ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  URBAN - ΠΕΡΑΜΑ

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» 191,590
Μελέτη έργων αντιμετώπισης της ρύπανσης σε επιχειρήσεις της ΝΕΖ και εξοπλισμού συλλογής και αποκομιδής των ρύπων που προέρχονται από τις δραστηριότητες της ναυπηγοεπισκευής 30,000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

221,590
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α' Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 711,600
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β’ Κ.Α.Π.Η ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 511,674
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 466,059
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 374,850
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 484,968

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,549,151
.

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ - Ε.Π. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2,165

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,165
.

 ΜΟΥΣΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1,289,199

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,289,199
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ» 319,349
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑ 412,670
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΝΕΖ - ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2,436,963

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,168,982
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΖ 374,850

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

374,850
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

«Μελέτη λειτουργίας και προδιαγραφών του Κέντρου Ναυτικού Μοντελισμού» 6,000
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΝΕΖ) ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 14,868
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9,735
Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό 58,700
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΖ 29,500

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

118,803
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1,475
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 22,347
Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 272,622
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9,800

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

306,244
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 19,500
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων, Δήμου Περάματος και Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Περάματος» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περάματος 66,750
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΠΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 39,000
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 69,708
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 14,280

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

209,238
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ /ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 435,173
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 96,408
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΞΥΛΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ 169,182

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

700,763
.

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΠΕΡΑΜΑ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού 70/2001, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 1,123,251
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΠΕΡΑΜΑ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού 70/2001, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 46,046

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,169,297
.

  Σύνολο προγράμματος

10,110,282
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"