ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  EQUAL

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΣΤΟ ΥΠΕΡΓ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ /ECDB 81,457

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

81,457
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 34,000
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EQUAL) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2001-2004) 374,922
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 36,000
ΕΜΠΕΙΡΩΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ Α ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 76,858
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 48,000
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 23,000
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 13,800
ΕΜΠΕΙΡΩΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ B ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Κ.Π.EQUAL 21,224
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 30,000
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 14,700
Εμπειρογνώμονας Εθνικού Θεματικού Δικτύου"Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικήσ ζωής" 24,000
Εμπειρογνώμονας Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Δραστηριότητες στον τομέα κοινωνικής οικονομίας" 24,000
Εμπειρογνώμονες Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Δικτύωση καί συντονισμός υπαρχουσών δομών και μετεξελιξή τους σε one stop shop" 48,000
Εμπειρωγνώμονες Εθνικού Θεματικού Δικτύου "Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων" 24,000
Εκπόνηση μελέτης και έκδοση οδηγού εφαρμογής των αρχών της ΚΠ EQUAL 30,419

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

822,923
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(ΚΥΚΛΟΣ 2001-2004) 519,021
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 80,016
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΚΠ EQUAL ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 74,839
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Η Ε.Υ.Δ.ΤΗΣ Κ.Π.EQUAL 1,316,089
Εκτυπώσεις και έντυπα στα πλαίσια πληροφόρησης του προγράμματος που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ηΕ.Υ.Δ τησ Κ.Π. EQUAL 453,477
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL 200,642
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006 -2008 699,944
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL 77,350

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,421,376
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL 125,000
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Κ.Π.EQUAL 71,000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 151,130
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ Κ.Π.EQUAΛ(ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ) 29,995
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ 3ης ΜΕ ΤΗΝ 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 142,800
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Π.EQUAL 803,672
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΠ EQUAL 134,470
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΠ EQUAL 141,372
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΠ EQUAL 107,100

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,706,540
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΗΣ Κ.Π. EQUAL 112,254

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

112,254
.

 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1,542,841
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΤΑΣΣΟΥΣΑ 1,338,526
+ ΠΡΑΞΙΣ - Συνεργασία για την Απασχόληση 1,182,477
ΝΟΣΤΟΣ 523,193
Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών με καινοτόμες μεθόδους διείσδυσης στην αγορά εργασίας 1,100,627
ROM - Δ.Ι.ΣΥΜ.Ε. «Δράση για την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία» 1,148,245
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1,853,954
ΤΕΛΙΚΟ ΟΡΙΟ 1,277,784
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 1,153,407
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 1,360,844
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 1,497,880
ΠΡΟΚΛΗΣΗ - Διακρίβωση και καταπολέμηση των διακρίσεων στην απλή και πολλαπλή τους μορφή, που υφίστανται άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας 1,730,611
Ενιαίο Σύστημα Υποστήριξης Ανέργων μέσω Πιστοποίησης των Επαγγελματικών τους Προσόντων (ΕΣΠΕΠ) 1,481,482
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 1,653,737
ΔΕΣΜΟΣ - eQUALITY 2,374,768
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - e-ΠΙΜΕΝΩ 1,183,173
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑμΕΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1,126,744
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1,176,343
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1,171,312
Η Σύγχρονη Πύλη Πρόσβασης στo Θριάσιο Πεδίο 1,139,647
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 1,171,887
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) «Ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με προβλήματα που συνδέονται με τη κατάχρηση παράνομων ουσιών» 1,192,965
ΕΠΙ ΤΡΟΧΩΝ: ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,110,456
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία 1,220,000
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Άνεργων, Κακοποιημένων Γυναικών για κοινωνική και Επαγγελματική (Επαν)ένταξη 1,131,820
Απασχόληση οικονομικών μεταναστών/στριών στον αγροτικό τομέα μέσα από την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων /δεξιοτήτων και δομών υποστήριξης 1,174,016
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,347,271
ΑΣΠΙΔΔΑ: Καταπολεμώντας την εκμετάλλευση - Δημιουργώντας προοπτικές 1,309,704
Οι διαστάσεις της ξενοφοβίας και η προώθηση πολυ-πολιτισμικών προτύπων 1,199,903
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Προώθηση των Πολυπολιτισμικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Community Media) 1,287,006
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 2,729,326
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) DREAM - Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας στα ΜΜΕ-ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ 1,607,172
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,083,603
Οριζοντες: «Δρασεις Εργασιακης Και Κοινωνικης Ενσωματωσης» 1,168,893
FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 1,473,067
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟ 1,174,953
ΦΥΛώΝ ΕΝΩΣΙΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 1,202,341
Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Πίνδο 1,170,715
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 1,566,264
ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2,343,228
Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Περιφέρειας Ηπείρου 1,544,385
ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ/ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ 1,151,970
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 1,508,244
Market on Wheels ‘Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Υποστηριζόμενης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας μέσω δικτύου Συνεργασίας κινητικά και νοητικά αναπήρων’(9) 1,347,926
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1,773,806
ΣΥΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ 1,937,713
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 1,259,539
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) EQUAL-ΜΕΘΟΡΙΟΣ 1,125,587
Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες με αξιοποίηση των ολυμπιακών και αθλητικών εγκαταστάσεων 1,258,432
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ- 1,396,235
Κοινωνική επιχειρηματικότητα για την καταπολέμηση του αποκλεισμού 865,184
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2,262,380
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1,119,664
ΠΕΙΡΑΝ - Πρόγραμμα Εφαρμογής Κοινωνικής Δικαιόχρησης για Άνεργους Νέους 1,515,820
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1,157,673
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1,296,205
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1,241,898
Aνάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας σε νησιωτικές περιοχές 1,260,816
Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας σε ευάλωτες περιφέρειες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσα από την ενδυνάμωση των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ) 1,252,430
45-64 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1,205,624
CRESCENT Center for Regional Social and Cultural Entrepreneurship in Tourism «Οργάνωση και λειτουργία βιώσιμης κοινωνικής επιχείρησης από ένωση νέων, με σκοπό την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και προβολή του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού πλούτου της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1,277,022
Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας στη Βόρεια και Ανατολική Αθήνα 1,240,477
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΜΦIΚΤΙΟΝΙΑ 1,217,024
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1,163,079
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,411,759
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΜΕ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1,227,847
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ - AGRO-TRAINING NET 1,019,947
Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος της δια βίου κατάρτισης και εξ αποστάσεως πιστοποίησης δεξιοτήτων στις ΜΜΕ 1,542,541
Ανάπτυξη κόμβου e- learning για εργατοτεχνικές δεξιότητες σε άνθιση & αγροτουριστικά επαγγέλματα 1,211,369
Νέα Οικονομία- Βιομηχανική Επεξεργασία Βιολογικών Κτηνοτροφικών Προϊόντων 1,252,333
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1,767,583
Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της Δια Βίου Μάθησης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας 1,085,316
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1,634,064
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 1,190,627
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1,040,432
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1,334,268
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ 1,267,586
Κοινωνία της πληροφορίας και προσαρμοστικότητα των μικρομεσαίων γυναικείων γεωργοσυνεταιριστικών επιχειρήσεων 1,331,672
Νέες δυνατότητες απασχόλησης με υψηλότερη ποιότητα εργασιακής ζωής 1,728,131
Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στον κλάδο των τουριστικών γραφείων μέσω της προσαρμογής των εργαζομένων και επιχειρηματιών στις νέες εργασιακές απαιτήσεις στο χώρο του τουρισμού 1,248,663
E-QUALity - Υποστήριξη της προσαρμοστικότητας ΜΜΕ και εργαζομένων στη Βορειοανατολική Ελλάδα 1,121,112
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:Αστικό Δίκτυο για την Διάσωση Παραδοσιακών Τεχνικών και την Προσαρμογή των Χειροτεχνικών Μονάδων στο Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον 769,915
ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,967,608
I.F.Q.M. (Innovative-Food Quality Management):Μηχανισμός για την Υποστήριξη της Προσαρμογής των Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων και Ποτών στις Διαρθρωτικές Αλλαγές που επιβάλλονται από τις Νέες Τεχνολογίες και την Καινοτομία 1,931,578
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 1,173,962
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 1,109,858
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) Εφαρμογή Νέων Μεθόδων Εργασίας σε Πολιτισμικά Διαφοροποιημένες Ομάδες: «Έξυπνη Προσαρμογή» των Επιχειρήσεων και Βελτίωση των Δεξιοτήτων των Γυναικών Μεταναστριών 1,201,494
Προσαρμοστικότητα ΜΜΕ Τουρισμού και Τοπικών Προϊόντων Ηπείρου 1,236,895
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 1,239,460
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΖΕΥΞΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 1,183,569
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ - «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ» 1,201,647
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ 1,033,451
ΑΛΚΗΣΤΙΣ 1,198,048
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - EQUAL / ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1,597,411
«Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: Δημιουργία Μηχανισμού Διευκόλυνσης & Υποστήριξης της Διαδικασίας Ενσωμάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης» 1,128,892
ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ & ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 1,159,631
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ-MEVEL GR 1,449,586
ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1,087,895
ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 1,183,906
ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 1,020,718
Αξιοποίηση Υπαρχουσών Δομών και Ανάπτυξη της Συνεργασίας ΜΚΟ-ΟΤΑ-Αρμοδίων Υπουργείων και Επιχειρήσεων για την Κοινωνικο-οικονομική ένταξη των Αιτούντων Άσυλο 1,370,910
ΑΝΑΔΡΑΣΗ - ΙΣΤΟΣ 1,485,477
Ακτινεργία 1,324,434

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

137,532,911
.

  Σύνολο προγράμματος

143,677,461
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"