ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου

  Νομός: Σάμου

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ: Α ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΛΑΜΗ, Β ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΡΟΥ ΝΤΕΡΕ 3,352,704 3.352.704
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΗΓΗ - ΣΤΑΥΛΟΣ - ΑΥΛΑΚΙ 235,046 235.046
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 272,689 272.689
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΑ Δ.Δ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ - Δ.Δ. ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ 135,797 135.797
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙ 144,221 144.221
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ) 339,589 339.589
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΧΩΝ (ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΕΜΕΛΙΑ ΕΩΣ ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΖΙΟΥ) 367,709 367.709
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 379,774 379.774
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ -ΚΟΡΣΕΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ) 173,401 173.401
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΔ ΣΚΟΥΡΑΙΙΚΩΝ 133,923 133.923
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΙΟΥΡΚΑΣ 123,547 123.547
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 145,500 145.500
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ/Δ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 289,649 289.649
Παράκαμψη Μαραθοκάμπου (Συμπληρωματικές Εργασίες Αντιστήριξης) 3,500,083 3.500.083
ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΤΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ - ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΙ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΙ - ΠΥΡΓΟΣ. 3,355,687 3.355.687
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ 496,297 496.297
ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ 3,163,947 3.163.947
ΔΡΟΜΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 6,046,511 6.046.511
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ - ΜΑΝΟΛΑΤΕΣ - ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΕΣ 417,090 417.090
ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΜΕΛΙΑ - ΒΡΑΚΑΔΕΣ - ΚΟΥΝΙΑΔΟΙ 3,615,376 3.615.376
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 364,199 364.199
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 142,918 142.918

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

27,195,657 27,195,657
.

 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση "Χαλικιά" του Δήμου Ευδήλου Νήσου Ικαρίας 187,023 187.023
ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ 453,655 453.655
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ " ΜΥΛΟΙ, ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ" ΤΟΥ Δ.Δ. ΒΑΘΕΩΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ, ΣΑΜΟΥ 73,577 73.577
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ, ΣΑΜΟΥ 60,974 60.974
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ (Δ.Δ.ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, Δ.Δ. ΠΑΓΩΝΔΑ) 207,873 207.873
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΣΑΜΟΥ (Δ.Δ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ& Δ.Δ. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ) 59,311 59.311
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 96,331 96.331
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14,916 14.916

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,153,660 1,153,660
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12,052,502 59.243
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 640,014 161.063
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (2001-2003) 1,778,061 436.311
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 3,692,739 35.782
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 469,630 40.793
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 248,352 130.517
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 199,295 1.594
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 34 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 489,410 12.957
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΕΕ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 5,162,285 5.162.285
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΙΚΙΑΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6,777,277 6.777.277
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 586,564 586.564
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 635,389 635.389
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ/Δ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ 238,094 238.094
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ/Δ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ 238,459 238.459
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ 480,404 480.404
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΕ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 1,999,253 1.999.253
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 410,245 410.245
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΜΟΥ 44,794 44.794

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

36,142,769 17,451,026
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 472,031 472.031
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 340,899 340.899
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 386,773 386.773
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 28,800 28.800

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,228,502 1,228,502
.

 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Δ. ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ ΕΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 189,679 189.679
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΩΝΔΑ-ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ 299,505 299.505
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΩΝΔΑ-ΗΡΑΙΟΝ 454,090 454.090
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΚΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 341,677 341.677
ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ 378,506 378.506
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 290,092 290.092
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΒΕΛΗ 244,141 244.141
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 300,221 300.221

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,497,911 2,497,911
.

 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΥΔΗΛΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 196,846 196.846
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΩΠΗ ΤΟΥ ΔΔ ΔΑΦΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 392,998 392.998
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 151,806 151.806
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Δ.Δ ΛΕΚΑΣ 343,382 343.382

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,085,032 1,085,032
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

NETWET 23. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος -ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 55,675 55.675
MANWATER. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και προστασία Υγροβιότοπων σε τουριστικές αναπτυσσόμενες περιοχές - ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 31,000 31.000
ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ. ΦΟΥΡΝΩΝ 412,665 412.665
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ Ν. ΣΑΜΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 605,059 605.059
Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Πεζίου Ραχών Ικαρίας 4,402,620 4.402.620
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΘΕΟΠΟΙΗΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ 727,201 727.201

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,234,220 6,234,220
.

 ΜΟΥΣΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 1,997,041 1.997.041
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2,773,657 2.773.657
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 200,000 200.000
Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου Σάμου 5,760,916 5.760.916
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑΣ 560,984 560.984

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

11,292,598 11,292,598
.

 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ KΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 6,589,537 6.589.537
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 1,498,147 1.498.147
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ 977,054 977.054
Αλιευτικό Καταφύγιο Καραβοστάμου Ικαρίας 2,005,791 2.005.791
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ 9,467,000 9.467.000
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΥΔΗΛΟΥ 1,469,047 1.469.047
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ 4,050,000 4.050.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

26,056,576 26,056,576
.

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Φ. - TAXIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 3,802,113 26.883
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Τ.- ICIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1,466,352 9.485
Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου που υποστηρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης οικονομικών μεγεθών σε ΕΥΡΩ 68,379 68.379
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 12,995 12.995
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 17,820 17.820

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,367,658 135,562
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Βροντιανής Σάμου 1,815,708 1.815.708
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 469,996 469.996
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΚΑΝΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 931,760 931.760
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 955,411 955.411
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΒΛΑΜΑΡΗΣ 3,335,000 3.335.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

7,507,875 7,507,875
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ανακαίνιση - Βελτίωση αγροτικών οικισμών της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου 1,133,003 313.290
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΠΑΓΩΝΔΑ-ΜΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 75,659 75.659
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟ Δ/Δ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 56,137 56.137
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ (Δ/Δ ΠΥΡΓΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 55,740 55.740
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 176,046 176.046
Ανακαίνιση - βελτίωση αγροτικών οικισμών 5,505,498 508.715
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ 76,499 76.499
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ 230,933 230.933
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ/ΠΛΑΤΕΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 654,263 654.263
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΑΘΕΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙ) 74,659 74.659
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 626,653 626.653
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΠΟΤΑΜΑΚΙ' 31,155 31.155

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

8,696,244 2,879,749
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξοπλισμός πυροσβεστικών Υπηρεσιών και μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης 7,647,391 2.199.500
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 311,207 2.746

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

7,958,598 2,202,246
.

 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ 6,028,489 6.028.489
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ 2,717,437 2.717.437
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 2,697,314 2.697.314
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3,880,108 2.018.493

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

15,323,348 13,461,732
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

PEOPLES. Οι σχέσεις των νέων ανθρώπων στην ανατολική Μεσόγειο.-ΝΑ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 53,133 53.133
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 681,453 331.743
«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 121,919 67.537
ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ ? ΕΡΕΥΝΑ ? ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ? ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)» 1,005,781 7.500
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΩΝ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 497,921 497.921

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,360,207 957,834
.

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΚΥΠΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 21,414 21.414
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ" 15,999 15.999

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

37,413 37,413
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

WETMUST. Πολύ επίπεδο Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχέιρισης υγροβιότοπων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 81,869 81.869
Διαμόρφωση μονοπατιού Πνακά - Βουρλιώτες 18,692 18.692
Διαμόρφωση μονοπατιού Βουρλιώτες - Πλατανάκια 44,532 44.532
Διαμόρφωση μονοπατιού Σταυρινήδες - Αγ. Κων/νος 71,806 71.806

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

216,898 216,898
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανάδειξη και προβολή της Εκκλησίας του Αγίου Κήρυκου στην Ικαρία και στη Λετυμπού 139,003 139.003
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 47,192 3.777
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 8.2.4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 8.2 ΤΟΥ ΕΠΑΝ 149,797 5.000
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗ ΝΑ ΣΑΜΟΥ 48,994 48.994
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ" 5,000 5.000
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ" 11,000 11.000
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 89,731 89.731
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (INFO KIOSKS) 28,999 28.999
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 31,333 31.333
ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 99,731 99.731
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 44,200 44.200
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CD ROM ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 37,732 37.732
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΝΩ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 106,120 106.120

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

838,832 650,620
.

 ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΛΥΣΣΟΥ ΚΑΙ ΙΜΒΡΑΣΣΟΥ 140,467 140.467
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 54,792 54.792

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

195,259 195,259
.

 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε.) 273,524 15.497
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 23 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2002) 183,813 8.300
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 7 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΡΙΓΡΙ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2002) 395,115 95.670
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 8 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π>=12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2002) 315,690 18.137
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 39 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2002) 331,929 10.211
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 64 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2004 & 2η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) 4,306,992 33.100
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 33 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) 1,851,677 145.475
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π>12Μ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕ 2005) 1,679,040 100.594
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12 Μ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΣΑΜΟΥ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΧΙΟΥ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2005) 1,972,773 98.446
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 34 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΝΑΞΟ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΙΕΡΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΡΟΔΟΠΗ, ΣΑΜΟ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΧΑΝΙΑ, ΧΙΟ (2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ. Ε. 2005 - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2006) 940,401 86.160
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2006) 2,249,978 48.222
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 54 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2006) 2,620,750 52.262
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ , ΑΛ. ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ, ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 635,043 189.284
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 15,787,597 639.395
ΔΙΑΛΥΣΗ 86 ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2007) 5,350,185 135.423
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 108 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 5,789,830 3.250
ΔΙΑΛΥΣΗ 36 ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2008) 3,636,542 35.267

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

48,320,877 1,714,692
.

 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ Ε-Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 8,916,633 15.114
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ (ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ) ΕΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2,382,983 8.432
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ (ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ) ΕΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - 2005 2,768,141 9.912

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

14,067,757 33,458
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)

Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στη Μεταποίηση και τις Υπηρεσίες στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου (Ν. 3299/04) με Τελικό Δικαιούχο το ΥΠ.ΟΙ.Ο. – (2008 – ΚΥΠΡΟΣ) 9,160,052 3.582.695
Ε' (ΠΕΜΠΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 (ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α, ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ xvii, xviii, xix, xx, xxi) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 300,391,255 284.728
ΕΛΑΝΕΤ - Α Προκήρυξη - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και ΑΠΕ (για ΑΠΕ: εκτός επενδύσεων ανεξαρτητης ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα στις περιοχές διασυνδεδεμ 25,444,691 528.247
ΕΛΑΝΕΤ - Μέτρο 6.5 - ΔΙΚΤΥΑ 2,231,914 60.963
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 148,625,208 2.587.500

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

485,853,120 7,044,132
.

  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7,761,479 35.500
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 16,748,774 158.029
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3,658,218 44.532
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4,121,431 60.659
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β.ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 35,659,574 155.888
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) B ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β.ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 31,647,665 386.402
ΕΝΙΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 24,066,112 226.076
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ- Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ 27,872,687 166.171
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Γ΄ΚΥΚΛΟΣ 20,287,296 90.000
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ ΚΑΙ Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2,673,758 26.824
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Δ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β.ΑΙΓΑΙΟΥ, Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 169,213,822 224.285
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Δ ΚΥΚΛΟΣ 100,988,072 240.328
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου 157,641,928 760.982
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφερειών Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 37,369,840 1.005.886
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 2,874,741 19.827
6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2.8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. 3,712,774 50.092
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ (Α ΚΥΚΛΟΣ) 19,450,768 190.871
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 934,834 9.042
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν.2601/98 - ΕΤΟΥΣ 2001 1,442,189 242.645
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ,ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν.2601/98 - ΕΤΟΥΣ 2002 1,067,009 747.675
Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στον Τομέα της Μεταποίησης μέσω του καν. 70/2001, A' προκήρυξη 3,242,587 545.355
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝ. 70/2001, Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3,154,964 374.102
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ) ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝ. 70/2001, Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 893,478 378.000
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΥΠ.ΟΙ.Ο 1,358,095 572.925
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 2601/98 - ΔΙ.Σ.Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2,634,416 104.475
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 459,347 326.044
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 1,049,512 69.553
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 700,680 272.658
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,780,416 106.080
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 1,001,277 184.398
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 839,251 189.380
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 333,876 130.236
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 569,662 259.405
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν.3299/04 - ΕΤΩΝ 2005-2007 1,247,274 144.004

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

689,457,808 8,498,328
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ν.2601/98 έτους 2001 - Τομέας εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. 38,604,070 12.431.157
Πράξη 2.2.2.2 Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου. 10,572,745 1.136.092
Πράξη 2.2.2.2/Β Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Β΄ Κύκλος 5,080,725 597.462
Πράξη 2.2.2.2/Γ Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου - Γ΄ Κύκλος 2,771,914 290.496
Πράξη 2.2.2.2/Δ Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Δ΄ Κύκλος 2,978,766 192.492
Πράξη 2.2.2.2/Ε Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Ε΄ Κύκλος 2,165,249 377.980
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2,808,403 28.800
Πράξη 2.2.2.2/ΣΤ- Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής Β. & Ν. Αιγαίου ΣΤ΄κύκλος 1,286,279 241.398
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤ΄ Κύκλος 990,820 141.360
Πράξη 2.2.2.2/Ζ.Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Ζ Κύκλος. 1,218,051 123.678
Πράξη 2.2.2.2/Η.Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Η Κύκλος. 1,272,391 40.990
ΠΡΑΞΗ 5.3.2/2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,644,288 92.150
Β ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3,124,130 221.145
Πράξη 2.2.2.2/Θ.Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Αττικής, Β.Αιγαίου και Ν.Αιγαίου Θ Κύκλος. 4,661,371 102.083
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.2 / Θ ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Θ΄ ΚΥΚΛΟΣ 530,409 77.783
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.2601/98 3,290,043 506.236
Ενίσχυση υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στον Τομέα του Τουρισμού μέσω του καν. 70/2001, A' προκήρυξη 3,015,246 1.233.031
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.2601/98 - ΕΤΟΥΣ 2002 636,035 192.606
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν.2601/98 - ΕΤΟΥΣ 2003 2,890,749 769.086
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝ. 70/2001, Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7,676,413 2.008.742
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 3,005,229 1.788.446
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8,834,782 3.900.948
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 2,059,750 576.056
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.1 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 3,840,497 841.020

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

114,958,355 27,911,238
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ 49,300 49.300
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 50,000 50.000
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΤΗΣ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ 49,000 49.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

148,300 148,300
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

‘’ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ’’ / Δ.Ι.Δ.Δ. 512,400 64.050
‘’ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ’’ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 448,350 21.350
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Α΄ ΦΑΣΗ) 14,672,471 180.447
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Β΄ ΦΑΣΗ) 60,721,142 230.903
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000Α,2000Β ΚΑΙ 2001Α 2,080,646 9.418
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Γ΄ ΦΑΣΗ) 41,556,358 122.098
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2001Β 667,109 1.908
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Α 581,873 2.066
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 15/2/2003 ΕΩΣ 31/12/2004) 3,462,552 12.140
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ(ΕΝΑΡΞΗ 2002 Β) 5,135,712 85.765
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Β 810,318 3.065
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΕΝΑΡΞΗ 2003 Β) 14,048,703 96.667
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2003Α, 2003Β, 2004Α, 2004Β 3,047,223 14.732
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1/2/2005 ΕΩΣ 1/7/2006) 2,083,059 14.795
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2005Α, 2005Β 1,290,661 7.543
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 3/7/06 ΕΩΣ 31/12/07) 3,242,354 9.413
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2006Α, 2006Β, 2007A, 2007B 3,256,278 6.075
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Δ' ΦΑΣΗ) 32,602,658 183.914
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 85,273,536 737.073
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 21,035,218 144.476
Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του Περιβάλλοντος 29,367,517 226.330
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 6,783,819 94.537
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 47,942,405 241.634
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ ( 2004-2006) 99,387,100 599.150
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 14,770,196 41.730
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 17,673,179 90.995
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (2005-2006) 13,969,043 65.590
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 23,137,154 283.965
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2006-2008) 116,271,583 518.753
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΥΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ETOΣ 2007 4,781,480 30.600
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΑΙΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2,258,777 40.061
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα ? Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου 2,929,119 109.408
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ / Διοικητικές Περιφέρειες Αττικής, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου 2,425,780 51.065
Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5 4,601,390 9.067
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων σε ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στον Νόμο 2601/98 / Περιφέρεια Αττικής, Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου 1,011,910 73.362
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 1,997,208 85.497
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ATTIKHΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,977,975 80.074
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3,188,574 51.222
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ. 14,507,116 211.174
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) 17,854,636 228.571
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2,536,101 119.213
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργικές Περιοχές Μεταφορών και Επικοινωνιών» 166,517 3.047
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργικές Περιοχές Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» 29,224 541
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 15000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15,897,136 56.848
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη on-line Υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με Αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 56,453 1.045
Καταρτιση ανεργων σε πιστοποιημενα κεντρα επαγγελματικης καταρτισης στο μετρο 1.4 7,477,368 2.335.814
Καταρτιση ανεργων σε πιστοποιημενα κεντρα επαγγελματικής κατάρτισης στο μέτρο 3.6 γελματικης καταρτισης στο μετρο 3.6 3,486,349 950.558
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ" 117,000 117.000
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ : ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 53,545 53.545
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 243,226 243.226
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 299,052 299.052
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Β πρόσκληση 4,960,269 1.563.894
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κεντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Β πρόσκληση 2,300,112 753.592
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ 115,467 115.467
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 87,821 87.821

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

761,190,222 11,781,346
.

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 22,848,543 99.046
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000 58,694,135 181.675
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ / ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΞΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Β΄ ΚΠΣ 31,548,043 40.186
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2002 32,536,353 66.914
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 32,646,692 111.800
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 53,608,262 126.600
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2003 41,648,050 87.564
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2003 ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 12,066,933 27.941
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1 ΚΑΙ 1.3. ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 20,436,281 21.250
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 880,303 6.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2004 59,184,144 143.174
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (Νέες Θέσεις Εργασίας) 2004 72,589,021 90.175
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 30,112,129 93.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17,639,540 57.614
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2005 54,649,792 102.370
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 9,036,904 48.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 6,711,060 90.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 85,087,060 568.000
ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2006 32,876,556 72.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 6,361,753 27.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 30,942 15.876

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

681,192,497 2,076,186
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Β' ΦΑΣΗ 661,786 13.236
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙ 743,798 5.860
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙΙ 3,477,235 1.749
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14,661,036 97.616
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2004-2006 22,155,368 158.472
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ" 57,134 57.134
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΔΙΕΞΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 190,446 190.446
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΔΙΕΞΟΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101,598 101.598

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

42,048,401 626,111
.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 348,146 51.352
Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου 4,170,275 1.212.217
ΙΑΛΙΣΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ,ΣΑΜΟΥ,ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛ. ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 2,396,649 179.746
Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές βιβλιοθήκες- Δ.Κ. ΣΑΜΟΥ(Γέφυρα) 67,792 67.792
Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (2001-2004) 12,592,926 3.070.946
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 604,564 6.620
Ιαλυσός-Ανάπτυξη εφαρμογής του θεσμού των σχολικών βιλιοθηκών στους νομούς Λέσβου,Χίου,Σάμου,Δωδεκανήσου,Ευβοίας-Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών. 213,795 13.546
Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών 7,299,552 40.000
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2001-2002 και 2002-2003 2,430,369 67.985
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - Δ.Κ. ΣΑΜΟΥ 189,681 189.681
''Προγράμματα ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέματα Αγωγής Υγείας'' 8,805,318 133.129
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 8,926,363 33.336
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) 2002-2005 - Π.Τ.Δ.Ε./ΕΚΠΑ 5,907,884 200.238
EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) 2002-2005 - ΤΕΠΑΕΣ- ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 745,541 103.985
''Πιλοτικά Προγράμματα σχολείων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ)'' 1,404,568 11.576
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Β΄ΦΑΣΗ 707,954 83.897
Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2,177,274 1.164.521
Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου 1,804,067 426.873
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 498,563 8.360
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1,780,724 7.283
Ηράκλειτος - Υποτροφίες Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 307,838 30.423
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2004-2005 2,170,223 20.000
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ 362,086 1.100
<<ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΤΑ Α.Π.Σ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ >> 670,000 4.800
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 1,940,761 2.269
ΤΑΧΥΡΥΘΜO ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 'ΕΝΩΣΗ 414,834 411
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Γ΄ ΦΑΣΗ 1,116,199 254.270
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες - ΗΡΩΝ 12,545,065 78.638
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΔΚΒ ΣΑΜΟΥ 200,642 200.642
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικών ετών 2005-2006 & 2006-2007 5,216,758 50.000
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3,872,501 30.595
Πιλοτικό Πρόγραμμα Εισαγωγής Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3,247,919 13.289
ΕΥΡΙΔΙΚΗ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5,956,725 33.803
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙV 4,747,074 91.445
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 926,030 6.873
Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα 8,540,333 4.145
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ?- ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΣΗ 684,946 132.469
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008 2,425,339 60.000
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 363,466 1.497
«ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ» 9,543,109 38.052
«ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» 110,844,169 314.567
Χορήγηση Υποτροφιών για Σπουδές στο Εξωτερικό Αποφοίτων Τουριστικής Εκπαίδευσης 460,384 25.118
Προώθηση πιλοτικών εφαρμογών των νέων προγραμμάτων τμημάτων IEK Ιαματικού Τουρισμού του ΟΤΕΚ 475,628 113.824

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

240,104,034 8,581,313
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 15,504 15.504
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α) ΣΑΜΟΥ 142,247 142.247
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ 211,491 211.491
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ "ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΘΕΟΣ 134,879 134.879
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 179,141 179.141
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ-ΧΩΡΑ -ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) 108,298 108.298
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΣ) 115,542 115.542
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 207,269 207.269
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΔΗΜΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 164,862 164.862
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΘΕΟΣ 146,180 146.180
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ" ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΘΕΟΣ (2) 111,480 111.480
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ" ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΟΡΣΕΩΝ 112,613 112.613
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 168,274 168.274
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΑΜΟΣ) 51,473 51.473
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ - ΧΩΡΑ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ) 125,437 125.437
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ" ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΘΕΟΣ (1) 114,906 114.906
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 173,714 173.714
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ' ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΔΗΛΟΥ 307,855 307.855
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΧΩΝ 359,564 359.564
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 164,953 164.953
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ" ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ 54,071 54.071
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ" ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΘΕΟΣ (2) 54,148 54.148
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ" ΑΜΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΞΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΟΥΡΝΩΝ-ΚΟΡΣΕΩΝ 82,127 82.127

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,306,026 3,306,026
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΥ ΣΑΜΟΥ 79,285 79.285

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

79,285 79,285
.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1,101,736 111.744
Προμήθεια τριών περιπολικών σκαφών 3,262,328 1.130.965
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η' ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 20,775,802 33.496

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

25,139,866 1,276,205
.

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2001 8,275,950 3.179
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2000 102,660,667 330.498
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 8,370,783 19.371
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού. 14,884,875 66.975
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 5,394,701 11.411
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ (STAGE 2004) 1,729,990 4.143

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

141,316,966 435,576
.

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ

«Θετικές δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις - Β΄κύκλος» 11,420,107 218.183

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

11,420,107 218,183
.

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ 328,000 328.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

328,000 328,000
.

 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ-MEVEL GR 1,449,586 158.562
ΠΕΙΡΑΝ - Πρόγραμμα Εφαρμογής Κοινωνικής Δικαιόχρησης για Άνεργους Νέους 1,515,820 108.244
ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2,343,228 201.529
Αξιοποίηση Υπαρχουσών Δομών και Ανάπτυξη της Συνεργασίας ΜΚΟ-ΟΤΑ-Αρμοδίων Υπουργείων και Επιχειρήσεων για την Κοινωνικο-οικονομική ένταξη των Αιτούντων Άσυλο 1,370,910 22.265
Aνάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας σε νησιωτικές περιοχές 1,260,816 81.280

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

7,940,360 571,880
.

 ΔΡΑΣΕΙΣ Μ.Κ.Ο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) 18,528,924 143.220
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ - Β ΚΥΚΛΟΣ) 15,634,727 50.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

34,163,651 193,220
.

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΣΑΜΟΥ 8,446,318 8.446.318
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΔΑΑ ΣΑΜΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 121,195 121.195
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - 1η Περίοδος Ένταξης 398,867 40.956
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - 2η Περίοδος Ένταξης 3,006,275 146.300
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - 3η Περίοδος Ένταξης 2,963,096 384.063
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9,205,402 622.934
Τροποποίηση Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις - Σχέδια Βελτίωσης - 4η Περίοδος Ετών 2003 - 2006 17,287,920 1.412.722
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΣΑΜΟΥ 1,582,292 1.582.292
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - 5Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2006 17,467,696 418.800

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

60,479,061 13,175,580
.

 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΣΑΜΟΥ 1,573,294 1.573.294
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΣΑΜΟΥ 1,047,102 1.047.102
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - 1η Περίοδος Ένταξης 2001 3,989,169 665.855
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - 2η Περίοδος Ένταξης 2002 3,715,000 698.000
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - 3η Περίοδος Ένταξης 2003 2,999,400 449.000
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - 4η Περίοδος Ένταξης 2005 2,835,900 558.600
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - 5η Περίοδος Ένταξης 2006 1,541,400 240.100

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

17,701,265 5,231,951
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ - 4Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7,142,430 3.788

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

7,142,430 3,788
.

 ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου 593,876 402.043
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΔ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 442,037 442.037

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,035,912 844,080
.

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 4,777,923 1.461.679
Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 17,154,523 8.386.451
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων 15,920,296 1.249.049
Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 79,171,023 5.092.940

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

117,023,765 16,190,118
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης 334,999,641 1.472.296
Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων της Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου 1,094,260 720.000
Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης 489,292,585 4.330.498

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

825,386,486 6,522,794
.

 ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΩΝ

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 170 ΑΛΙΕΩΝ (1H ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2005) 8,702,520 289.843
ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 37 ΑΛΙΕΩΝ (1η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 1,583,146 59.436
ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 33 ΑΛΙΕΩΝ (2η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 1,462,662 55.476

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

11,748,328 404,755
.

 ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ 50,000 50.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

50,000 50,000
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1η Προκήρυξη Μέτρου 4.3 για την προώθηση εξαγωγών και συλλογικοί φορείς 9,713,330 77.393
2η Προκήρυξη Μέτρου 4.3 για την προώθηση εξαγωγών και συλλογικοί φορείς 24,133,394 38.504
Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας 2,517,822 19.500
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 687,674 63.501

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

37,052,219 198,898
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου "Σάμοινα". Πιστή, φυσική κατασκευή του πλοίου, δημιουργία μαθηματικού μοντέλου και παρουσίαση του κοινωνικο-ιστορικού πλαισίου, με βάση την ιστορική τεκμηρίωση. Πραγμάτωση προγράμματος πλόων? 402,155 402.155
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 25,482 25.482

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

427,637 427,637
.

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 2.4 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 1,481,149 290.009
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 2.4 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 611,522 24.237
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 2.4 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 899,703 471.572
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 2.4 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 1,767,663 923.856
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 2.4 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 1,836,974 485.975
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 2.4 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5,728,588 1.437.627
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.2 στον τομέα ΚτΠ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 59,519 59.519
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.2 στον τομέα ΚτΠ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 14,488 14.488
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, μέτρο 3.2 στον τομέα ΚτΠ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 68,163 18.753

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

12,467,769 3,726,036
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΤ ΙΙ 1,984,064 326.597
Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet-ΠΑ, Υλοποίηση και Λειτουργία για την περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου που περιλαμβάνει τους νομούς : Δωδεκανήσων, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου 379,700 126.567
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 15,702 15.702
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 19,400 19.400
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 21,097 21.097
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ 19,030 19.030
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΕΕ ΙΚΑΡΙΑΣ 19,030 19.030
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΕΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 19,030 19.030
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ 11,642 11.642
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΩΝΔΑ ΣΑΜΟΥ 9,052 9.052
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10/Θ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ 11,642 11.642
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 7/Θ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ 11,642 11.642
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 9,052 9.052
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ - AEGEANNET II 104,437 20.943
Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Σχολείων (Δημιουργία Help Desk) στους νομούς Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (Διευθύνσεις Α/θμιδας και Β/θμιας Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 671,476 33.574
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 52,667 52.667
«Εξοπλισμός και Δικτύωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Υποδομές Υποστήριξης των σχολείων στους νομούς: Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων» 636,249 84.580
Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χιου, Δεδεκανήσου και Κυκλάδων. 293,772 39.028
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6,731 6.731
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 9,371 9.371
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 10,915 10.915
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ 12,974 12.974
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ 10,443 10.443
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 10,319 10.319
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 13,746 13.746
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ 7,352 7.352
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΑΜΟΥ 10,445 10.445
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ 11,097 11.097
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟ 10,302 10.302
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 12,458 12.458
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 12,716 12.716
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 13,453 13.453
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ TEE ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 19,237 19.237
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΤΕΕ ΣΑΜΟΥ 19,237 19.237
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 14,170 14.170
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 14,916 14.916
Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αττικής (Α’ Αθήνας & Ανατολικής Αττικής) και Βοιωτίας 416,223 1.665

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,924,788 1,071,820
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, προβολή και διάθεση πολιτιστικού υλικού και τουριστικού προϊόντος των Αρχείων Ν. Σάμου 74,978 74.978
Δημιουργία διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του Μουσικού Πολιτισμού στο Βόρειο Αιγαίο 57,996 57.996
Συλλογή, τεκμηρίωση και δημιουργία ψηφιακής συλλογής της πολιτιστικής-πολιτισμικής παράδοσης της Σάμου 226,401 226.401

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

359,375 359,375
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Βαθέως 25,972 25.972
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου 4,126,255 13.290
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Ν.Α.): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2,335,558 43.251
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου 2,009,779 37.218
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 233,910 233.910
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 66,160 66.160

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

8,797,634 419,801
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 334,082 334.082
Εισαγωγή και Ανάπτυξη ΤΠΕ στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, 7,787,404 105.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

8,121,485 439,082
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δίκτυο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας Σάμου 333,731 333.731

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

333,731 333,731
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 15,235,005 49.994

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

15,235,005 49,994
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Ανοιχτές Ημέρες επίδειξης και προώθησης της ευρυζωνικότητας 99,014 33.000
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 222,767 74.256
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) Ανάπτυξη Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου στην πόλη του Καρλοβασίου 47,324 47.324

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

369,105 154,579
.

 ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 5,805,191 96.878
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ''ΕΝΕΡΓΩΝ'' ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 44,723,355 77.143

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

50,528,546 174,020
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 255,481 255.481

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

255,481 255,481
.

  Σύνολο Νομού

4,641,864,915 247,297,372
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"