακή λεκάνη - DEPARTMENT OF CIVIL PROTECTION FUNCTIONAL CENTRE 92,064
WHEALTH. Προώθηση της υγείας των γυναικών και της ασφαλούς μητρότητας - ITALIAN CANCER LEAGUE SECTION OF BARI- ITALY 107,700
WHEALTH. Προώθηση της υγείας των γυναικών και της ασφαλούς μητρότητας - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 32,902
WHEALTH. Προώθηση της υγείας των γυναικών και της ασφαλούς μητρότητας - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 21,660
WHEALTH. Προώθηση της υγείας των γυναικών και της ασφαλούς μητρότητας - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21,660
WHEALTH. Προώθηση της υγείας των γυναικών και της ασφαλούς μητρότητας - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 119,500
WHEALTH. Προώθηση της υγείας των γυναικών και της ασφαλούς μητρότητας - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.E. (Ι.Φ.Ε.Τ.) 399,640
WHEALTH. Προώθηση της υγείας των γυναικών και της ασφαλούς μητρότητας -‘Casa Sollievo della Sofferenza’- IRCCS Hospital 53,800
WHEALTH. Προώθηση της υγείας των γυναικών και της ασφαλούς μητρότητας - ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 129,500

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,885,959
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

SUPPLY OF PCs AND PERIPHERALS (GREECE). ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 50,000
CONNECTION/OPERATION OF PHONE NET AND INTERNET WEB (GREECE). ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 100,000
TRAVEL/ACCOMMONDATION EXPENSES (CYPRUS) . ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΚΥΠΡΟΣ) 29,249
SUPPORT SERVICES - CONVENTIION/MEETING EXPENSES (CYPRUS). ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) 6,154
PARTICIPATION IN CONFERENCES (GREECE). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ 100,000
PROGRAMME EVALUATION (GREECE). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 100,000
PROGRAMME CONTROLS (GREECE). ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 340,000
PROGRAMME CONTROLS (ITALY). ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 420,000
TECHNICAL SUPPORT CONSULTANTS (GREECE). ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,150,000
PERSONEL TRAINING (GREECE). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 100,000
TRAVEL/ACCOMMONDATION EXPENSES (GRRECE) . ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 400,000
TRAVEL/ACCOMMONDATION EXPENSES (ITALY) . ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 350,000
SUPPORT SERVICES - CONVENTIION/MEETING EXPENSES (GREECE). ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 600,000
SUPPLY OF PCs AND PERIPHERALS (ITALY). ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) 20,000
TECHNICAL SUPPORT CONSULTANTS (ITALY). ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 254,876
SUPPORT SERVICES - CONVENTIION/MEETING EXPENSES (ITALY). ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ (ΙΤΑΛΙΑ) 170,000
SUPPLY OF PCs AND PERIPHERALS (MALTA). ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (ΜΑΛΤΑ) 1,980
PARTICIPATION IN CONFERENCES (MALTA). ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΑΛΤΑ) 17,872
TRAVEL/ACCOMMONDATION EXPENSES (MALTA) . ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΜΑΛΤΑ) 15,326

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,225,458
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

INFORMATION/PUBLICITY ACTIVITIES (ITALY). ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 780,610
INFORMATION - PUBLICITY (GREECE). ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1,557,707
INFORMATION/PUBLICITY ACTIVITIES (CYPRUS). ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΠΡΟΣ) 1,407

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,339,724
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

WDCNET. Ψηφιακές Υπηρεσίες πολιτών εφαρμοσμένες σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές μέσω ασύρματων δικτύων.-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 431,666
WDCNET. Ψηφιακές Υπηρεσίες πολιτών εφαρμοσμένες σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές μέσω ασύρματων δικτύων.-TEMI ZAMMIT FOUNDATION 229,500
WDCNET. Ψηφιακές Υπηρεσίες πολιτών εφαρμοσμένες σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές μέσω ασύρματων δικτύων.-ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ 132,460
WDCNET. Ψηφιακές Υπηρεσίες πολιτών εφαρμοσμένες σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές μέσω ασύρματων δικτύων.-ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 226,326
WDCNET. Ψηφιακές Υπηρεσίες πολιτών εφαρμοσμένες σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές μέσω ασύρματων δικτύων.-Comunita Montana del Gargano 322,443

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,342,395
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

IntraMEDnet. Μεσογειακό Εσωτερικό δίκτυο Έρευνητικών και Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ιατρική Επιστήμη και Βιολογία.-Πανεπιστήμιο Κύπρου 356,870
IntraMEDnet. Μεσογειακό Εσωτερικό δίκτυο Έρευνητικών και Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ιατρική Επιστήμη και Βιολογία.-UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II 168,623
IntraMEDnet. Μεσογειακό Εσωτερικό δίκτυο Έρευνητικών και Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ιατρική Επιστήμη και Βιολογία.-Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής 182,800
IntraMEDnet. Μεσογειακό Εσωτερικό δίκτυο Έρευνητικών και Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ιατρική Επιστήμη και Βιολογία.-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 192,789
INTERMED. Ολοκληρωμένη πιλοτική πλατφόρμα ευρυγωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την βελτίωση της ιατρικής πρόνοιας στις Περιφέρειες της Μεσογείου.-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 595,455
IntraMEDnet. Μεσογειακό Εσωτερικό δίκτυο Έρευνητικών και Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ιατρική Επιστήμη και Βιολογία.-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 166,863
INTERMED. Ολοκληρωμένη πιλοτική πλατφόρμα ευρυγωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την βελτίωση της ιατρικής πρόνοιας στις Περιφέρειες της Μεσογείου.-Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 181,873
INTERMED. Ολοκληρωμένη πιλοτική πλατφόρμα ευρυγωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την βελτίωση της ιατρικής πρόνοιας στις Περιφέρειες της Μεσογείου.-Πανεπιστήμιο Κύπρου 208,895
INTERMED. Ολοκληρωμένη πιλοτική πλατφόρμα ευρυγωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την βελτίωση της ιατρικής πρόνοιας στις Περιφέρειες της Μεσογείου.-Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» 647,557
INTERMED. UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II Department of Electronic Engineering and Telecommunication 73,241
IntraMEDnet. Μεσογειακό Εσωτερικό δίκτυο Έρευνητικών και Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ιατρική Επιστήμη και Βιολογία-.Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 116,140

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,891,106
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

iPORTS. Σύστημα έξυπνων λιμένων.-ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 92,503
iPORTS. Σύστημα έξυπνων λιμένων.-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 495,220
iPORTS. Σύστημα έξυπνων λιμένων.-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 118,500
iPORTS. Σύστημα έξυπνων λιμένων.-I.S.I.S. ?DUCA DEGLI ABRUZZI? di CATANIA- POLYTECHNIC OF THE SEA 157,700
iPORTS. Σύστημα έξυπνων λιμένων.-TEMI ZAMMIT FOUNDATION 96,500
iPORTS. Σύστημα έξυπνων λιμένων.-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ 149,466

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,109,889
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

OpenIT. Προώθηση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Δημόσιους Φορείς στην ζώνη του ARCIMED με την χρήση Ανοικτού και Δωρεάν Λογισμικού - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 268,847
OpenIT. Προώθηση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Δημόσιους Φορείς στην ζώνη του ARCIMED με την χρήση Ανοικτού και Δωρεάν Λογισμικού - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 187,532
OpenIT. Προώθηση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Δημόσιους Φορείς στην ζώνη του ARCIMED με την χρήση Ανοικτού και Δωρεάν Λογισμικού -Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 167,064
OpenIT. Προώθηση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Δημόσιους Φορείς στην ζώνη του ARCIMED με την χρήση Ανοικτού και Δωρεάν Λογισμικού -Chamber of Commerce, Industry, Craft Trade and Agriculture of Reggio Calabria 129,372
OpenIT. Προώθηση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Δημόσιους Φορείς στην ζώνη του ARCIMED με την χρήση Ανοικτού και Δωρεάν Λογισμικού.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 194,056

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

946,871
.

  Σύνολο προγράμματος

91,094,022
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"