ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΣΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΠΣWEB SERVICESSFC2007-SFC2014ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΣ

Οδηγοί ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007 - 2013
• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ για πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων
• ΕΛΕΓΧΟΙ/ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (για όλες τις πράξεις)
• ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΣΠΑ 2007 - 2013