ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  URBAN - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 564,291

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

564,291
.

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ - Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2,331

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,331
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ) 562,869
ΜΕΤΡΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Β’ ΦΑΣΗ 153,269
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΤΗΣ ΜΠΟΥΚΛΟΥΤΖΑ 361,634
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΕΛΟΧΕΙΜΑΡΟΥ (ΜΠΟΥΚΛΟΥΤΖΑ) Β’ ΦΑΣΗ 374,608
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 270,307
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ 247,969
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1,717,100
ΜΕΤΡΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 109,584
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ.22 ΚΑΙ Ο.Τ.26 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ 119,095
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ 197,082
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 299,912

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,413,428
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ HABITAT 103,691
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001 43,673
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΜΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 14,600
ΜΕΛΕΤΗ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 14,500

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

176,464
.

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Διάδοση ωφελειών των νέων τεχνολογιών και αναβάθμιση της βάσης δεδομένων των infokiosks 108,500
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 91,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

199,500
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» 114,950
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 14,969
Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 349,466
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10,000
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 38,056
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4,003

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

531,445
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 14,280
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 69,500
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΠΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 39,200
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 19,500
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 134,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

276,480
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 26,265
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» 87,524
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΜΑΣΤΟΡΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 24,837
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ 198,270
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 88,502

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

425,398
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ «Κινητή Μονάδα Ιατρικής Περίθαλψης» 106,990
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ SOS 47,489
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ «Κινητή μονάδα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών» 95,560

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

250,039
.

 ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 400,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

400,000
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1,099,846
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1,663,238

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,763,084
.

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 291,571
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο PROBANK Α.Ε. 30,775
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 156,678
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 47,939
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 75,966
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK AE 96,622

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

699,551
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 178,720

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

178,720
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«Δημιουργία δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας 48,333

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

48,333
.

  Σύνολο προγράμματος

10,929,062
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"