ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Περιφέρεια: Θεσσαλίας

  Νομός: Μαγνησίας

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΚΠΣ ΙΙ 364,990,960 87.507.053
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑΣ - Ι.Κ. & ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑ - ΑΓΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ 4,507,993 4.507.993
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΩΣ Ι.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑΣ) 21,567,875 21.567.875
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ" 447,432,266 13.449.402
ΟΔΟΣ ΚΩΦΟΙ - ΤΣΑΤΑΛΙ ΟΘΡΥΟΣ - ΚΟΚΚΩΤΟΙ 1,773,299 1.773.299
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ (ΧΘ 13+540) ΕΩΣ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΧΘ 16+230) ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ. 3,847,977 3.847.977
ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΟΔΟΣ ΑΛΚΙΠΗΣ) ΜΕΧΡΙ ΑΓΡΙΑ 11,898,283 11.898.283
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗ - ΑΦΕΛΙΑΝΕΣ 370,003 370.003
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΦΕΤΕΣ - ΑΦΗΣΣΟΣ 251,715 251.715
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 404,355 404.355
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 203,344 203.344
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 339,858 339.858
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΝΩ ΞΕΝΙΑΣ 283,095 283.095
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ 598,073 598.073
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕΣΚΛΟΥ - ΜΙΚΡΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ) 172,342 172.342
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΕΡΙΝΟ ΕΩΣ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ 1,879,095 1.879.095
ΟΔΟΣ ΧΑΝΙΑ ΚΙΣΣΟΣ 7,104,563 7.104.563
ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Δ. ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ ΝΗΩΝ) 513,234 513.234
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Γ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 350,277 350.277
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 194,535 194.535
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΟΡΩΠΗΣ - ΜΗΛΙΕΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 712,990 712.990
ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΕΣ 1,820,000 1.820.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

871,216,132 159,749,360
.

 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αποκατάσταση Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Νήσου Σκιάθου 675,077 675.077
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ 480,162 480.162
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ"ΤΣΚΑΛΑ " Δ. Δ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 138,023 138.023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 2,005,849 2.005.849
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΠΟΥΠΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 205,006 205.006
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΕΩΝ (9) 84,427 84.427
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ 176,803 176.803
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΕΩΝ 103,525 103.525
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 90,787 90.787
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ 71,820 71.820
ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ 144,000 144.000
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ (ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ) ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΟΥΡΕΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 210,700 210.700
ΑΠOΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ 85,575 85.575
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΒΙΓΛΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕΣΚΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 39,137 39.137
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ 165,000 165.000
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 60,492 60.492
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 190,735 190.735
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 80,341 80.341
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΡΩΝ 137,324 137.324
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 92,866 92.866

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,237,648 5,237,648
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12,052,502 290.534
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ? ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000-2001 515,067 317.192
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 185,706 180.258
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2001-2003) 75,379 75.379
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2001 -2003) 1,120,424 856.573
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ 3,692,739 31.719
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 30,096 30.096
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 437,956 437.956
Εξοπλισμός τμημάτων για την υποστήριξη πραξεων ΕΚΤ Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 287,103 221.380
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 140,976 140.976
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 25,133,208 627.475
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 199,295 3.189
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)_ΕΤΠΑ 227,315 1.390
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΤΠΑ 799,420 439.253
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 34 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 489,410 12.957
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 3,289,658 98.243
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΤΠΑ 361,867 261.074
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΝΕΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΔΟΥ-ΑΡΓΟΥΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 473,303 62.088
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΔΡΑΜΑΣ-ΒΟΛΟΥ-ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 434,718 58.101
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 739,896 739.896
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1,061,272 1.061.272
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 375,242 375.242
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ 564,349 564.349
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 425,274 425.274
7ο & 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΟΛΟΥ 1,940,794 1.940.794
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2,366,426 2.366.426
3ο ΚΑΙ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΟΛΟΥ 745,471 745.471
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ ΒΟΛΟΥ 994,818 994.818
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 980,159 980.159
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ 1,250,000 1.250.000
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 853,456 853.456
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 346,807 346.807
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ 190,473 190.473
ΤΕΕ ΑΓΡΙΑΣ 726,938 726.938
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 285,802 285.802
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1,040,934 1.040.934
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 446,865 446.865
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 540,162 540.162

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

65,821,279 20,020,970
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 13,365,820 13.365.820
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α' ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 3 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 2,057 2.057
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Β' ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 3 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 22,993 22.993
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 15 ΑΤΟΜΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 15 ΑΤΟΜΩΝ 124,255 124.255
Κτιριακές Βελτιώσεις και Προμήθεια Εξοπλισμού για την λειτουργία του Οικοτροφείου στο Βόλο Ν. Μαγνησίας 140,167 140.167
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΆΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 8,766 8.766
Κτιριακές βελτιώσεις και προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του Κέντρου Ημέρας στο Βόλο Ν. Μαγνησίας 20,289 20.289
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 23,101,643 23.101.643
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ 190,159 190.159
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 332,011 332.011
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΛΟΥ 184,721 184.721
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 244,667 244.667

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

37,737,548 37,737,548
.

 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ, Α΄ ΦΑΣΗ 3,646,095 3.646.095
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 667,948 667.948
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 341,577 341.577
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 194,570 194.570
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 575,232 575.232
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) Δ.Δ. ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ 532,069 532.069
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΥΚΟΥ (ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ) 290,040 290.040
ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ 319,185 319.185

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,566,715 6,566,715
.

 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Μ.Π. ΒΟΛΟΥ 1,020,273 1.020.273
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 1,413,330 1.413.330
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ 465,098 465.098
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΑΒΡΙΑΝΗΣ 551,519 551.519
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΜΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 1,050,354 1.050.354
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 4,196,059 4.196.059
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ 3,066,320 3.066.320
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2,746,227 2.746.227
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΗΓΑΔΙΟΥ - ΠΤΕΛΕΟΥ 2,658,851 2.658.851

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

17,168,032 17,168,032
.

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (START UP) 120,200 60.100

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

120,200 60,100
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

PRODIM. Προληπτική Διαχείριση Συστήματος ύδρευσης για την καταπολέμηση της Ξηρασίας και Αποθέματος Νερού στα Νησιά και στα Παράλια της Μεσογείου-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Αγρομετεωρολογίας 177,000 177.000
NETWET 3. Νέες μορφές εδαφικής διακυβέρνησης για την προώθηση των πολιτικών εδάφους στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στα εδάφη ύδατος - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5,895 5.895
MANWATER. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και προστασία Υγροβιότοπων σε τουριστικές αναπτυσσόμενες περιοχές - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 553,069 553.069
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 669,466 669.466
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Ν. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 5,104,182 5.104.182
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΓΡΙΑΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1,017,696 1.017.696
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1,003,870 1.003.870
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΩΝ ΜΗΛΕΩΝ - ΑΙΣΩΝΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 677,160 677.160
ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗ 215,159 215.159
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ 381,359 381.359
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ (Α' ΦΑΣΗ - ΝΟΤΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΜΗΛΙΝΑ) 3,459,921 3.459.921
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 395,644 395.644
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 271,108 271.108
ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ 2,400,208 2.400.208

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

16,331,736 16,331,736
.

 ΜΟΥΣΕΙΑ

Βελτίωση υπάρχοντος κτιρίου, νέα έκθεση και επανέκθεση αρχαιολογικών συλλογών και αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου 1,995,598 1.995.598
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 281,349 281.349
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ 291,694 291.694

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,568,640 2,568,640
.

 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ KΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ 6,867,885 6.867.885
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2,670,625 2.670.625
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ 1,992,325 1.992.325
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ 735,746 735.746
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΗΛΙΝΑΣ 835,263 835.263
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ 2,275,099 2.275.099
ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ) 1,663,886 1.663.886
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 1,359,161 1.359.161
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 956,700 956.700
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΕΨΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 665,400 665.400
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΤΤΕΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 772,215 772.215

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

20,794,305 20,794,305
.

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Φ. - TAXIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 3,802,113 83.337
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Τ.- ICIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1,466,352 27.098
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 71,325 71.325
Μετατροπή Πληροφοριακού Συστήματος Οργανισμού Κέντρου Παιδιού Δήμου Βόλου για την πλήρη αξιοποίηση οικονομικών στοιχείων σε Ευρώ 51,563 51.563

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,391,353 233,323
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΙΩΛΚΟΣ) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΣΚΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 880,411 880.411
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 488,340 488.340
Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ, ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ - ΕΣΤΙΑ 880,411 880.411
ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ - ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 443,470 443.470
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΓΚΛΑΒΑΝΗ 539,476 539.476
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΜΠΗΔΩΝΑΣ 330,000 330.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 31,004 31.004
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ (ΦΑΠΠΑ). ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 180,955 180.955
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΦΕΡΩΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 300,000 300.000
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΠΑΡΗΘΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ 270,000 270.000
ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥΜΠΑ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ 150,000 150.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,494,067 4,494,067
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΕΑΠ Α.Ε. 111,561 111.561
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΕΑΠ Α.Ε. 1,784,090 1.784.090
ΤΟΠΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 446,503 446.503
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΟΛΟΥ 648,587 648.587
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) 430,479 430.479
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 782,427 782.427
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ 432,745 432.745
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ PARKING 141,066 141.066
ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ Ν. ΠΗΛΙΟΥ 124,238 124.238
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Α. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ Β. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΙΓΛΑ 67,403 67.403
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΟΤΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ & ΒΡΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΡΟΜΟ ΜΗΛΙΝΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 160,039 160.039
ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΒΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΗΠΕΑ 1,276,387 1.276.387
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ 189,451 189.451
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΦΙΝΤΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ 275,287 275.287
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΟΡΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 103,086 103.086
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΞΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 91,011 91.011
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ 300,000 300.000
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΥΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ 446,325 446.325
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 128,174 128.174
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ PARKING ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 160,835 160.835
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 486,521 486.521
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 347,190 347.190
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 241,500 241.500
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ 242,247 242.247
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 124,770 124.770
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΠΡΙΣΙΜΗ) 418,545 418.545
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ? Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΕΩΝ 218,316 218.316
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΙΚΙΜΑΤΟΣ (ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ) ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 112,761 112.761
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 139,035 139.035
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΟΦΟΥ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ 321,962 321.962
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 2,689,738 641.218
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ) 1,254,746 1.254.746
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 155,527 155.527
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΗΛΙΝΑΣ 165,000 165.000
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΞΟΥΡΙΤΙ - ΤΟΞΟΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙ - ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 116,496 116.496
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ Δ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 117,909 117.909
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΜΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΡΙ 8,510 8.510
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΑΤΟΜΙΟΥ Δ.Δ. ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 380,175 380.175
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 73,037 73.037
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 460,976 460.976

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

16,174,652 14,126,133
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ 91,510,056 65.000.000
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62 ΕΚ 1,412,296 150.220
Εξοπλισμός Υπηρεσιών Τροχαίας για τη σύμβολή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας 7,252,933 492.827
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΠΗΝΕΙΟ 5,071,914 1.500.000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 24,032,013 382.161

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

129,279,212 67,525,208
.

 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ

ΝΕΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α/Φ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 15,435,302 15.435.302
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 13,193,440 13.193.440

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

28,628,742 28,628,742
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΑΠ Α.Ε. 38,700 38.700
PROOHF. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 190,000 190.000
MedCOAST.Net. Μεσογειακή συνεργασία για τη δυνατότητα πρόσβασης και υποστήριξης σε χερσαία εδάφη: Δίκτυο για τη διαχείριση των αστικών παράκτιων περιοχών - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 214,000 214.000
MedCOAST.Net. Μεσογειακή συνεργασία για τη δυνατότητα πρόσβασης και υποστήριξης σε χερσαία εδάφη: Δίκτυο για τη διαχείριση των αστικών παράκτιων περιοχών -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 45,000 45.000
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 647,079 647.079
«Περιβάλλον - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 122,608 122.608
«Φύλο - Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 383,293 383.293
«Πυθαγόρας ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» 2,072,764 2.072.764
«Περιβάλλον - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 478,056 478.056
«Φύλο - Πυθαγόρας II - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 58,057 58.057
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 54,863 54.863
ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ ? ΕΡΕΥΝΑ ? ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ? ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)» 1,005,781 17.500
«Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών» 1,458,920 190.000
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 149,062 2.157
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 152,220 16.913
ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 639,055 639.055
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,083,515 2.910
Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας υπόγειων νερών 180,459 1.180
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 925,709 10.381
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 1,281,436 1.020.000
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ» 182,570 16.908
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 101,506 101.506
Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήματος Βόλου. 214,200 214.200
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ 60,000 60.000
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ Α ΚΑΙ Β ΣΤΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΜΗΝΙΟΥ- ΙΩΛΚΟΣ 60,000 60.000
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ 47,200 11.800
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 60,000 60.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

12,906,052 6,728,928
.

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ . ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / Ε.Α.Π. Α.Ε 166,821 166.821
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / Ε.Α.Π. ΑΕ 473,549 473.549
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 273,554 20.000
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 230,619 230.619
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 3,036 3.036
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ) 4,496 4.496
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3,440 3.440
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7,933 7.933
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 16,174 16.174
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 81,016 81.016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 100,000 100.000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΈΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΟΛΟΥ 29,999 29.999
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Δ.Ο.Υ.Κ) 40,000 40.000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 30,000 30.000
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΑΑΧ - ΕΚΤ ΟΘΡΥΟΣ 11,185 11.185
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΑΑΧ - ΕΚΤ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 17,358 17.358

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,489,182 1,235,627
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

MeSFiDE. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 106,600 106.600
ISOLA BELLA. νησoκαλή - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΕΜ Α.Ε.) 94,169 94.169
«ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» 404,600 404.600
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ 100,101 100.101
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2,188,550 2.188.550

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,894,020 2,894,020
.

 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ / ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Β-Δ ΠΗΛΙΟΥ Ν-Α ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 150,103 150.103
ΑΞΙΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΟΥΚΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΟΥΡΕΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 82,794 82.794

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

232,897 232,897
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΑΠ Α.Ε. 72,801 72.801
MEDIA-TERRA. Σύσταση παρατηρητηρίου ΜΜΕ για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Μεσογειακή λεκάνη. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 123,631 123.631
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 167,444 1.000
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 27,001 27.001
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 52,491 52.491
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 50,890 50.890
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 164,641 164.641
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4,499 4.499
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3,000 3.000
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2,000 2.000
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4,475 4.475
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΠΑΝΔΥΜ 4,318 4.318
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 11,242 11.242
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΥΑΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 57,961 57.961
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΕΜΕΚΑΒ 100,000 100.000
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ /ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΟΒ) 69,986 69.986
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Δ.Ο.Υ.Κ) 21,692 21.692
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΈΡΓΟ: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΟΛΟΥ 70,000 70.000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 40,000 40.000
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΑΑΧ - ΕΚΤ ΟΘΡΥΣ 11,035 11.035
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΑΑΧ - ΕΚΤ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 9,998 9.998

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,069,104 902,660
.

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3,640,584 1.025.386
Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων και βελτίωση ή / και συμπλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων 3,472,909 254.600
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η΄/ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3,254,655 696.959
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή / ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Γ΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4,521,457 539.541
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ (ΣΥΡΤΑΔΕΣ) Δ. ΚΑΡΛΑΣ 183,104 183.104

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

15,072,709 2,699,590
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (Γ.Ε. 9/8/05) 7,255,616 154.498

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

7,255,616 154,498
.

 ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 1,177,530 1.177.530
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 'ΘΗΛΙΚΑΚΙΑ - ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ' ΝΗΣΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 438,785 438.785
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ - ΤΡΑΧΙΛΙ ΔΑΣΟΥΣ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 62,318 62.318
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 2000-2006 1,962,546 300.028
ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΤΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ) ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ) Κ.Λ.Π 104,780 104.780

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,745,959 2,083,440
.

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΕΤΟΥΣ 2005 9,177 9.177

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,177 9,177
.

 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 7,866,356 372.775
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π =>12Μ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 4,407,515 203.279
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12ΜΕΤΡΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 7,259,275 765.377
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΡΙ-ΓΡΙ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 538,996 177.940
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ ( 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ) 9,542,064 478.511
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 85 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π < 12 ΜΕΤΡΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 934,818 7.235
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 6 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2002) 239,482 55.541
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 23 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2002) 183,813 36.004
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 5 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π>=12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2002) 256,141 21.150
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 8 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π>=12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2002) 315,690 62.812
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 39 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2002) 331,929 6.625
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ, ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2003) 473,736 352.281
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 24 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2003) 728,924 16.000
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1η, ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2003) 4,191,890 245.003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 62 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) 4,911,770 405.024
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 96 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -1η ΕΚΤΑΚΤΗ & 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2004) 2,190,917 143.285
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 73 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 7 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2004 & 2η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) 3,120,588 48.107
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 33 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) 1,851,677 46.200
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 58 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2004) 1,451,534 22.603
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12 Μ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΣΑΜΟΥ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΧΙΟΥ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2005) 1,972,773 440.818
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 34 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΛΑΚΩΝΙΑ, ΛΑΣΙΘΙ, ΛΕΣΒΟ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ (2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2005 - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2006) 1,049,227 238.346
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2006) 2,249,978 83.456
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 54 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2006) 2,620,750 111.065
ΔΙΑΛΥΣΗ 86 ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2007) 5,350,185 204.312
ΔΙΑΛΥΣΗ 95 ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 2,499,254 199.508
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 108 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 5,789,830 280.678

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

72,329,108 5,023,933
.

 ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Ή ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (13η Γ.Ε. ΤΗΣ 24-07-06) 5,570,582 352.742

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,570,582 352,742
.

 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΟΥ - ΜΗΛΕΩΝ 356,653 356.653

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

356,653 356,653
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 9,748,064 702.986

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,748,064 702,986
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ- ΔΙΚΤΥΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Μ.Τ. 6,390,132 129.390

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,390,132 129,390
.

 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ Ε-Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 8,916,633 113.294
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΠΕΡ) 16,945,224 68.773
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) από επιχειρήσεις με ήδη αναπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα 22,072,989 1.000.264
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΕΝΕΔ 2001 18,325,002 56.098
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΗΡΩΝ) 3,360,303 133.447
Υποστήριξη ερευνητικών μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. (spinoff) - ΦΑΣΗ Α΄) 7,848,339 130.542
ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΝΤΕΡ) 3,577,408 214.350
Συντονισμένο Πρόγραμμα Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης στα πεδία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 12,695,154 96.106
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 31,836,285 74.609
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 19,199,570 500.312
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 12,548,873 129.072
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΑΙΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2,848,729 56.600
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΛΟΗΓΗΣΗ 10,906,893 165.258
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΕΝΕΔ 2003 54,593,924 1.060.079
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας σε Νέες Επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 2004) 7,832,834 15.228
Πρόγραμμα Ένταξης στο Ελληνικό και Τεχνολογικό Σύστημα Ερευνητών από το Εξωτερικό 4,628,883 374.132
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ (ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ) ΕΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2,382,983 15.692
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ (ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ) ΕΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - 2005 2,768,141 81.296
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας σε Νέες Επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 160,939 160.939

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

243,449,105 4,446,089
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ : ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Γραφεία Διαμεσολάβησης στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα 6,062,422 299.986
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ 2,235,186 220.098
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 896,082 896.082

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,193,690 1,416,165
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)

Επέκταση της Κατασκευής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης στη Θεσσαλία 18,211,500 8.559.405
ΑΕΔΕΠ - Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΡΑΣΗ 2.1.3 9,407,022 2.157.447
«ΚΑΠΕ - Μέτρο 6.5 - ΔΙΚΤΥΑ» 19,214,674 2.200.000
Ενίσχυση της Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων σε Υφιστάμενες ή Νέες Βιομηχανικές Υποδομές, Περιφέρειας Θεσσαλίας. 815,994 663.690
3oς ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.9.2-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 109,150 109.150
3.1.2.6 ΑΕΔΕΠ- Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων 17,786 14.136
ΚΑΠΕ - Β 70,380,408 15.280.930
ΑΕΔΕΠ -Δεύτερη προκήρυξη- Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (για ΑΠΕ) 8,662,834 85.272
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 148,625,208 3.795.544
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2001 7,105,593 1.118.200
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΕΤΟΥΣ 2002 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 14,166,700 3.409.800
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2003 9,162,000 1.000.000
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601 / 98 ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ? ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2,610,822 140.000
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 2601/98 ΚΑΙ 3299/04 - ΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14,072,395 4.200.395
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (2006) 13,663,022 10.431.414

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

336,225,107 53,165,383
.

  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7,761,479 109.976
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 16,748,774 121.428
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 819,905 179.530
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4,121,431 8.605
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ` 1,371,255 387.360
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΑ) Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5,354,427 491.700
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3,636,314 839.530
ΕΝΙΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 24,066,112 642.812
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 11,065,905 109.257
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.2 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΔ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60,000 35.000
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ- Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ 27,872,687 378.509
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Γ΄ΚΥΚΛΟΣ 20,287,296 415.733
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2.-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,065,957 357.629
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 ΑΤΟΜΩΝ) Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5,253,252 621.367
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 ΑΤΟΜΩΝ) Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14,830,840 2.854.359
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Δ ΚΥΚΛΟΣ 100,988,072 1.887.156
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Δ ΚΥΚΛΟΣ 66,794,125 1.208.760
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου 157,641,928 2.408.643
1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.3 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 198,501,443 773.158
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας 9,607,918 2.424.140
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 27,849,316 558.499
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 2,874,741 28.948
6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 1.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 635,687 271.132
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ (Α ΚΥΚΛΟΣ) 19,450,768 214.548
Ενίσχυση υπό σύσταση (ΝΕΩΝ) ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Τομέα της μεταποίησης, μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη 956,313 148.032
Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Τομέα της Μεταποίησης , μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη. 12,198,905 2.239.290
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 70/2001 Β΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8,554,921 1.627.067
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2,822,741 1.041.659
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 350,000 350.000
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 2,258,827 794.862
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 5,900,044 692.460
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4,440,446 111.675
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3,505,810 1.034.902
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 1,826,320 646.676
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 3,162,121 650.514
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 5,799,257 1.583.958
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ASPIS BANK 1,444,772 350.000
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ASPIS BANK 278,975 106.304
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 420,985 365.098
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο PROBANK Α.Ε. 836,513 280.909
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 433,515 168.588
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 656,193 228.538
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 2,178,267 971.827
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.4 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 56,588 56.588

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

786,741,145 30,776,724
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας 2,053,167 1.548.176
ΠΡΑΞΗ 2.2.2.7/Β: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΚΑΜΠΙΝΓΚΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 2601/98, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β 1,316,069 1.075.329
Πράξη 2.2.3.7/Β: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β΄ Κύκλος 109,630 96.633
Πράξη 2.2.2.7/Γ.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας Γ΄ Κύκλος 495,381 309.906
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας - Δ΄ Κύκλος 1,063,163 892.981
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας - Δ΄ Κύκλος 47,550 35.727
Πράξη 2.2.3.7/Ε: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε΄ Κύκλος 53,496 32.595
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,532,769 840.311
Πράξη 2.2.2.7/ΣΤ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας ΣΤ΄ Κύκλος 366,380 24.351
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.7/ΣΤ: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας -ΣΤ΄ Κύκλος 70,553 9.733
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.7/Z: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας -Ζ΄ Κύκλος 106,629 76.078
Πράξη 2.2.2.7/Η΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας - Η΄ Κύκλος 298,912 234.375
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.7/Η: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας -Η΄ Κύκλος 14,808 14.808
Β ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 1,737,556 363.916
Πράξη 2.2.2.Θ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας - Θ΄ Κύκλος 500,109 325.341
ΠΡΑΞΗ 2.2.3.7/Θ: Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας -Θ΄ Κύκλος 69,138 10.796
Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Τομέα του Τουρισμού , μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη 2,336,717 1.956.967
Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Τομέα του Τουρισμού , μέσω του καν. 70/2001, α προκήρυξη 59,002 59.002
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601 ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 2,179,000 1.109.000
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 70/2001 Β΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 6,329,198 4.383.224
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 70/2001 Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 180,140 27.835
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601 / 98 ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9,268,272 6.207.460
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 - ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5,100,503 5.100.503
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 - ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 5,974,500 2.994.500
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 916,917 916.917
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 3,132,259 3.035.259
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 684,876 684.876
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6,779,174 5.655.430
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 1,096,350 870.809
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 4,766,964 3.534.469
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΝ. 70/2001, Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 65,916 39.451
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ASPIS BANK 1,340,920 909.669
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 948,036 602.871
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο MARFIN EGNATIA BANK 547,294 386.273
Ενίσχυση ΟΛΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 2,093,149 1.656.288

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

63,634,501 46,021,859
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΒΙ.ΠΕ./ΒΙΟ.ΠΑ.) - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,170,526 878.362

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,170,526 878,362
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 2,337,271 300.000
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 40,000 20.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,377,271 320,000
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΚ / ΟΑΕΔ (Α΄ΦΑΣΗ) 9,178,486 56.317
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Β΄ ΦΑΣΗ) 60,721,142 1.728.360
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000Α,2000Β ΚΑΙ 2001Α 2,080,646 57.484
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΚ / ΟΑΕΔ ( Β΄ ΦΑΣΗ) 6,883,563 204.804
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Γ΄ ΦΑΣΗ) 41,556,358 808.730
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2001Β 667,109 15.217
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ 2001 Β) 2,075,737 37.807
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Α 581,873 12.875
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 15/2/2003 ΕΩΣ 31/12/2004) 3,462,552 124.185
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ(ΕΝΑΡΞΗ 2002 Β) 5,135,712 90.920
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Β 810,318 16.490
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΕΝΑΡΞΗ 2003 Β) 14,048,703 229.064
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2003Α, 2003Β, 2004Α, 2004Β 3,047,223 47.697
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1/2/2005 ΕΩΣ 1/7/2006) 2,083,059 22.615
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2005Α, 2005Β 1,290,661 23.337
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 3/7/06 ΕΩΣ 31/12/07) 3,242,354 92.560
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2006Α, 2006Β, 2007A, 2007B 3,256,278 58.267
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Δ' ΦΑΣΗ) 32,602,658 558.870
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 85,273,536 1.993.514
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ 2001 15,508,309 649.309
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΕ/ 1257/99 1,185,228 62.520
Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Εναλλασσόμενης κατάρτισης για το 2000 (Β' εξάμηνο) 8,353,607 195.505
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) 10,770,995 265.343
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) 4,698,254 34.261
Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το 2001 (Α΄Εξάμηνο) 1,328,864 62.332
Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το 2001 (Β΄Εξάμηνο) 2,630,076 85.633
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 21,035,218 481.006
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2000 - 2003) 491,483 19.033
Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του Περιβάλλοντος 29,367,517 427.488
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΤΟYΣ 2003 1,543,328 27.475
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) 4,170,572 151.287
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) 5,749,837 233.608
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 6,783,819 64.150
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 47,942,405 1.201.692
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ ( 2004-2006) 99,387,100 1.733.887
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 14,770,196 270.210
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 17,673,179 354.805
Επιχορήγηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας για το έτος 2004 391,031 190.232
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2005 1,536,429 7.716
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (2005-2006) 13,969,043 946.841
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 23,137,154 675.021
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΥΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2005-2006) 3,043,295 70.198
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ 41,260,614 152.613
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2006-2008) 116,271,583 1.177.588
Επιχορήγηση της Εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα έτη 2006-2007 1,552,647 462.105
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΥΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ETOΣ 2007 4,781,480 57.840
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΑΙΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2,258,777 27.500
Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση εργαζομένων σε Επιχειρήσεις του Τουριστικού Τομέα Διοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 111,752 111.752
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 416,931 87.606
Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 2.5 4,601,390 318.580
Κατάρτιση των στελεχών του ΕΦΕΤ και του προσωπικού στήριξης των δομών, που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2 1,172,091 3.522
Κατάρτιση - Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας /Περιφέρεια Θεσσαλίας 74,253 16.630
Προγράμματα Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και εποχιακά ανέργων εμπειτεχνών,με προοπτική τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.Β 1,084,474 61.572
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στο Νόμο 2601/98 / Περιφέρεια Θεσσαλίας 166,599 44.020
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 268,005 98.165
ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 283,851 48.561
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 404,192 85.130
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ 349,807 12.799
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) 2,488,857 49.940
Κατάρτιση επιχειρηματιών και εργαζομένων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Εμπορικού Τομέα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους 9,526,890 61.379
Πρόγραμμα Κατάρτισης - μετεκπαίδευσης εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών, με προοπτική τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 2005-2006-Δ΄ Φάση. 1,075,783 44.275
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΑΙΤ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ- Β 1,964,940 250.443
Προγράμματα Κατάρτισης - Μετεκπαίδευσης εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών, με προοπτική τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 2006-2007 Ε Φάση. 1,006,917 45.532
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ. 14,507,116 309.015
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 187,568 187.568
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 34,631 34.631
DIALOGUE IS THE CHANGE: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓ. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (Θ.Α.Δ.) -OPEN DIALOGUE TREATMENT (O.D.T.) 92,310 92.310
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΘΓΕΙΑΣ ΠΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο ΄΄ΔΙΟΔΟΣ΄΄ 36,651 36.651
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) 17,854,636 486.773
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2,536,101 63.028
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργικές Περιοχές Μεταφορών και Επικοινωνιών» 166,517 3.047
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργικές Περιοχές Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» 29,224 541
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 15000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15,897,136 473.987
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη on-line Υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με Αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 56,453 1.045
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 3,408,968 825.136
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2,589,558 550.321
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ 1,996,865 435.146
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 142,799 142.799
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 94,400 94.400
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 55,200 55.200
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ / ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 169,124 169.124
ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΠΑΝΔΥΜ 41,100 41.100
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Β ΦΑΣΗ 4,419,069 1.166.303

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

868,902,167 22,774,339
.

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 22,848,543 465.151
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000 58,694,135 1.524.776
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ / ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΞΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Β΄ ΚΠΣ 31,548,043 802.061
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2002 32,536,353 867.085
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 32,646,692 553.600
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 53,608,262 1.171.329
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2003 41,648,050 1.016.114
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2003 ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 12,066,933 188.924
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1 ΚΑΙ 1.3. ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 20,436,281 427.561
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 880,303 16.600
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2004 59,184,144 939.673
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (Νέες Θέσεις Εργασίας) 2004 72,589,021 1.620.838
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 30,112,129 389.185
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17,639,540 525.346
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.Θ.Ε.) 2,113,485 95.908
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2005 54,649,792 975.707
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 9,036,904 104.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 6,711,060 165.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 85,087,060 1.051.264
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΕΕ) ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 ΤΟΥ Ε.Π. 548,000 60.000
ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2006 32,876,556 552.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 6,361,753 18.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 005 002 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 524,554 84.664
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,046,483 378.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 002 009 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 321,568 57.600
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 002 009 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 758,050 60.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 003 006 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 332,612 96.144

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

686,806,308 14,206,529
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -B ΦΑΣΗ 652,640 652.640
''ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ'' 651,008 16.330
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 237,036 237.036
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙ 743,798 11.895
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙΙ 3,477,235 82.828
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14,661,036 711.073
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 965,471 30.846
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2,248,940 125.461
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2004-2006 22,155,368 1.055.612
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 92,850 92.850
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 95,654 95.654
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΞΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 86,661 86.661
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 56,017 56.017
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 51,105 51.105
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62,696 62.696
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 123,172 123.172
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 40,218 40.218
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 102,080 102.080
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 131,469 131.469
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 88,806 88.806
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 195,760 195.760
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 128,098 128.098
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 25,938 25.938
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΑΑΧ - ΕΚΤ ΟΘΡΥΟΣ 46,485 46.485
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΑΑΧ - ΕΚΤ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 61,944 61.944

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

47,181,482 4,312,670
.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.1.1.δ Επιμορφωτικά προγράμματα μέσης και μακράς διάρκειας-ΣΕΛΕΤΕ 1,427,140 189.416
Εξάπλωση εφαρμογής των Πιλοτικών Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 968,819 30.289
EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 1,028,683 14.435
Παιδεία Ομογενών 1,190,340 12.737
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 120,721 120.721
2.1.1.β Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών - Ταχύρυθμη επιμόρφωση - ΣΕΛΕΤΕ 379,144 14.928
2.1.1.θ Επιμόρφωση στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης-ΣΕΛΕΤΕ 45,330 4.831
Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3,586,965 3.201.336
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 341,658 341.658
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΟΕΕΚ) 292,370 5.128
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣH ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ / ΟΑΕΔ - Α΄ ΦΑΣΗ 25,864,225 445.626
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 126,757 126.757
Αναβάθμιση και Διεύρυνση των πληροφοριακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2,747,493 2.326.670
Ολοκλήρωση ανάπτυξης πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών του Νομού Μαγνησίας (Ιωλκος) 448,932 448.932
Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές βιβλιοθήκες - Δ.Κ. Λάρισας (Γέφυρα) 44,607 8.922
Αναμόρφωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 190,000 190.000
Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2001-2004) 8,259,579 6.859.645
Επιμορφωτικά Προγράμματα μέσης και μακράς διάρκειας ΣΕΛΕΤΕ 629,285 120.680
ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΤΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 285,457 61.169
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ-ΠΤΠΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 218,511 46.312
Ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 8,818,663 116.512
«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι» 864,622 25.313
«ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΙ» 72,423 1.467
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ - ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 256,021 64.005
Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Μακρινίτσας 72,024 72.024
Ολοκλήρωση του εμπλουτισμού της συλλογής των πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών του νομού Μαγνησίας (ΙΩΛΚΟΣ) 187,714 187.714
ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1,695,475 31.669
Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών 7,299,552 30.000
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - Δ.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 264,521 52.904
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΟΑΕΔ (Β ΦΑΣΗ) 18,341,892 289.009
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2001-2002 και 2002-2003 2,430,369 40.130
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 131,637 131.637
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΟΑΕΔ 14,673,688 209.944
''Προγράμματα ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέματα Αγωγής Υγείας'' 8,805,318 148.242
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 8,926,363 53.536
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,754,114 1.964.628
Προγραμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημιου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3,559,611 2.908.770
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 487,008 487.008
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΕΡΙΒΑΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 171,976 171.976
Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 394,125 394.125
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) 2002-2005 - Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,144,244 463.771
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) 2002-2005 Π.Τ.Π.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 536,499 64.380
''Πιλοτικά Προγράμματα σχολείων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ)'' 1,404,568 26.723
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Β΄ΦΑΣΗ 992,857 795.917
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 589,891 6.065
Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤPΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ; ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,114,770 1.114.770
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 239,774 201.650
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 593,982 2.000
Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δυσκολίες μάθησης 689,149 92.887
Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών προσχολικής αγωγής για παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση 228,668 21.579
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 498,563 10.450
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1,780,724 23.064
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 34,786,210 407.935
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ-Υποτροφίες Έρευνας στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,227,661 682.014
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Υποτροφίες Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 215,477 215.477
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 866,078 663.975
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ε. ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. 12,806,184 98.922
ΠΡΟΣΒΑΣΗ 250,606 4.577
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 301,335 301.335
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ 3,808,087 231.641
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΙ 16,305,117 635.079
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2004-2005 2,170,223 10.000
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 485,799 26.098
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ 362,086 1.800
<<ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΤΑ Α.Π.Σ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ >> 670,000 5.700
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 1,940,761 2.385
ΤΑΧΥΡΥΘΜO ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 'ΕΝΩΣΗ 414,834 1.309
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -Γ΄ΦΑΣΗ 1,452,920 1.161.284
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες - ΗΡΩΝ 12,545,065 197.217
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2005 - 2008 ΣΤΑ Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. 20,000,000 332.250
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΙΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΔΚΒ ΛΑΡΙΣΑΣ 219,589 43.918
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικών ετών 2005-2006 & 2006-2007 5,216,758 30.000
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3,872,501 59.141
Πιλοτικό Πρόγραμμα Εισαγωγής Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3,247,919 46.310
ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 5,349,339 160.171
Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων & αλλοδαπών στο σχολείο ? για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 3,357,330 11.205
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΙΙ 2,571,421 104.817
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Β΄ ΦΑΣΗ 271,006 266.648
Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης. 2,298,582 142.496
ΕΥΡΙΔΙΚΗ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5,956,725 181.903
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΚΠΑΙΔ.& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ.ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1,629,574 44.497
Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα 8,540,333 26.711
Πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης για τυφλούς και αμβλύωπες μαθητές με έμφαση την υποστηρικτική τεχνολογία και κατάλληλα διαμορφωμένο απτικό υλικό. 138,233 98.642
Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική αποκατάσταση μαθητών με αυτισμό. 137,217 43.394
«ΕΡΜΕΙΟΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 1,373,384 8.200
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 2,195,655 11.700
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ /ΑΔΕΔΥ 1,407,209 17.921
Πρόσβαση για όλους Διαναπηρικά διαθεματικά Σεμινάρια 1,141,280 9.770
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 1,291,998 33.261
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες 1,477,961 710.994
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1,744,952 28.548
Ευαισθητοποίηση - ενημέρωση για το θαλάσσιο θηλαστικό Monachus monachus 20,775 20.775
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008 2,425,339 30.000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 14,511,318 246.109
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 126,890 116.390
ΕΠΙΝΟΗΣΗ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 597,577 9.650
«ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ» 9,543,109 185.471
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1,689,674 54.296
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 28 ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2,652,176 84.266
«ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» 110,844,169 1.776.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

445,675,263 34,356,266
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΟΡΓΑΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 451,543 451.543
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΔΟΚΠΥ)" ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ 345,631 345.631
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΕΜΕΚΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΤΗΡΙ 411,850 411.850
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΕΜΕΚΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΤΗΡΙ 331,529 331.529
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 240,347 240.347
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 269,826 269.826
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΕΛΕΟΥ. 295,546 295.546
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΕΛΕΟΥ. 241,146 241.146
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 313,217 313.217
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 302,670 302.670
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 278,517 278.517
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 412,518 412.518
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Α'&Β' ΦΑΣΗ) 366,588 366.588
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ <ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ > (ΔΟΚΠΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 321,828 321.828
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ <ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ > (ΔΟΥΚΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 185,356 185.356
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ <ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ > (ΔΟΥΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Α' & Β' ΦΑΣΗ) 358,779 358.779
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Α' &Β' ΦΑΣΗ) 195,183 195.183
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 474,703 474.703
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟ ΚΛΗΜΑ 133,283 133.283
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΒΟΛΟΥ 1,736,247 1.736.247
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 8,038,921 84.640
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Π. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 127,916 127.916
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 121,179 121.179
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Πορταριάς(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 181,503 181.503
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ) 191,937 191.937
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 194,363 194.363
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 163,745 163.745
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΚΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ(ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 159,135 159.135
Επιχορήγηση της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρίας Δ. Αρτέμιδος για την συνέχιση της λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Δήμο Αρτέμιδος στην περιοχή Ανω Λεχωνίων. (Γ΄ ΦΑΣΗ) 242,672 242.672
Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλοννήσου Ν.Μαγνησίας (ΚΕΔΑ) για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Αλοννήσου στην περιοχή Πατητήρι (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 174,288 174.288
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Γ' ΦΑΣΗ& ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 265,539 265.539
Επιχορήγηση του Δημοτικού Οργανισμού Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Βόλου (Δ.Ο.Υ.Κ) Δήμου Βόλου για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην περιοχή Δήμου Βόλου στην περιοχή Νεαπόλεως (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 274,747 274.747
Επιχορήγηση του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας (ΔΟΚΠΥ) για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στην Νέα Ιωνία Μαγνησίας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 211,741 211.741
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΚΕΔΑ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΤΗΡΙ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 229,286 229.286
Επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρισης "Κέντρο Ιατρικής Πρόληψης, Πρόνοιας και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού" Δ. Αλμυρού για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στον Δήμο Αλμυρού στην περιοχή Πλατάνια (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 279,591 279.591
Επιχορήγηση της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Πτελεού για την συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Δήμο Πτελεού στην περιοχή Πτελεού (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ) 187,529 187.529
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Δ.Ο.Υ.Κ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 252,071 252.071
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ ΦΑΣΗΣ) 144,121 144.121
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ Γ' ΦΑΣΗΣ) 252,101 252.101
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. (Δ.Υ.Α.) ΑΛΜΥΡΟΥ 118,616 118.616
Λειτουργία δεύτερου προστατευομένου διαμερίσματος για 3 ασθενείς στο Ν. Μαγνησίας 24,821 24.821
Λειτουργία πρώτου προστατευομένου διαμερίσματος για 3 ασθενείς στο Ν. Μαγνησίας 31,196 31.196
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (Α) ΓΙΑ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 768,688 768.688
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER 862,366 862.366
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΓΙΑ 13 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 879,407 879.407
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 49,677 49.677
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 326,031 326.031
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ) 219,103 219.103
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΕΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 139,530 139.530
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΡΠΗΣ 133,760 133.760
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ 147,454 147.454
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 127,981 127.981
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ 142,370 142.370
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 135,271 135.271
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Θ. ΜΗΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΕΩΝ 135,944 135.944
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ 146,145 146.145
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 138,950 138.950
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΟΚΠΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 274,171 274.171
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 151,317 151.317
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ. Α.Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΗΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 198,797 198.797
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Δ.Ο.Υ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΗΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 225,894 225.894
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΥΚ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 678,591 678.591
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.ΕΠ.ΑΞ. ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 276,232 276.232
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Θ. ΜΗΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΕΩΝ 177,864 177.864
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΚΠΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 284,809 284.809
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ - ΜΕΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 479,171 479.171
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Δ.Ε.Α.Ε.Μ. ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 166,431 166.431
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΑ Δ.Α.Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 125,000 125.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΜΚΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 144,714 144.714
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ - ΠΡΟΜΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 195,451 195.451
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 281,078 281.078
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΦΕΤΩΝ 29,193 29.193
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 80,623 80.623
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Μ.Ε.Κ.Α ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 128,883 128.883
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΣΤΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ 124,556 124.556
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΛΚΟΥ 138,725 138.725
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΠΙΑΔΑΣ 123,837 123.837
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Α ΚΑΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΛΑΣ 153,223 153.223
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ (ΒΡΕΦΙΚΟΥ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ 189,704 189.704
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΚΠΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 376,630 376.630
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΚΠΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΜ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 496,533 496.533
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Δ.ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 325,295 325.295
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΤΕΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 132,931 132.931
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΙΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΡΑΣ 155,850 155.850
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΚΠΥ ΔΗΜΟΥ N.IΩNIAΣ MAΓNHΣIAΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ BOHΘEIAΣ ΣTO ΣΠITI ΣΤΟ ΔΗΜΟ N.IΩNIAΣ MAΓNHΣIAΣ 180,933 180.933
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ - ΜΕΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 592,378 592.378
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΥΚ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 784,914 784.914
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Δ.Ε.Α.Ε.Μ. ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 64,109 64.109
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΜΚΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 45,308 45.308
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΚΠΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 268,669 268.669
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.ΕΠ.ΑΞ. ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 106,453 106.453
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.ΕΠ.ΑΞ. ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 249,584 249.584
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΛΚΟΥ 56,390 56.390
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Π.ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΑΣ 119,440 119.440
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 96,434 96.434
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΕΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 105,827 105.827
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΛΑΣ 50,038 50.038
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 116,234 116.234
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 146,919 146.919
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Θ. ΜΗΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΕΩΝ 81,648 81.648
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝ.ΕΠ. ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 92,914 92.914
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Θ. ΜΗΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΕΩΝ 142,960 142.960
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΡΠΗΣ 60,299 60.299
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΠΑΝ ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ 112,353 112.353
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 130,828 130.828
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Μ.Ε.Κ.Α. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 46,181 46.181
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ. ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 115,256 115.256
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΥΚ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 75,362 75.362
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Α.Τ.Ε. Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ 66,016 66.016
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΠΙΑΔΑΣ 24,918 24.918
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 15,409 15.409
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 60,236 60.236
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΒΡΕΦΙΚΟΥ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ 97,426 97.426
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΟΚΠΥ )ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 214,455 214.455
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 11,660 11.660

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

34,333,054 26,378,773
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ Τ.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ 81,322 81.322

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

81,322 81,322
.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 11,616,390 89.379
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα. 11,087,253 450.099
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η' ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 20,775,802 499.391

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

43,479,444 1,038,870
.

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2001 8,275,950 338.154
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2000 102,660,667 1.494.262
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 8,370,783 174.203
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού. 14,884,875 403.020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 5,394,701 133.769
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ (STAGE 2004) 1,729,990 64.005
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 005 002 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,649,436 793.476
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 002 009 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 608,680 100.890

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

143,575,082 3,501,779
.

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,749,969 200.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,749,969 200,000
.

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2,151,872 218.704
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 11,839,799 321.295
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ) 12,423,110 320.731

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

26,414,780 860,730
.

 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) DREAM - Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας στα ΜΜΕ-ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ 1,607,172 48.273
ΔΕΣΜΟΣ - eQUALITY 2,374,768 132.847
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2,262,380 1.166.942
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1,853,954 64.542
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - EQUAL / ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1,597,411 156.820
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1,542,841 271.462
ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2,343,228 8.804
Κοινωνία της πληροφορίας και προσαρμοστικότητα των μικρομεσαίων γυναικείων γεωργοσυνεταιριστικών επιχειρήσεων 1,331,672 948
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1,157,673 475.138
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΜΦIΚΤΙΟΝΙΑ 1,217,024 881.343
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΖΕΥΞΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 1,183,569 78.092
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1,171,312 43.103

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

19,643,005 3,328,314
.

 ΔΡΑΣΕΙΣ Μ.Κ.Ο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) 18,528,924 897.833
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ - Β ΚΥΚΛΟΣ) 15,634,727 528.249

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

34,163,651 1,426,082
.

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3,239,928 3.239.928
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΔΑΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 258,790 258.790
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 1η Περίοδος Ένταξης 6,246,197 1.775.192
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 2η Περίοδος Ένταξης 17,929,364 3.181.529
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 3η Περίοδος Ένταξης 11,442,862 3.411.346
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11,949,035 3.267.659
Επενδύσεις στις Γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής - Α' περιόδου έτους 2002 8,407,793 2.075.954
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2002 5,832,084 1.233.853
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής περίοδος εφαρμογής έτος 2003 26,996,184 8.970.973
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής -Περίοδος εφαρμογής έτος 2005 39,304,970 11.353.912

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

131,607,206 38,769,137
.

 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 419,662 419.662
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 1η Περίοδος Ένταξης 2001 4,249,131 1.519.833
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 2η Περίοδος Ένταξης 2002 5,170,000 1.510.000
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 3η Περίοδος Ένταξης 2003 3,422,800 1.145.000
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 4η Περίοδος Ένταξης 2005 4,362,600 1.344.800
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 5η Περίοδος Ένταξης 2006 3,096,800 683.900

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

20,720,994 6,623,195
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ - 1η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 6,328,643 32.552
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.900 ΕΥΡΩ -1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9,602,943 457.171
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ - 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5,188,303 53.779
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.900 ΕΥΡΩ - 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6,139,643 81.750
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ - 4Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7,142,430 3.466
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.900 ΕΥΡΩ - 5Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14,671,928 50.000
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ - 5Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9,018,286 62.086

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

58,092,175 740,804
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε . ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1,241,964 1.241.964

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,241,964 1,241,964
.

 ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) / Ε.Α.Π ΑΕ 1,446,318 1.446.318
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 288,342 50.683
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ , ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 403,866 76.430
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2006 330,086 135.772

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,468,611 1,709,203
.

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ / ΕΑΠ Α.Ε. 2,873,919 2.873.919
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΑΠ ΑΕ 788,178 788.178
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ , ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ , ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ , ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / Ε.Α.Π. Α.Ε 210,551 210.551
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ- Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3,158,211 269.136
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ -Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10,896,681 3.089.082
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1,340,634 826.414
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4,915,448 1.824.897
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΑΠΑΑΧ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4,661,664 1.153.637

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

28,845,287 11,035,813
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 372,134,939 10.243.800
Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης 334,999,641 15.553.743
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Β΄ΚΠΣ 29,906,750 1.874.101
Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης 489,292,585 4.163.291
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1ης ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (2005) 1,250,388 760.642
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΑΕ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 675,534 440.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,228,259,837 33,035,577
.

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από τους επαγγελματίες Μέτρου 4.4 Δράση 3 [1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος] στον τομέα της αλιείας 494,293 494.293
12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2Η ΠΡΟΤΑΣΗ 2005) 610,386 53.525
Καινοτόμα Μέτρα ( 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας, 1ο ΕΡΓΟ 214,012 145.228
Ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή από τους επαγγελματίες , Μέτρο 4.4 Δράση 3 (3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας) 1,261,033 248.624
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑ Γ.Γ.Ε.Τ. 5,497,218 193.803

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

8,076,943 1,135,473
.

 ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΩΝ

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 12 ΑΛΙΕΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2003) 385,879 50.713
ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 170 ΑΛΙΕΩΝ (1H ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2005) 8,702,520 269.762

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,088,399 320,475
.

 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 90 ΑΛΙΕΩΝ (2Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2003) 680,000 64.000
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 24 ΑΛΙΕΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2003) 152,000 16.000
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 73 ΑΛΙΕΩΝ (1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2005) 552,000 16.000
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 26 ΑΛΙΕΩΝ (1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε.2006) 184,000 8.000
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 28 ΑΛΙΕΩΝ (2η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 192,000 8.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,760,000 112,000
.

 ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 401,983 401.983

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

401,983 401,983
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1η Προκήρυξη Μέτρου 4.3 για την προώθηση εξαγωγών και συλλογικοί φορείς 9,713,330 109.417
2η Προκήρυξη Μέτρου 4.3 για την προώθηση εξαγωγών και συλλογικοί φορείς 24,133,394 316.665
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 575,963 283.963
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2005 1,713,586 116.718
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2006 604,385 54.433

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

36,740,659 881,196
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΑΠ Α.Ε. 43,683 43.683

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

43,683 43,683
.

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 3.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 742,705 160.250
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 3.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 391,060 391.060
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 3.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ASPIS BANK 221,780 117.887
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 3.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 638,096 315.532
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 3.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 2,388,958 717.494
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 3.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο PROBANK Α.Ε. 289,061 34.000
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 3.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 603,795 286.611
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 3.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 459,948 310.698
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 3.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 580,975 106.918
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μέτρο 3.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 3,020,309 1.225.049

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,336,686 3,665,499
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 130 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ.Ε.Κ. & Σ.Ε. 2,926,192 67.528
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 645,869 336.914
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - EDUNET ΠΘ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 399,073 90.176
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60,619 60.619
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΕΩΝ 13,166 13.166
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ 15,889 15.889
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 21,237 21.237
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 22,977 22.977
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 21,974 21.974
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 21,237 21.237
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 22,051 22.051
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 21,236 21.236
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 21,237 21.237
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 22,051 22.051
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ 22,051 22.051
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 21,969 21.969
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ 22,274 22.274
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ 22,274 22.274
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΟΥ ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ 22,274 22.274
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ΕΛ ΒΟΛΟΥ 21,906 21.906
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 5ο ΕΛ ΒΟΛΟΥ 22,587 22.587
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 7Ο ΕΛ ΒΟΛΟΥ 21,908 21.908
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΕΕ ΑΓΡΙΑΣ 22,618 22.618
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΕΕ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 23,287 23.287
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΕΕ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 22,217 22.217
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο ΕΛ ΒΟΛΟΥ 21,905 21.905
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 8,915 8.915
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 16,652 16.652
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 11,803 11.803
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΒΟΛΟΥ 11,895 11.895
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/ΘΕΣΙΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 16,652 16.652
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/Θ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 11,564 11.564
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 11,136 11.136
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 11,564 11.564
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 11,564 11.564
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ 13,892 13.892
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ 11,564 11.564
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο 12/Θ ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 12,006 12.006
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΓΛΩΣΣΑΣ 9,315 9.315
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 12,083 12.083
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ 21,289 21.289
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ 2ο Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ 12,631 12.631
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ 2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16,652 16.652
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΟΠΑΛΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ 8,915 8.915
^^^ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ^^^^Ν.ΤΣΟΠΟΤΟΣ^^^^^^^ 7,495 7.495
^^^ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ^^^^ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ^^^^ ^^^ 16,652 16.652
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 9/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 11,564 11.564
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο 7ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 11,564 11.564
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4ο 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 5,113 5.113
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/ΘΕΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4,644 4.644
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 2,754 2.754
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 16,652 16.652
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 6ο ΒΟΛΟΥ 11,564 11.564
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ 12,617 12.617
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 11,564 11.564
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3/ΘΕΣΙΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ 6,730 6.730
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 11,564 11.564
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ-ΜΗΛΕΩΝ 8,915 8.915
^^^ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-^^^^ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ^^^^ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ^^^ 4,644 4.644
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 4,644 4.644
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3/Θ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ 6,305 6.305
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16,652 16.652
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 6,505 6.505
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3ο ΑΙΣΩΝΙΑΣ - ΣΕΣΚΛΟΥ 8,915 8.915
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ 11,564 11.564
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΕΛΕΤΕ 75,630 9.503
Προμήθεια Εξοπλισμού εργαστηρίου Πληροφορικής Ιδρύματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 59,815 45.520
Προμήθεια Εξοπλισμού Αίθουσας Τηλε-εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 34,008 34.008
Δημιουργία / Αναβάθμιση Εσωτερικού Δικτύου Ιδρύματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 62,262 35.525
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/ΘΕΣΙΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ 10,256 10.256
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΑΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ 1,234,782 158.620
Δημιουργία Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μηλεών 37,743 37.743
«Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας» 391,676 87.081
Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομών τηλεδιάσκεψησ/τηλεπιμόρφωσης για την εκπαίδευση και δράσεις ηλεκτρονικής μάθησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 269,471 67.368
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΝΗΛΙΟΥ-ΚΙΣΣΟΥ 7,355 7.355
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ 7,963 7.963
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 9,999 9.999
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 8,849 8.849
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 10,009 10.009
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ 10,009 10.009
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 3,176 3.176
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 6,915 6.915
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 6,941 6.941
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 4ο ΤΕΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 21,023 21.023
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 20,752 20.752
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ο ΤΕΕ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ 15,422 15.422
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ου 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 6,941 6.941
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 10,009 10.009
«Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (EDUnet-3): Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας» 186,120 39.239
"Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (EDUnet-3) : Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Θεσσαλονίκης (Α' Θεσσαλονίκης), Σερρών, Πέλλας" 291,417 3.638
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 154,091 38.523
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 19,400 19.400
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18,750 18.750
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 19,387 19.387
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 38,800 38.800
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19,387 19.387
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18,762 18.762
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19,387 19.387
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19,400 19.400
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 18,762 18.762

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

8,075,462 2,358,699
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Αναβάθμιση και Λειτουργία του πληροφοριακού κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» σε πύλη του Ελληνικού Πολιτισμού στο Διαδίκτυο 2,436,806 8.259
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 3,688,699 147.059
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 98,955 98.955
Περιφερειακό εργαστήριο ψηφιοποίησης τεκμηρίων σχετικών με τη διαμόρφωση των πόλεων και των κοινοτήτων στον Ελλαδικό χώρο 149,999 149.999
Το Βουνό των Κενταύρων: Παράδεισος του Περιπατητικού Τουρισμού 29,518 29.518
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 60,232 60.232
Ψηφιοποίηση της Δημοτικής Πινακοθηκης και της Συλλογής Δάμτσα 72,000 72.000
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 49,385 49.385
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (1850-1900) ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 40,294 40.294
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 131,888 131.888

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,757,778 787,590
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 37,163 37.163
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αλμυρού 27,663 27.663
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΟΛΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΒΟΛΟΣ) 8,311,523 531.231
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου 4,126,255 36.549
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Ν.Α.): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2,335,558 43.251
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου 2,009,779 37.218
Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης σε 30 Δημοτικές Βιβλιοθήκες 1,526,110 30.262
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Ζαγοράς 11,125 11.125
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 209,064 209.064
Δημιουργία τηλεματικού κέντρου ΑΔΕΔΥ 101,729 3.570
portal ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣς ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 274,848 274.848
Ηλεκτρονικη εξυπηρέτηση του πολίτη - Δήμος Ν. Ιωνίας Μαγνησίας 171,243 171.243
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 68,902 68.902
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 39,952 39.952
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 111,325 111.325
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γ.Σ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Α.Μ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 106,224 106.224

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

19,468,463 1,739,590
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ 635,794 1.761
Εισαγωγή και Ανάπτυξη ΤΠΕ στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, 7,787,404 35.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

8,423,198 36,761
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών (ΒΟΛΟΥ) 990,230 990.230

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

990,230 990,230
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 16,656,044 59.186

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

16,656,044 59,186
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προώθηση της ευρυζωνικότητας στη Θεσσαλία 112,347 56.173
Προώθηση της ευρυζωνικότητας στον τομέα του Τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας 244,180 68.370
Προώθηση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Βόλου 138,674 138.674
Μητροπολιτικό Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας 659,331 659.331
Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Μαγνησίας 131,947 131.947
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 458,603 109.148
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 220,459 220.459
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 84,064 84.064

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,049,605 1,468,166
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 34,534 34.534

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

34,534 34,534
.

 ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 5,805,191 99.750
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ''ΕΝΕΡΓΩΝ'' ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 44,723,355 956.530

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

50,528,546 1,056,280
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ TΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΣΠ 311,835 311.835
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ 87,614 87.614
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 77,540 77.540

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

476,989 476,989
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 401,493 401.493
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 3,876,423 1.153.927

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,277,915 1,555,420
.

  Σύνολο Νομού

6,816,819,579 784,518,772
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"