ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΖΩΟΝΟΣΩΝ. 368,722
Δράσεις για την προστασία της Υγείας με σκοπό την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα παροχής υπηρεσιών που αφορούν το τοπικό πληθυσμό με σκοπό την δημιουργία υψηλού επιπέδου υποδομών που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση , σε τοπικό επίπεδο, υγειονομικών ζητημάτων χωρίς την ανάγκη μετακίνησης πληθυσμού προς τα μητροπολιτικά κέντρα / ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 280,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

648,722
.

 ΜΟΥΣΕΙΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1,763,642

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,763,642
.

 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ KΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6,779,202

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,779,202
.

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ Π.Κ.Π. INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ? ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 10,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

10,000
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ - "ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ" 298,135
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 43,188
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 387,499
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΑΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 690,914
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΠΗΛΑΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΟΚΑΜΑΡΑ» ΚΑΣΟΥ ΚΑΙ «ΠΙΘΑΡΚΑ» ΕΡΗΜΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 325,000
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΠΗΛΑΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΟΚΑΜΑΡΑ» ΚΑΣΟΥ ΚΑΙ «ΠΙΘΑΡΚΑ» ΕΡΗΜΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 225,000
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ 14ου ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 48-50 ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ 318,417
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΚΟΥΡΗΤΙΑ ΟΔΟΣ» - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 82,000
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 48 307,326
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΚΟΥΡΗΤΙΑ ΟΔΟΣ» - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 220,000
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΚΟΥΡΗΤΙΑ ΟΔΟΣ» - ΑΙΚΣ/ΥΠΠΟ 50,000
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 799,650

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,747,128
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δημιουργία Πάρκων Γλυπτικής στην Κύπρο και την Κρήτη / Καλών Τεχνών 106,338
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΚΟΥΡΗΤΙΑ ΟΔΟΣ» - ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 323,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

429,338
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 900,000
Εξοπλισμός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου 674,906
Εξοπλισμός πυροσβεστικών Υπηρεσιών και μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης 7,647,391
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7,270,158

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

16,492,455
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

Σύστημα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 35,000
Σύστημα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες / ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 320,000
Σύστημα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες / ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 25,000
Σύστημα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 50,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

430,000
.

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ 136,820
Δίκτυο συνεργασίας: Λεμεσός, Πάφος, Ιεράπετρα για την ανάδειξη της υπαίθρου και την προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού - Δήμος Ιεράπετρας 130,000
Δίκτυο συνεργασίας: Λεμεσός, Πάφος, Ιεράπετρα για την ανάδειξη της υπαίθρου και την προβολή εναλλακτικών μορφών τουρισμού - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 50,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 351,883
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ / ΡΟΔΟΣ 84,343
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 18,386
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 25,288
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ / Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 429,930
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ / Κ.Ε.Β.Ε. 314,221
Δράσεις της οργάνωσης γυναίκες χωρίς σύνορα για την ανάδειξη και προβολή στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών 97,990
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ 80,513
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 117,334
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 21,414
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 34,213

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,892,335
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΑΣΣΑΣ 63,000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ 134,000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 63,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

260,000
.

 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΚΟΥΡΗΤΙΑ ΟΔΟΣ» - ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ 25,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

25,000
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-ΚΥΠΡΟΥ - ΟΠΕ 310,000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ & ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ / ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 30,000
Διακρατική συνεργασία για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 48,400
eMARKET-PATH E4: ΔΙ@ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4 (ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΑΦΟΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ) - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 154,600
Διακρατική συνεργασία για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 156,600
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-ΚΥΠΡΟΥ - ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 40,000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ / ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 105,000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ & ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ / ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 340,000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 143,857
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΡΑΣΙΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 800,000
Διακρατική συνεργασία για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού - Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 115,000
eMARKET-PATH E4: ΔΙ@ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε4 (ΡΕΘΥΜΝΟ - ΠΑΦΟΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ) - ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) 71,000
Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων για την πρόληψη εξάρτησης από το αλκοόλ και το κάπνισμα 140,224
Ανάπτυξη Δικτύου Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεταξύ των Συνόρων Ελλάδας και Κύπρου - Generation of a Renewable Energy Exploitation Network between Cretan & Cypriot Borders (GREEN-CCB) - ΤΕΙ Κρήτης 234,700
Ανάπτυξη Δικτύου Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεταξύ των Συνόρων Ελλάδας και Κύπρου - Generation of a Renewable Energy Exploitation Network between Cretan & Cypriot Borders (GREEN-CCB) - Δήμος Νέας Αλικαρνασσού 115,300
Ανάπτυξη Δικτύου Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεταξύ των Συνόρων Ελλάδας και Κύπρου - Generation of a Renewable Energy Exploitation Network between Cretan & Cypriot Borders (GREEN-CCB) - Δήμος Λατσιών 90,000
Αγ. Νικόλαος - Αγ. Δομέτιος: Κρήτη - Κύπρος πολιτιστικές ανταλλαγές 33,750
Ο πολιτισμός της ελιάς από την Κρήτη στην Κύπρο 95,512
Ανάδειξη και προβολή της Εκκλησίας του Αγίου Κήρυκου στην Ικαρία και στη Λετυμπού 139,003
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος INTERREG IIIA/ Ελλάδα - Κύπρος. 617,752

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,780,697
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διασυνοριακό σχέδιο αξιοποίησης και αξιολόγησης της ομαλής (αβαθούς) γεωθερμίας στους Δήμους Μούδρου και Γεροσκήπου / ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 82,500
Διασυνοριακό σχέδιο αξιοποίησης και αξιολόγησης της ομαλής (αβαθούς) γεωθερμίας στους Δήμους Μούδρου και Γεροσκήπου / ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 28,820
Διασυνοριακό σχέδιο αξιοποίησης και αξιολόγησης της ομαλής (αβαθούς) γεωθερμίας στους Δήμους Μούδρου και Γεροσκήπου / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 6,000
Διασυνοριακό σχέδιο αξιοποίησης και αξιολόγησης της ομαλής (αβαθούς) γεωθερμίας στους Δήμους Μούδρου και Γεροσκήπου / ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 301,620

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

418,940
.

 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Υποστρώματα Τεχνητών Ιστών με Ταχεία Πρωτοτυποποίηση και Ηλεκτρόκλωση Νανοϊνών / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κύπρου 105,000
«Καινοτόμες Δράσεις στο Πεδίο του Εργαστηριακού και Λειτουργικού Χαρακτηρισμού Λεπτών Επικαλύψεων και άλλων Σκληρών Προηγμένων Υλικών Βιομηχανικών Εφαρμογών» - Διακριτικός Τίτλος: «Thin Is In» / ΤΕΙ ΚΥΠΡΟΣ 63,000
Καινοτόμα φωτοβολταϊκά στοιχεία και φωτοβολταϊκά συστήματα βελτιωμένης απόδοσης /ΤΕΙ Κρήτης 163,000
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 81,000
«Καινοτόμες Δράσεις στο Πεδίο του Εργαστηριακού και Λειτουργικού Χαρακτηρισμού Λεπτών Επικαλύψεων και άλλων Σκληρών Προηγμένων Υλικών Βιομηχανικών Εφαρμογών» - Διακριτικός Τίτλος: «Thin Is In» / ΤΕΙ Κρήτης 161,250
Καινοτόμα φωτοβολταϊκά στοιχεία και φωτοβολταϊκά συστήματα βελτιωμένης απόδοσης / Πανεπιστήμιο Κύπρου 102,000
Καινοτόμα φωτοβολταϊκά στοιχεία και φωτοβολταϊκά συστήματα βελτιωμένης απόδοσης / Ι.Τ.Ε.- Ι.Η.Δ.Λ. 25,000
Διερεύνηση των Επιπτώσεων των Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων στην Ποιότητα του Παράκτιου Περιβάλλοντος και Ανάδειξη Δεικτών Περιβαλλοντικής Ποιότητας στα Πλαίσια Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 230,000
«ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ» / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 180,000
«Καινοτόμες Δράσεις στο Πεδίο του Εργαστηριακού και Λειτουργικού Χαρακτηρισμού Λεπτών Επικαλύψεων και άλλων Σκληρών Προηγμένων Υλικών Βιομηχανικών Εφαρμογών» - Διακριτικός Τίτλος: «Thin Is In» / ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κρήτης 50,750
«Καινοτόμες Δράσεις στο Πεδίο του Εργαστηριακού και Λειτουργικού Χαρακτηρισμού Λεπτών Επικαλύψεων και άλλων Σκληρών Προηγμένων Υλικών Βιομηχανικών Εφαρμογών» - Διακριτικός Τίτλος: «Thin Is In» / ΑΤΙ Κύπρος 30,000
Διερεύνηση των Επιπτώσεων των Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων στην Ποιότητα του Παράκτιου Περιβάλλοντος και Ανάδειξη Δεικτών Περιβαλλοντικής Ποιότητας στα Πλαίσια Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 /ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΤΑΘΕ) Κύπρος 70,000
«ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ» / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 60,000
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (ΜΟΝΙΤΟRING) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 70,000
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ (ΜΟΝΙΤΟRING) ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 180,000
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 144,000
Υποστρώματα Τεχνητών Ιστών με Ταχεία Πρωτοτυποποίηση και Ηλεκτρόκλωση Νανοϊνών /ΤΕΙ Κρήτης 165,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,880,000
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)

Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στη Μεταποίηση και τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου (Ν. 3299/04) με Τελικό Δικαιούχο το ΥΠ.ΟΙ.Ο. – (2008 – ΚΥΠΡΟΣ) 9,160,052

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,160,052
.

 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Κ.Π.Σ

Έξοδα συνεδριάσεων και συσκέψεων του προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A / EΛΛΑΔΑ - Κύπρος 154,700
Λειτουργικές Δαπάνες του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A / Ελλάδα - Κύπρος 1,600,000
Δαπάνες Μετακινήσεων Εσωτερικού και Εξωτερικού του Προγράμματος Κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III A / Ελλάδα-Κύπρος. 100,000
Σύνδεση και λειτουργία τηλεφωνικού δικτύου και δια-δικτύου του προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 20,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,874,700
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΧ ΑΝΤΕ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIA / ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 28,560
Ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος 23,600
Παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A / Ελλάδα - ΚΥΠΡΟΣ 210,000
Eμπειρογνωμοσύνη για την εξειδίκευση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στους τομείς του Tουρισμού και της Mεταποίησης. 8,330
Δράσεις τεχνικής υποστήριξης, δημοσιότητας και πληροφόρησης του Προγράμματος INTERREG III A Ελλάδα- Κύπρος 51,029
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIA / ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013 53,550
Δράσεις διαχείρισης, ελέγχου και υποστήριξης του Προγράμματος INTERREG III A Ελλάδα- Κύπρος 201,220
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIA / ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 53,550
Σύμβουλος ενημέρωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Π.Κ.Π. INTERREG III A/Ελλάδα- Κύπρος 23,800
Μελέτη με τίτλο « Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κατάρτισης» 17,850

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

671,489
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΕΥΥΟ 630,000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 90,450
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 36,600
‘’ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ’’ / Κ.Α.Δ.Δ. 120,780
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ - ΟΑΕΔ 507,500
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΙΦΕΤ 109,800
Εξειδικευμένη Κατάρτιση και Εκπαίδευση Διασυνοριακής Συνεργασίας - Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 60,216
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 225,086
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΑΔΔ 120,000
‘’ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ’’ / Δ.Ι.Δ.Δ. 512,400
‘’ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ’’ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 448,350
e-learning στη Δημόσια Διοίκηση: Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων από την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω πιλοτικών προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΚΑΔΔ 45,000
e-learning στη Δημόσια Διοίκηση: Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων από την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω πιλοτικών προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΚΕΣΔ 176,200
Εξειδικευμένη Κατάρτιση και Εκπαίδευση Διασυνοριακής Συνεργασίας - Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου 176,025

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,258,407
.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

«Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Διασυνοριακές αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών και νηπίων στην Ελλάδα και την Κύπρο - Πανεπιστήμιο Κρήτης 110,500
«Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Διασυνοριακές αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών και νηπίων στην Ελλάδα και την Κύπρο - Πανεπιστήμιο Κύπρου 81,000
Κοινά Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά προγράμματα Ελλάδας ? Κύπρου στην Ιστορία και Αρχαιολογία της Ιατρικής, την Παλαιοπαθολογία και την Παλαιοακτινολογία - Πανεπιστήμιο Κρήτης 132,000
Κοινά Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά προγράμματα Ελλάδας ? Κύπρου στην Ιστορία και Αρχαιολογία της Ιατρικής, την Παλαιοπαθολογία και την Παλαιοακτινολογία - Πανεπιστήμιο Κύπρου 93,000
Εκπαίδευση και Έρευνα σε Θέματα Νανο-υλικών και Νανο-τεχνολογίας: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογές - Πανεπιστήμιο Κύπρου 93,000
Εκπαίδευση και Έρευνα σε Θέματα Νανο-υλικών και Νανο-τεχνολογίας: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογές - Πανεπιστήμιο Κρήτης 212,000
«Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Διασυνοριακές αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών και νηπίων στην Ελλάδα και την Κύπρο - Πανεπιστήμιο Αιγαίου 73,500

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

795,000
.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2,004,000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 123,355
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ 17,718,340
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 956,019
CYPRUS VTMIS - ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 3,000,000
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 352,633
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1,101,736
Προμήθεια τριών περιπολικών σκαφών 3,262,328
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 3,145,097

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

31,663,508
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου "Σάμοινα". Πιστή, φυσική κατασκευή του πλοίου, δημιουργία μαθηματικού μοντέλου και παρουσίαση του κοινωνικο-ιστορικού πλαισίου, με βάση την ιστορική τεκμηρίωση. Πραγμάτωση προγράμματος πλόων? 402,155
Ανάδειξη και προβολή της Κεραμικής Τέχνης ως πολιτισμικό και ιστορικό χαρακτηριστικό γνώρισμα μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου 119,644
Κρήτη και Κύπρος στον χώρο και στον χρόνο. 62,901
Προβολή των Σιναίτικών Μνημείων στην Ελλάδα και τη Κύπρο μέσω μελέτης, ψηφιακής καταγραφής, πολυμεσικής παραγωγής, εκδόσεως καταλόγου και εκθέσεων της κοινής Αρχιτεκτονικής και Ιστορικής Κληρονομιάς στο ΣιναϊτικΟ Μετόχι Αγίου Ματθαίου στο Ηράκλειο της Κρήτης 100,000
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-Ανάπτυξη διαδικτυακής Πύλης, Προμήθεια Εξοπλισμού και εμπορικά διαθέσιμου λογισμικού 70,000
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΛΕΤΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑ 93,000
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΩΔΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 150,000
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΡΦΟΥ 50,000
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ 80,000
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 50,000
Συνεργασία για την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας - Κύπρου και την προώθηση των πολιτστικών ανταλλαγών μεταξύ Δήμου Νότιας Ρόδου - Κυπριακού Κέντρου Μελετών 100,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,277,701
.

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στην μεταποίηση, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 250,000
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στην μεταποίηση, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο PROBANK Α.Ε. 167,565
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στον τριτογενή τομέα, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 499,120
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στον τριτογενή τομέα, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 228,460
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στον τριτογενή τομέα, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 65,697
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στην μεταποίηση, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 498,982
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στον τριτογενή τομέα, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 207,577
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στον τριτογενή τομέα, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο MARFIN EGNATIA BANK 317,361
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στον Τριτογενή Τομέα (εμπόριο-υπηρεσίες), μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 73,255
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στην μεταποίηση, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο ASPIS BANK 205,575
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στον τριτογενή τομέα, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο ASPIS BANK 180,072
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Π.K.Π. INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ της Κ.Π. Interreg III, μέτρο 2.1 στον τριτογενή τομέα, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006, με Τελικό Δικαιούχο ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 348,849

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,042,513
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Διερεύνηση και παραγωγή υλικού προβολής των κοινών πολιτιστικών στοιχείων της Αναγέννησης μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. 115,268
Δρόμοι της πίστης -Ψηφιακή Πατρολογία 180,000
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 94,495
Οι δρόμοι του κρασιού στην ανατολική Μεσόγειο: Λήμνος - Κύπρος. 142,205
«Άθως ?Κύπρος. Σχέσεις και οσμώσεις του Aθωνικού μοναχισμού με την Aνατολική Mεσόγειο» / ΜΕΤΟΧΙ ΤΡΥΓΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 300,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

831,968
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

«Ενοποιημένο Δίκτυο Τηλεϊατρικής «Ελλάδος – Κύπρου», με ολοκληρωμένα ευρυζωνικά Δορυφορικά και Επίγεια Δίκτυα : Τηλε-Ιπποκράτης» / ΕΚΕΦΕ <<ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ>> 182,928
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ. / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , Ε.Λ.Κ.Ε. 152,000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ. / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 201,100
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 231,084
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 334,082
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 283,015
«Ενοποιημένο Δίκτυο Τηλεϊατρικής «Ελλάδος – Κύπρου», με ολοκληρωμένα ευρυζωνικά Δορυφορικά και Επίγεια Δίκτυα : Τηλε-Ιπποκράτης» / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 80,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,464,208
.

  Σύνολο προγράμματος

92,597,005
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"