ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Περιφέρεια: Πελοποννήσου

  Νομός: Λακωνίας

       

 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011

 Ποσά σε ευρώ

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Σύμβαση Παραχώρησης Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη 403,785,300 55.987.157
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Χ.Θ. 9+200 ΤΗΣ Ε.Ο. ΧΑΝΙΑ-ΚΡΟΚΕΕΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 3,386,408 3.386.408
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 4,975,986 4.975.986
ΔΡΟΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ -ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ (ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗ - ΚΑΣΤΟΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ,Θ 0+000 ΕΩΣ ΤΗΝ 1+859.71 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Θ.4+609.00 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ. 6+500) 1,761,389 1.761.389
ΔΡΟΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗ -ΝΕΑΠΟΛΗ(ΑΠΟ Χ.Θ.1+400,00 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ 4+100) 1,332,762 1.332.762
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΑΣΙΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΚΕΛΕΦΙΝΑΣ 32,464,696 32.464.696
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΟΡΘΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 357,315 357.315
ΔΡΟΜΟΣ ΛΑΧΙ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ - ΚΑΣΤΑΝΕΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1,102,902 1.102.902
ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ Δ.Δ. ΠΕΤΡΙΝΑΣ 1,730,333 1.730.333
ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΣΚΑΛΑΣ ? ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΥΤΗΣ 780,835 780.835
ΔΡΟΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ-ΣΚΟΥΡΑ (ΑΠΟ Χ.Θ3+507,63 ΕΩΣ Χ.Θ 9+365,89) 6,167,424 6.167.424
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΑΚΡΥΝΑΡΑΣ ΤΗΣ ΕΘ.Ο ΧΑΝΙΑ - ΚΡΟΚΕΕΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 3,196,081 3.196.081
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑ-ΒΕΡΙΑ (Τμήμα Χ.Θ. 0+000.00 έως την Χ.Θ.1+888.64) 427,950 427.950
ΔΡΟΜΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΤΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Θ.0+000 ΕΩΣ ΤΗΝ Χ.Θ 7.702,58 1,945,448 1.945.448

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

463,414,828 115,616,685
.

 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αγ. Νικολάου Δήμου Βοιών 75,046 75.046
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 34,986 34.986
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΛΙΣΙΖΑ ΤΟΥ ΔΔ ΧΑΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 26,515 26.515
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ» ΤΟΥ Δ.Δ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 42,574 42.574

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

179,121 179,121
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12,052,502 112.342
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 537,312 537.312
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 25,133,208 261.397
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 199,295 1.594
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΦΑΣΗ (2003 - 2006) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - ΕΤΠΑ 940,424 154.682
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 34 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 489,410 12.957
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 3,289,658 53.623
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ NΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ’ ΦΑΣΗ (2005-2006) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 442,355 179.953
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46,830 46.830
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 2,039,915 2.039.915
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ-3ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 3,220,354 3.220.354
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ 4,077,523 4.077.523

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

52,468,783 10,698,481
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Εξοπλισμός δύο Προστατευμένων διαμερισμάτων τριών ατόμων έκαστο στη Σπάρτη 21,742 21.742
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ 5,758 5.758
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ 387,940 387.940
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 3,872,116 3.872.116
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ (Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 225,735 225.735
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 231,594 231.594

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,744,884 4,744,884
.

 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ

ΑΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ 116,926 116.926
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 56,711 56.711
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 114,093 114.093
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΑΤΩΝ 82,480 82.480
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 149,610 149.610
ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΙΔΟΣ (ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ,ΤΟΡΙΖΑ) 515,219 515.219
Αντικατάσταση-επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Μονεμβασιάς 552,420 552.420
ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 468,267 468.267
ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΜΝΑΚΙ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΕΡΜΑΣ 903,640 903.640
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΝΙΑΤΩΝ 163,337 163.337
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΤΑΣ 47,119 47.119
ANOΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΥΚΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Δ. ΣΥΚΕΑΣ 1,023,881 1.023.881
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΝΑΣ 154,224 154.224
ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ) - 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΠΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 228,256 228.256
ΥΔΡΕΥΣΗ ΖΑΡΑΚΑ 6,868,705 6.868.705

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

11,444,887 11,444,887
.

 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 722,577 722.577
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 3,645,644 3.645.644
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΚΚΑΣ 623,000 623.000
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 296,071 296.071
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 618,695 618.695
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 413,790 413.790
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 1,030,944 1.030.944

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

7,350,720 7,350,720
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 424,800 424.800
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ 2,031,199 2.031.199
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΜΥΚΛΩΝ 377,453 377.453
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΩΝ 165,941 165.941
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΑΣΜΑ ΠΛΑΤΑΝΑΣ 352,026 352.026

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,351,419 3,351,419
.

 ΜΟΥΣΕΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1,241,212 1.241.212
ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΑΝΗΣ 1,320,524 785.046
ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΥΣΤΡΑ 586,940 586.940
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΒΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ (ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ) 464,627 464.627
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΠΑΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 1,540,682 1.540.682

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,153,985 4,618,507
.

 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ KΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

ΛΙΜΑΝΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1,977,492 1.977.492
ΛΙΜΑΝΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥΛΙΜΑΝΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ 1,070,000 1.070.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,047,492 3,047,492
.

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Φ. - TAXIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 3,802,113 47.046
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Τ.- ICIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1,466,352 6.774

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

5,268,464 53,820
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 198,670 198.670
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 499,997 289.494
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΙΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 310,000 174.113
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 877,598 877.598
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΥΣΤΡΑ 4,401,843 4.401.843
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΓΛΥΠΤΩΝ, ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΤΕΜΠΛΩΝ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 497,994 294.997
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 553,741 553.741
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ? ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΝΗΜΕΙΩΝ 299,996 299.996
ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 720,000 720.000
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Μ. ΑΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 1,340,878 1.340.878

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,700,716 9,151,329
.

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ / Τ.Δ. 1.4.1 345,854 258.367
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. / Τ.Δ. 1.4.2 330,288 192.486
Ανακαίνιση - Βελτίωση αγροτικών οικισμών της Περιφέρειας Πελοποννήσου 233,522 144.340
Ανακαίνιση - βελτίωση αγροτικών οικισμών 5,505,498 85.838
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ 336,223 336.223
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ), Β’ ΦΑΣΗ 248,547 248.547
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΝΗΣ 150,008 150.008
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 177,908 76.149
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ 192,980 192.980
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΝΙΑΤΩΝ 155,944 155.944
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΥΩΝ 112,025 112.025
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Δ.Α.Π- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 170,385 170.385
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΤΕΩΣ ΞΕΝΙΑ 505,940 505.940
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ 40,043 40.043
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 370,792 62.033
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 126,305 126.305
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΑΣ 189,674 189.674
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ 160,560 160.560
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ 157,370 157.370
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 193,855 193.855

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,703,722 3,559,072
.

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 24,032,013 584.397
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 311,207 5.622
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 506,042 72.291

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

24,849,262 662,310
.

 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. / 1.3.2 27,600 16.560
ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΗ ? ΕΡΕΥΝΑ ? ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ? ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)» 1,005,781 10.500
Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Περιοχής Διοικητικών Ορίων Δήμου Ασωπού Νομού Λακωνίας (ΣΧΟΟΑΠ) 104,934 104.934
Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) περιοχής Διοικητικών Ορίων Δήμου Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας 152,020 152.020
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ 547,561 547.561
Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας υπόγειων νερών 180,459 3.260
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 59,972 59.972
Σύνταξη μελετών ωρίμανσης για έργα αρμοδιότητας Ε΄ ΕΠΚΑ 59,818 59.818
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 381,661 381.661
ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟ-ΑΡΕΟΠΟΛΗ-ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) 407,814 407.814

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,927,621 1,744,100
.

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ - ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ / ΤΔ 2.1 324,477 162.238
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. / 2.2 54,061 25.077
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10,171 10.171
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6,549 6.549
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΜΑΝΗΣ 8,686 8.686

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

403,943 212,721
.

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 225,399 225.399
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) Εκπόνηση μελετών διαχείρισης και προστασίας δασικών οικοσυστημάτων της δημόσιας δασοπονίας (διαχειριστικές μελέτες) και ολοκληρωμένα σχέδια αποκατάστασης τοπίου μετά από φυσικές καταστροφές 3,639,397 302.737
Εκπόνηση μελετών διαχείρισης και προστασίας δασικών οικοσυστημάτων της δημόσιας δασοπονίας (διαχειριστικές μελέτες) και ολοκληρωμένα σχέδια αποκατάστασης τοπίου μετά από φυσικές καταστροφές - 2η Προκήρυξη 2,233,016 156.929
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΔ 1,081,032 577.040

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

7,178,844 1,262,105
.

 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1,760,756 1.760.756

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,760,756 1,760,756
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΕ/ΤΔ 1.3.3 108,738 65.243
«Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων της Λακωνίας για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» 56,796 56.796
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 99,523 99.523
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ /ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ?ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9,106 9.106
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤOΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" 6,822 6.822
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΜΑΝΗΣ 6,799 6.799
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 38,099 38.099
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2005-2006 (ΕΓΤΠΕ) 5,694 3.984

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

331,577 286,372
.

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 3,896,647 17.870

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

3,896,647 17,870
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 29/11/2004 5,949,900 641.000
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 01/2005 95,777 95.777

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,045,677 736,777
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΝΗΣ 255,533 255.533
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 383,776 383.776

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

639,309 639,309
.

 ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 480,517 255.232
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ "ΛΟΥΣΙΝΑ - ΚΑΣΤΟΡΙ" ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 515,084 315.084

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

995,602 570,317
.

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΛΤΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 125,000 125.000
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΚΑΨΑΛΑ" ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 135,457 135.457
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ ΣΤΟ Δ. Δ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 23,288 23.288
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΟ Δ. Δ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ 34,928 34.928
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΑΥΛΟΙ (ΚΟΥΜΟΥΣΤΑ) ΣΤΟ Δ.Δ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ 81,507 81.507
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΩΡ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ 130,143 130.143
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 138,117 138.117

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

668,440 668,440
.

 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΑΤΑ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 821,072 65.615
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π =>12Μ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 4,407,515 77.059
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12ΜΕΤΡΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 7,259,275 274.327
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ ( 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ) 9,542,064 211.861
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12 Μ, ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΑΤ. ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2003) 1,527,794 265.105
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΑΤΑ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2003) 161,103 111.442
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1η, ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2003) 4,191,890 64.741
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 62 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) 4,911,770 26.035
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 7 Μ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) 658,991 58.370
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 96 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -1η ΕΚΤΑΚΤΗ & 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2004) 2,190,917 19.415
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 64 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2004 & 2η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) 4,306,992 204.025
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 58 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2004) 1,451,534 17.002
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕ 2005) 130,312 130.312
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΑΤΑ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕ 2005) 128,176 86.502
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π>12Μ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕ 2005) 1,679,040 67.704
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12 Μ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦ/ΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2005) 2,188,327 183.260
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 34 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΛΑΚΩΝΙΑ, ΛΑΣΙΘΙ, ΛΕΣΒΟ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ (2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2005 - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2006) 1,049,227 24.162
ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2006) 2,249,978 54.907
ΔΙΑΛΥΣΗ 86 ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2007) 5,350,185 18.458
ΔΙΑΛΥΣΗ 95 ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 2,499,254 136.790
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 108 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 5,789,830 231.740
ΔΙΑΛΥΣΗ 36 ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2008) 3,636,542 77.340

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

66,131,786 2,406,172
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ- ΔΙΚΤΥΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Μ.Τ. 6,390,132 9.403

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,390,132 9,403
.

 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΠΕΝΕΔ 2003 54,593,924 16.433
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ (ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ) ΕΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - 2005 2,768,141 10.280

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

57,362,065 26,714
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ)

Ε' (ΠΕΜΠΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 (ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α, ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ xvii, xviii, xix, xx, xxi) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 300,391,255 2.044.517
ΚΑΠΕ - Α? Προκήρυξη - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για ανεξάρτητη ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά πάρκα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με διασυνδεδεμένο σύστημα και στις περιφέρειες της χώρας με μη διασυνδεδεμένο σύστημα για εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 5 MW? 103,964,604 15.858.022
1oς - 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.5.1: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 91,959,418 434.439
«ΚΑΠΕ - Μέτρο 6.5 - ΔΙΚΤΥΑ» 19,214,674 1.935.905
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 148,625,208 2.782.552

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

664,155,159 23,055,435
.

  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7,761,479 80.168
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 16,748,774 367.811
1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 470,728 58.988
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 6,894,444 293.694
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (1-50 άτομα) Β΄κύκλος προκήρυξης - Διοικητικές Περιφέρειες Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων 6,445,566 73.900
ΕΝΙΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 24,066,112 356.824
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14,188,442 61.854
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ- Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ 27,872,687 362.402
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Γ΄ΚΥΚΛΟΣ 20,287,296 266.568
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 ? ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (9) 965,443 19.770
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ Γ΄ κύκλος προκήρυξης - Διοικητικές Περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων 8,929,833 149.661
Επιχειρηματικά σχέδια ΠΜΕ - ΜΜΕ (0-50 άτομα) Δ΄ κύκλος προκήρυξης - Διοικητικές Περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων 36,757,678 343.226
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Δ ΚΥΚΛΟΣ 100,988,072 1.801.500
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Δ ΚΥΚΛΟΣ 66,794,125 400.136
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου 157,641,928 1.312.588
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων 31,255,005 1.157.335
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ (Α ΚΥΚΛΟΣ) 19,450,768 87.328
Ενίσχυση Υπό ίδρυση (νέων) ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Τομέα της Μεταποίησης , μέσω του καν. 70/2001, Α προκήρυξη 1,335,485 165.943
Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Τομέα της Μεταποίησης , μέσω του καν. 70/2001, α προκήρυξη 8,386,736 894.536
Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Τομέα της Μεταποίησης, μέσω του καν. 70/2001, Β προκήρυξη 7,837,631 859.428
«ΕΥΡΟΠΑΚ -Π. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ» 333,500 333.500
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 2601/1998 ΚΑΙ 3299/2004 ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 4,479,072 1.232.575
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 4,087,061 507.708
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 3,310,356 222.469
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,705,643 674.445
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο MILLENNIUM (NOVA) BANK 730,065 158.902
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 278,200 278.200
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1,841,421 409.415
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 6,790,561 501.148
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 898,890 389.906
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 4,013,141 245.471
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 1,176,064 285.709
Ενίσχυση ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4,640,496 56.726
Ενίσχυση ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 1.5 στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,852,358 166.661

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

601,215,063 14,576,494
.

 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων 10,081,083 238.010
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Β 4,895,959 410.972
Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Β- Κύκλος. 803,323 54.158
Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Δ Κύκλος. 3,836,947 118.659
Πράξη 2.2.2.3 /Ε.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Ε΄ Κύκλος 5,098,385 47.897
ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2,882,871 204.048
Πράξη 2.2.2.3/ΣΤ΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελ/σου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων ΣΤ΄ Κύκλος 3,423,387 64.718
Πράξη 2.2.2.3/Z΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελ/σου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Z΄ Κύκλος 3,436,402 171.597
Πράξη 2.2.2.3/H΄.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελ/σου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων H΄ Κύκλος 3,336,761 130.465
Β ΚΥΚΛΟΣ - ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3,758,135 21.895
Πράξη 2.2.2.3/Θ.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98 ή στο Ν.3299/04, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πελ/σου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Θ΄ Κύκλος 5,542,466 12.989
Ενίσχυση ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Τομέα του Τουρισμού , μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη 3,789,838 928.677
«ΜΑΛΒΑΖΙΑ Α.Ε. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1,035,948 1.035.948
«ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ -ΑΝΝΑ ΒΑΡΚΑ Ο.Ε -ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ» 477,250 477.250
«ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΤΡΑ Α.Ε) - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α' ΤΑΞΗΣ» 747,500 747.500
Ενίσχυση ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα του Τουρισμού (Καινοτομικές δράσεις), μέσω του καν. 70/2001, Β΄ προκήρυξη (Μ 3.3) 443,417 30.166
Ενίσχυση ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα του Τουρισμού, μεσω του καν. 70/2001, Β΄προκήρυξη 6,693,583 1.541.945
ΜΙΧΑΗΛ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α΄ΤΑΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 977,500 977.500
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 2601/98 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ /ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ / Δ.Δ.40%) 3,270,260 1.552.000
Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/98 στον τομέα του τουρισμού (Μετατροπή παραδοσιακών διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες- Δ.Δ. 45%) 1,105,350 802.650
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 2601/98 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -ΔΔ 25%) 7,204,046 441.830
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 2601/98 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3 Υποέργα) 1,893,847 1.031.347
Β. ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ EΕ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 128,591 128.591
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 1,156,816 350.000
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 4,229,103 199.177
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,566,871 271.800
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1,463,012 669.003
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 4,570,953 1.858.813
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 4,121,514 191.295
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3,155,467 298.101
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο MARFIN EGNATIA BANK 1,291,173 285.853
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού 70/2001, Γ προκύρηξη με Τελικό Δικαιούχο ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 695,133 326.554

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

97,112,890 15,621,406
.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΚ / ΟΑΕΔ (Α΄ΦΑΣΗ) 9,178,486 82.497
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Β΄ ΦΑΣΗ) 60,721,142 238.529
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000Α,2000Β ΚΑΙ 2001Α 2,080,646 8.273
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΚ / ΟΑΕΔ ( Β΄ ΦΑΣΗ) 6,883,563 24.534
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Γ΄ ΦΑΣΗ) 41,556,358 74.658
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2001Β 667,109 2.186
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ 2001 Β) 2,075,737 27.133
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Α 581,873 2.078
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 15/2/2003 ΕΩΣ 31/12/2004) 3,462,552 21.114
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ(ΕΝΑΡΞΗ 2002 Β) 5,135,712 39.315
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Β 810,318 2.053
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΕΝΑΡΞΗ 2003 Β) 14,048,703 39.206
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2003Α, 2003Β, 2004Α, 2004Β 3,047,223 6.266
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1/2/2005 ΕΩΣ 1/7/2006) 2,083,059 10.922
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2005Α, 2005Β 1,290,661 4.784
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 3/7/06 ΕΩΣ 31/12/07) 3,242,354 21.925
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2006Α, 2006Β, 2007A, 2007B 3,256,278 11.468
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Δ' ΦΑΣΗ) 32,602,658 127.591
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 85,273,536 435.840
Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Εναλλασσόμενης κατάρτισης για το 2000 (Β' εξάμηνο) 8,353,607 218.107
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) 10,770,995 156.075
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) 4,698,254 150.104
Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το 2001 (Α΄Εξάμηνο) 1,328,864 116.649
Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το 2001 (Β΄Εξάμηνο) 2,630,076 159.162
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 21,035,218 111.284
Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του Περιβάλλοντος 29,367,517 283.793
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 6,783,819 128.847
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 47,942,405 513.538
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ ( 2004-2006) 99,387,100 891.568
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 14,770,196 56.106
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 17,673,179 117.195
Επιχορήγηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ για την υλοποίηση Ειδικών Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2004 284,593 125.800
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (2005-2006) 13,969,043 394.506
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 23,137,154 309.102
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΥΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2005-2006) 3,043,295 92.629
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ 41,260,614 122.400
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2006-2008) 116,271,583 807.936
Επιχορήγηση της Εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για την υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την περίοδο 2006 - 2007 2,179,050 476.616
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΥΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ETOΣ 2007 4,781,480 135.425
Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ / Διοικ. Περιφερειών Δυτ.Ελλάδας,Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων 1,345,909 23.768
Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζομένων σε ΜΜΕ και ΠΜΕ του τουριστικού τομέα που δεν εντάσσονται στον Νόμο 2601/98 / Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 448,309 41.640
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 597,456 25.200
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 580,847 41.640
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 959,717 28.176
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) 2,488,857 25.701
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ. 14,507,116 38.950
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 24,651 880
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) 17,854,636 91.411
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2,536,101 105.720
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργικές Περιοχές Μεταφορών και Επικοινωνιών» 166,517 3.047
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργικές Περιοχές Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» 29,224 541
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 15000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15,897,136 168.000
Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη on-line Υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με Αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 56,453 1.045
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 3,617,371 579.213
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΑ -ΨΥΧΙΚΟ / ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 62,440 62.440
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΚΑ-ΨΥΧΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 151,294 151.294
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ/ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" 94,770 94.770
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Ο.Π.Α.Α.Χ 1,385,186 507.754
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΙ 1,879,908 436.682

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

812,349,910 8,975,088
.

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 22,848,543 190.756
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000 58,694,135 382.816
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ / ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΞΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Β΄ ΚΠΣ 31,548,043 63.995
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2002 32,536,353 87.222
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 32,646,692 190.200
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 53,608,262 348.963
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2003 41,648,050 288.105
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2003 ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 12,066,933 74.647
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1 ΚΑΙ 1.3. ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 20,436,281 11.266
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 880,303 16.600
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2004 59,184,144 381.000
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (Νέες Θέσεις Εργασίας) 2004 72,589,021 307.003
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 30,112,129 225.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 17,639,540 112.950
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.Θ.Ε.) 2,113,485 18.452
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2005 54,649,792 365.452
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 9,036,904 36.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 6,711,060 150.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 85,087,060 357.000
ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2006 32,876,556 200.000
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004 ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 6,361,753 36.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 409,000 165.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.6 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 134,000 34.000
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.6 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 123,486 22.910
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ /ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.3 2,366,515 323.515
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 105,172 39.388
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 192,306 67.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

686,605,520 4,495,240
.

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙ 743,798 10.160
"ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ" 60,742 60.742
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙΙ 3,477,235 27.581
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2004-2006 22,155,368 48.577
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΛΑΚΚΑ - ΨΥΧΙΚΟ" / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 95,000 95.000
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 16,608 16.608
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7,917 7.917
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Α.Χ. ΜΑΝΗΣ 63,709 63.709

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

26,620,376 330,293
.

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξάπλωση εφαρμογής των Πιλοτικών Προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 968,819 69.696
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣH ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ / ΟΑΕΔ - Α΄ ΦΑΣΗ 25,864,225 57.754
Ολοκλήρωση Ανάπτυξης πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών των νομών Πελοποννήσου 592,530 88.348
Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές βιβλιοθήκες - Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ (Γέφυρα) 85,575 28.525
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 604,564 23.539
«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ Β΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 37,505 4.104
«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗς ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» 28,278 2.583
ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1,695,475 6.833
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΟΑΕΔ (Β ΦΑΣΗ) 18,341,892 14.560
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2001-2002 και 2002-2003 2,430,369 62.666
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - Δ.Κ. ΣΠΑΡΤΗΣ 255,208 127.604
''Προγράμματα ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέματα Αγωγής Υγείας'' 8,805,318 131.370
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 8,926,363 26.176
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) 2002-2005 - Π.Τ.Δ.Ε./ΕΚΠΑ 5,907,884 125.403
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) 2002-2005 ΠΤΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,333,727 98.296
''Πιλοτικά Προγράμματα σχολείων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ)'' 1,404,568 8.702
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1,780,724 10.925
Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2003-2006) 10,976,190 1.838.483
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 34,786,210 72.091
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ε. ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. 12,806,184 22.326
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2004-2005 2,170,223 20.000
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΙΙ 9,119,247 361.395
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ 362,086 900
<<ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΤΑ Α.Π.Σ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ >> 670,000 5.600
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 1,940,761 1.182
ΤΑΧΥΡΥΘΜO ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 'ΕΝΩΣΗ 414,834 800
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Γ΄ΦΑΣΗ 389,437 138.732
Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Παν. Πελοποννήσου (2005 - 2006) 3,557,662 1.951.299
Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΤΕΙ Καλαμάτας (2005 - 2006) 1,255,356 1.255.356
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες - ΗΡΩΝ 12,545,065 149.741
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2005 - 2008 ΣΤΑ Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. 20,000,000 16.896
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΔΚΒ ΣΠΑΡΤΗΣ 243,562 243.562
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικών ετών 2005-2006 & 2006-2007 5,216,758 15.000
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3,872,501 102.080
Πιλοτικό Πρόγραμμα Εισαγωγής Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3,247,919 40.632
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ /ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ? ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ 2,470,366 176.649
ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 5,349,339 76.432
Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων & αλλοδαπών στο σχολείο ? για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 3,357,330 22.502
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΙΙ 2,571,421 13.859
ΕΥΡΙΔΙΚΗ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5,956,725 40.314
«Γυναικεία Εκπαίδευση, Νεανική Επιχειρηματικότητα, Στόχος ΙΣότητας (Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι.Σ)» 360,200 15.145
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ 202,893 202.893
Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα 8,540,333 7.526
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 2,195,655 15.800
Βελτίωση διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα 453,260 8.770
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1,744,952 13.213
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008 2,425,339 40.000
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΜΥΝΟΥΣ 33,073 33.073
«ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ» 9,543,109 89.487
«ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» 110,844,169 781.947

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

358,685,186 8,660,769
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 554,661 554.661
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 29,725 29.725
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ 171,519 171.519
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΛΑΩΝ 174,127 174.127
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 219,268 219.268
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ ? ΤΑΫΓΕΤΟΥ» Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΡΙΔΟΣ 98,885 98.885
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΑΛΑΣ 146,169 146.169
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 149,343 149.343
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 225,358 225.358
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ ΤΑΫΓΕΤΟΥ» Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ 118,357 118.357
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ -ΤΑΫΓΕΤΟΥ» Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡOKEΩΝ-ΦΑΡΙΔΟΣ 149,793 149.793
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΩΠΟΥ 126,606 126.606
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 128,672 128.672
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ( ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ) 157,965 157.965
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ( ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΑΠΝΩΝ» 194,633 194.633
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΑΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΑΚΑ 292,314 292.314
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 57,439 57.439
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΛΑΩΝ 132,555 132.555
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΑΛΑΣ 175,273 175.273
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 160,712 160.712
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 194,991 194.991
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 91,579 91.579
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΩΠΟΥ 80,405 80.405
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ :ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ«ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ»Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ 54,747 54.747
Συνέχιση της πράξης: Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βοιών για Δημιουργία και Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για ΑΜΕΑ 107,350 107.350
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ« Επιχορήγηση Αναπτυξιακής Εταιρείας Λακωνίας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΤΑΥΓΕΤΟΥ Α.Ε για τη Δημιουργία Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Μυστρά» 53,490 53.490
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : Επιχορήγηση Αναπτυξιακής Εταιρείας Λακωνίας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΤΑΫΓΕΤΟΥ Α.Ε για τη Δημιουργία Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι των Δήμων Κροκεών- Φάριδος 76,991 76.991
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ – ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ – ΤΑΫΓΕΤΟΥ» Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ) 149,324 149.324
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ – ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ – ΤΑΫΓΕΤΟΥ» Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ) 180,617 180.617
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ –ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΥΘΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «ΠΑΡΝΩΝΑ – ΤΑΫΓΕΤΟΥ» Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΥΘΕΙΟΥ) 156,088 156.088

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

4,608,954 4,608,954
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ KAI ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ 29,068 29.068

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

29,068 29,068
.

 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2001 8,275,950 19.998
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2000 102,660,667 977.781
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 8,370,783 46.482
Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού. 14,884,875 389.400
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 5,394,701 47.244
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ (STAGE 2004) 1,729,990 24.518
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - STAGE ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 4.6 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 362,664 49.979
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 384,902 75.932

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

142,064,532 1,631,334
.

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 11,839,799 160.095

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

11,839,799 160,095
.

 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 1,360,844 253.327
Νέα Οικονομία- Βιομηχανική Επεξεργασία Βιολογικών Κτηνοτροφικών Προϊόντων 1,252,333 107.274
ΠΕΙΡΑΝ - Πρόγραμμα Εφαρμογής Κοινωνικής Δικαιόχρησης για Άνεργους Νέους 1,515,820 82.850
Κοινωνία της πληροφορίας και προσαρμοστικότητα των μικρομεσαίων γυναικείων γεωργοσυνεταιριστικών επιχειρήσεων 1,331,672 47.851
CRESCENT Center for Regional Social and Cultural Entrepreneurship in Tourism «Οργάνωση και λειτουργία βιώσιμης κοινωνικής επιχείρησης από ένωση νέων, με σκοπό την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και προβολή του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού πλούτου της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1,277,022 255.404

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,737,691 746,706
.

 ΔΡΑΣΕΙΣ Μ.Κ.Ο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) 18,528,924 120.000
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ - Β ΚΥΚΛΟΣ) 15,634,727 367.696

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

34,163,651 487,696
.

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 142,413 142.413
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΔΑΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 503,717 503.717
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - 1η Περίοδος Ένταξης 1,302,729 78.970
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - 2η Περίοδος Ένταξης 4,186,620 870.432
Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - 3η Περίοδος Ένταξης 867,849 93.098
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13,078,035 2.625.737
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2002 - 2003 (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50%) 1,065,665 40.320
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΩΝ 2000-2006 (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50%) 12,264,853 2.458.791
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 558,826 558.826
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 8,731,906 2.260.166
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2002 - 2003 (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 40%) 1,005,830 81.298
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2002 - 2003 (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 45%) 1,996,334 484.834
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2002 - 2003 (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 55%) 822,309 77.242
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΩΝ 2000-2006 (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 45%) 1,877,104 298.447
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΩΝ 2000-2006 (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 55%) 8,190,001 824.310
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΘΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΩΝ 2000-2006 (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 40%) 8,359,348 1.323.056

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

64,953,538 12,721,657
.

 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 208,364 208.364
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - 1η Περίοδος Ένταξης 2001 6,333,171 1.663.999
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - 2η Περίοδος Ένταξης 2002 5,124,000 1.062.000
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - 3η Περίοδος Ένταξης 2003 4,216,500 1.013.000
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - 4η Περίοδος Ένταξης 2005 6,045,600 2.073.200
Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - 5η Περίοδος Ένταξης 2006 2,805,800 862.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

24,733,435 6,882,563
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ - 1η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 6,328,643 13.795
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.900 ΕΥΡΩ - 4Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5,035,696 2.120

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

11,364,339 15,915
.

 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Εκπόνηση Μελέτης και εκτέλεση των προβλεπόμενων από αυτή έργων για την καταπολέμηση της ασθένειας του έλκους της καστανιάς 1,881,504 36.990
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΚΑΕΙΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 476,120 162.360

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

2,357,623 199,351
.

 ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ TΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. 1,691,929 845.965
ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ &quot;ΕΛΑΙΟΦΟΡΙΑ&quot; ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΙΔΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ) 63,658 63.658
ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ 216,396 216.396

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,971,983 1,126,018
.

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ / ΤΔ 1.2.1 3,234,947 2.183.054
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. / Τ.Δ. 1.2.2 2,360,705 2.043.327
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. / ΤΔ 1.2.3 307,878 197.681
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 3,688,094 267.800
Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 17,804,187 3.101.853
Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων 15,920,296 146.642
Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 79,171,023 229.820
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΜ ΜΑΝΗΣ 535,482 535.482
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΝΗΣ 2,584,506 2.584.506
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΜ ΠΑΡΝΩΝΑ 1,384,582 1.277.040
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ 2,131,755 1.605.001
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 2,976,614 702.284
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 11,736,803 4.523.783

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

143,836,872 19,398,274
.

 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 372,134,939 2.934.184
Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης 334,999,641 13.188.326
Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης 489,292,585 16.733.674

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,196,427,165 32,856,184
.

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Καινοτόμα μέτρα, Μέτρο 4.6 (1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας), 2ο ΕΡΓΟ 547,924 547.924

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

547,924 547,924
.

 ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΩΝ

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 170 ΑΛΙΕΩΝ (1H ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2005) 8,702,520 392.529
ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 37 ΑΛΙΕΩΝ (1η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 1,583,146 101.232
ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 33 ΑΛΙΕΩΝ (2η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 1,462,662 59.922

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

11,748,328 553,683
.

 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 73 ΑΛΙΕΩΝ (1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2005) 552,000 32.000
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 26 ΑΛΙΕΩΝ (1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε.2006) 184,000 8.000
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 33 ΑΛΙΕΩΝ (1η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 240,000 16.000
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 28 ΑΛΙΕΩΝ (2η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2007) 192,000 8.000

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,168,000 64,000
.

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1η Προκήρυξη Μέτρου 4.3 για την προώθηση εξαγωγών και συλλογικοί φορείς 9,713,330 398.606
2η Προκήρυξη Μέτρου 4.3 για την προώθηση εξαγωγών και συλλογικοί φορείς 24,133,394 560.476
Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας 2,517,822 87.600
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1,403,221 561.173
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΜΑΝΗΣ 44,100 44.100
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ 672,750 302.000
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 2,298,441 349.200

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

40,783,059 2,303,155
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. / ΤΔ 1.4.3 243,076 121.538

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

243,076 121,538
.

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 4.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 1,498,228 118.777
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 4.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK ΑΕ 2,302,921 330.000
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 4.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,664,450 357.776
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 4.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 387,535 163.020
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 4.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1,192,044 604.593
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 4.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο ATTICA ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,245,310 318.479
Ενίσχυση ΜΜΕ σε περιοχές Ολ. Αστικής Ανάπτυξης στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 4.5 μέσω του κανονισμού de minimis, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 2,846,244 682.182
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΚτΠ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος 11,542 11.542
Ενίσχυση ΜΜΕ στο Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, μέτρο 3.3 στον τομέα ΚτΠ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, για επενδύσεις σε Τ.Π.Ε., με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 48,504 25.770

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

11,196,778 2,612,138
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 130 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ.Ε.Κ. & Σ.Ε. 2,926,192 22.509
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -EDUNET : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΑΙΤΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ 1,532,305 136.348
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 14,787 14.787
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 20,444 20.444
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 20,444 20.444
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ 20,649 20.649
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ MONEMΒΑΣΙΑΣ 22,143 22.143
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 20,649 20.649
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ου ΤΕΕ ΜΟΛΑΩΝ 23,364 23.364
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ου ΤΕΕ ΓΥΘΕΙΟΥ 21,784 21.784
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 20,649 20.649
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ου ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 22,920 22.920
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 16,862 16.862
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 16,862 16.862
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 9,425 9.425
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 17,427 17.427
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ 6,118 6.118
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ 11,535 11.535
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΙΩΝ 4,126 4.126
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 4,093 4.093
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΑΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7,310 7.310
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 11,535 11.535
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ 11,793 11.793
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11,535 11.535
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4,093 4.093
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 11,535 11.535
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΑΣ 3,970 3.970
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ 4,126 4.126
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΚΛΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5,680 5.680
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΙΣΙΟΥ 4,126 4.126
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 5ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 4,589 4.589
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΟΛΟΗΜΕΡΟ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 6,341 6.341
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 7/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ 9,425 9.425
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 17,427 17.427
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5,521 5.521
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12,036 12.036
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 7/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11,793 11.793
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2,437 2.437
Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των σχολείων στους Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαϊας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας 1,725,953 140.775
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 63,860 63.860
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ 1,798,297 161.159
Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης Μολάων 25,888 25.888
«Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαϊας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας 676,612 60.467
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ ΜΟΛΑΩΝ 9,992 9.992
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 11,738 11.738
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΟΥ ΜΟΛΑΩΝ 3,297 3.297
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ 9,892 9.892
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ο ΤΕΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 20,212 20.212
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 10,775 10.775
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11,286 11.286
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 15,733 15.733
«Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας» 657,454 56.917

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

9,939,042 1,200,405
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Αναβάθμιση και Λειτουργία του πληροφοριακού κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» σε πύλη του Ελληνικού Πολιτισμού στο Διαδίκτυο 2,436,806 5.506
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 3,688,699 294.117
Ιστορικός και Λαογραφικός Άτλαντας Νομού Λακωνίας 50,084 50.084
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (CD ROM) 38,902 38.902
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ INFOKIOSK 41,650 41.650

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6,256,142 430,259
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Σπάρτης 33,206 33.206
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου 4,126,255 33.226
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Ν.Α.): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2,335,558 43.251
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου 2,009,779 37.218
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των Πολιτών της Υπαίθρου 312,402 312.402
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS 150,000 150.000
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ INTERNET ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 22,800 22.800

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

8,990,000 632,103
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 358,122 358.122

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

358,122 358,122
.

 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προώθηση της ευρυζωνικότητας στο Νομό Λακωνίας 169,386 169.386
Προώθηση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου 138,462 7.640
Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στον Δήμο Βοιών Λακωνίας 98,697 98.697
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 296,058 296.058
Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Σπάρτης 870,491 870.491
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ wi-fi hot spots 242,784 242.784

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1,815,877 1,685,055
.

 ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 5,805,191 96.878
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ''ΕΝΕΡΓΩΝ'' ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 44,723,355 297.344

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

50,528,546 394,221
.

 ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 120,325 120.325

 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

120,325 120,325
.

  Σύνολο Νομού

5,790,938,658 352,421,254
ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"