ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  URBAN - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ - Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2,667

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,667
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΑΛΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ") ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 674,806
ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2001 - 2006 69,266
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 69,266
ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ 223,588
«ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ» 364,845
ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΛΕΜΠΟΥΡΗ 214,625
«ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ» 52,025
ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,240,200
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 51,955
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ "ΜΟΥΣΕΙΟΥ" 2,913,578
Υποδομές υποστήριξης & διασύνδεσης δικτύων πολιτιστικών δραστηριοτήτων 350,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,224,154
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 14,840

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

14,840
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1,475
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 9,950
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 34,414
Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 232,451
Οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Ε.Π. Ηρακλείου Κρήτης 19,765

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

298,055
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 14,280
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 19,500
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΤΟΥ Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 68,425
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΠΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 39,200

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

141,405
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 358,266
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 117,265
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 31,335

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

506,865
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 829,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

829,000
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣΕνίσχυση απασχόλησης και δημιουργικότητας 1,607,628

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,607,628
.

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Υπηρεσίες»,«Τουρισμός» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 233,421
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα»,«Τουρισμός» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 199,722
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα»,«Τουρισμός» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 284,420
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα»,«Τουρισμός» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 174,380
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα»,«Τουρισμός» μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 123,802
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα»,«Τουρισμός» μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, με Τελικό Δικαιούχο ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 528,867
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα»,«Τουρισμός» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο PROBANK Α.Ε. 97,629
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα»,«Τουρισμός» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 109,684
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΗΡΑΚΛΕΙΟ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα»,«Τουρισμός» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 91,508

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,843,435
.

  Σύνολο προγράμματος

11,468,050
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"