ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

Επεξεργασία και αξιοποίηση των λυμάτων της βιομηχανίας γαλακτοκομικών/Κέντρο laser s.c.r.l. 400,000
AGROENERGY:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ-Ν.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 36,000
AGROENERGY:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ - Ν.Α. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 36,000
Επεξεργασία και αξιοποίηση των λυμάτων της βιομηχανίας γαλακτοκομικών/Εταιρία Ανάπτυξης Νοτίου Ηπείρου Αμβρακικού ΑΕ 225,000
AGROENERGY: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ? ΙΤΑΛΙΑΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 387,000
AGROENERGY:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ-Ν.Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΙΘΑΚΗΣ 36,000
AGROENERGY:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ? ΙΤΑΛΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΟΝΟΜΟ 125,000
Επεξεργασία και αξιοποίηση των λυμάτων της βιομηχανίας γαλακτοκομικών/Murgia Sviluppo 100,000
Δημιουργία και ενεργοποίηση μιας φιλιέρας για την αξιοποίηση της οργανικής ουσίας διαμέσου του COMPOST/Τριχωνίδα Α.Ε. 190,000
Επεξεργασία και αξιοποίηση των λυμάτων της βιομηχανίας γαλακτοκομικών/Αgenzia per l'innovazione e per la internazionalizzazione dell imprese 100,000
Δημιουργία και ενεργοποίηση μίας φιλιέρας για την αξιοποίηση της οργανικής ουσίας διαμέσου του COMPOST/Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 200,000
Επεξεργασία και αξιοποίηση των λυμάτων της βιομηχανίας γαλακτοκομικών-Επαρχία του Μπάρι 150,000
Δημιουργία και ενεργοποίηση μιας φιλιέρας για την αξιοποίηση της οργανικής ουσίας διαμέσου του COMPOST/Consorzio di gestione di Torre Guaceto 180,000
Δημιουργία και ενεργοποίηση μιας φιλιέρας για την αξιοποίηση της οργανικής ουσίας διαμέσου του COMPOST/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 80,000
:Δημιουργία και ενεργοποίηση μιας φιλιέρας για την αξιοποίηση της οργανικής ουσίας διαμέσου του COMPOST/Δήμος του Caravigno 180,000
AGROENERGY:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ? ΙΤΑΛΙΑΣ-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΡΙ 25,000
AGROENERGY: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 270,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,720,000
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

GOW- Υλοποίηση εργαλείων governance των υδάτινων πόρων και της προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος - ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 191,540
POPULAR: Ελαιοτριβεία- Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους-N.A. ΑΧΑΪΑΣ 31,163
PRIMAC:Ολοκληρωμένες δράσεις για την προστασία παράκτιων περιοχών από ανθρωπογενή ρύπανση και για την αποκατάσταση υπόγειων υδάτων περιορίζοντας τη διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΔΑΤΩΝ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΝ (CNR/IRSA) 300,000
Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών-ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 80,100
PRIMAC: Ολοκληρωμένες δράσεις για την προστασία παράκτιων περιοχών από ανθρωπογενή ρύπανση και για την αποκατάσταση υπόγειων υδάτων περιορίζοντας τη διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 360,000
Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών-ΤΕΔΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 87,120
PRIMAC:Ολοκληρωμένες δράσεις για την προστασία παράκτιων περιοχών από ανθρωπογενή ρύπανση και για την αποκατάσταση υπόγειων υδάτων περιορίζοντας τη διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΠΑΡΙ 100,000
Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών-AGENZIA PER L’ OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL’ AREA NORD BARESE - OFANTINA 107,000
Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών-ΔΗΜΟΣ CANOSA 119,000
POPULAR: Ελαιοτριβεία: Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ- Ν.Α.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 18,747
POPULAR:.Ελαιοτριβεία: Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους- ΝΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 46,773
GoW-Υλοποίηση εργαλείων governance των υδάτινων πόρων και της προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος-Συνεταιρισμός για την προστατευμένη θαλάσσια περιοχή Torre Guaceto 36,152
POPULAR: Ελαιοτριβεία- Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους- ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ BONOMO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 77,166
GoW-Υλοποίηση εργαλείων governance των υδάτινων πόρων και της προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος - ΔΗΜΟΣ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 81,500
POPULAR: Ελαιοτριβεία- Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 37,958
GoW-Υλοποίηση εργαλείων governance των υδάτινων πόρων και της προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 147,780
POPULAR: Ελαιοτριβεία- Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους- Ν.Α Θεσπρωτίας 22,343
POPULAR: Ελαιοτριβεία- Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους- ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΡΙΝΤΙΖΙ 77,166
GoW-Υλοποίηση εργαλείων governance των υδάτινων πόρων και της προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΤΣΕ 101,500
POPULAR:.Ελαιοτριβεία: Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους- ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε 22,343
GoW-Υλοποίηση εργαλείων governance των υδάτινων πόρων και της προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος-A.R.P.A. ΑΠΟΥΛΙΑΣ 96,500
POPULAR: Ελαιοτριβεία- Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους- Ν.Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ 31,163
Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών-Περ.Ηπείρου 241,840
Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών- ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 82,720
Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto (Canosa, Barletta) Τοπικών Κοινοτήτων, στην Προστασία των Οικοσυστημάτων για την επίτευξη Αναβαθμισμένης Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιοχών-ΤΕΔΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 95,920
POPULAR:.Ελαιοτριβεία: Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους-ANAIT AE 31,163
GoW-Υλοποίηση εργαλείων governance των υδάτινων πόρων και της προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 249,300
POPULAR: Ελαιοτριβεία- Δράσεις για εκλαΐκευση και διάδοση καινοτόμων και ήδη υπαρχόντων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων για περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων τους- ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΣΕ 77,166
PRIMAC:Ολοκληρωμένες δράσεις για την προστασία παράκτιων περιοχών από ανθρωπογενή ρύπανση και για την αποκατάσταση υπόγειων υδάτων περιορίζοντας τη διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς-CRA/ISA 100,000
GoW-Υλοποίηση εργαλείων governance των υδάτινων πόρων και της προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος-CoNISMa / ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 41,500
Εκπαίδευση και Ένταξη των, περί τους ποταμούς Καλαμά (Ιωάννινα, Θεσπρωτία) και Ofanto-ΔΗΜΟΣ BARLETTA 99,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,191,620
.

 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ KΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

GIPSY-ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΠΕ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 25,000
Βελτίωση συνθηκών υποδοχής επιβατών του Λιμένος Πατρών 3,233,096
ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ - 2ο ΤΜΗΜΑ 6,880,606
Λιμάνι του Brindisi - Επέκταση και αναδιάρθρωση 18,677,781
GIPSY-ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΠΕ- 325,000
GIPSY-ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΠΕ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 100,000
GIPSY-ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΠΕ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 600,000
GIPSY-ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΠΕ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. 500,000
GIPSY-ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΠΕ-ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 460,000
ADRION-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 325,000
ADRION-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 600,000
ADRION-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 500,000
ADRION-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 325,000
ADRION-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 130,015
GIPSY-ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΠΕ-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 182,631
ADRION-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 455,052
GIPSY-ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΠΕ-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 35,000
ADRION-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 65,008
ADRION-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 418,000
ADRION-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 69,556
GIPSY-ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΛΥΡΥΘΜΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΠΕ-ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 460,000
IT PORT - AREA SITEMA DI CASARANO E COMUNI ASSOCIATI SocietAConsortile a.r.l. 208,185
IT PORT - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 311,000
IT PORT -DIPARTIMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 90,000
IT PORT - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI LECCE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE 113,000
IT PORT - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΙΑΣ 207,770
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1,490,543
SE.MI.NET-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 100,000
SE.MI.NET-ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 55,000
SE.MI.NET-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 30,000
SE.MI.NET-IPRES BARI 95,000
SE.MI.NET-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 52,500
SE.MI.NET-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 52,500
ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 34,200,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

71,372,243
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ - Ν.Α. ΗΛΕΙΑΣ 1,620,000
Στερέωση καθολικού Ι. Μονής Αγ. Νικολάου Τζώρας Βασιλικής-Ν.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 191,713
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΠ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ-N.A. IΩΑΝΝΙΝΩΝ 816,988
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ-Ν.Α. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 135,662
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ-Ν.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 133,650
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ-Ν.Α ΑΡΤΗΣ 45,000
Ανάδειξη και προβολή χαρακτηριστικών διαδρομών για την τουριστική αξιοποίηση των ποταμών Καλαμά και Ofanto-ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 205,000
Ανάδειξη και προβολή χαρακτηριστικών διαδρομών για την τουριστική αξιοποίηση των ποταμών Καλαμά και Ofanto-Δημος Μολοσσών 145,612
«Ανάδειξη και προβολή χαρακτηριστικών διαδρομών για την τουριστική αξιοποίηση των ποταμών Καλαμά και Ofanto» ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 420,428
Ανάδειξη και προβολή χαρακτηριστικών διαδρομών για την τουριστική αξιοποίηση των ποταμών Καλαμά και Ofanto-ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 260,576
Ανάδειξη και προβολή χαρακτηριστικών διαδρομών για την τουριστική αξιοποίηση των ποταμών Καλαμά και Ofanto-ΔΗΜΟΣ CANOSA 165,000
Ανάδειξη και προβολή χαρακτηριστικών διαδρομών για την τουριστική αξιοποίηση των ποταμών Καλαμά και Ofanto- ΔΗΜΟΣ BARLETTA 119,000
«Ανάδειξη και προβολή χαρακτηριστικών διαδρομών για την τουριστική αξιοποίηση των ποταμών Καλαμά και Ofanto»-ΤΕΔΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 174,587
Ανάδειξη και Προβολή Χαρακτηριστικών Διαδρομών για την τουριστική αξιοποίηση των Ποταμών Καλαμά και Ofanto ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 202,462
Ανάδειξη και Προβολή Χαρακτηριστικών Διαδρομών για την τουριστική αξιοποίηση των Ποταμών Καλαμά και Ofanto-Δήμος Ευρυμενών 134,802
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΙΤΑΛΙΑΣ- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 565,830
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 151,425
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ? ΙΤΑΛΙΑΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 69,300
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ? ΙΤΑΛΙΑΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 164,925
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 79,425
Ολοκλήρωση εργασιών στο μουσείο Αγαπίου Τόλη (Β’ φάση)- N.A IΩΑΝΝΙΝΩΝ 180,000
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΔΗΜΟΣ Putignano 280,000
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,620,000
Ανακαίνιση παλαιού κτιρίου Λουτρών Αμαράντου-Ν.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 108,488
ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΤΣΕ 200,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

8,189,872
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

OLIMPIO GRIKO-Unione dei comuni della Grecia Salentina 1,800,000
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΑ-EΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ 737,000
Δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας για τη διαμόρφωση και την ανάδειξη του ιστορικού ? αρχαιολογικού χώρου των πηγών του Αχέροντα στο Δήμο Λάκκας Σουλίου και του ιστορικού - αρχαιολογικού χώρου Pezza Petrosa του Δήμου Villa Castelli-ΔΗΜΟΣ VILLA CASTELLI 780,000
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ - Ν.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 145,026
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΒRINDISI 40,000
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑ " ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ" 15,000
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ - Ν.Α.ΑΧΑΙΑΣ 145,026
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ - Ν.Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 145,044
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΑ -Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 145,026
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ - Ν.Α ΛΕΥΚΑΔΑΣ 145,026
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΑΡΙ 40,000
S.I.Ri.Ar: Πληροφοριακό σύστημα για την επανάχρηση της αρχιτεκτονικής (σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη τουριστική διαδρομή)-ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΡΛΕΤΑ 40,000
S.I.Ri.Ar: Πληροφοριακό σύστημα για την επανάχρηση της αρχιτεκτονικής (σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη τουριστική διαδρομή)-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 110,000
S.I.Ri.Ar: Πληροφοριακό σύστημα για την επανάχρηση της αρχιτεκτονικής (σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη τουριστική διαδρομή)-APT BARI 35,000
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ Ceglie Messapica 1,175,000
S.I.Ri.Ar: Πληροφοριακό σύστημα για την επανάχρηση της αρχιτεκτονικής (σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη τουριστική διαδρομή)-ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ(ITC-CNR) 285,000
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 145,026
S.I.Ri.Ar: Πληροφοριακό σύστημα για την επανάχρηση της αρχιτεκτονικής (σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη τουριστική διαδρομή)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΠΑΡΙ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ(DBCSL) 20,000
S.I.Ri.Ar: Πληροφοριακό σύστημα για την επανάχρηση της αρχιτεκτονικής (σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη τουριστική διαδρομή)-Πανεπιστήμιο του Μπάρι- φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα αρχαίων επιστημών (DSA) 50,000
S.I.Ri.Ar: Πληροφοριακό σύστημα για την επανάχρηση της αρχιτεκτονικής (σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη τουριστική διαδρομή)-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 22,500
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 202,500
S.I.Ri.Ar: Πληροφοριακό σύστημα για την επανάχρηση της αρχιτεκτονικής (σύμφωνα με μία ολοκληρωμένη τουριστική διαδρομή)-ΔΗΜΟΣ ΦΑΣΑΝΟ 70,000
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΕΙΑ - Ν.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 145,026
Δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας για τη διαμόρφωση και την ανάδειξη του ιστορικού - αρχαιολογικού χώρου των πηγών του Αχέροντα στο Δήμο Λάκκας Σουλίου και του ιστορικού - αρχαιολογικού χώρου Pezza Petrosa του Δήμου Villa Castelli- ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1,026,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

7,463,200
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξοπλισμός Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας και Ιταλίας 4,011,891
SEAPASS: Εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα για τη προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη- ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΔΕΠ) 370,800
HYDRO.NET/Εθελοντική Κοινοπραξία μεταξύ των Δήμων Mesagne, Latiano, Cellino San Marco, San Pietro V.co, San Donaci, San Pancrazio S.no e Torchiarolo ? GAL Terra dei Messapi 253,260
SEAPASS: Εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα για τη προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 448,000
SEAPASS: Εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα για τη προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη-ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΟΤΡΑΝΤΟ 89,000
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 3,296,068
HYDRO.NET/ΚΤΑΔΑ Α.Ε. 165,929
HYDRO.NET/Περιφέρεια Απουλίας 144,260
HYDRO.NET/ATO - Autorita d’Ambito Territoriale Ottimale - Puglia 97,510
HYDRO.NET/Κοινοπραξία της Διαχείρισης της Torre Guaceto, 88,110
HYDRO.NET/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 136,170
SEAPASS: Εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα για τη προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη- ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (CONISMA) 39,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,139,998
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

ΙΤ ΝΕΤ- Ν.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 85,000
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα για τους Άξονες Προτεραιότητας 1-3 του Προγράμματος Κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III A / Ελλάδα-Ιταλία 999,997
IT NET -CARITAS BRINDISI 10,000
ΙΤ NET - Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ι 85,000
IT-NET- EΠΑΡΧΙΑ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 60,000
IT NET - ΔΗΜΟΣ BRINDISI 40,000
IT NET - CSA BRINDISI 5,000
IT NET - ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ TOY ΒRINDISI 40,000
IT NET-I.C.S (ONG) 40,000
ΣΦΙΝΞ:Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Αποτελεσματική Ανίχνευση, Εκτίμηση, Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών- Α ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 65,948
ΣΦΙΝΞ:Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Αποτελεσματική Ανίχνευση, Εκτίμηση, Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών-ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΥ 40,429
ΣΦΙΝΞ:Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Αποτελεσματική Ανίχνευση, Εκτίμηση, Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΤΣΕ 162,000
ΣΦΙΝΞ:Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Αποτελεσματική Ανίχνευση, Εκτίμηση, Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών- ΔΗΜΟΣ ΛΕΤΣΕ 94,000
ΣΦΙΝΞ: Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Αποτελεσματική Ανίχνευση, Εκτίμηση, Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 280,829
Ενιαίο Πληροφοριακό ΣΦΙΝΞ: Σύστημα για την Αποτελεσματική Ανίχνευση, Εκτίμηση, Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 66,829
ΣΦΙΝΞ: Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Αποτελεσματική Ανίχνευση, Εκτίμηση, Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 215,565
Προμήθεια Η -Υκαι Περιφερειακών 42,097
"Αγορά Η/Υ και Περιφερειακών» του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ/ Ελλάδα - Ιταλία 20,000
IT NET- ASL BR/1 20,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,372,694
.

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Dry Stone Routes Δίκτυο προστασίας και ανάδειξης της ξερολιθικής κληρονομιάς στο Ζαγόρι και το Salento-ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 112,500
Dry Stone Routes’ - Δίκτυο προστασίας και ανάδειξης της ξερολιθικής κληρονομιάς στο Ζαγόρι και το Salento- ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΗΣ 112,500
Dry Stone Routes’ - Δίκτυο προστασίας και ανάδειξης της ξερολιθικής κληρονομιάς στο Ζαγόρι και το Salento-TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 63,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΟΠΕΡΑ)- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε 153,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΘΕΑΤΡΟ)-ΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 108,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΘΕΑΤΡΟ)-ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 117,000
Δια μέσου του θεάματος: Ιταλό-ελληνικό υπερμεσικό αρχείο σε δίκτυο- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 240,000
ECUMENES-ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ 213,200
ECUMENES- ETANAM ETAIΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ 27,540
Δια μέσου του θεάματος: Ιταλό-ελληνικό υπερμεσικό αρχείο σε δίκτυο-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 145,000
Δια μέσου του θεάματος: Ιταλό-ελληνικό υπερμεσικό αρχείο σε δίκτυο-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ / ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 80,000
ΕCUMENES- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ 14,600
«‘Dry Stone Routes’ - Δίκτυο προστασίας και ανάδειξης της ξερολιθικής κληρονομιάς στο Ζαγόρι και το Salento»-ΔΗΜΟΣ POGGIARDO 85,000
Δια μέσου του θεάματος: Ιταλό-ελληνικό υπερμεσικό αρχείο σε δίκτυο-ΛΥΡΙΚΟ-ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ PETRUZZELLI 125,000
ECUMENES-ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΡΙΑ 106,500
Δια μέσου του θεάματος: Ιταλό-ελληνικό υπερμεσικό αρχείο σε δίκτυο- EΠΑΡΧΙΑ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 15,000
Διαδρομές ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων στους Νομούς Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και των ελληνικών μνημείων στους νομούς Bari και Lecce- ΕΛΛΑΔΑ ? ΙΤΑΛΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 71,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΟΠΕΡΑ)-Επαρχια Μπριντιζι 140,000
‘Dry Stone Routes’ - Δίκτυο προστασίας και ανάδειξης της ξερολιθικής κληρονομιάς στο Ζαγόρι και το Salento-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LECCE 85,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΟΠΕΡΑ)-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 30,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΟΠΕΡΑ)- ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 160,000
ECUMENES-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 148,320
«‘Dry Stone Routes’ - Δίκτυο προστασίας και ανάδειξης της ξερολιθικής κληρονομιάς στο Ζαγόρι και το Salento-ΔΗΜΟΣ SANARICA 85,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΘΕΑΤΡΟ)-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 30,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΟΠΕΡΑ)- ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 252,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΟΠΕΡΑ)-Ιδρυμα Λυρικό-Συμφωνικό Petruzelli 220,000
Δια μέσου του θεάματος: Ιταλό-ελληνικό υπερμεσικό αρχείο σε δίκτυο- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 215,500
ECUMENES-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 40,500
Δια μέσου του θεάματος: Ιταλό-ελληνικό υπερμεσικό αρχείο σε δίκτυο-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 100,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΘΕΑΤΡΟ)- ΝΑ ΑΧΑΙΑΣ 171,000
Διαδρομές ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων στους Νομούς Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και των ελληνικών μνημείων στους νομούς Bari και Lecce- ΕΛΛΑΔΑ ? ΙΤΑΛΙΑ-ΤΟΠΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 169,250
Διαδρομές ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων στους Νομούς Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και των ελληνικών μνημείων στους νομούς Bari και Lecce- ΕΛΛΑΔΑ ? ΙΤΑΛΙΑ- COMUNE DI BARLETTA 80,000
Διαδρομές ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων στους Νομούς Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και των ελληνικών μνημείων στους νομούς Bari και Lecce- ΕΛΛΑΔΑ ? ΙΤΑΛΙΑ-COMUNE DI NARDO 80,000
Το εργαστήρι των φωνών - Το έργο των νέων (ΘΕΑΤΡΟ)- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 530,000
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ-Κέντρο Έρευνας Bonomo 201,250
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 663,850
NET-ITEL: Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 127,500
NET-ITEL: Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΤΣΕ 136,000
NET-ITEL: Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία-CITADELLA DELLA RICERCA 106,250
NET-ITEL: Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία-ENEA BRINDISI 25,500
NET-ITEL: Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία-UNIVERSUS CSEI 42,500
NET-ITEL: Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία-CIASU 38,250
NET-ITEL: Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία-ITIS GIORGI BRINDISI 25,500
NET-ITEL: Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία-ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΣΕ 25,500
NET-ITEL: Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 153,000
Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 153,000
Ανάπτυξη και προώθηση για τα συστήματα παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας (PROBIOSIS)-Επαρχία του Λέτσε 25,500
Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 59,500
Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές - ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ 85,000
Ανάπτυξη και προώθηση για τα συστήματα παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας (PROBIOSIS)-Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura Basile Caramia 85,000
Ανάπτυξη και προώθηση για τα συστήματα παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας (PROBIOSIS)-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι 46,750
Ανάπτυξη και προώθηση για τα συστήματα παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας (PROBIOSIS)-Επαρχία του Μπάρι 75,000
Ανάπτυξη και προώθηση για τα συστήματα παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας (PROBIOSIS)-Πανεπιστήμιο του Μπάρι 85,000
Ανάπτυξη και προώθηση για τα συστήματα παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας (PROBIOSIS)-TEI Iονίων Νήσων 153,000
Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 255,000
Ανάπτυξη και προώθηση για τα συστήματα παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας (PROBIOSIS)-Επαρχία του Μπρίντιζι 25,500
Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ 127,500
NET-ITEL: Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα και την καινοτομία-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 170,000
Ανάπτυξη και προώθηση για τα συστήματα παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας (PROBIOSIS)-ΤΕΙ Ηπείρου 153,000
Δημιουργία πολυδιάστατου επιστημονικού δικτύου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή βιουλικών/Πανεπιστήμιο του Μπάρι 186,150
GREEKHOT - ΔΗΜΟΣ OTRANTO 54,000
GREEKHOT - ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 30,000
GREEKHOT - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 270,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων/Επαρχία του Λέτσε 100,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων/Ν.Α. Λευκάδας 262,000
TRIANET - ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 120,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων-ΝΑ Κεφαλληνιάς 64,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων/Επαρχία του Μπάρι 30,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων/Πανεπιστήμιο του Μπάρι 30,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων/Centro Proviniciale Bonomo 30,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων-ΝΕΠΑ 95,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων/Επαρχία του Μπρίντεζι 70,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων/Επιμελητήριο Λευκάδας 39,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων/Promobrindisi 60,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων/CRSA 80,000
HELITA Ελλάδα, Ιταλία: Τουριστικός δίαυλος για τουριστική ανάπτυξη-ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 390,000
HELITA Ελλάδα, Ιταλία: Τουριστικός δίαυλος για τουριστική ανάπτυξη-ΔΗΜΟΣ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 570,000
TRIANET - ΔΗΜΟΣ ΛΕΤΣΕ 335,000
GREEKHOT - ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ GRECIA SALENTINA 646,000
TRIANET - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ LECCE 77,500
ΤΡΙΑΝΕΤ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 77,500
TRIANET - ΔΗΜΟΣ OSTUNI 90,000
TRIANET - Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 90,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων-Πανεπιστήμιο Πατρών 80,000
Στήριξη και προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών προϊόντων-ΤΕΙ Μεσολογγίου 60,000
ECUMENES-REGIONE PUGLIA 88,800
Διαδρομές ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων στους Νομούς Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και των ελληνικών μνημείων στους νομούς Bari και Lecce- ΕΛΛΑΔΑ ? ΙΤΑΛΙΑ-ΤΟΠΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 93,750
Διαδρομές ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων στους Νομούς Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και των ελληνικών μνημείων στους νομούς Bari και Lecce- ΕΛΛΑΔΑ ? ΙΤΑΛΙΑ- ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ 71,000
Διαδρομές ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων στους Νομούς Πρεβέζης και Θεσπρωτίας και των ελληνικών μνημείων στους νομούς Bari και Lecce- ΕΛΛΑΔΑ ? ΙΤΑΛΙΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ? ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 81,000
Dry Stone Routes’ - Δίκτυο προστασίας και ανάδειξης της ξερολιθικής κληρονομιάς στο Ζαγόρι και το Salento-ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΠΕΡΣΑΝΟ 75,000
Δίκτυο Ανάδειξης του Περιβάλλοντος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Παραδοσιακών Οικισμών των Περιφερειών Ηπείρου και Απουλίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών-ΤΕΔΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 58,500
Δίκτυο Ανάδειξης του Περιβάλλοντος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Παραδοσιακών Οικισμών των Περιφερειών Ηπείρου και Απουλίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών- ΔΗΜΟΣ ALBEROBELLO 175,000
Δίκτυο Ανάδειξης του Περιβάλλοντος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Παραδοσιακών Οικισμών των Περιφερειών Ηπείρου και Απουλίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών-TEΔΚ ΑΡΤΑΣ 63,000
Δίκτυο Ανάδειξης του Περιβάλλοντος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Παραδοσιακών Οικισμών των Περιφερειών Ηπείρου και Απουλίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών- ΔΗΜΟΣ OSTUNI 112,000
Δίκτυο Ανάδειξης του Περιβάλλοντος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Παραδοσιακών Οικισμών των Περιφερειών Ηπείρου και Απουλίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών- TΕΔΚ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 319,500
Δίκτυο Ανάδειξης του Περιβάλλοντος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Παραδοσιακών Οικισμών των Περιφερειών Ηπείρου και Απουλίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ANEΘ) 81,000
Δίκτυο Ανάδειξης του Περιβάλλοντος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Παραδοσιακών Οικισμών των Περιφερειών Ηπείρου και Απουλίας με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών-ΤΕΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 103,500
‘Dry Stone Routes’ - Δίκτυο προστασίας και ανάδειξης της ξερολιθικής κληρονομιάς στο Ζαγόρι και το Salento-ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 265,500

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

12,892,960
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ -CNR ISTITUTO DI GENETICA VEGETALE 350,000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA-INTERREG IIIA-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ LECCE ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 120,000
COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANanegement) - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 81,342
PORPURA:Η Posidonia Oceanica: Προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση υπολειμμάτων στη γεωργία/ΤΕΙ Ηπείρου 180,000
COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANagement) -Φορέας Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα 33,192
ERESIA-ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 100,000
ERESIA-ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-GRUPP DI AZIONE LOCALE ISOLE SALENTO 640,000
ERESIA-ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ISAC-CNR 260,000
PORPURA:Η Posidonia Oceanica: Προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση υπολειμμάτων στη γεωργία/N.A. Κεφαλληνιάς Ιθάκης 180,000
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 558,000
COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANanegement) - Management Consortium of Torre Guaceto 104,230
COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANanegement)-Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού 67,302
ECODONET: Ανάπτυξη ενός πρότυπου διαδικτυακού εικονικού παρατηρητηρίου (Ecodo) των οικοσυστημάτων του Αχέροντα,Καλαμά και του Τόρε Γκουασέτο και της εφαρμογής του ως κινητή έκθεση και μόνιμο περιβαλλοντικό κιόσκι για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων οικοσυστημάτων/Πανεπιστήμιο του Λέτσε 326,000
ECODONET: Ανάπτυξη ενός πρότυπου διαδικτυακού εικονικού παρατηρητηρίου (Ecodo) των οικοσυστημάτων του Αχέροντα,Καλαμά και του Τόρε Γκουασέτο και της εφαρμογής του ως κινητή έκθεση και μόνιμο περιβαλλοντικό κιόσκι για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων οικοσυστημάτων/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 413,060
ECODONET: Ανάπτυξη ενός πρότυπου διαδικτυακού εικονικού παρατηρητηρίου (Ecodo) των οικοσυστημάτων του Αχέροντα,Καλαμά και του Τόρε Γκουασέτο και της εφαρμογής του ως κινητή έκθεση και μόνιμο περιβαλλοντικό κιόσκι για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων οικοσυστημάτων/Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Καλαμά και Αχέροντα 87,750
Ενέργεια 2.1: Επιτόπιοι οπτικοί έλεγχοι και καταγραφή ευαίσθητων τοποθεσιών των οικοσυστημάτων του Αχέροντα και Καλαμά (Στενά, Εκβολές και ενδιάμεση παράκτια ζώνη) με πιθανές εστίες διατάραξης ή/και μόλυνσης των οικοσυστημάτων./Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας 18,900
PORPURA:Η Posidonia Oceanica: Προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση υπολειμμάτων στη γεωργία/Επαρχία του Μπάρι 225,000
COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANanegement) - ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ SAN PIETRO VERNOTICO 40,080
COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANanegement) - ΔΗΜΟΣ ΟΣΤΟΥΝΙ 59,990
PORPURA:Η Posidonia Oceanica: Προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση υπολειμμάτων στη γεωργία/ISPA-CNR 225,000
COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANanegement) - ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (ΕΤΑΝΑΜ) ΑΕ 148,374
COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANanegement) - ΔΗΜΟΣ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 104,230
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA-INTERREG IIIA-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006- ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 46,000
COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANanegement) - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 104,742
COLECOMAN (COLlaborative ECOsystem MANanegement) - Επαρχία Brindisi 190,690

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,663,882
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δημιουργία Διασυνοριακού Οικολογικού Παρατηρητηρίου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών-Ελλάδα-Ιταλία- ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 36,000
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 1,107,707
Δημιουργία Διασυνοριακού Οικολογικού Παρατηρητηρίου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών-Ελλάδα-Ιταλία- Δήμος Μετσόβου 36,000
Δημιουργία Διασυνοριακού Οικολογικού Παρατηρητηρίου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών-Ελλάδα-Ιταλία- COMUNE DI BARLETTA 40,000
Δημιουργία Διασυνοριακού Οικολογικού Παρατηρητηρίου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών-Ελλάδα-Ιταλία- Δήμος Κόνιτσας 99,000
Δημιουργία Διασυνοριακού Οικολογικού Παρατηρητηρίου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών-Ελλάδα-Ιταλία-COMUNE DI MESAGNE 40,000
Δημιουργία Διασυνοριακού Οικολογικού Παρατηρητηρίου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών-Ελλάδα-Ιταλία- COMUNE DI NARDO 40,000
Ο Κήπος της ΕΔΕΜ: Πρότυπες εκπαιδευτικές δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού με τη χρήση νέων τεχνολογιών-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ 100,000
Ο Κήπος της ΕΔΕΜ: Πρότυπες εκπαιδευτικές δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού με τη χρήση νέων τεχνολογιών- N.A. Ηλείας 297,000
Ο Κήπος της ΕΔΕΜ: Πρότυπες εκπαιδευτικές δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού με τη χρήση νέων τεχνολογιών- ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 63,000
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 269,600
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACCETO 100,000
Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ TARANTA - ΣΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 1,794,423
FOCUSMED-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 130,600
FOCUSMED-ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΡΙ 138,950
FOCUSMED-ΔΗΜΟΣ ΠΟΥΤΙΝΙΑΝΟ 9,000
FOCUSMED-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 53,728
FOCUSMED-ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΕ 9,000
FOCUSMED-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 94,600
FOCUSMED-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 48,510
ARCHEOTOUR: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 450,000
ARCHEOTOUR: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 370,800
ARCHEOTOUR: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ 117,000
Αναβάθμιση, Ανάδειξη, Αξιοποίηση και Διακρατική Προβολή των Σπηλαίων Περάματος και Castellana-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 526,000
Αναβάθμιση, Ανάδειξη, Αξιοποίηση και Διακρατική Προβολή των Σπηλαίων Περάματος και Castellana-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 369,650
Αναβάθμιση, Ανάδειξη, Αξιοποίηση και Διακρατική Προβολή των Σπηλαίων Περάματος και Castellana-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 551,500
Δημιουργία Διασυνοριακού Οικολογικού Παρατηρητηρίου για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών-Ελλάδα-Ιταλία- COMUNE DI OSTUNI 40,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,932,068
.

 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αξιολόγηση της παραγωγής των αυτόχθονων φυλών ζώων,καινοτομία του βιοϊατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας Ιταλίας/Παν.του Μπάρι,Τμήμα Κλινικής Παθολογίας 42,500
INTERSTORE:Αποκεντρωμένη κοινοχρησία δεδομένων με εφαρμογές στην επεξεργασία βιοϊατρικών εικόνων/Πανεπιστήμιο του Λέτσε 425,000
Στρατηγικές Ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ 170,000
Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στη διαδικασία της βιολογικής γεωργίας και της παραγωγής και προώθησης βιολογικών αγροτικών προϊόντων/Πανεπιστήμιο Πατρών 175,886
INTERSTORE:Αποκεντρωμένη κοινοχρησία δεδομένων με εφαρμογές στην επεξεργασία βιοϊατρικών εικόνων/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 425,000
CO-BIO: Επιστημονική συνεργασία για την διεύρυνση της έρευνας και τη μετάβαση της τεχνογνωσίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων, με σκοπό την στήριξη της ανταγωνιστικότητας τους στα πλαίσια της φιλικής προς το έδαφος ανάπτυξης-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 68,000
CO-BIO: Επιστημονική συνεργασία για την διεύρυνση της έρευνας και τη μετάβαση της τεχνογνώσιας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων, με σκοπό την στήριξη της ανταγωνιστικότητας τους στα πλαίσια της φιλικής προς το έδαφος ανάπτυξης-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 340,000
CO-BIO: Επιστημονική συνεργασία για την διεύρυνση της έρευνας και τη μετάβαση της τεχνογνωσίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων, με σκοπό την στήριξη της ανταγωνιστικότητας τους στα πλαίσια της φιλικής προς το έδαφος ανάπτυξης-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΠΑΡΙ 85,000
CO-BIO: Επιστημονική συνεργασία για την διεύρυνση της έρευνας και τη μετάβαση της τεχνογνωσίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων, με σκοπό την στήριξη της ανταγωνιστικότητας τους στα πλαίσια της φιλικής προς το έδαφος ανάπτυξης-ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 182,750
CO-BIO: Επιστημονική συνεργασία για την διεύρυνση της έρευνας και τη μετάβαση της τεχνογνωσίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις τοπικών προϊόντων, με σκοπό την στήριξη της ανταγωνιστικότητας τους στα πλαίσια της φιλικής προς το έδαφος ανάπτυξης-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 131,750
Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 378,100
Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS) - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΤΣΕ 170,000
Αξιολόγηση της παραγωγής των αυτόχθονων φυλών ζώων,καινοτομία του βιοϊατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας-Ιταλίας/Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων (ΕΘΙΑΓΕ) 76,500
Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40,750
Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS)-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 48,900
Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS)-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 81,500
Αξιολόγηση της παραγωγής των αυτόχθονων φυλών ζώων,καινοτομία του βιοϊατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας Ιταλίας/ΤΕΙ Ηπείρου 157,250
Ne.Di.C.T.T.H-Δίκτυο για τη διάδοση του πολιτισμού,του τουρισμού και της περιβαλλοντικής κληρονομιάς ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία/Πανεπιστήμιο του Λέτσε 323,000
Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS)-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 97,800
Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS)-ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 24,450
Αξιολόγηση της παραγωγής των αυτόχθονων φυλών ζώων,καινοτομία του βιοϊατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας Ιταλίας/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 51,000
Αξιολόγηση της παραγωγής των αυτόχθονων φυλών ζώων,καινοτομία του βιοϊατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας-Ιταλίας/Πανεπιστήμιο του Μπάρι,Dipartimento di Progettazione 437,750
Στρατηγικές Ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού - ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 654,500
Αξιολόγηση της παραγωγής των αυτόχθονων φυλών ζώων,καινοτομία του βιοϊατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας-Ιταλίας/Πανεπιστήμιο του Λέτσε 42,500
Ne.Di.C.T.T.H.-Δικτυο για την διαδοση του πολιτισμου,του τουρισμου και της περιβαλλοντικης κληρονομιας αναμεσα στην Ελλαδα και στην Ιταλια/Πανεπιστήμιο Πατρών. 467,500
Ne.Di.C..T.T.H-Δικτυο για την διαδοση του πολιτισμου του τουρισμου και της περιβαλλοντικης κληρονομιας αναμεσα στην Eλλαδα και στην Iταλια/Δήμος του Λέτσε 59,500
LOC Elaion:Πρωτοποριακές ενέργειες για την προστασία και την ανάδειξη της υποστηρικτέας τοπικής παραγωγής του αγνού παρθένου ελαιόλαδου - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 99,504
Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στη διαδικασία της βιολογικής γεωργίας και της παραγωγής και προώθησης βιολογικών αγροτικών προϊόντων/Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 157,288
Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στη διαδικασία της βιολογικής γεωργίας και της παραγωγής και προώθησης βιολογικών αγροτικών προϊόντων/Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι 165,266
LOC Elaion:Πρωτοποριακές ενέργειες για την προστασία και την ανάδειξη της υποστηρικτέας τοπικής παραγωγής του αγνού παρθένου ελαιόλαδου - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 371,158
LOC Elaion:Πρωτοποριακές ενέργειες για την προστασία και την ανάδειξη της υποστηρικτέας τοπικής παραγωγής του αγνού παρθένου ελαιόλαδου - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 236,130
LOC Elaion:Πρωτοποριακές ενέργειες για την προστασία και την ανάδειξη της υποστηρικτέας τοπικής παραγωγής του αγνού παρθένου ελαιόλαδου - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 95,302
Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στη διαδικασία της βιολογικής γεωργίας και της παραγωγής και προώθησης βιολογικών αγροτικών προϊόντων/Δήμος του Zollino 92,263
Αξιολόγηση της παραγωγής των αυτόχθονων φυλών ζώων,καινοτομία του βιοϊατρικού προϊόντος και διατήρηση της βιοποικιλότητας στις διασυνοριακές περιοχές Ελλάδας-Ιταλίας/Πανεπιστήμιο του Μπάρι,Τμήμα Βιοϊατρικής 42,500
Συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στη διαδικασία της βιολογικής γεωργίας και της παραγωγής και προώθησης βιολογικών αγροτικών προϊόντων/Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 259,263

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,675,560
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ : ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ

SEALINK- N.A. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 66,666
SEALINK- N.A. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 33,335
SEALINK-ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 53,332
SEALINK- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 50,000
SEALINK-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 63,334
SEALINK- OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΑΣ 66,666

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

333,333
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύνδεση και λειτουργία τηλεφωνικού δικτύου και δια-δικτύου του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ/ 50,000
Έλεγχος του Προγράμματος 118,998
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ iNTERREG III A/EΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2,950
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες - Έξοδα Συνεδριάσεων Συσκέψεων 287,789
Δαπάνες μετακινήσεων και διαμονής 173,351
ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 400,000
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 550,000
Υποστηρικτικές υπηρεσίες, (έξοδα συνεδριάσεων-συσκέψεων, δαπάνες μετάφρασης, διερμηνείας, φωτοαντιγράφησης, μισθώσεις αιθουσών κτλ) του προγράμματος κοινοτικής πρωτοβουλίας interreg ΙΙΙ Α / Ελλάδα-Ιταλία 222,684
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ/ Ελλάδα - Ιταλία 1,130,000
Ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος INTERREG III A Ελλάδα-Ιταλία 80,000
Λειτουργία δομών Στήριξης - Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ/ Ελλάδα - Ιταλία 60,321
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 816,794

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,892,888
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον κλάδο των αγροτικών τροφίμων-Εμπορικό Επιμελητήριο Μπρίντιζι 552,500
Πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον κλάδο των αγροτικών τροφίμων/Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 297,500

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

850,000
.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

INNOVA:Ολοκληρωμένες δράσεις για τη μεταφορά καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς/Universus CSEI Πανεπιστημιακή κοινοπραξία για την κατάρτιση και την οικονομία 215,000
INNOVA:Ολοκληρωμένες δράσεις για τη μεταφορά καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς/Τecnopolis CSATA sc.a.r.l. 97,000
INNOVA:Ολοκληρωμές δράσεις για τη μεταφορά καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς/Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 199,750
INNOVA:Ολοκληρωμές δράσεις για τη μεταφορά καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς/Citadella della ricerca S.c.p.a. 96,000
INNOVA:Ολοκληρωμένες δράσεις για τη μεταφορά καινοτομίας σε στρατηγικούς τομείς/ΤΕΙ Ηπείρου 208,250

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

816,000
.

 ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

INTRAFLOWS-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 50,000
INTRAFLOWS-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 50,000
INTRAFLOWS-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 103,333
INTRAFLOWS-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 63,334
INTRAFLOWS-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε 66,666

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

333,333
.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ 9,118,163
Προμήθεια δύο περιπολικών σκαφών 2,225,680
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 1,035,000
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2,331,308

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

14,710,150
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ-ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ GRECIA ΣΑΛΕΝΤΙΝΑ 850,000
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ-ΔΗΜΟΣ PUTIGNANO 100,000
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ - COMUNE DI TORCHIAROLO: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ- ΔΗΜΟΣ TORCHIAROLO 220,000
Η εικόνα της μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ 93,600
Η εικόνα της μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής- TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 107,280
Η εικόνα της μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής-ΔΗΜΟΣ ΛΕΤΣΕ 178,812
Διαδραστικός πολιτιστικός και εθνολογικός Άτλαντας- ΙΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 315,000
Η εικόνα της μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 113,760
Διαδραστικός πολιτιστικός και εθνολογικός Άτλαντας-ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 135,000
Η εικόνα της μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TOY ΛΕΤΣΕ 54,080
Διαδραστικός πολιτιστικός και εθνολογικός Άτλαντας- ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΣΕ 150,000
Διαδραστικός πολιτιστικός και εθνολογικός Άτλαντας-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 135,000
Διαδραστικός πολιτιστικός και εθνολογικός Άτλαντας- ΝΑ ΗΛΕΙΑΣ 180,000
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας, Παξών και διαποντίων νήσων 153,000
«Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο ? Διαδραστική πολυμεσική προβολή των αρχαιολογικών χώρων και του ευρύτερου περιβάλλοντος της Δωδώνης, της Barletta και του Nardo»- ΔΗΜΟΣ BARLETTA 139,000
Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο ? Διαδραστική πολυμεσική προβολή των αρχαιολογικών χώρων και του ευρύτερου περιβάλλοντος της Δωδώνης, της Barletta και του Nardo- ΔΗΜΟΣ ΝΑRDO 112,000
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΑΓ. BΛΑΣΙΟΥ 90,000
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας 486,000
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας 81,000
«Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο ? Διαδραστική πολυμεσική προβολή των αρχαιολογικών χώρων και του ευρύτερου περιβάλλοντος της Δωδώνης, της Barletta και του Nardo»- ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 544,500
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ 100,000
Η σκηνή των παιδιών - Κέντρο θεατρικής παραγωγής για την παιδική ηλικία και τη νεότητα. Μόνιμο κέντρο σπουδών πάνω στην κουλτούρα για την παιδική ηλικία και την νεότητα- ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 410,000
?Η σκηνή των παιδιών - Κέντρο θεατρικής παραγωγής για την παιδική ηλικία και τη νεότητα. Μόνιμο κέντρο σπουδών πάνω στην κουλτούρα για την παιδική ηλικία και την νεότητα-Δήμος του Μπρίντιζι 150,000
Η σκηνή των παιδιών - Κέντρο θεατρικής παραγωγής για την παιδική ηλικία και τη νεότητα. Μόνιμο κέντρο σπουδών πάνω στην κουλτούρα για την παιδική ηλικία και την νεότητα- ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 396,000
Καρναβάλι του Πουτινιάνο - Περιφέρεια Απουλίας 2,749,933
ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΦΩΝΗ-ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΤΙΩΝ 108,000
ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΦΩΝΗ-ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 90,000
ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΦΩΝΗ-ΔΗΜΟΣ LEVERANO 70,000
ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΦΩΝΗ-ΔΗΜΟΣ FASANO 70,000
ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΦΩΝΗ-ΔΗΜΟΣ SANTEREMO IN COLLE 70,000
ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΦΩΝΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 295,000
ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΦΩΝΗ-ΔΗΜΟΣ MONOPOLI 140,000
ΔΗΜΟΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ - COMUNE DI TORCHIAROLO: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ AΓΝΑΝΤΩΝ 337,500
ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ - Περιφέρεια Ηπείρου 650,997
ΗΛΙΟΣ ΖΩΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΤΣΕ 242,079
ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΦΩΝΗ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 121,500

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

10,239,041
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

PELAGOS-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 84,690
SECURE_TRANS_PORTS-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 318,050
INTRA_RADAR - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 230,000
INTRA_RADAR-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 335,000
SECURE SEA- ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ- ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ BRINDISI 1,828,200
INTRA_RADAR - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 1,570,000
SECURE_TRANS_PORTS-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 600,000
INTRA_RADAR-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 335,000
PELAGOS-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 698,687
SECURITY CHECK-IN SYSTEMS-ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 25,408
SECURITY CHECK-IN SYSTEMS-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 2,142,218
SECURITY CHECK-IN SYSTEMS-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 648,600
PELAGOS-ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 69,000
SECURE_TRANS_PORTS-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 648,600
SECURE_TRANS_PORTS-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΡΙ 1,250,000
PELAGOS-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΥΡΑΣ 310,500

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

11,093,953
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχειρηματικές Αποστολές-Επιμελητήριο Ιωαννίνων 100,000
Επιχειρηματικές Αποστολές-Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 450,000
Διασυνοριακό Δίκτυο υποστήριξης της συνεργασίας και εξωστρέφειας ΜΜΕ παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας και τουρισμού - INTERCOP -ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ Α.Ε.) 3,100,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΌΓΚΟΥΣ “ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” ΚΑΙ “MURGIA”-6ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 250,000
Επιχειρηματικές Αποστολές-Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 100,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 100,000
Δειγματισμοί,ημερίδες,workshops/Επιμελητήριο Ιωαννίνων 50,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΔΗΜΟΣ ALBEROBELLO 70,500
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 119,000
Δειγματισμοί,ημερίδες,workshops/Eπιμελητήριο Θεσπρωτίας 100,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 110,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 58,000
Δειγματισμοί,ημερίδες,workshops/Eπιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 480,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 55,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 216,000
Eπιχειρηματικές Αποστολές-Επιμελητήριο του Πρίντεζι 350,000
Δειγματισμοί,ημερίδες,workshops/Eπιμελητήριο του Πρίντεζι 370,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΌΓΚΟΥΣ “ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” ΚΑΙ “MURGIA”-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ BARI 174,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΌΓΚΟΥΣ “ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” ΚΑΙ “MURGIA”-ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 155,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΌΓΚΟΥΣ “ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” ΚΑΙ “MURGIA”-ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 195,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΌΓΚΟΥΣ “ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ” ΚΑΙ “MURGIA”-COMUNITA MONTANA MURGIA BARESE SUD EST 155,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,757,500
.

  Σύνολο προγράμματος

184,640,295
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"